Journal Of Agriculture and Nature
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr


• Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz.

Journal Of Agriculture and Nature

e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Cover Image


• Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz.

Cilt 23, Sayı: 4 Last Issue
Volume 23 - Issue 4 - Aug 31, 2020
 1. Kivi (Actinidia deliciosa L.)’de Ozon Gazı Uygulamasının Hasat Sonrası Kalite Üzerine Etkileri
  Pages 788 - 797
  Kübra YAŞAR , Mehmet KASIM , Rezzan KASIM
 2. Keçiboynuzunda (Ceratonia siliqua L.) Tohum Ekimi ve Çöğür Dikimi Yolu ile Sulanmayan Koşullarda Bahçe Tesisi Olanakları
  Pages 798 - 806
  Recep BALKIÇ , Sadettin GÜLER , Hamide GÜBBÜK
 3. The Effect of Citric Acid and Ascorbic Acid Dips on Storage and Quality Properties of Fresh Cut Kiwifruit Slices
  Pages 807 - 815
  Ömür DÜNDAR , Hatice DEMİRCİOĞLU , Okan ÖZKAYA , Burcu DÜNDAR
 4. Çarşamba İlçesi (Samsun) Ümitvar Muşmula Genotiplerinin Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyonu
  Pages 816 - 823
  Eda MARAL GÜRBÜZ, Saim Zeki BOSTAN
 5. Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Fenolik Bileşik ve Organik Asit İçeriklerinin Belirlenmesi
  Pages 824 - 834
  Cüneyt UYAK , Adnan DOĞAN , Ruhan İlknur GAZİOGLU ŞENSOY , Nurhan KESKİN , Şeyda ÇAVUŞOĞLU , Özlem ÇAKMAKCI , Ferit ÇELİK , Birhan KUNTER
 6. Effects of Melatonin and IAA on Adventitious Root Formation in Rootstock 5BB and cv. Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.)
  Pages 835 - 841
  Zeliha GÖKBAYRAK , Hakan ENGİN , Hatice KİRAZ
 7. Bazı Armut Klon Anaçları Üzerine Aşılı Armut Çeşitlerinin Fidan Gelişim Performanslarının Belirlenmesi
  Pages 842 - 850
  Sevgi SERTTAŞ , Ahmet ÖZTÜRK
 8. The Interaction of The Physical Environment Conditions With Local People: The Case of The Region Ahir Mountain of Kahramanmaraş
  Pages 851 - 859
  Ibrahim H HATİPOGLU , Şule KISAKÜREK
 9. Bazı Endemik ve Doğal Isatis L. Türlerine Ait Kök ve Gövde Ekstraktlarının Biyoaktivitesi ile Tohum Yağlarının Analizi
  Pages 860 - 869
  Nazan ÇÖMLEKCİOĞLU
 10. In Vitro Regeneration Potential of Lotus maritimus L. (Leguminosae)
  Pages 870 - 875
  Pelin GÖKÇE , Süleyman AVCI
 11. Alleviation of Everzol Red LFB Toxicity in Duckweed (Lemna minor L.) by Exogenous Salicylic Acid
  Pages 876 - 884
  Gülçin BEKER AKBULUT , Duygu ÖZHAN TURHAN , Emel YİĞİT
 12. Yerel Diatom Toprağının Farklı Tahıl Çeşitleri Üzerinde Buğday Biti’ne (Sitophilus granarius L.) (Coleoptera: Curculionidae) Karşı İnsektisidal Etkinliği
  Pages 885 - 892
  İnanç Şafak DOĞANAY , Ali Arda ISIKBER
 13. The Role of Eicosanoids in Nodulation Reaction Against Entomopathogenic Fungi in Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) Larvae
  Pages 893 - 897
  Hasan TUNAZ , Mehmet Kubilay ER , Ali IŞIKBER
 14. Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde Bağ Alanlarında Zararlı Olan Lepidoptera Türleri
  Pages 898 - 903
  Gül SATAR , Mahmut Murat ASLAN , Alper KOZANOĞLU , Hakan USANMAZ
 15. Contributions to Achenium Leach, 1819 (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae) fauna of Turkey
  Pages 904 - 912
  İnanç AYAN , Sinan ANLAŞ
 16. Seed Morphology of Some Barbarea (Brassicaceae) Taxa
  Pages 913 - 916
  Emrah ŞİRİN , Kuddisi ERTUĞRUL
