Year 2019, Volume 22 , Issue 1, Pages 62 - 70 2019-02-28

Rhizobakteri İzolatlarının Kırmızı Biberin (Capsicum annuum L.) Verim ve Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkileri
The Effects of Rhizobacteria Strains on Yield and Plant Characteristics of Red Hot Pepper (Capsicum annuum L.)

Ümran TELEK [1] , İrfan Ersin AKINCI [2] , Mustafa KÜSEK [3]


Bu çalışmada Kahramanmaraş baharatlık kırmızı biber alanlarından izole edilen 10 farklı rhizobakteri izolatının; kırmızı biberin (Capsicum annuum L.) verim ve bitkisel özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Kırmızı ve toplam meyve veriminde en iyi değerler ZHA246 (%77.01 ve % 61.50 artışla) ve ZHA017 (%70.03 ve %57.12 artışla) bakteri izolatlarından elde edilmiştir. Toplam meyve sayısında %74.15, %71.16, %65.75 ve %64.86 artışla sırasıyla ZHA215, ZHA090, ZHA235 ve ZHA017 daha iyi bulunmuştur. Bitkisel özelliklerden kök yaş ağırlığında ZHA287 ve ZHA246; bitki boyunda ZHA246, ZHA215, ZHA017 ve ZHA090; sürgün yaş ve kuru ağırlığında ZHA246 ve ZHA017; yaprak sayısında, yaprak yaş ağırlığında ve yaprak kuru ağırlığında ZHA246; yaprak eninde ZHA191 rhizobakterileri en iyi uygulamalar olmuşlardır.  Rhizobakterilerin, kontrollere göre meyve tohum yaş ağırlığı, meyve tohum kuru ağırlığı, meyve eti yaş ağırlığı, meyve eti kuru ağırlığı, meyve yaş ağırlığı ve kök boyu dışındaki özellikler üzerine etkileri olumlu bulunmuştur. Yapılan Temel Bileşenler Analiziyle (TBA) ZHA246 ve ZHA017, kırmızı biberde verim ve bitkisel özellikleri artırmada en uygun rhizobakteriler olarak belirlenmiştir. ZHA235’te dikkate değer diğer rhizobakteri olmuştur. 

In this study, the effects of 10 different rhizobacteria strains extracted from Kahramanmaras red spice pepper fields were investigated on yield and plant characteristics of red-hot pepper (Capsicum annuum L.).  The best values were obtained from ZHA246 (with %77.01 and %61.50 increase) and ZHA017 (with %70.03 and %57.12 increase) rhizobacteria in red and total fruit yield. ZHA215, ZHA090, ZHA235 and ZHA017 were more found with increase %74.15, %71.16, %65.75 and %64.86 in total fruit number, respectively.  In terms of plant characteristics, the best applications were ZHA287 and ZHA246 in root wet weight; ZHA246, ZHA215, ZHA017 and ZHA090 in plant height; ZHA246 and ZHA017 in stem wet and dry weight; ZHA246 in the number of leaves and leaves fresh and dry weight; ZHA191 in leaves width. According to the controls, the effects of rhizobacteria were found favorable on such characteristics as fruit seeds fresh weight, fruit seeds dry weight, and fruit flesh fresh weight, fruit flesh dry weight, fruits wet weight and root length. ZHA246 and ZHA017 were determined to be the most suitable rhizobacteria for improvement of yield and plant characteristics of red pepper according to Principal Component Analysis (PCA). ZHA235 was another considerable rhizobacterium.

