1. Kahramanmaraş Breeders Condıtıons The Relatıonshıp Between Turkısh Saanen Goats Mılk Yıeld Traıts, Some Udder Measurements And Scc (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243788)
 2. Elit İvesi Koyunlarında Meme Tipinin ve Bazı Çevre Faktörlerinin Süt Verimine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/285944)
 3. Kahramanmaraş İli Badem Ağaçlarında Bakla Zınnı (Epicometis Hirta (Poda, 1761)) (Coleoptera: Scarabaeidae)’nın Farklı Tuzaklarla Yakalanması Üzerine Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243906)
 4. Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Maraş Tarhanası Tüketim Biçimlerinin Belirlenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243883)
 5. Kahramanmaraş’ta Kentleşme ve Yeşil Alan Varlığındaki Zamansal Değişimlerin İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22847/243866)
 6. Yetiştirici Şartlarında Saanen x Kıl Melezi Keçilerinde Bazı Meme Ölçüleri ve Toplam Sağılabilir Süt Miktarı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27505/289456)
 7. n<p Boyutlu Biyolojik Verilerde Farklı Kümeleme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22835/243787)
 8. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243922)
 9. İstanbul Prens Adaları’nda Küçük Ölçekli Balıkçılık Yapısının Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/25010/264073)
 10. İstanbul Prens Adaları’nda Küçük Ölçekli Balıkçılık Yapısının Değerlendirilmesi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27439/288585)
 11. Farklı Taban Gübresi Uygulamalarının Yem bezelyesi (Pisum arvense L.)’nin Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/348886)
 12. Characteristic Properties of Kahramanmaras Honey Samples (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33395/371577)
 13. The Effects of Chicken Box, Chick Paper Type and Flock Age on Sound Level and Leg Abnormalities in One-Day Old Chicks in the Hatchery (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22841/243852)
 14. Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mekanizasyon Yapısı (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/27437/288574)
 15. Siyah Alaca Sığırlarda Bazı Meme ve Vücut Ölçüleri ile Somatik Hücre Sayıları Arasındaki İlişkiler (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22846/243899)
 16. Kahramanmaras Sütçü Đmam Üniversitesi Meyve Bahçesindeki Nematodlar ve Trofik Grupları (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/30560/330722)
 17. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi İle Karşılaştırılması (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/29797/281738)
 18. Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349055)
 19. Yem Üretimi Amacıyla Yetiştirilen Sakız Fasulyesinde (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Farklı Sıra Aralıklarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/33092/349013)
 20. Malik Asit Uygulamalarının S.aureus Biyofilmleri Üzerinde Antibiyofilm Etkileri (http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/22848/243913)