e-ISSN: 2619-9149
Founded: 1997
Period: Bimonthly
Publisher: Kahramanmaras Sutcu Imam University
Cover Image
       

• Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz.

Journal History

2021 - Volume: 24 Issue: 5

Research Article

2. Su Kalitesi ve Demleme Şeklinin Bitkisel Çaylarda Toplam Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi

Research Article

New hosts and spread areas of invasive species Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in crop plants in Turkey

Research Article

Contributions of the Cicadellidae (Hemiptera: Cicadomorpha) fauna of Sinop and Black Sea Region of Turkey

Research Article

Efficacies of entomopathogenic fungi from Metarhizium, Beauveria and Isaria on German cockroach, Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae)

Research Article

Additional notes on the genus Bledius Leach, 1819 (Staphylinidae: Oxytelinae) fauna of Turkey

Research Article

Türkiye’nin 2020-2045 Döneminde Ceviz Üretim ve Gereksinim Projeksiyonu

Research Article

Macromycetes Determined in Tonya (Trabzon) District

Research Article

Serada Yetiştirilen Hıyarın Yarı Islatmalı Sulama ve Geleneksel Kısıntılı Sulamaya Tepkisi

Research Article

Recombinant Production of E. coli NAD+-dependent DNA ligase as a Target for Antibacterial Drug Discovery

Research Article

Melissa Ekstraktının Dondurma Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Research Article

The Influence of Age and Exposure on the Sensitivity Pupa of Carpophilus hemipterus to High Carbon Dioxide with Low Oxygen

Research Article

Bazı Yerel Üzüm Çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) Stoma Özellikleri ile Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Arasındaki İlişkiler

Research Article

Morus nigra L. (karadut) cv. ‘Ekşi kara’ ‘nın mikroçoğaltımı

Research Article

Bazı Orkide Taksonlarında Labellum Mikromorfolojisi

Research Article

The Effects of Two-Step Tempering Treatment on the Physical, Chemical and Technological Properties of Flour in Bread Wheats (Triticum aestivum L.)

Research Article

Antioxidant Activity and Phenolic Composition of Momordica charantia and Datura stramonium

Research Article

Akdeniz İklim Kuşağında, Sulamadan Dönen Suların Sulamada Kullanılmasının Taban Suyu Kalitesi ve Derinliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Aşağı Seyhan Ovası Yemişli Sulama Sahası Örneği

Research Article

Sulama Performans Göstergeleri ve TOPSİS Yöntemi ile Asi Havzası Sulama Birliklerinin Analizi

Research Article

Kastamonu’da Yetiştirilen Ala Erik ve Ala Erikten Elde Edilen Üryani Eriğinde Isıl İşlemin Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi

Research Article

Rezene ve Defne Uçucu Yağ Karışımlarının Kimyasal Bileşenlerinin ve Servi Sürgün Uç Yanıklığı Hastalık Etmeni Pestalotiopsis funerea’ya Karşı Antifungal Etkinliklerinin Belirlenmesi

Research Article

Nutrient Content of Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. Grown on Some Local Lignocellulosic Wastes

Research Article

Evaluation of the effects of pomegranate juice on hepato-nephrotoxicity in male rats exposed to aluminum

Research Article

Anason Tohumu İlavesinin Yumurtacı Tavukların Performans, İç ve Dış Yumurta Kalite Özellikleri ve Yumurta Sarısı Kolesterol Konsantrasyonuna Etkisi

Research Article

Investigation of Morphological Characteristics of Pubic lice (Pthirus pubis, Linnaeus, 1758)

Research Article

Cytotoxic and genotoxic influences of oxyfluorfen on the somatic cells of Allium cepa

Research Article

Evaluation of Biofungicides For Control Of Powdery Mildew Disease [Leveillula taurica (Lev.) Arm.] of Pepper

Research Article

EFFECTS OF GYTTJA APPLICATIONS ON CHEMICAL PROPERTIES OF ACIDIC SOILS

Research Article

The Effect of Talaromyces funiculosus ST976 Isolated from Pistacia vera Rhizosphere on Phosphorus Solubility in Soil Samples with Different Physicochemical Properties

