Journal Of Agriculture and Nature
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr


• Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz.

Journal Of Agriculture and Nature

e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Cover Image


• Formları veya sistemdeki bilgileri eksik olan, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz.

Volume 23 - Issue 5 - Oct 31, 2020
 1. Klinik İzolatların Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimi Profillerinin Belirlenmesi ve Hücre Bileşenlerinin FTIR İle Tespiti
  Pages 1106 - 1113
  Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI , Neslihan ÇEVİK , Fatma Esen SARIGÜLLÜ ÖNALAN
 2. Antioxidant and Antimicrobial activity of Scorzonera papposa collected from Iraq and Turkey
  Pages 1114 - 1118
  Falah Saleh MOHAMMED , Selami GÜNAL , Ali Erdem ŞABİK , Hasan AKGÜL , Mustafa SEVİNDİK
 3. In vitro Cytotoxic Effect of Ethanol and Dimethyl Sulfoxide on Various Human Cell Lines
  Pages 1119 - 1124
  Elif AYAZOGLU DEMİR , Selim DEMİR , Yüksel ALİYAZICIOĞLU
 4. Kapsaisinin H2452 Mezotelyoma Hücre Hattından Seçilen Klon larda Sitotoksisitesinin ve Kaspaz-3 Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 1125 - 1134
  Gizem CEYLAN , Sabahattin CÖMERTPAY
 5. Trichophyton sp. Suşundan Keratinaz Üretimi, Saflaştırılması ve Kısmi Karakterizasyonu
  Pages 1135 - 1143
  Dönay PARLAK , Hüseyin TANIŞ , Ashabil AYGAN
 6. Finike (Antalya) Orman Planlama Biriminin Vasküler Bitki Florası
  Pages 1144 - 1162
  Mustafa KARAKÖSE , Salih TERZİOĞLU
 7. Aydın Yöresindeki Örtüaltı İşletmelerin Yapısal Özelliklerinin İrdelenmesi
  Pages 1163 - 1174
  Gülsüm ŞİMŞEK , Necdet DAĞDELEN
 8. Basınçlı Sulama Sistemleri Hibe Destek Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği
  Pages 1175 - 1183
  Ayşen KILIÇ YOLAL , Hasan DEĞİRMENCİ
 9. Farklı Sulama Aralıklarının Amik Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Cin Mısırının (Zea Mays Everta Sturt.) Verim Ögeleri ve Patlama Kalitesi Üzerine Etkisi
  Pages 1184 - 1191
  Cem Tufan AKÇALI , Hüseyin GÖZÜBENLİ
 10. Soya Bitkisinde Tepe Sürgün Budamasının Biyomas Verimine Etkisi
  Pages 1192 - 1199
  Metin DAĞTEKİN DAĞTEKİN, Mehmet Emin BİLGİLİ
 11. Karacadağ Bölgesinde Üretilen Şanlıurfa Sadeyağı ile Tulum Yağının Bazı Kalite Karakteristikleri
  Pages 1200 - 1208
  Şerafettin ÇELİK , Naciye ÜNVER , Yasin YAKAR
 12. Çimlendirilmiş Buğday Unundan Yapılan Tırnaklı (Düz Ekmek) ve Tava Ekmek Kalitesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1209 - 1215
  Ahmet Sabri ÜNSAL , Ayhan ATLI , Mehmet KÖTEN
 13. A Study on the Potential of Using Melon Wastes in Biscuit Production
  Pages 1216 - 1224
  Nilgün ERTAŞ , Mine ASLAN
 14. An Investigation of Effects of Whey Protein Hydrolysate on Yogurt Starter Cultures and Probiotic Bacteria in Ayran
  Pages 1225 - 1239
  Abuzer ÇELEKLİ , Zina ALSLİBİ , Hüseyin BOZKURT
 15. Alburnus caeruleus (Heckel, 1843) türünün Bazı Populasyon Dinamiği Parametreleri, Merzimen Çayı, Fırat Havzası, Türkiye
  Pages 1240 - 1244
  Burak SEÇER , Erdogan ÇİÇEK , Yasemin CELEPOĞLU
 16. Length-Weight Relationships of 17 Teleost Fishes in the Marmara Sea, Turkey
  Pages 1245 - 1256
  Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU , İsmail Burak DABAN , Ali İŞMEN , Haşim İNCEOĞLU
 17. Economic Analysis of Fish Farming in the Northern Region of Iraq
  Pages 1257 - 1269
  Hawkar Taher MAARUF , Cuma AKBAY
