Year 2019, Volume 22 , Issue 1, Pages 138 - 142 2019-02-28

Van Florasında Yayılış Gösteren Teucrium Cinsine Ait Bazı Türlerin Kimyasal İçerikleri
Chemical Contents of Some Species of Teucrium Genus Spreading in Van Flora

Rüveyde TUNÇTÜRK [1] , Murat TUNÇTÜRK [2] , Tamer ERYİĞİT [3]


Teucrium L. cinsinin yer aldığı Lamiaceae familyası, Türkiye’nin en zengin üçüncü familyası konumundadır. Teucrium’un gen merkezi Akdeniz Bölgesi olmakla birlikte dünyada hemen hemen her habitatta ve rakımda yetişen bitkilerdir. Bu çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Van gölü çevresinde doğal yayılış gösteren Teucrium cinsine ait 2 türün (Teucrium polium L. ve Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys) bazı besin öğeleri ve mineral madde içeriğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bitki örneklerinde toplam kül, ham protein, pH, ham selüloz ve N, Na, Mg, K, Ca, P, S, Fe, Zn Mn, Cu, Cr, Cd, Co, Pb gibi bazı mineral madde içerikleri incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde, kimyasal kompozisyonun türlere göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. T. polium ile T. chamaedrys subsp. chamaedrys türlerinde sırasıyla; toplam kül oranı her iki türde de % 6.07, toplam azot içeriği % 1.76 -0.77, protein oranı  % 11.0 - 4.81, pH 6.33 - 5.03 ve ham selüloz oranı % 36.83 - 37.15 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Teucrium türlerinin farklı oranlarda potasyum (7.51-4.34 g kg-1), fosfor (4.41-1.37 g/kg), magnezyum (3.57 - 1.81 g kg-1), kükürt (2.22 - 1.27 g kg-1), mangan (34.71 - 50.78 mg kg-1), çinko (28.41 - 26.22 mg kg-1) ve demir (255.35 - 221.22 mg kg-1) içerdiği belirlenmiştir. Ağır metal içeriği bakımından ise, T. chamaedrys subsp. chamaedrys türünün daha fazla içeriğe sahip olduğu tespit edilmiştir.

Lamiaceae family, which includes the Teucrium genus, is Turkey's third richest family.  Teucrium's gene center is the Mediterranean Territory as well as plants that grow in almost every habitat and altitude in the world. In this study, it was aimed to determine the nutrients and mineral matter content of two species (Teucrium polium L. and Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys) belonging to Teucrium genus which is distributed naturally in Van province in Eastern Anatolia Region.  In the plant samples, total ash, crude protein, pH, crude fibre and some mineral such as N, Na, Mg, K, Ca, P, S, Fe, Zn, Mn, Cu, Cr, Cd, Co, Pb contents were observed.

When the data obtained from the research were examined, it was determined that the chemical composition differs according to species. Total nitrogen content was 1.76 - 0.77 %, Protein ratio was found to be 11.0 - 4.81 %, pH was 6.33-5.03, total ash ratio was 6.07% and crude fiber ratio was 36.83 - 37.15% in T. polium and T. chamaedrys species, respectively. In addition, it was determined that Teucrium species had different potassium (7.51- 4.34 g kg-1), phosphorus (4.41-1.37 g kg-1), magnesium (3.57-1.81 g kg-1), sulfur (2.22-1.27 g kg-1), manganese (34.71-50.78 mg kg-1), zinc (28.41-26.22 mg kg-1) and iron (255.35-221.22 mg kg-1), respectively.  In terms of heavy metal content, the highest values were obtained from T. chamaedrys subsp. chamaedrys.

