Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 431 - 435 2019-12-31

Path Analysis of the Relationship Between Weaning Weight and Some Morphological Traits in Awassi Lamb
İvesi kuzularında Sütten Kesim Ağırlığı ve Bazı Morfolojik Özellikler Arasındaki İlişkinin Path Analizi

Sabri GÜL [1] , Mahmut KESKİN [2] , Yusuf Ziya GÜZEY [3] , Sedat BEHREM [4] , Zühal GÜNDÜZ [5]


In this study, Path analysis was used to determine the direct and indirect effects of some morphological traits such as wither height, sacrum height, body length, chest depth, chest girth and chest width on the weaning weight of sheep. The data was obtained from 200 heads of Awassi lambs raised in Gaziantep province. The results of the path analysis indicated that the variants of sacrum height and body length sustained the most significant effect on the weaning weight. Consequentely, chest girth and body length were the most favorable measurements to estimate weaning weight in Awassi and could be used as a reliable criteria for practical selection in Awassi lambs.

Bu çalışmada, koyunların sütten kesim ağırlığı üzerine sağrı yüksekliği, cidago yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs derinliği, göğüs çevresi gibi bazı morfolojik özelliklerin doğrudan ve dolaylı etkilerini belirlemek amacıyla path analizi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, Gaziantep ilinde yetiştirilen 200 baş İvesi kuzulardan elde edilmiştir. Path analiz sonuçlarına göre, cidago yüksekliği ve vücut uzunluğu değişkenlerinin İvesi kuzularında sütten kesim ağırlığı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu ve göğüs çevresi ve vücut uzunluğunun İvesi kuzularında sütten kesim ağırlığını tahmin etmede en uygun ölçümler ve pratik seçim için güvenilir bir kriter olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.

 • Alpar CR 2011. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler (3rd ed.): Detay Yayıncılık.
 • Çam MA, Olfaz M, Soydan E 2010. Body Measurements Reflect Body Weights and Carcass Yields in Karayaka Sheep. Journal of Animal and Veterinary Advances. 5: 120-127.
 • Dekhili M, Aggoun A 2013. Path Coefficient Analysis of Body Weight and Biometric Traits in Ouled-Djellal Breed (Algeria). Revue Agriculture. 6: 41-46.
 • Görgülü Ö 2011. Path Analysis on Effective Factors Affecting 305-d Milk Yield in Simmental Cattle. International Journal of Agriculture and Biology. 13: 381-385.
 • Norris D, Brown D, Moela AK, Selolo TC, Mabelebele M, Ngambi JW, Tyasi TL 2015. Path Coefficient and Path Analysis of Body Weight and Biometric Traits in Indigenous Goats. Indian Journal of Animal Research. 49: 573-578.
 • Okut H, Orhan H. 1993. Path Analizi ve Korelasyon Katsayısı, I. Ulusal Eknometri ve İstatistik Sempozyumu, s, 209-215, 11-12 Kasım, İzmir.
 • Orhan H, Kaşıkçı D. 2002. A Study on Comparison of the Correlation, Path, and Partial Regression Coefficients. Journal of Animal Production. 43: 68-78.
 • Topal M, Esenbuğa N 2001. A Study on Direct and Indirect Effects of Some Factors on Weaning Weight of a Awassi Lambs (in Turkish). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 25: 377-382.
 • Tyasi TL, Tyasi YF, Tyasi AL, Lagu S, Ngambu S 2015. A Study of Relationship Between Body Weight and morphological Traits by using Path Analysis in South African Indigenous Sheep. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare. 5: 1-4.
 • Wright S 1921. Correlation and Causation. Journal of Agricultural Research. 20: 557-585.
 • Wright S 1923. The Theory of Path Coefficients a Reply to Niles’s Criticism. Genetics. 8: 239-253.
 • Yakubu A 2010. Path Coefficient and Path Analysis of Body Weight and Biometric Traits in Yankasa Lambs. Slovak Journal of Animal Science. 43: 17-25.
 • Yılmaz O, Cemal I, Karaca O 2013. Estimation of Mature Live Weight Using Some Body Measurements in Karya Sheep. Tropical Animal Health and Production. 45: 397-403.
Primary Language en
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-6787-8190
Author: Sabri GÜL (Primary Author)
Institution: FACULTY OF AGRICULTURE
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8147-2477
Author: Mahmut KESKİN
Institution: FACULTY OF AGRICULTURE

Orcid: 0000-0002-4900-6038
Author: Yusuf Ziya GÜZEY
Institution: FACULTY OF AGRICULTURE

Orcid: 0000-0003-7351-1229
Author: Sedat BEHREM

Orcid: 0000-0002-1427-1501
Author: Zühal GÜNDÜZ
Institution: FACULTY OF AGRICULTURE

Dates

Application Date : April 29, 2019
Acceptance Date : July 18, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA GÜL, S , KESKİN, M , GÜZEY, Y , BEHREM, S , GÜNDÜZ, Z . (2019). Path Analysis of the Relationship Between Weaning Weight and Some Morphological Traits in Awassi Lamb. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 () , 431-435 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.558957