Research Article

Bulb Induction on Madonna Lily Stems and Three Years Growing Performance of the Bulblets

Short Communication

Length-Length, Length-Weight Relationships and Condition Factor of Oxynoemacheilus seyhanensis (Bănărescu, 1968)

Research Article

Cytogenetic analysis of Alburnus escherichii (Synonym Alburnus nasreddini) (Teleostei: Leuciscidae) in Turkey

Research Article

A New Method for Relaxing to Dry Insects

Research Article

Noise Exposure in Olive Harvest Mechanization

Research Article

Vertical distribution of Root Lesion Nematodes (Pratylenchus thornei (Sher et Allen) Pratylenchus neglectus (Rensch) Filipjev & Schuurmans Stekhoven (Tylenchida: Pratylenchidae)) and Stem and Bulb nematode Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) (Tylenchida: Anguinidae) on chickpea growing areas in Turkey

Research Article

Effect of Some Quince Rootstocks on Inflorescence Properties, Flowering and Fruit Set in Loquat (Eriobotrya japonica Lindl.)

Research Article

Determination of phenolic content of different bark extracts from three Pinus spp. grown in Giresun (Turkey) Province by HPLC-DAD and investigation of their antioxidant activities

Research Article

Farklı Tekniklerle Üretilen Maraş Tarhanalarındaki Biyoaktif Peptitlerin Belirlenmesi

Research Article

The Effects of Two-Step Tempering Treatment on the Rheological Characteristics of Flour in Bread Wheat (Triticum aestivum L.)

Research Article

Elma Üretiminin Ekonomik Analizi TRB1 Bölgesi (Bingöl, Elâzığ, Malatya) Örneği

Research Article

Biberiye Yaprağı Ekstraktının Yonca Otunun Rumen Fermentasyonu, Metan ve Mikrobiyal Protein Üretimine Etkisi

Research Article

Yabani zehirli mantar Entoloma sinuatum'un (Boletales) Biyolojik Aktiviteleri

Research Article

Seed morpho-anatomical characters of some Cardamine taxa from Turkey with their utility in taxonomic delimitation

Research Article

Comparison of the growth characteristics of Alpine x Damascus crossbred and Damascus kids

Research Article

Ecological and Phytogeographical Status and Species Composition of the Phytoplankton in the Gulf of Aqaba (Red Sea)

Research Article

Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Activities of Potentilla recta L.

Research Article

Notes on the Seasonal Dynamics of Polyphylla turkmenoglui Petrovitz (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae) in the vineyards of Manisa, western Anatolia

Research Article

Yozgat İli Beyaz Baş Lahana Üretim Alanlarında Bakteriyel Yumuşak Çürüklük Hastalığına Neden Olan Pectobacterium İzolatlarının Tanılanması

Research Article

Removal of Heavy Metals in Water with Biosorbtion Method Using Different Biosorbents

Research Article

Evaluation of Anticholinergic, Antidiabetic and Antioxidant Activity of a Wild Growing Endemic Plant in Sivas Turkey Astragalus dumanii

Research Article

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Kiraz sirkesineği, Drosophila suzukii’ nin Matsumura 1931 (Diptera: Drosophilidae) Popülasyon Takibi ve Zarar Oranının Belirlenmesi

Research Article

Detected of Pest İnsect Species on Pomegranate Areas in Adıyaman and Siirt Provinces

Research Article

Evaluation of the Seed Flow Uniformity of the Fluted Feed Roller Designed for Coarse-Grained Seeds

Research Article

Düzce-Yığılca Bölgesine Ait Farklı Propolis Örneklerinin Oral Mikroorganizmalar Üzerindeki in Vitro Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Research Article

Türkiye'nin Güneydoğusunda Yetişen Bazı Kırmızı Mercimek ve Nohut Çeşitlerinin Mineral Bileşimi

Research Article

Biyolojik Preparatların Halyomorpha halys (Stål, 1885) (Hemiptera: Pentatomidae) Karşı Etkisinin Belirlenmesi

Research Article

Ümitvar Hibrit Patlıcan Anaçlarının (Solanum melongena X Solanum aethiopicum) Aşılı Patlıcan Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Research Article

Is It Possible to Improve the Fermentation and Nutritional Quality of Wheat Straw Silage by Replacing Commercial Inoculant with Kefir?

