Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2619-9149 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr


•Formdaki veya sistemdeki bilgileri eksik olan, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz.

•Bitkisel Üretim çalışmalarında 2 yıllık olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

•2021 yılında derleme çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Üniversitemiz bünyesinde Turkish Journal of Forest Science (https://dergipark.org.tr/turkjforsci) Dergisi 2017 yılından itibaren yayın hayatına başlamıştır. Bu sebeple “Peyzaj Mimarlığı” konusuna giren makaleler bundan sonra Turkish Journal of Forest Science’de yayınlanacağı için dergimizin yayın kapsamından çıkarılmıştır. 

Index Copernicus Value (ICV) 2019 = 70.35

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

e-ISSN 2619-9149 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Kapak Resmi


•Formdaki veya sistemdeki bilgileri eksik olan, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz.

•Bitkisel Üretim çalışmalarında 2 yıllık olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

•2021 yılında derleme çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Üniversitemiz bünyesinde Turkish Journal of Forest Science (https://dergipark.org.tr/turkjforsci) Dergisi 2017 yılından itibaren yayın hayatına başlamıştır. Bu sebeple “Peyzaj Mimarlığı” konusuna giren makaleler bundan sonra Turkish Journal of Forest Science’de yayınlanacağı için dergimizin yayın kapsamından çıkarılmıştır. 

