Journal Of Agriculture and Nature
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr


KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Journal Of Agriculture and Nature

e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Cover Image


KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Volume 23 - Issue 3 - Jun 30, 2020
 1. Kahramanmaraş’ta Bağcılığın Mevcut Durumu, Potansiyeli ve Geliştirilmesi
  Pages 554 - 560
  İsmail GÜVENÇ
 2. Asma Anacı Çeliklerinde Kök Oluşum Yoğunluğu Yerlerinin Saptanması
  Pages 561 - 567
  İsmail YENİLMEZ , Fatime CAN , Salih ÇELİK
 3. Bitki Yaşı ve Hasat Zamanının Kuşkonmaz Verimi ve Sürgün Kalitesi Üzerine Etkileri
  Pages 568 - 576
  Şebnem KÖKLÜ , Sevda DOLUNBAY , Gökçen YAKUPOĞLU , Aygül KARACA , Abdullah HAVAN , Ahmet KORKMAZ
 4. Assessment of Genetic Diversity in Cucumber (Cucumis sativus L.) Genotypes Using Morphological Characters and AFLP Analysis
  Pages 577 - 585
  Yaşar KARAKURT , Damla GÜVERCİN , Sercan ÖNDER , Özgür İŞLER
 5. Determination of Antioxidant and Oxidant Potentials of Pleurotus citrinopileatus Mushroom Cultivated on Various Substrates
  Pages 586 - 591
  Ayşenur GÜRGEN , Mustafa SEVİNDİK , Sibel YILDIZ , Hasan AKGÜL
 6. Antioxidant Potential and Element Contents of Wild Edible Mushroom Suillus granulatus
  Pages 592 - 595
  Waseem MUSHTAQ , Hayri BABA , İlgaz AKATA , Mustafa SEVİNDİK
 7. Bryoperdon, A New Gasteromycete Genus Record for Turkey
  Pages 596 - 599
  Abdullah KAYA , Yasin UZUN
 8. Morphological and Molecular Phylogeny of Cortinarius rufo-olivaceus (Pers.) Fr. (subgenus Phlegmacium sect. Calochroi) Collected from Tokat Region
  Pages 600 - 605
  Meryem Şenay ŞENGÜL DEMİRAK , Hakan IŞIK , İbrahim TÜRKEKUL
 9. A New Genus Record for the Flora of Turkey: Reynoutria (Polygonaceae)
  Pages 606 - 610
  Fergan KARAER , Salih TERZİOĞLU , Hamdi Güray KUTBAY
 10. Van İlinin Çaldıran İlçesinde Yetişen Bazı Tıbbi Bitkilerin Toplam Fenolik ve Flavonoid Madde Miktarlarının Belirlenmesi
  Pages 611 - 616
  Deniz İRTEM KARTAL , Neşe ERAY , Fazlı ÖZTÜRK
 11. Fatty Acid Composition, Vitamin A, and Vitamin E Content of Sphaerophysa kotschyana
  Pages 617 - 620
  Abdussamat GÜZEL , Mahfuz ELMASTAS
 12. Effect of Some Pesticides and Wood Vinegar on Soil Nematodes in a Wheat Agro-Ecosystem
  Pages 621 - 633
  İbrahim KOÇ , Şenol YILDIZ , Erdal Necip YARDIM
 13. Overexpression of Cytochrome P450 CYP6CM1 Gene in Bemisia tabaci (Gennadius) in the Cotton Fields of the Çukurova Region, Turkey
  Pages 634 - 640
  Selçuk ULUSOY
 14. Diyarbakır İlinde Yetişen Badem Ağaçlarından Endofit ve Epifit Bakteri Türlerinin İzolasyonu ve Bitki Gelişimini Teşvik Eden Mekanizmalarının Karakterizasyonu
  Pages 641 - 654
  Zekiye Ceren Ceren AKTAN , Soner SOYLU
 15. Arazi Toplulaştırma Projelerinin Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliğine Etkisi
  Pages 655 - 662
  Hamza KUZU , Hasan DEĞİRMENCİ