 • Aksoy U 1999. Ekolojik Tarımdaki Gelişmeler, Ekolojik Tarım, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği, Emre Basımevi, İzmir. 30-35s.
 • Anonim 2017. Clustvis: a Web Tool For Visualizing Clustering of Multivariate Data (BETA). https://biit.cs.ut.ee/clustvis
 • Asghar H N, Zahir, Z A, Arshad M 2004. Screening Rhizobacteria for Improving the Growth, Yield ve Oil Content for Canola (Brassica napus L.).Australian Journal of Agricultural Research, 55 (2):187-194.
 • Banchio, E, Bogino PC, Zygadio J, Giordano W 2008. Plant Growth Promoting Rhizobacteria Improve Growth ve Essential Oil Yield in Origanum majorana L. Biochemical Systematics ve Ecology, 36: 766-771.
 • Bayrak D, Ökmen G 2014. Bitki Gelişimini Uyaran Kök Bakterileri. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 5(1): 1-13.
 • Çakmakçı R, Dönmez MF, Canpolat M, Şahin F 2005. Sera ve Farklı Tarla Koşullarında Bitki Gelişimini Teşfik Edici Bakterilerin Bitki Gelişimi ve Toprak Özelliklerine Etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi Antalya, Cilt-1, 45-50s.
 • De Freitas JR, Banerjee MR, Germida .J 1997. Phosphate-Solubilizing Rhizobacteria Enhance the Growth ve Yield but not Phosphorus Uptake of Canola (Brassica napus L). Biol Fertil Soils, 24: 358-364.
 • Ertürk Y, Ercişli S, Çakmakçı R 2012. Yield ve Growth Response of Strawberry (Fragaria X ananassa Duch.) to Plant Growth Promoting Rhizobacteria Inoculation. Journal of Plant Nutrition 35: 817-826.
 • Eşiyok D 2012. Kışlık ve Yazlık Sebze Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 410s.
 • Higa T, Parr J F 1994. Benefıcial ve Effectıve Microorganisms for a Sustainable Agriculture ve Envıronment. International Nature Farming Research Center Atami, Japan. 25s.
 • İmriz G, Özdemir F, Topal İ, Ercan B, Taş MN, Yakışır E, Okur O 2014. Bitkisel Üretimde Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri (PGPR)'ler ve Etki Mekanizmaları. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi, 12(2): 1-19.
 • Jeyarajan R, Nakkeeran S 2000. Exploitation of Microorganisms ve Viruses as Biocontrol Agents for Crop Disease Mangement. In: Biocontrol Potential ve their Exploitation in Sustainable agriculture. Upadhyay (Ed.). 95-116s. Kluwer Academic/ Plenum Publishers, USA.
 • Khalid A, Arshad M, Zahir ZA 2003. Growth Yield Response of Wheat to Inoculation With Auxin Producing Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Pakistan Journal of Botany, 35(4):483-498.
 • Kleopper JW, Schroth MN 1978. Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Radishes. In Proceedings of the Fourth International Conference on Plant Pathogenic Bacteria, Vol. 2 pp 879-882.
 • Meral N, Çiftçi CY, Ünver S 1998. Bakteri Aşılaması ve Değişik Azot Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)' un Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 7 (1) 44-59.
 • Mirik M, Aysan Y, Çınar Ö 2008. Biber Bakteriyel Leke Hastalığına Karşı Bacillus İzolatlarıyla Biyolojik Mücadele. (32): 381-390.
 • Öztekin GB, Tüzel Y, Ece M 2015. Azot Tutucu Bakteri Kullanımının Sera Domates Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri, Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1): 21-27.
 • Patten CL, Glick BR 2000. Isolation ve Characterization of Indole Acetic Acid Biosynthesis Genes from Plant Growth Promoting Bacteria. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, 2000, Cordoba, Argentina.
 • Potts M 1994. Desiccation Tolerance of Prokaryotes. Microbiology Reviews, 58, 755-805s.
 • Prevost D, Saddiki S, Antoun H 2000. Growth ve Mineral Nutrition of Corn Inoculated with Effective Strains of Bradyrhizobium japonicum. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, 2000, CordobaArgentina.
 • Romerio RS 2000. Preliminary Results on PGPR Research at the Universidade Federal de Viçosa, Brazil. Fifth International PGPR Workshop, 29 October - 3 November, 2000, Cordoba-Argentina. 15 (2) 2005, 87 – 103s.
 • Svehya V, Ali SKZ, Grover M, Reddy G, Venkateswarlu B 2009. Alleviation Of Drought Stress Effects In Sunflower Seedlings By The Exopolysaccharides Producing Pseudomonas putida Strain GAP-P45. Biology ve Fertility of Soils, 46:17–26.
 • Uslu A 2006. Bazı Baklagil Bitkilerinde Bitki Gelişimini Uyaran Kökbakterileri (PGPR) ile Verimin Artırılması. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 95s.
 • Vinale FR, Scala F, Ghisalberti EL, Lorito M, Sivasithamparam K 2006. Major Secondary School Metabolites Produced by Two Commercial Trichoderma Strains Active Againts Different Phytopatholgens Lett Appl. Microbiol. 43: 143-148.
 • Wei G, Kloepper JW, Tüzün S 1996. Induced Systemic Resistance to Cucumber Diseases ve Increased Plant Growth by Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Under Field Conditions. Phytopathology 86:221-224
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-5404-6704
Author: Ümran TELEK
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6664-5758
Author: İrfan Ersin AKINCI (Primary Author)
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6320-5869
Author: Mustafa KÜSEK
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2019

APA TELEK, Ü , AKINCI, İ , KÜSEK, M . (2019). Rhizobakteri İzolatlarının Kırmızı Biberin (Capsicum annuum L.) Verim ve Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (1) , 62-70 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.448536