Year 2018, Volume 21 , Issue 3, Pages 433 - 437 2018-06-15

Üç Farklı Tentyria Türünün Makroskopik ve Histolojik Testis Yapıları
Macroscopic and Histological Structures of Testes in Three Different Tentyria Species

Gamze Turgay İZZETOĞLU [1] , Mehtap GÜLMEZ [2]


Böceklerde erkek üreme organları tipik olarak bir çift seminal vezikül ve medyan hatta bulunan boşaltım kanalıyla birleşen bir çift testisten oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan örnekler İzmir Bozdağ bölgesinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplanmıştır. Disekte edilen testisler Bouin solüsyonunda fikse edilip, doku kesitlerinin boyanması için Mayer’s Hematoksilen-Eozin kullanıldı. Makroskopik incelemeler sonucunda, Tentyria cypria'ya ait testis görünüşünün çalışmada kullanılan diğer türlerden farklı olduğu belirlenmiştir. Histolojik incelemeler sonunda T. cypria’ya ait testisin genel görünümünün 4 yapraklı bir yoncaya benzediği tespit edilmiştir. Her üç türde de bütün foliküllerde spermatogenezin safhalarına ait yapılar olan spermatogonyumlar, primer spermatositler, sekonder spermatositler, spermatidler ve spermler oldukça belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu çalışmayla, Tenebrionidae familyasına ait üç farklı Tentyria türünde, erkek üreme organlarında morfolojik ve histolojik yapılar ilk kez gösterilmiştir.


The male reproductive organs in insects are typically composed of a pair of seminal vesicles and a pair of test tubes joined to the excretion channel on the median line. The samples used in the study were collected from İzmir Bozdağ region and from Turkish Republic of  Northern Cyprus. All testis samples were fixed in Bouin’s solution and Mayer’s Haematoxylin-Eosin (H&E) was used to stain for tissue section. As a result of the macroscopic examinations, it was determined that the testis appearance of Tentyria cypria is different from other species used in the study. At the end of the histological examinations, the general appearance of the T. cypria’s testis was similar to a four-leafed clover. In all three species, spermatogonia, primary spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatids, and spermatozoa, which are the stages of spermatogenesis in all follicles, are clearly visible. In this study, morphological and histological differences in male reproductive organs were demonstrated for the first time in three different Tentyria species belonging to Tenebrionidae family.

 • Gillott C 2005. Entomology. University of Saskatchewan, Third Edition, Springer, Netherlands, 834 p, ISBN-13 978-1-4020-3183-0 (e-book).
 • Jose´ D, Rubio G, Alex E, Bustillo P, Luis F, Vallejo E 2008. Alimentary canal and reproductive tract of Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae). Neotrop. Entomol. 37: 143–151.
 • Keskin B 2003, Erstnachweis von Tentyria cypria Kraatz, 1865 (Coleoptera: Tenebrionidae) für die Türkei. Zoology in the Middle East, 29: 116-117.
 • Keskin B, Üzüm A 2017. Türkiye’deki Tentyria latreille, 1802 (Coleoptera: Tenebrionidae, Tentyriini) Cinsinin Sistematik Durumu. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu, 79 sayfa, Bornova-İzmir.
 • Kılınçer N, Bayram Ş 1999. Böceklerde Üreme Sistemleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Ankara, 59s.
 • Klowden MJ 2008. Physiological Systems in Insects. University of Idaho, Second Edition, Moscow Idaho, 688 p.
 • Omura S 1936. Studies on the reproductive system of the male of Bombyx mori, I. Structure of the testis and the intra testicular behaviour of the spermatozoa. Jour. Facul. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo, Vol. XXXVIII, p: 151-185.
 • Öber A 2009. Zoolojide Laboratuvar Teknikleri. 3. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi Bornova İzmir, No: 183, 209s, ISBN 978-975-483-824-4.
 • Phillips DM 1970. Insect sperm: their structure and morphogenesis. Journal of Cell Biology, 44: 243–277.
 • Presnell JK, Schreibman MP 1997. Humason's Animal Tissue Techniques. 5th edition, The Johns Hopkins University Press 572 p, ISBN 0-8018-5401-6.
 • Resh VH, Cardé RT 2009. Encyclopedia of Insects. Academic Press, China, 1169 p, ISBN 9780123741448.
 • Sehnal F 1985, Morphology of Insect Development. Annual Review of Entomology, 30: 89-109.
 • Wu YF, Wei LS, Torres MA, Zhang X, Wu SP, Chen H 2017. Morphology of the male reproductive system and spermiogenesis of Dendroctonus armandi Tsai and Li (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Journal of Insect Science, 17 (1): 1–9.
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-9828-2402
Author: Gamze Turgay İZZETOĞLU (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-3526-4658
Author: Mehtap GÜLMEZ

Dates

Publication Date : June 15, 2018

APA İZZETOĞLU, G , GÜLMEZ, M . (2018). Macroscopic and Histological Structures of Testes in Three Different Tentyria Species. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (3) , 433-437 . DOI: 10.18016/ksudobil.358556