 16. Kanola Yağı İçeren Yemlerle Beslenen Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L.)’nin Sindirim Kanalı Boşaltım Süresinin Belirlenmesi
  Pages 663 - 670
  Hatice Asuman YILMAZ
 17. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyesi İşletmelerin Gıda Güvenliği Kriterlerine Uyum Düzeyi: Menemen İlçesi Örneği
  Pages 671 - 677
  Nevin DEMİRBAŞ
 18. The Role of Social Capital in the Formation of Entrepreneurship Skills on Agricultural Farms
  Pages 678 - 686
  Kemalettin AĞIZAN , Zeki BAYRAMOĞLU
 19. Comparative Analysis of Agronomic Traits and ISSR Method among Some Soybeans [Glycine Max (L.) Merr.] Genotypes
  Pages 687 - 696
  Emine ARSLAN , Elif GÜLBAHÇE MUTLU , Ömer DURSUN , Seydi Ahmet BAĞCI
 20. Bursa-Gemlik Ekolojik Koşullarında Farklı Fosfor Dozlarının Azkan Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşidinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi
  Pages 697 - 704
  Okan KULAÇ , Numan BİLDİRİCİ
 21. Bazı Kavuzsuz Arpaların (Hordeum vulgare L. var. nudum Hook. f.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 705 - 712
  Soner YÜKSEL , Saime ÜNVER İKİNCİKARAKAYA
 22. Yağışa Dayalı Koşullarda Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum L.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Pages 713 - 721
  Seydi AYDOĞAN , Mehmet ŞAHİN , Aysun GÖÇMEN AKÇACIK , Berat DEMİR , Telat YILDIRIM , Sümeyra HAMZAOĞLU
 23. Gaziantep İli Nizip İlçesi Antepfıstığı Ağaçlarının Yaprak ve Toprak Örnekleri ile Beslenme Durumunun Belirlenmesi
  Pages 722 - 732
  Tuğba BOZGEYİK , Kerim Mesut ÇİMRİN
 24. Trakya Bölgesi’nde Farklı Bitkiler Yetiştirilen Arazilerde Toprak ve Hava Mikrofungusları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 733 - 739
  Halide AYDOĞDU , Meltem ÇAKMAK
 25. Çataldağ (Balıkesir-Susurluk) Çevresinin Carabidae, Staphylinidae, Elateridae, Cleridae, Cerambycidae ve Chrysomelidae (Coleoptera) Faunası Üzerine Çalışmalar
  Pages 740 - 747
  Sakin Vural VARLI , Hakan SÜRGÜT , Aylin TÜVEN , Nicklas JANSSON
 26. Aedeagus Structure of Cassida prasina Illiger, 1798 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) in Scanning Electrone Microscope (SEM)
  Pages 748 - 753
  Neslihan BAL , Hüseyin ÖZDİKMEN
 27. Nutritional Enrichment of Apple Pomace by Fungal Fermentations
  Pages 781 - 787
  Ramazan TOSUN , Sulhattin YAŞAR
 28. Expression Profiles of Inflammation-related MicroRNAs in Mycoplasma bovis Infected Milk of Holstein-Friesian and Doğu Anadolu Kırmızısı Cows
  Pages 762 - 771
  Selçuk ÖZDEMİR
 29. Kuzularda Yetiştirme Tipinin Regresyon Ağacı Algoritmaları Tahmin Performansına Etkisi
  Pages 772 - 780
  Adile TATLIYER
 30. Gerze Tavuğu ve Bazı Saf Hat Genotiplerinde Majör Doku Uyumluluğu Gen Kompleksi Polimorfizmi
  Pages 781 - 787
  Derya EKİNCİ , Levent MERCAN
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal Of Agriculture and Nature 1309-1743 1997-2020