 18. Türkiye’de Koyun Eti, Besi Yemi, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR – Asimetrik BEKK – GARCH (1, 1) Modeli İle Tahmin Edilmesi
  Pages 1270 - 1285
  Ferda Nur ÖZDEMİR , Faruk URAK , Abdulbaki BİLGİÇ , Fahri YAVUZ
 19. Investigation of the Personal, Social and Economic Factors Influencing Catfish Farmers Utility in Choosing Pond Types: Implications for Profitability
  Pages 1285 - 1293
  Theophilus Miebi GBİGBİ
 20. Towards Alleviating Threat Factors in Small Scale Palm Oil Enterprises in the Tropics: Evidence from Nigeria
  Pages 1294 - 1300
  Felix ACHOJA
 21. Ayçiçek Yağı Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi; Çorum İli Örneği
  Pages 1301 - 1307
  Güngör KARAKAŞ
 22. The Effect of Bacterial Applications on Resource Utilization ın Strawberry (Fragaria x ananassa duch) Production
  Pages 1308 - 1313
  Zeki BAYRAMOĞLU , Tuğçe SELVİ , Ahmet EŞİTKEN , Mesude Figen DÖNMEZ
 23. Süne, Eurygaster integriceps’in Put. (Heteroptera: Scutelleridae) Diyapoz Öncesi ve Diyapoz Sonrası Erginlerinden Hazırlanan Fosfolipit Altsınıflarının Yağ Asidi Bileşiminindeki Değişiklikler
  Pages 1314 - 1321
  Mehmet BAŞHAN , Mehmet Cemal TALAY , Vedat KARACA
 24. A New Record and Additional Contributions to Picture-Winged Flies (Diptera: Ulidiidae) Fauna of Turkey
  Pages 1322 - 1325
  Mehmet YARAN , Murat KÜTÜK
 25. Contributions to the Paederinae (Staphylinidae) Fauna of Kırıkkale Province in Central Anatolia
  Pages 1326 - 1330
  Serkan YAMAN , Yakup SENYUZ , Sinan ANLAŞ
 26. Yeni Laktik Asit Bakteri İzolatlarının Farklı Kuru Madde İçeriğine Sahip Yonca (Medicago sativa L.) Silajında Mikrobiyel İnokulant Olarak Kullanılma Olanakları
  Pages 1331 - 1339
  Mustafa KIZILSIMSEK , Kübra KEKLİK , Tuğba GÜNAYDIN
 27. Hatay İlinde Karma Yem ve Hammadde Üretim İşletmelerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Pages 1340 - 1350
  Bilgin SIKAR , Tülay ÇİMRİN
 28. Farklı Bölgelerde Yetişen Söğüt Yapraklarının Potansiyel Besleme Değerlerinin ve Anti-Metanojenik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 1351 - 1358
  Tuğba CENGİZ , Adem KAMALAK
 29. The Effects on the Growth Performance, Some Serum Oxidative and Nitrosative Stress Parameters of the Stocking Density in the Sprague-Dawley Rats
  Pages 1359 - 1365
  Murat GENÇ
 30. Evaluation of a Bovine Rapid Visual PAG ELISA Test and Transabdominal Ultrasonography for Early Pregnancy Diagnosis in Awassi Sheep
  Pages 1366 - 1372
  Mehmet AKKÖSE
 31. Yumurtacı Tavuklarda Yumurta Verim Eğrilerinin Modellenmesi
  Pages 1373 - 1778
  Emin YALÇINÖZ , Mustafa ŞAHİN
 32. The Relation between Biochemical Parameters, Milk Amyloid A, Somatic Cell Count, and Some Pathogens in Buffalo Milks
  Pages 1379 - 1385
  Yağmur Nil DOĞAN , Mürüvvet DÜZ , İlkay DOĞAN , Zeki GÜRLER
 33. Effects of Age and Sex of The Foal on The Gestation Length of Thoroughbred Mares
  Pages 1386 - 1392
  Milena MİLOJEVİC , Mitrovic STRETEN , Tugay AYAŞAN , Tatjana ZDRALİC , Vladan DJERMANOVİC
 34. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Irk Tercihi ve Etkileyen Faktörler: Siirt İli Örneği
  Pages 1393 - 1405
  Galip BAKIR , Mehmet Yaşar ÖREN
 35. Yetiştirici Koşullarında Kıvırcık Irkı Koyunlarda Süt Verim Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 1406 - 1413
  Hilal AKGÜN , Mehmet KOYUNCU
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal Of Agriculture and Nature 1309-1743 1997-2020