Articles


C. AKBAY, A. BİLGİÇ
The Opinions of the Community on the Effects of Thermal Power Plants on the Environment and Human Health in Afşin and Elbistan Districts, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
M. BOZOĞLU, A. BİLGİÇ, A. BİRİNCİ, U. BAŞER
Has Household Purchasing of Confectionery Products in Turkey Changed in the Last Decade?, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, (2020)
F. ÖZDEMİR, F. URAK, A. BİLGİÇ, F. YAVUZ
Estimating Volatility Transmission in Real Prices of Mutton, Fattening Fodder, Gasoline, and Exchange Rate in Turkey Using VAR – Asymmetric BEKK – GARCH (1, 1) Model, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
N. ALHAS EROĞLU, M. BOZOĞLU, A. BİLGİÇ
The Impact of Livestock Supports on Production and Income of the Beef Cattle Farms: A Case of Samsun Province, Turkey, Journal of Agricultural Sciences, (2020)
A. SARDAR, A. KIANI, Y. KUSLU, A. BILGIC
Examining The Role of Livelihood Diversification as a Part of Climate-Smart Agriculture (CSA) Strategy, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2020)
A. UZUNDUMLU, A. BİLGİÇ, N. ERTEK
Türkiye’nin fındık üretiminde önde gelen illerin 2019-2025 yılları arasındaki fındık üretimlerinin ARIMA modeliyle tahmin edilmesi, Akademik Ziraat Dergisi, (2019)
A. AKSOY, A. BİLGİÇ
DETERMINING THE FACTORS TAKING ROLE IN SKI/SNOWBOARD PREFERENCES KAYAK/SNOWBOARD TERCİHİNDE ROL ALAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, (2019)
O. DAMBA, A. BİRİNCİ, A. BİLGİÇ
Estimation of Short and Long-run Relationship between Selected Food Prices and Macroeconomic Variables in Ghana, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2019)
F. URAK, A. BİLGİÇ, V. DAĞDEMİR
Analysis of Factors Affecting Spending Levels of Households Milk and Milk Products and Edible Oils Products in Turkey, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2018)
N. DOĞAN, S. KIZILOĞLU, A. BİLGİÇ
Estimating the Potential Demand for Organic Milk in Turkey, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2018)
O. DAMBA, A. BİLGİÇ, A. AKSOY
Estimating Price Volatility Transmission between World Crude Oil and Selected Food Commodities: A BEKK Approach, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2017)
F. URAK, V. DAĞDEMİR, A. BİLGİÇ
Econometric Analysis of Factors Affecting Household Spending on Some Animal Products in Turkey, Turkish Journal of Agricultural Economics, (2017)
M. TERİN, A. BİLGİÇ, İ. GÜLER, F. YAVUZ
Türkiye’de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı, Journal of Agricultural Sciences, (2015)