Journal Of Agriculture and Nature
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr


• Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz.

Journal Of Agriculture and Nature

e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Cover Image


• Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz.

Volume 23 - Issue 6 - Dec 31, 2020
 1. Bertiz Kabarcık Üzümünde Bazı Kalite Özellikleri ile Toplam Fenol Bileşikleri ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
  Pages 1414 - 1421
  Nazan BALBABA , Sefair BAĞCI
 2. The Effects of Biofertilizers on Some Physological Responses in Heritage Raspberries
  Pages 1422 - 1427
  Gülden BALCI , Hakan KELES , Ramazan CAKMAKCI
 3. The Effects of UV Irradiation and Incubation Time on in vitro Phenolic Compound Production in 'Karaerik' Grape Cultivar
  Pages 1428 - 1434
  Mustafa ÇELİK , Nurhan KESKİN , Fethi Ahmet ÖZDEMİR
 4. Alanya Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Hass ve Fuerte Avokado Çeşitlerinin Bazı Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Pages 1435 - 1440
  Zehra Tuğba MURATHAN , Armagan KAYA
 5. Farklı Dikim Derinliklerinde Muscari armeniacum (Gâvurbaşı)’ un Gelişimi
  Pages 1441 - 1448
  Özgür KAHRAMAN
 6. Ahlat ve Böcekte Kitosan ile Kaplamanın Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 1449 - 1455
  Eda GÜNEŞ
 7. Diyarbakır ve Mardin İllerinde Monosteira lobulifera Reuter ve Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae)’nın Badem, Kavak ve Söğüt Ağaçları Üzerindeki Ergin Popülasyon Gelişimi
  Pages 1456 - 1465
  Hasan MARAL , M. Rifat ULUSOY , Halil BOLU
 8. Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Zararlı Türlerin Belirlenmesi
  Pages 1466 - 1473
  Aydemir BARIŞ , Mustafa ALKAN , Cenk YÜCEL , Narin GÖK
 9. Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils Isolated from Medicinal Plants against Gall Forming Plant Pathogenic Bacterial Disease Agents
  Pages 1474 - 1482
  İ̇mam Adem BOZKURT , Soner SOYLU , Merve KARA , Emine Mine SOYLU
 10. The Effect of Cuscuta babylonica Aucher on Chemical Compounds of Lice Tomato
  Pages 1483 - 1488
  Hasan Çetin ÖZEN , Servan SAVAŞÇI , Hilal SURMUŞ ASAN , Veysi KIZMAZ
 11. Selective Cytotoxic Effect of Astaxanthin on Human Lung and Colon Cancer Cells
  Pages 1489 - 1494
  Selim DEMİR , Elif AYAZOGLU DEMİR , Yüksel ALİYAZICIOĞLU
 12. Diyabetik Ratlarda Zakkum (Nerium oleander L.) Çiçeği Etanolik Liyofilize Ekstresinin Eritrosit Frajilite, Hematolojik ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması
  Pages 1495 - 1502
  Abdulahad DOĞAN
 13. The Determination of In vitro Antioxidant and Cytotoxic Activities of Resin Obtained from Cilician Fir (Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière)
  Pages 1503 - 1509
  Esra UÇAR SÖZMEN , Serap ŞAHİN BÖLÜKBAŞI , Mustafa ULU , Aşkın AKPOLAT
 14. Asi Havzasında Hidrometeorolojik Faktörler ve Akım Arasındaki İlişkinin Modellenmesi
  Pages 1510 - 1517
  Alişan NALCIOĞLU , Mehmet ÜNSAL , Burcu ERCAN , Ayşe Ece YAĞCI
 15. Menengiç Meyve ve Tohumlarının Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 1518 - 1528
  Ebubekir ALTUNTAŞ , Esra Nur GÜL , Hüsne GÖK
 16. A New Suffruticose Taxon of Dianthus (Caryophyllaceae) from Bingöl, Turkey
  Pages 1529 - 1534
  Ergin HAMZAOĞLU , Lütfi BEHÇET , Yakup YAPAR
 17. Petiole Anatomy of 21 Representatives of Tribe Alysseae (Brassicaceae) from Turkey
  Pages 1535 - 1544
