Makaleler


N. ACARSOY BİLGİN
Demirci/Manisa Ekolojisinde Organik Badem Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği, Ziraat Mühendisliği, (2020)
N. ACARSOY BİLGİN, H. ÖZAKTAN, M. AKBABA
Farklı yükseltilerde yetiştirilen Chandler ceviz çeşidinde yapraktan yararlı bakteri uygulamalarının meyve özellikleri, verim ve sürgün uzunluğu üzerine etkileri, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, (2020)
N. ACARSOY BİLGİN
Manisa İli Demirci İlçesinde Yetiştirilen Badem Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
N. ACARSOY BİLGİN
Bakteri ve Kompost Çayı Uygulamalarının Salihli Kiraz Çeşidinde Meyve Özellikleri, Verim ve Besin Elementi İçeriklerine Etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2019)
N. ACARSOY BİLGİN, M. ÖRMECİ KART, A. MISIRLI, E. TORAMAN
MALATYA İLİNDE ORGANİK VE KONVANSİYONEL KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN EKONOMİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2019)
G. SEZER, A. MISIRLI, F. ŞEN, N. ACARSOY BİLGİN
Turunçgillerde Büyüme Düzenleyici Madde Uygulamalarının Meyve Dökümü ve Kalitesi Üzerine Etkileri, ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2019)
F. ŞEN, S. BİLGİN, E. Özeker, N. Acarsoy Bilgin
Bazı Ceviz Çeşitlerinin Menemen Ekolojisinde Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2018)
N. ACARSOY BİLGİN, A. MISIRLI
Bazı Kayısı Çeşitlerinin Çiçek Tozu ve Döllenme Performanslarının Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, (2017)
N. ACARSOY BİLGİN, Y. EVRENOSOĞLU, K.U. YILMAZ, T. YİĞİT, R. KOKARGÜL, K. GÖKALP, A. TÜRKOĞLU, Ö. BOZTEPE, E. KAÇAR, E. BİLEN, A. MISIRLI
Melez Kayısı Populasyonunun Meyve Kalite Özellikleri ile İlgili Genel Değerlendirme, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2016)
N. ACARSOY BİLGİN, A. MISIRLI
Bazı Kayısı (Prunus armeniaca L.) Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2016)
N. ACARSOY BİLGİN, A. MISIRLI
Bazı Kayısı Çeşitlerinin Çiçek Tomurcuğu Gelişiminin İncelenmesi, ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2015)