Journal Of Agriculture and Nature
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr


KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Journal Of Agriculture and Nature

e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Cover Image


KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Volume 22 - Issue 5 - Oct 2019
 1. Bursa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 664 - 670
  Canser DOLGUN, Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
 2. Yerli ve Yabancı Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Mineral Madde İçerikleri
  Pages 671 - 677
  Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE, Zeki MUT
 3. Hatay Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinde Verim, Verim Unsurları ve Yağ İçeriğinin Belirlenmesi
  Pages 678 - 684
  Mühyedin ATAN, Cenk Burak ŞAHİN, Necmi İŞLER
 4. Kısıntılı Sulama Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Kuraklık Toleransının Belirlenmesi
  Pages 685 - 693
  Mualla KETEN, Hasan DEĞİRMENCİ, Ramazan Şadet GÜVERCİN
 5. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Yatay ve Dikey Çiçeklenme Aralıklarının Kalıtımı
  Pages 694 - 701
  Ramazan Şadet GÜVERCİN, Mustafa OĞLAKÇI
 6. Investigation of In-vivo Pb(NO3)2 Toxicity with Physiological, Biochemical and Cytogenetic Parameters
  Pages 702 - 707
  Nurcan GİRASUN, Emine YALÇIN, Ali ACAR, Kürşat ÇAVUŞOĞLU, Kültigin ÇAVUŞOĞLU
 7. Bazı Nar Çeşit ve Tiplerinin Meyve Büyüme Dinamiği ile Renk Özellikleri
  Pages 708 - 716
  Serdar TÜRKER, A. Aytekin POLAT
 8. Contributions to Lichenized Fungal Diversity of Görükle Campus Area (Bursa Uludag University-Bursa, Turkey)
  Pages 717 - 723
  Seyhan ORAN
 9. Yabani Yenilebilir Bir Mantar Olan Lycoperdon molle Pers.'nin Antioksidan ve Antigenotoksik Potansiyeli
  Pages 724 - 732
  Buğrahan EMSEN, Büşranur GÜVEN, Abdullah KAYA
 10. An Overview of Hazelnut Markets and Policy in Turkey
  Pages 733 - 743
  Mehmet BOZOĞLU, Uğur BAŞER, Bakiye KILIÇ TOPUZ, Nevra ALHAS EROĞLU
 11. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Parçalılık Analizi: Niğde İli Hasaköy ve Bağlama Köyleri Örneği
  Pages 744 - 750
  Emine LÖK, Hasan DEĞİRMENCİ
 12. Bir Torefikasyon Reaktörünün Geliştirilmesi ve Kızıl Meşe “Quercus Rubra” Kullanılarak Farklı Torefikasyon Sıcaklıklarında Elde Edilen Biyokömür Yakıt Özelliklerinin Saptanması
  Pages 751 - 762
  Türkan AKTAŞ, Tolga BATUR
 13. Türkiye’de Yetiştirilen Holştayn Irkı Sığırlarda GHRH ve PRL Gen Polimorfizmleri ile Süt Verimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Pages 763 - 771
  Murat AKKAYA, Bilal AKYÜZ
 14. Muş İlinde Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Üreme Faaliyetlerinin Belirlenmesi
  Pages 772 - 780
  Galip BAKIR, Mustafa KİBAR
 15. Comparison of Shrub Leaves in terms of Chemical Composition and Nutritive Value
  Pages 781 - 786
  İbrahim ERTEKİN, İbrahim ATIŞ, Şaban YILMAZ, Ersin CAN, Mustafa KIZILŞİMŞEK
 16. Yumurta Tavukçuluğu İşletmeleri: Hatay İli Örneği
  Pages 787 - 793
  Tülay ÇİMRİN, Oğuz PARLAKAY, Gülşen ÇOPUR AKPINAR, Nuran TAPKI, Hakan YILDIRIM
 17. Habitat and Nest Site Selection of the European Rollers in the Northern Anatolia
  Pages 794 - 798
  Necmiye ŞAHİN ARSLAN, Gönül ARSLAN AKVERAN
 18. The First Record of A Gregarine Pathogen from Altica hampei (Allard, 1867) (Coleoptera: Chrysomelidae)
  Pages 799 - 805
  Hilal YILDIRIM, Onur TOSUN, Çağrı BEKİRCAN
 19. Assessment of Heavy Metals Pollution in Water and Sediments and Polychaetes in Sinop Shores of The Black Sea
  Pages 806 - 816
  Levent BAT, Fatih ŞAHİN, Ayşah ÖZTEKİN
 20. Türkiye Suları İçin İsparoz Balığı’nın (Diplodus annularis Linnaeus, 1758) Büyüme Özellikleri
  Pages 817 - 822
  Özgür CENGİZ, Bayram KIZILKAYA, Şükrü Şenol PARUĞ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal Of Agriculture and Nature 1309-1743 1997-2019