  Cengiz KARAİSMAİLOĞLU
 18. Ekmek Üretiminde Farklı Turunçgil Aldebolarının Kullanım İmkanları
  Pages 1545 - 1553
  Mustafa Kürşat DEMİR , Nezahat OLCAY
 19. Fenoksietanol ve Açlık Süresinin Japon Balığının (Carassius auratus) Taşınmasında Stok Miktarına Etkisi
  Pages 1554 - 1560
  Mahmut YANAR , Hüseyin Hilmi ÖTER , Ece EVLİYAOĞLU
 20. Assessment of Hg in Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota (Brandt, 1835) from Karachi coasts, Pakistan
  Pages 1561 - 1568
  Quratulan AHMED , Levent BAT
 21. A Mixed Frigoribacterium faeni and Lactococcus garvieae Infection in Cultured Rainbow Trout (O. mykiss)
  Pages 1569 - 1577
  Tülay AKAYLI , Özgür ÇANAK , Remziye YARDIMCI , Çiğdem ÜRKÜ , Dilek ÖKMEN
 22. Antalya İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteği Almasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 1578 - 1586
  Tuba BEŞEN , Betül SAYIN , Mehmet Ali ÇELİKYURT , Şerife Gülden YILMAZ , Musa KUZGUN , Melike BAHÇECİ DUMAN, Başak AYDIN
 23. Afşin ve Elbistan İlçelerinde Toplumun Termik Santrallerin Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri Konusundaki Görüşleri
  Pages 1587 - 1597
  Cuma AKBAY , Abdulbaki BİLGİÇ
 24. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamındaki Genç Çiftçi Hayvancılık Projelerinin Verimliliğinin Araştırılması
  Pages 1598 - 1607
  Aysun YILMAZ , Mahmut KESKİN
 25. Effects of Some Heavy Metals on Germination and Seedling Growth of Sorghum
  Pages 1608 - 1615
  Esra Nermin ERTEKİN , İ̇brahim ERTEKİN , Mehmet BİLGEN
 26. Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi
  Pages 1616 - 1625
  Erol ORAL , Rüveyde TUNÇTÜRK , Murat TUNÇTÜRK , Haluk KULAZ
 27. Aspir (Charthamus tinctorius L) Genotiplerinde Fide Devresi Kuraklığının Tohum Verimi, Yağ Oranı ve Yağ Verimine Etkileri
  Pages 1626 - 1633
  Hasan KOÇ
 28. Tekirdağ Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Önemli Bazı Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
  Pages 1634 - 1646
  Yasin ÖZTÜRK , Adnan ORAK
 29. B27 × Ege 88 Resiprokal Melez Popülasyonunda F4 Bireylerin Allel Spesifik Markörlerle Değerlendirilmesi
  Pages 1647 - 1655
  Merve BÜYÜKAKKAŞLAR , İlker YÜCE , Tuğba BAŞKONUŞ , Tevrican DOKUYUCU , Aydın AKKAYA , Ziya DUMLUPINAR
 30. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Antep Fıstığı Yetiştirilen Bazı Alanların Topraklarında Borun (B) Kimyasal Fraksiyonları ve Toprak Özellikleri İle İlişkisi
  Pages 1656 - 1662
  Kadir SALTALI , Esra GÜNEŞ , Bedriye BİLİR
 31. Farklı Hasat Döneminin Çemen (Trigonella foenum- graecum L.) Otunun Kimyasal Bileşimi, Metan Üretimi ve Kondense Tanen İçeriği Üzerine Etkisi
  Pages 1663 - 1668
  Fatma AKBAY , Adem EROL , Adem KAMALAK
 32. Improve Quality of Alfalfa Silage Ensiled with Orange Pulp and Bacterial Additive
  Pages 1669 - 1677
  Maghsoud BESHARATI , Mojtaba KARIMI , Akbar TAGHİZADEH , Zabihollah NEMATİ , Ali KAYGISIZ
 33. Simental Irkı Sığırlarda GH ve PIT-I Gen Polimorfizmleri ile Süt Verimleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Pages 1678 - 1686
  Mustafa KORKMAZ , Bilal AKYÜZ
 34. Muş İli Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 1687 - 1697
  Galip BAKIR , Mustafa KİBAR
 35. Management of Conventional Orchards Shaping the Reproductive Bird Community
  Pages 1698 - 1703
  Sławomir CHMİELEWSKİ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal Of Agriculture and Nature 1309-1743 1997-2020