 17. Myxomycetes of Eşmişek Plateau (Kırıkhan-Hatay)
  Pages 917 - 923
  Hayri BABA , Mustafa SEVİNDİK
 18. Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Poaceae): A New Alien Record for the Flora of Turkey
  Pages 924 - 927
  Salih TERZİOĞLU
 19. Balıkesir Florasında İstilacı Karaktere Sahip Yerli Bitki Taksonları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 928 - 946
  Fatih SATIL , Selami SELVİ , Gulendam TUMEN
 20. Şanlıurfa’daki Eczanelerde ve Aktarlarda Fitoterapi Amaçlı Satılan Bitkiler
  Pages 947 - 965
  Haşim ÖTNÜ , Hasan AKAN
 21. Performance of Some Important Agronomic Characteristics of Brassica juncea L. Genotypes under Fall Sowing at Two Locations of Ankara, Turkey
  Pages 966 - 974
  Fatma KAYAÇETİN
 22. Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi
  Pages 975 - 980
  Hanife MUT , Erdem GÜLÜMSER , Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ , Uğur BAŞARAN
 23. Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)’nun Vejatatif Dönemlerinin Ot Verimine, Besin Madde İçeriğine ve Metan Üretimine Etkisi
  Pages 981 - 985
  Fatma AKBAY , Adem KAMALAK , Adem EROL
 24. Kermes Meşesi, Akçakesme ve Delice Maki Türleri ve Bitki Kısımlarının Mevsimsel Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi
  Pages 986 - 993
  Süleyman TEMEL , Hasan DÖKÜLGEN
 25. Effects of Coating Treatment with Aloe Vera and Glycerol on Germination Delay and Seed Viability of Wheat under Different Water Levels
  Pages 994 - 1004
  Mustafa YILDIRIM
 26. Evaluation of F5 Individuals Obtained from B28×Kunduru-1149 Reciprocal Cross Population by Functional Markers
  Pages 1005 - 1011
  Gülan AYDEMİR , Ziya DUMLUPINAR , İlker YÜCE , Tuğba NARLI BAŞKONUŞ, Selçuk SUNULU , Hüseyin GÜNGÖR
 27. Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max. (L.) Merrill) Çeşitlerinin Önemli Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 1012 - 1020
  Ali Rahmi KAYA
 28. Yerel Ekmeklik Buğday Popülasyonlarından Seçilen Saf Hatların Diyarbakır Ekolojik Şartlarında Özellikler Arası ilişkilerin Belirlenmesi
  Pages 1021 - 1029
  Enver KENDAL
 29. Chemical Compositions of Essential Oil and Crude Oil of Some Fruits belonging to Umbelliferae Family cultivated in Konya Ecological Conditions
  Pages 1030 - 1038
  Sadiye Ayşe ÇELİK , İrem AYRAN
 30. Gaziantep İli Nizip İlçesi Zeytin Bahçelerinin Yaprak ve Toprak Örnekleri ile Beslenme Durumunun Belirlenmesi
  Pages 1039 - 1053
  Neslihan KELEŞ UZEL UZEL, Kerim Mesut ÇİMRİN
 31. Comparison of Biological and Antioxidant Activities of Above and Below-Ground Extracts of Endemic Heliotropium samolifolium subsp. erzurumicum
  Pages 1054 - 1063
  Galip SAĞLAM , Nezahat KANDEMİR
 32. Tuzlu-Sodyumlu Helvacı Serisi Topraklarının Tuzluluk ve Sodyumluluk Belirteçlerinin Değişimi
  Pages 1064 - 1077
  Deniz Levent KOÇ , Rıza KANBER
 33. Interaction of Some Heavy Metals with Copper Content in Dock Plant
  Pages 1078 - 1084
  Sevinc ADİLOGLU
 34. Muş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Barınak Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 1085 - 1095
  Galip BAKIR , Mustafa KİBAR
 35. Hatay İlinde Karma Yem ve Hammadde İşletmelerinin Sosyo-Demografik Yapısı
  Pages 1096 - 1105
  Bilgin SIKAR , Tülay ÇİMRİN
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal Of Agriculture and Nature 1309-1743 1997-2020