Journal Of Agriculture and Nature
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr


KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Journal Of Agriculture and Nature

e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Cover Image


KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Volume 22 - Issue 4 - Aug 2019
 1. Trakya Bölgesi’nde Bazı Buğday Çeşitlerinin Fusarium spp. İzolatlarına Karşı Dayanıklılığın Tespit Edilmesi
  Pages 498 - 505
  Nagehan Desen KÖYCÜ, Nuray ÖZER
 2. The Combine Effects of Eicosanoid Biosynthesis Inhibitors and Different Isolates of Metarhizium anisopliae (Metschn.) and Beauveria bassiana (Balsamo) (Deuteromycota: Hyphomycetes) on the Mortality of Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) Larvae
  Pages 506 - 511
  Hasan TUNAZ, Mehmet Kubilay ER, Ali Arda IŞIKBER
 3. Yapraktan Farklı Gübre Uygulamalarının Karnabahar (Brassica Oleracea L.) Gelişimi Üzerine Etkileri
  Pages 512 - 516
  Mustafa Ali KAPTAN, Huriye SARI
 4. Kentsel Mekânlarda Kullanılan “Elaeagnus angustifolia L.” nin Yaprak Örneklerinde Ağır Metal Birikimi: Erzurum Örneği
  Pages 517 - 525
  Murat ZENGİN, Nesrin YILDIZ
 5. Artan Dozdaki Biyokömür ve Solucan Gübresi Uygulamalarının Buğdayda ve Toprakta Besin Elementi İçeriği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 526 - 536
  Ferit SÖNMEZ, Fatih ÇIĞ
 6. Humik Asidin Farklı Uygulama Yöntemlerinin Pamukta Verim, Bitki Gelişimi ve Lif Kalitesine Etkisi
  Pages 537 - 546
  Mehmet TARHAN, Emine KARADEMİR
 7. Comparative Fruit Anatomy and Morphology of Four Species Known As Cumin (Kimyon) In Turkey
  Pages 547 - 556
  Hüseyin Onur TUNCAY, Yeter YEŞİL
 8. Bazı Yonca Çeşitlerinin Erken Gelişme Dönemindeki Kuraklık Toleransının Belirlenmesi
  Pages 557 - 562
  Mahir ÖZKURT, İbrahim SAYGILI, Kübra ÖZDEMİR DİRİK
 9. Determining the Factors that Affecting Confectionery Sunflower Yield: The Case of Erzurum Province
  Pages 563 - 570
  Ahmet UZUNDUMLU, Muhammet Emre ÖKSÜZ
 10. Çiftçilerin Tarım Sigortası Yaptırma İstekliliği: Konya İli Ilgın İlçesi Örneği
  Pages 571 - 576
  Emine İKİKAT TÜMER, Hasan Burak AĞIR, Zehra USLU
 11. Saros Körfezi’ndeki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Kupes Balığının (Boops boops Linnaeus, 1758) Üreme Zamanı ve Ağırlık-Boy İlişkisinin Belirlenmesi
  Pages 577 - 582
  Özgür CENGİZ, Şükrü Şenol PARUĞ, Bayram KIZILKAYA
 12. Seasonal Distribution of Gelatinous Macrozooplankton in the Hamsilos Bay, Southern Black Sea, Turkey
  Pages 583 - 592
  Funda ÜSTÜN, Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR
 13. Kuzey Ege ve Marmara Denizleri Kıyısal Alan Yüzey Suyunda TPH Kirliliğinin Karşılaştırılması: Prens Adaları ve Gökçeada örnekleri
  Pages 593 - 600
  Esra Billur BALCIOĞLU
 14. Analysis of the First Lactation Curve in Holstein Cows with Different Mathematical Models
  Pages 601 - 608
  Turgut GÖK, Nazire MİKAİL, Suna AKKOL
 15. Muş İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Crostabb Analiziyle Belirlenmesi
  Pages 609 - 619
  Galip BAKIR, Mustafa KİBAR
 16. Muş İlinde Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Süt Verim Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 620 - 630
  Galip BAKIR, Mustafa KİBAR
 17. Sarıkum Gölü’nde Kışlayan Sukuşları
  Pages 631 - 640
  Ömral Ünsal ÖZKOÇ, Nizamettin YAVUZ, Kiraz ERCİYAS YAVUZ
 18. Differentiation in Gravimetrical and Frictional Properties of Phaseolus Vulgaris L. by a Partial Least Square Regression Model
  Pages 641 - 649
  Sefa ALTIKAT, Sülhattin YAŞAR
 19. L- Karnitinin Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Allium cepa Kök Ucu Testi ile Değerlendirilmesi
  Pages 650 - 658
  Siğnem ÖNEY-BİROL, Fatma GÜNDÜZ
 20. Ege Denizi İçin Eşkina Balığı’nın (Sciaena umbra Linnaeus, 1758) Maksimum Boy Kaydı
  Pages 659 - 663
  Özgür CENGİZ, Bayram KIZILKAYA, Şükrü Şenol PARUĞ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal Of Agriculture and Nature 1309-1743 1997-2019
Yazarlar İçin

·         Telif Hakkı Devir Formu

·         Etik Sorumluluklarve Politikalar Belgesi

·         Committee on Publication Ethics

·         Dergi Künyesi

·         Dergi Yazım Kuralları

·         Örnek Makale Şablonu

·         Guide For Authors

·         Sık Sorulan Sorular