Research Article

Reyhan Bitkisinin (Ocimum basilicum L.) Adventif Kök Kültürlerinde Rosmarinik Asit Üretim Olanaklarının ve Antioksidan Kapasitenin Araştırılması

Research Article

Keçi Sütünde Isıl İşlem Sonrası Melatonin Seviyeleri: Total Protein İlişkisi

Research Article

Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Izmir Province of Turkey

Research Article

The Effects of Chitosan on Aluminium Accumulation in the Gill, Liver and Muscle of Freshwater Fish (Oreochromis niloticus)

Research Article

Investigation In Vitro Anthelmintic Activity of Methanolic Extracts From Five Different Geophyte Plant Species

Research Article

Ultrases Uygulamasının Trabzon Hurması Nektarının Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Research Article

Optimization of Extraction Condition of Cladonia foliacea (Huds.) Willd Targeting the Inhibition of the Enzymes and Radicals Associated with Type II Diabetes and Oxidation

Research Article

UV-C’nin, Deinonoccus radiodurans ve Vitreoscilla Hemoglobin (vgb) Geni Aktarılmış Rekombinantlarında; SOD, KAT ve Karoten Miktarı Üzerine Etkisi

Research Article

Tatlı Sorgumda ( Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr.) yakın kızılötesi yansıma spektroskopisi ile yem kalitesinin belirlenmesi

Research Article

Aromatik Halkalı Bazı Fosfazenlerin Saccharomyces cerevisiae L. Kültüründe Biyokimyasal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Research Article

CHAID Algoritması ile Üyelerin Tarımsal Örgütlerin Genel Kurul Toplantısına Katılımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Iğdır İli Örneği

Research Article

Evaluation of Contract Farming: A Case of Beef Cattle farms in Adana Province

Research Article

An Ethnobotanical Field Survey in the Kadınhanı District of Konya Province in Turkey

Research Article

Effect of variety on potential nutritional value of Sudanese grass

Research Article

Yapraklı Barajı (Burdur/Gölhisar) Alburnus carianorum (Teleostei: Cyprinidae) Populasyonuna ait Yaş, Büyüme ve Ölüm Parametreleri

Research Article

Investigation of antioxidant effect of Rosmarinus officinalis L. on oxidation stability of sunflower oil

Research Article

Investigation of Radioactivity Concentration in Olive Oil

Research Article

Biberiye [Rosmarinus officinalis L.] Uçucu Yağının Callosobruchus maculatus (F.)’un Yumurta Bırakma Davranışına Etkisi ve Erginlere Karşı Toksisitesi

Research Article

Afyonkarahisar İlinde Patates Üretiminin Ekonomik Analizi

Research Article

Fumaria parviflora ve Fumaria capreolata Metanol Ekstrelerinin Antioksidan Aktivitesinin ve İnsan Hepatoselüler Karsinoma Hücre Hatlarında İn vitro Sitotoksik Aktivitesinin Belirlenmesi

Research Article

Effects of Callus Cell Suspension Cultures and Elicitor Applications on Bioactive Components in Globe Artichoke [Cynara cardunculus var. scolymus (L.) Fiori]

Research Article

Merzifon Karası Üzüm Çeşidinin (Vitis vinifera L.) Anatomisi ve Polen Özellikleri

Research Article

Molecular Identification of Root-knot Nematode Species (Meloidogyne spp.) on Lavandin of Isparta and Burdur Provinces in Turkey

Research Article

Use of Extreme Low Temperatures Against Adzuki Bean Weevil (Callosobruchus chinensis L., Coleoptera: Chrysomelidae) in Storage Management

Research Article

Determination of Crop Evapotranspiration and Single Crop Coefficients of Maize Using by a Weighing Lysimeter in Mediterranean Region in Turkey