 • AOAC 2000. (17. Edition) Official methods of analysis, 17 ed. Association of Official Analytical Chemists, Inc, Maryland, USA.
 • Bagci E, Yazgın A, Hayta S, Cakılcıoglu U 2010. Composition of the essential oil of Teucrium chamaedrys L.(Lamiaceae) from Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 4(23): 2588-2590.
 • Bakoğlu A, Koç A, Gökkuş A 1999. Dominant mera bitkilerinin biomas ve kimyasal kompozisyonlarının büyüme dönemindeki değişimi II. kimyasal kompozisyondaki değişimler. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(2): 495-508.
 • Baş L, Demet Ö 1992. Çevresel toksikoloji yönünden bazı ağır metaller. Çevre Dergisi, 5: 42-46.
 • Bat L, Çulha M, Öztürk M 1999. Ağır Metaller. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fak Dergisi, 6:166–175.
 • Baytop T 1999. Turkiye'de BitkilerleTedavi. Nobel Tip Kitapevi, Istanbul.
 • Bilgiç Alkaya D, Karaderi S, Erdoğan G, Kurt Cücü A 2015. İstanbul Aktarlarinda Satilan Bitkisel Çaylarda Ağır Metal Tayini. Marmara Pharmaceutical Journal, 19(2): 136-140.
 • Bruno M, Maggio AM, Piozzi F, Puech S, Rosselli S, Simmonds MS 2003. Neoclerodane diterpenoids from Teucrium polium subsp. polium and their antifeedant activity. Biochemical systematics and ecology, 31(9): 1051-1056.
 • Çağlarırmak N, Hepçimen AZ 2010. Ağır metal toprak kirliliğinin gıda zinciri ve insan sağlığına etkisi. Akademik Gıda, 8(2): 31-35.
 • Dalar A 2018. Plant Taxa Used in the Treatment of Diabetes in Van Province, Turkey. International Journal of Secondary Metabolite, 5(3): 171-185.
 • Davis PH 1982. Flora of Turkey and the East Aegean islands. Vol 7. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis PH, Mill R, Tan K 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh University Press, Edinburgh, U.K.
 • Dinç M, Doğu S 2016. Teucrium pruinosum var. aksarayense var. nov.(Lamiaceae) from Central Anatolia, Turkey. Modern Phytomorphology, 9:13-17.
 • Ekim T 1982. Teucrium L. Flora of Turkey and the East Aegean islands, 753-75.
 • Elgün A, Ertugay Z, Certel M, Kotancılar H 1998. Tahıl ve Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrolü ve Laboratuvar Uygulama Kılavuzu. A. Ü. Z. F., Yayın No: 67, Erzurum, sayfa: 238.
 • Gökkuş A, Parlak AÖ, Baytekİn H, Hakyemez BH 2013. Akdeniz Kuşağı (Çalılı Meralarında Otsu Türlerin Mineral İçeriklerinin Değişimi. Tekirdag Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1): 1-10.
 • Hanlon EA 1992. Plant Analysis Reference Procedures for the Southern Region of the United States. Southern Cooperative Series Bulletin no: 368. The University of Georgia Crops and Soil Science Dept., Athens GA.
 • Hilooğlu M, Yücel E, Kandemir A, Sözen E 2017. Endemik Teucrium leucophyllum Montbret & Aucher ex Bentham.(Lamiaceae) Türünün Toprak-Bitki İlişkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20(2): 95-102.
 • Juan R, Pastor J, Millan F, Alaiz M, Vioque J 2004. Amino acids composition of teucrium nutlet proteins and their systematic significance. Annals of Botany, 94(4): 615-621.
 • Kadifkova Panovska T, Kulevanova S, Stefova M 2005. In vitro antioxidant activity of some Teucrium species (Lamiaceae). Acta Pharm, 55(2): 207-214.
 • Kahraman A, Celep F, Dogan M 2009. Morphology, anatomy and palynology of Salvia indica L.(Labiatae). World Applied Sciences Journal, 6(2): 289-296.
 • Mitchell CC 1992. Plant Analysis Reference Procedures for the Southern Region of the United States. Southern Cooperative Series Bulletin no: 368. The University of Georgia Crops and Soil Science Dept., Athens GA.
 • Özcan M 2004. Mineral contents of some plants used as condiments in Turkey. Food Chemistry, 84(3): 437-440.
 • Özcan M, Akgül A, Bağcı Y, Dural H 1998. Chemical composition and mineral contents of edible wild plants consumed in İçel (Mersin). SU Sci. J. 15:72-77.
 • Pavlova D, Karadjova I 2013. Toxic element profiles in selected medicinal plants growing on serpentines in Bulgaria. Biol Trace Elem Res, 156(1-3): 288-297.
 • Rafieian-Kopaei M, Nasri H, Baradaran A 2014. Teucrium polium: Liver and kidney effects. Journal of Research in Medical Sciences, 19(5): 478-479.
 • Şahin B 2013. Farklı ekim zamanlarında yetiştirilen bazı tıbbi bitkilerin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı 143 sy.
 • Topçuoğlu B 2014. Kentsel Katı Atık Kompostu ve Arıtma Çamurunda Ağır Metallerin Bitkiler ve Çevre Üzerinde Potansiyel Etkileri ve Kirletici Limitler. Derim, 19(2): 38-49.
 • Ulubelen A, Topu G, Sönmez U 2000. Chemical and biological evaluation of genus Teucrium, Studies in Natural Products Chemistry. Elsevier, pp. 591-648.
 • Vlase L, Benedec D, Hanganu D, Damian G, Csillag I, Sevastre B, Mot AC, Silaghi-Dumitrescu R, Tilea I 2014. Evaluation of antioxidant and antimicrobial activities and phenolic profile for Hyssopus officinalis, Ocimum basilicum and Teucrium chamaedrys. Molecules (Basel, Switzerland), 19(5): 5490-5507.
 • WHO 1996. Trace Elements in Human Nutrition and Health. World Health Organization, Geneva.
 • Yazkan M, Özdemir F, Gölükcü M 2002. Cu, Zn, Pb and Cd content in some fish species caught in the Gulf of Antalya. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 26(6): 1309-1313.
 • Yücel E, Tapirdamaz A, Yücel Senguen İ, Yılmaz G, Ak A 2011. Determining the usage ways and nutrient contents of some wild plants around Kisecik Town(Karaman/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 4(3): 71-82.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-3759-8232
Author: Rüveyde TUNÇTÜRK
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7995-0599
Author: Murat TUNÇTÜRK
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5069-8206
Author: Tamer ERYİĞİT (Primary Author)
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU, BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2019

APA TUNÇTÜRK, R , TUNÇTÜRK, M , ERYİĞİT, T . (2019). Van Florasında Yayılış Gösteren Teucrium Cinsine Ait Bazı Türlerin Kimyasal İçerikleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (1) , 138-142 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.440882