Kabul Edilmiş Makaleler

 • Cuscuta babylonica Aucher'in Lice Domates Genotipinin Kimyasal Bileşiklerine Etkisi
  Hilal SURMUŞ ASAN , Hasan Çetin ÖZEN , Servan SAVAŞÇI , Veysi KIZMAZ 17 Oca 2020
 • Türkiye’de Koyun Eti, Besi Yemi, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR – Asimetrik BEKK – GARCH (1, 1) Modeli İle Tahmin Edilmesi
  Ferda Nur ÖZDEMİR , Faruk URAK , Abdulbaki BİLGİÇ , Fahri YAVUZ 6 Şub 2020
 • Fenoksietanol ve Açlık Süresinin Japon Balığının (Carassius auratus) Taşınmasında Stok Miktarına Etkisi
  Mahmut YANAR , Ece EVLİYAOĞLU , Hüseyin Hilmi ÖTER 20 Şub 2020
 • Asi Havzasında Hidrometeorolojik Faktörler Ve Akım Arasındaki İlişkinin Modellenmesi
  Alişan NALCIOĞLU , Mehmet ÜNSAL , Burcu ERCAN , Ayşe Ece YAĞCI 21 Şub 2020
 • Çilek Üretiminde Bakteri Uygulamalarının Kaynak Kullanımına Etkisi
  Zeki BAYRAMOĞLU , Tuğçe SELVİ , Ahmet EŞİTKEN , Mesude Figen DÖNMEZ 24 Şub 2020
 • Investigation of the Personal, Social and Economic Factors Influencing Catfish Farmers Utility in Choosing Pond Types: Implications for Profitability
  Theophilus Miebi GBİGBİ 13 Mar 2020
 • Towards Alleviating Threat Factors in Small Scale Palm Oil Enterprises in the Tropics: Evidence from Nigeria
  Felix ACHOJA 13 Mar 2020
 • Farklı Bölgelerde Yetişen Söğüt Yapraklarının Potansiyel Besleme Değerlerinin ve Anti-Metanojenik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Tuğba CENGİZ , Adem KAMALAK 13 Mar 2020
 • Hatay İlinde Karma Yem ve Hammadde Üretim İşletmelerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Bilgin SIKAR , Tülay ÇİMRİN 13 Mar 2020
 • Yerleşim Sıklığının Sprague Dawley Ratlarda Büyüme Performansı, Bazı Serum Oksidatif ve Nitrosatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi
  Murat GENÇ 14 Mar 2020
 • Peynir Altı Suyu Proteini Hidrolizatının Ayranda Yoğurt Starter Kültürleri ve Probiyotik Bakteriler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Abuzer ÇELEKLİ , Zina ALSLİBİ , Hüseyin BOZKURT 14 Mar 2020
 • İvesi Koyunlarında Gebeliğin Erken Teşhisi İçin Sığır Hızlı Görsel PAG ELISA Testi ve Transabdominal Ultrasonografinin Değerlendirilmesi
  Mehmet AKKÖSE 2 Nis 2020
 • Biyoloik Gübrelerin Heritage Ahududu Çeşidinin Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri
  Gülden BALCI , Hakan KELES , Ramazan CAKMAKCI 2 Nis 2020
 • Diyarbakır ve Mardin İllerinde Monosteira lobulifera Reuter ve Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Tingidae: Hemiptera)’nın Badem, Kavak ve Söğüt Ağaçları Üzerindeki Popülasyon Gelişimi
  Hasan MARAL , M. Rifat ULUSOY , Halil BOLU 2 Nis 2020
 • Türkiye’nin Resim Kanatlı Sinekler (Diptera: Ulidiidae) Faunasına Yeni Bir Kayıt ve İlave Katkılar
  Mehmet YARAN , Murat KÜTÜK 9 Nis 2020
 • Manda Sütlerindeki Somatik Hücre Sayısının Bazı Patojenler, Biyokimyasal Parametreler ve Süt Amiloid A ile İlişkisi
  Yağmur Nil DOĞAN , Mürüvvet DÜZ , İlkay DOĞAN , Zeki GÜRLER 9 Nis 2020
 • Yumurtacı Tavuklarda Yumurta Verim Eğrilerinin Modellenmesi
  Emin YALÇINÖZ , Mustafa ŞAHİN 9 Nis 2020
 • Yetiştirici Koşullarında Kıvırcık Irkı Koyunlarda Süt Verim Özelliklerinin Belirlenmesi
  Hilal AKGÜN , Mehmet KOYUNCU 9 Nis 2020
 • Alburnus caeruleus (Heckel, 1843) türünün Bazı Populasyon Dinamiği Parametreleri, Merzimen Çayı, Fırat Havzası, Türkiye
  Burak SEÇER , Erdogan ÇİÇEK , Yasemin CELEPOĞLU 9 Nis 2020
 • Süne, Eurygaster integriceps’in Put. (Heteroptera: Scutelleridae) Diyapoz Öncesi ve Diyapoz Sonrası Erginlerinden Hazırlanan Fosfolipit Altsınıflarının Yağ Asidi Bileşiminindeki Değişiklikler
  Mehmet BAŞHAN , Mehmet Cemal TALAY , Vedat KARACA 9 Nis 2020
 • Ayçiçek Yağı Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi; Çorum İli Örneği
  Güngör KARAKAŞ 9 Nis 2020
 • Farklı Hasat Döneminin Çemen (Trigonella foenum- graecum L.) Otunun Kimyasal Bileşimi, Metan Üretimi ve Kondense Tanen İçeriği Üzerine Etkisi
  Fatma AKBAY , Adem EROL , Adem KAMALAK 16 Nis 2020
 • Kuzey Irak Bölgesinde Balık Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi
  Hawkar Taher MAARUF , Cuma AKBAY 17 Nis 2020
 • Yavruların Yaşı ve Cinsiyetinin Safkan Kısrakların Gebelik Uzunluğu Üzerine Etkileri
  Milena MİLOJEVİC , Mitrovic STRETEN , Tugay AYAŞAN , Tatjana ZDRALİC , Vladan DJERMANOVİC 17 Nis 2020
 • Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Irk Tercihi ve Etkileyen Faktörler: Siirt İli Örneği
  Galip Bakır , Mehmet Yaşar ÖREN 18 Nis 2020
 • İç Anadolu'daki Kırıkkale İlinin Paederinae (Staphylinidae) Faunasına Katkılar
  Serkan YAMAN , Yakup SENYUZ , Sinan ANLAŞ 22 Nis 2020
 • Marmara Denizi’nde 17 Kemikli Balığın Boy-Ağırlık İlişkisi
  Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU , İsmail Burak DABAN , Ali İŞMEN , Haşim İNCEOĞLU 24 Nis 2020
 • Muş İli Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Galip BAKIR , Mustafa KİBAR 1 May 2020
 • Yeni Laktik Asit Bakteri İzolatlarının Farklı Kuru Madde İçeriğine Sahip Yonca (Medicago sativa L.) Silajında Mikrobiyel İnokulant Olarak Kullanılma Olanakları
  Mustafa KIZILSIMSEK , Kübra KEKLİK , Tuğba GÜNAYDIN 1 May 2020
 • Kavun Atıklarının Bisküvi Üretiminde Kullanım Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma
  Nilgün ERTAŞ , Mine ASLAN 7 May 2020
 • Bertiz Kabarcığı Üzüm Tipinin Bazı Kalite Özellikleri İle Toplam Fenol Bileşikleri Ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
  Nazan BALBABA 14 May 2020
 • Farklı İllerden Toplanan Yerel Ekmeklik Buğday Genotiplerinin (Triticum aestivum L.) Biplot Analiz Yöntemi ile Sınıflandırılması
  Enver KENDAL 14 May 2020
 • Astaksantinin İnsan Akciğer ve Kolon Kanseri Hücrelerindeki Seçici Sitotoksik Etkisi
  Selim DEMİR , Elif AYAZOGLU DEMİR , Yüksel ALİYAZICIOĞLU 14 May 2020
 • Diyabetik Ratlarda Zakkum (Nerium oleander L.) Çiçeği Etanolik Liyofilize Ekstresinin Eritrosit Frajilite, Hematolojik ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması
  Abdulahad DOĞAN 14 May 2020
 • Orta Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Simental Irkı Sığırlarda GH ve PIT-I Gen Polimorfizmlerine Göre Süt Verimlerinin Araştırılması
  Mustafa KORKMAZ , Bilal AKYÜZ 15 May 2020
 • Ahlat ve Böcekte Kitosan İle Kaplanmanın Etkisinin Belirlenmesi
  Eda GÜNEŞ 16 May 2020
 • Management of Conventional Orchards Shaping the Reproductive Bird Community
  Sławomir CHMİELEWSKİ 18 May 2020
 • Bingöl’den Yeni Bir Çalımsı Dianthus (Caryophyllaceae) Taksonu, Türkiye
  Ergin HAMZAOĞLU , Lütfi BEHÇET , Yakup YAPAR 18 May 2020
 • Pakistan Karachi sahillerinden Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota türünde (Brandt, 1835) Hg değerlendirmesi
  Quratulan AHMED , Levent BAT 21 May 2020
 • Antalya İli Armut ve Elma Üreticilerinin Damla Sulama Desteği Almasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Tuba BEŞEN , Betül SAYIN , Mehmet Ali ÇELİKYURT , Şerife Gülden YILMAZ , Musa KUZGUN , Melike BAHÇECİ DUMAN, Başak AYDIN 21 May 2020
 • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamındaki Genç Çiftçi Ruminant Hayvancılık Projelerinin Verimliliğinin Araştırılması
  Aysun YILMAZ , Mahmut KESKİN 29 May 2020
 • Petiole Anatomy of 21 Representatives of Tribe Alysseae (Brassicaceae) from Turkey
  Cengiz KARAİSMAİLOĞLU 29 May 2020
 • Kültür Gökkuşağı Alabalıklarında (O. mykiss) Frigoribacterium faeni ve Lactococcus garvieae’nin Neden Olduğu Karma Enfeksiyon
  Tülay AKAYLI , Özgür ÇANAK , Remziye YARDIMCI , Çiğdem ÜRKÜ , Dilek ÖKMEN 29 May 2020
 • Afşin ve Elbistan İlçelerinde Toplumun Termik Santrallerin Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri Konusundaki Görüşleri
  Cuma AKBAY , Abdulbaki BİLGİÇ 30 May 2020
 • Alanya Ekolojik Koşullarında Yetişen İki Farklı Avokado Çeşidinin Bazı Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
  Zehra Tuğba MURATHAN , Armagan KAYA 30 May 2020
 • Silisyum Ön Uygulamalarının Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuzluluğa Dayanıklık Üzerine Etkisi
  Erol ORAL , Rüveyde TUNÇTÜRK , Murat TUNÇTÜRK , Haluk KULAZ 30 May 2020