Research Article

Effects of Melatonin on Root-knot Nematode: Physiological Responses in Tomato

Research Article

Şanlıurfa’da Yağışa Dayalı Buğday ve Arpa Tarımı Çiftçi Sörveyi(2002-2020)

Research Article

Clinopodium serpyllifolium subsp. serpyllifolium Bitkisinin Akciğer ve Beyin Glioma Hücre Hatlarında Antikanser, Antiproliferatif ve Apoptotik Hücre Ölümü Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Research Article

Iğdır Koşullarında Ot Verim ve Kalite Özellikleri Açısından Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Research Article

Banded Karyotypes and ZZ/ZW Sex Chromosome System of Endemic Squalius recurvirostris (Leuciscinae, Cyprinidae) in Turkey

Research Article

Iğdır İl’inde Organik Gıda Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

Research Article

Hatay Yöresinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Pazarlama Organizasyonun Etkinliğinin ve Üretici Memnuniyetinin Belirlenmesi

Research Article

Hatay İli Zeytin Bahçesinde Ağaç Sarıkurdu, Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae)’nın Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme Tekniğinin Etkinliği

Research Article

Factors Influencing the Food Purchase Points of Syrian and Iraqi Refugees in Samsun Province, Turkey

Research Article

Yurtdışı ve Türkiye Kaynaklı Yerel Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Genotiplerinin Hastalıklara Dayanıklılık ve Kalite Yönünden Fonksiyonel Markörler İle Karakterizasyonu

Research Article

Farklı Ekim Sıklıklarında Çavdar Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Research Article

Gemlik Zeytin Çeşidinde Meyveye Yatma Üzerine Boğumlarda Saptanan Bazı İçsel Hormonlar, Farklı Budama ve Dikim Sistemlerinin Etkilerinin Araştırılması

Research Article

Fast and Economical Biosorption of Lead (II) Heavy Metal in Aqueous Solutions by Bacillus licheniformis sp.

Research Article

Köyceğiz Lagünü'ndeki (Muğla) Üç Farklı Kefal Türü İçin Balık Boyutları - Otolit Boyutları Arasındaki İlişkiler

Research Article

First report of Bursaphelenchus leoni Baujard, 1980 (Nematoda: Parasitaphelenchidae) from Pine Forests of Turkey

Research Article

Kırşehir İl'inin (Türkiye) Auchenorrhyncha (Hemiptera) Faunasına katkılar

Research Article

Fruit fly (Diptera: Tephritidae) fauna of Amasya and Samsun Provinces, with two new records for Turkey

Research Article

Van Gölü Havzası’ndan Toplanan Bazı Kavun Genotiplerinde Virüse Karşı Dayanıklılığın Mekanik İnokulasyon ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

Research Article

Virulence of three entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea and Metarhizium anisopliae against the green shield bug, Palomena prasina L.

Research Article

Buğday Bitkisinde Üç Pratylenchus thornei Popülasyonunun Fusarium culmorum Ile Interaksiyonu

Research Article

Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Tokat-Kazova Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Research Article

Pestisit Kullanımının Bal Verimi Üzerine Etkisi; Panel Veri Analizi

Research Article

Biosynthesis of silver nanoparticle using white propolis extract as a reduction agent and optimized by Box-Behnken design

Research Article

Macromycetes Determined in Ulukışla (Niğde-Turkey) District

Research Article

Kentsel Peyzajda Kullanılan Taksonların Arı Çekme Potansiyelleri Bakımından Değerlendirilmesi; Artvin Kent Merkezi Örneği

Research Article

Seralarda Bir Günlük Toplam Sıcaklığa Göre Yapılan Dinamik Kontrol Stratejisine Bağlı Enerji Tasarrufunun Belirlenmesi

Research Article

Determination of Lethal Effects of Some Entomopathogenic Fungi on Different Biological Stages of Leptinotarsa decemlineata Say

Research Article

Bazı Asma Çeşitlerinin Doğal Koşullarda Mildiyö Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Research Article

The effects of root lesion nematodes (Pratylenchus thornei) on rhizobium bacteria of chickpea plant

