Journal Of Agriculture and Nature
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr


KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Journal Of Agriculture and Nature

e-ISSN 2619-9149 | Period Bimonthly | Founded: 1997 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Cover Image


KSU Journal of Natural Sciences is indexed or abstracted by the following:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)


Volume 22 - Issue 6 - Dec 2020
 1. Bazı Ahududu Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
  Pages 823 - 829
  Gülden BALCI , Hakan KELES
 2. Investigation of the Effect of Honey Bee Pollination for Apple (Malus sylvestris (L.)Mill.) on Fruit Yield, Seed Number and Seed Germination Capacity
  Pages 830 - 836
  Fethi Ahmet ÖZDEMİR , Mehmet Ali KUTLU , Abdurrahman GÜL
 3. Karnabaharda (Brassica oleraceae L. var. botrytis) Tuz Stresinin Azaltılmasında Humik Asit Uygulamalarının Rolü
  Pages 837 - 842
  Ahmet TURHAN
 4. Impact of Cadmium and Lead Heavy Metal Stress on Plant Growth and Physiology of Rocket (Eruca sativa L.)
  Pages 843 - 850
  Ertan YILDIRIM , Melek EKİNCİ , Metin TURAN , Güleray AGAR , Selda ÖRS , Atilla DURSUN , Raziye KUL , Tayfun BALCI
 5. Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Bazı Tarımsal Özellikler Bakımından Korelasyon ve Path Analizi
  Pages 851 - 858
  Hüseyin GÜNGÖR , Ziya DUMLUPINAR
 6. Nohut Tarımında Ekim Sonrası Uygulanan Farklı Silindir Baskı Seviyelerinin Toprağın Fiziksel Özellikleri ve Bitki Çıkış Oranına Etkisi
  Pages 859 - 864
  Songül GÜRSOY , Zübeyir TÜRK
 7. Trakya Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İllere Göre Belirlenmesi
  Pages 865 - 871
  Derya İlkay ABDİKOĞLU
 8. Türkiye’de Üretilen Bahçe Traktörlerinde Denetim Elemanlari Yerleşim Ergonomisinin Değerlendirilmesi
  Pages 872 - 885
  Sarp Korkut SÜMER , Ali ÇAĞLAR
 9. Seralarda Isı Perdesi Kullanımının Isı Tasarrufuna Etkisinin Belirlenmesi ve Ekonomik Açıdan Bir Değerlendirme
  Pages 886 - 895
  A. Nafi BAYTORUN , Adil AKYÜZ , Sait ÜSTÜN , Ali ÇAYLI
 10. Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Bazı Mikrobiyal ve Fiziko-kimyasal Toprak Parametrelerine Etkilerinin Araştırılması
  Pages 896 - 904
  İbrahim KOÇ , Erdal Necip YARDIM
 11. Amanos Dağları’ndan Oppioid Oribatid Akarların (Acari, Oribatida, Oppioidea) Yeni Lokalite Kayıtları
  Pages 905 - 915
  Yasemin AY , Nusret AYYILDIZ
 12. Effects of Beauveria bassiana on Quantity of F1 Larvae and Larval Mortality of Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae)
  Pages 916 - 921
  Mehmet Kubilay ER , Ebru ÇETİNPOLAT , Cebrail BARIŞ , Ali Arda IŞIKBER , Hasan TUNAZ
 13. Purification of Capsaicin and Molecular Biological Activity Evaluation
  Pages 922 - 927
  Sibel BAYIL OĞUZKAN , Halil İbrahim UĞRAŞ
 14. Chemical Content and Biological Activity Spectrum of Nigella sativa Seed Oil
  Pages 928 - 934
  Yusuf SICAK , Elif Ayşe ERDOĞAN ELİUZ
 15. The Effects of Oregano Oil (Origanum onites L.) on the Growth Performance and Some Blood Parameters of Holstein Friesian Calves
  Pages 935 - 941
  Muhammet Hanifi SELVİ , İbrahim TAPKI
 16. Effects of Saline Drinking Water on Growth Performance and Mortality Rate of Japanese Quails (Coturnix coturnix Japonica)
  Pages 942 - 947
  Naser MAHERİ SİS , Ghadir KHALILIPOUR , Abdolahad Shaddel TELİ
 17. Investigation of Some Biochemical Parameters in Sheep Naturally Infected with Cystic Echinococcosis
  Pages 948 - 952
  Kıvanç İRAK , Özgür Yaşar ÇELİK , Burçak ASLAN ÇELİK , Memiş BOLACALI , Handan MERT , Nihat MERT
 18. Tatlısu Istakozunun (Pontastacus leptodactylus) Çeltik (Oryza sativa L.) İle Birlikte Polikültür Yetiştiriciliğinde İdeal Stok Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 953 - 964
  Selçuk BERBER , Semih KALE , Musa BULUT , Bahri İZCİ
 19. Determination of Co-infection in Diseased Seven khramulya (Capoeta capoeta)
  Pages 965 - 971
  Tulay AKAYLI , Cigdem URKU , Erol Rustu BOZKURT
 20. An Investigation on the Determination of Diurnal and Ontogenetic Variations of Essential Oil Composition in Sideritis trojana Growing in Kazdağı (Edremit-Balıkesir)
  Pages 972 - 975
  Cenk PAŞA , Selami SELVİ , Züleyha ÖZER , Turgut KILIÇ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal Of Agriculture and Nature 1309-1743 1997-2019