Index Copernicus Value (ICV) 2019 = 70.35

Cilt 24 - Sayı 4 - 31 Ağu 2021
 1. Protective Effects of Lyophilized Ethanolic Extract of Achillea arabica Kotschy. on the Islet β Cells of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
  Sayfalar 689 - 700
  Hanife HANALP, Burak KAPTANER, Abdulahad DOĞAN
 2. Determination of The Antimicrobial, Antioxidant and Cytotoxic Activity of Paulownia tomentosa Steud.
  Sayfalar 701 - 706
  Şule İNCİ, Lütfiye KADIOĞLU DALKILIÇ, Sevda KIRBAG, Semih DALKILIÇ
 3. Partial Characterization of Hydrolytic Enzymes Produced by Bacillus Strains Isolated from Balıklıgöl, Turkey
  Sayfalar 707 - 714
  Ebru UYAR, Cengiz ÇORBACI
 4. Determination of Antimicrobial, Antioxidant and Antibiofilm Activity of Some Alyssum L. Species in Anatolian Flora
  Sayfalar 715 - 724
  Vedat TOZYILMAZ, Ali Savaş BÜLBÜL, Yusuf CEYLAN
 5. The Effect of Sample Amount and Decoction Time on The Phytochemicals and Antioxidant Activities of Decoction Lemon Balm and Sage
  Sayfalar 725 - 732
  Cennet YAMAN
 6. Menengiç, Işgın ve Çiriş Otu’nda Antioksidan Aktivitenin Araştırılması
  Sayfalar 733 - 737
  Mehmet ÖZYURT, Hatice KOPAR, Süheyla ÖZYURT, İlter DEMİRHAN, Ergul BELGE KURUTAS
 7. Variation of Bioactivities and Phytochemical Compositions of Valeriana dioscoridis Sm. Extracts
  Sayfalar 738 - 746
  Esra UÇAR, Yeter ÇİLESİZ, Mehmet ATAŞ, İlker ÇİNBİLGEL, Nuraniye ERUYGUR, Tolga KARAKÖY
 8. Milli Pompalarda Dalma Derinliği Değişiminin Bazı Pompaj Parametrelerine Etkileri
  Sayfalar 747 - 756
  Nuri ORHAN, Ali Yavuz ŞEFLEK, Osman ÖZBEK
 9. Tuz Stresi Altındaki Hıyar Bitkilerinde Ekzojen Askorbik Asit Uygulamalarının Fotosistem II Aktivitesi Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 757 - 765
  Sezen TOKSOY, Ali DOĞRU
 10. Trakya Bölgesi Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Yaprak ve Stoma Morfolojik Özelliklerine Etkileri
  Sayfalar 766 - 776
  Serkan CANDAR, Bekir AÇIKBAŞ, İlknur KORKUTAL, Elman BAHAR
 11. Farklı Kızılcık Genotiplerinin (Cornus mas L.) Yarı-Odun Çelikleri İle Çoğaltılma Olanakları
  Sayfalar 777 - 783
  Mehmet Fikret BALTA, İbrahim EROL, Orhan KARAKAYA, Fikri BALTA
 12. Besni Üzüm Çeşidinin Salkım, Tane ve Bazı Fitokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 784 - 794
  Nazan BALBABA, Sefair BAĞCI
 13. Burdur İlinde Plum pox virus’un Tespiti ve Kısmi Kılıf Protein Geninin Moleküler Karakterizasyonu
  Sayfalar 805 - 814
  Ali Ferhan MORCA, Sevgi COŞKAN, Ali ÇELIK
 14. Yarı Sentetik Spinosin Insektisidi Spinetoram’ ın Alman Hamam Böceği (Blatella Germanica (L.))’ Ergin Dönemine Karşı Rezidual Kontak Toksik Etkisi
  Sayfalar 795 - 804
  Ferhat KÜÇÜKSARI, Hasan TUNAZ
 15. Albatrellopsis flettii, A New Genus for Turkish Albatrellaceae
  Sayfalar 815 - 819
  Deniz ALTUNTAŞ, Ergin SAHİN, Şanlı KABAKTEPE, Hakan ALLİ, İlgaz AKATA
 16. A New Myxomycetes record (Myxogastria) from Turkey: Didymium listeri Massee
  Sayfalar 820 - 823
  Hayri BABA, Mustafa SEVİNDİK
 17. Diversification of Sexual Size Dimorphism in Cyclops vicinus
  Sayfalar 824 - 833
  Ahmet BOZKURT, Mehmet Fatih CAN
 18. A meta analysis on the heavy metal content of two shrimp species, Penaeus semisulcatus (de Hann, 1844) and Metapenaeus monoceros (Fabricius, 1798) from İskenderun Bay
  Sayfalar 834 - 849
  Mehmet Fatih CAN, Yavuz MAZLUM, A. Bahar YILMAZ, Abdullah ÖKSÜZ
 19. Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde SSR (Mikrosatalit) Markörü Kullanılarak Kahverengi Pas Dayanıklılık Geni Lr10’un Belirlenmesi
  Sayfalar 850 - 858
  Pakize KURT, Köksal YAĞDI
 20. Tarım Topraklarının Verimlilik Durumlarının Tematik Düzeyde Haritalanarak Sürdürülebilir Yönetiminin Sağlanması: Osmaniye Örneği
  Sayfalar 859 - 870
  Nilgün KALKANCI, Tuğba ŞİMŞEK, Nevzat ASLAN, Gökhan BÜYÜK
 21. The Factors Affecting Willingness to Consume Functional Foods in Mersin Province
  Sayfalar 871 - 877
  Binnur ÇETİN, Emine İKİKAT TÜMER
 22. Member Satisfaction with the Organic Hazelnut Agricultural Producer Union in the Samsun Province, Turkey
  Sayfalar 878 - 885
  Bakiye KILIÇ TOPUZ, Mehmet BOZOĞLU
 23. Impacts of Corruption to Agricultural Export Potential of the Gambia Competitive Neighbours
  Sayfalar 886 - 894
  Gökhan UZEL, Assan NDİMBALLAN, Serkan GÜRLÜK
 24. Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bilgi Kaynaklar: Samsun İli Çarşamba İlçesi Örneği
  Sayfalar 895 - 903
  Yasin Alparslan KURT, İsmet BOZ
 25. Yetiştirici Koşullarındaki Kıvırcık Koyunlarında Meme Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 904 - 913
  Hilal AKGUN, Mehmet KOYUNCU
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 1309-1743 147 1997-2017