Research Article

Phoma tracheiphila’ya Karşı Bazı Fungisitlerin Etkinliğinin Araştırılması

Research Article

Arsuz Ovası Topraklarında Borun Kimyasal Fraksiyonlarının Belirlenmesi

Research Article

Different Approaches For Modeling The Drying Characteristics Of Onion Slices (Allium Cepa)

Research Article

The Investigation of Biological Control Oppurtunities Against Gray Mold Causing Botrytis cinerea in Eggplant

Research Article

İşleme ve Isıl İşlem Sırasında Karadut Suyunun Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitesi

Research Article

Türkiye Akdeniz Kıyılarında Derin Su Pembe Karidesinde (Parapenaeus longirostris, H. Lucas 1846) Oksidatif Stres Parametreleri, Metal Birikimi ve Sağlık Risk Değerlendirmesi

Research Article

The Effect of Meteorological Parameters on Wireless Data Transmission

Research Article

Determination of Irrigation Lengths in Vertisol Soils using the Two-Point Infiltration Method and Kostiakov-Lewis Equation

Research Article

Effect of Ultrasound Pre-treatment on the Physical Characteristics of Corn During Drying

Research Article

Anticancer, Antioxidant, Antimicrobial and Enzyme Inhibitory Activities of Inula aucheriana

Research Article

Meat Consumption and Sustainability

Research Article

BGN-1 kodlu Türk diatom toprağının Alman Hamamböceği (Blatella germanica L.) erginlerine karşı ölüm etkisi

Research Article

The Biological activity; Cytotoxicity and antioxidant activity of Alcea calvertii

Research Article

Hizan İlçesi (Bitlis) Kelebek Faunası

Research Article

Farklı Baklagil Ağaçları Yapraklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Besin Madde İçeriği ve Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi

Research Article

Erken dönemde lavanta bitkisinden alınan çeliklerin bazı in vivo ve in vitro ortamlarda köklendirilmesi

Research Article

Schefflera arbicola (Hayata) Merr. Bitkisinin Çelikle Çoğaltılmasında Farklı Yetiştirme Ortamlarının, Oksinlerin ve Konsantrasyonların Etkisi

Research Article

Bazı Meloidogyne Türlerinin (M. incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949, M. javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949, M. arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949 ve M. luci (Carneiro ve ark. 2014) Popülasyonlarının Virülentliğinin Belirlenmesi

Research Article

Stellaria kotschyana (Caryophyllaceae) taksonomisine katkılar ve yeni bir sinonim

Research Article

Bitki Ekstrelerinde Oksidatif Stres Biyobelirteçleri için Yöntem Performansının Değerlendirilmesi ve Biyolojik Varyasyonlar: Metot Validasyon Çalışması

Research Article

Contribution to the Alien Flora of Turkey: Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae)

Research Article

Bazı Meloidogyne Türlerinin Bulunduğu Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Research Article

Critical Period for Weed control in Sunflower and Effects of Applications on Weed Species and Diversity

Research Article

Pentanama divaricatum Cass. (Inuleae, Asteraceae), A new Plant Species Record for the Flora of Turkey

Research Article

Farklı sürelerde bakır etkisinde kalan tatlısu midyelerinde (Unio tigridis) antioksidan enzim tepkilerinin incelenmesi

Research Article

Türkiye’de Dana Karkas, Kuzu Karkas ve Yemlik Buğday Reel Fiyatlarının Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR (1)-Asimetrik BEKK-GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi

Research Article

Bazı Lamiaceae Bitkilerinin Yağ Asidi İçeriği Tayini

Research Article

Barn and Environmental Characteristics of Cattle Enterprises in Central County of Ağrı Province

Research Article

Trimetilolpropan Triakrilat’ın Potansiyel Toksik, Genotoksik ve Mutajenik Etkilerinin Drosophila melanogaster Kullanılarak Araştırılması

Research Article

Determination of Milk Production Characteristics, Phenotypic, Genetic and Environmental Trends in Jersey Cattle
  • download

  • Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)
  •        Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).
  •       Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)
  •       88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


download