Year 2018, Volume 21 , Issue 2, Pages 167 - 174 2018-04-30

Mısır Silajlarında Saha Şartlarında Aerobik Stabilite Süresince Mikrobiyal Kompozisyondaki Değişikliklerin Termal Kamera Görüntüleme Tekniği ile Değerlendirilmesi
Evaluation of the Changes in Microbial Composition of Corn Silage Under Farm Conditions During Aerobic Stability Using Thermal Camera Imaging Technique

Fisun KOÇ [1] , Mehmet Levent ÖZGÜVEN [2] , Ahmet Şükrü DEMİRCİ [3] , Hasan Ersin ŞAMLI [4]Araştırmanın ana amacı, çiftlik düzeyinde silajın kimyasal bileşimi ve mikrobiyal kompozisyonu arasında ki ilişkileri ortaya koyabilecek ölçülebilir parametreleri bulabilmek, bu aşamada teknisyenleri ve çiftçileri etkinleştirebilmektir.

Araştırma Tekirdağ ilinde mısır silajı yapan 5 işletmede yürütülmüştür. Bu amaçla toprak üstü silonun yüzey alanı 3 örnekleme bölgesine (sağ, orta ve sol) ayrılmıştır. Her bir bölgedeki sıcaklık değerleri ve ortam sıcaklığı 15 gün süreyle (sıcaklık sensörleri) ile ölçülüp kaydedilmiştir. Araştırmanın 0., 3., 6., 12. ve 15. günlerinde siloların belirlenen 3 farklı noktasından 5 tekerrür olmak üzere örnekler üzerinden kimyasal ve mikrobiyolojik parametrelere ilişkin analizler yürütülmüştür. Aynı zamanda, T200 IR marka termal kamera ile 1 m mesafeden silaj örneklerinde her muamele grubunda görüntüleme yapılarak değerlendirme sonuçları kaydedilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler ThermaCAM software programında değerlendirilmiştir.

The aim of the study is to find a correlation between microbial and chemical composition of silage during the feed-out phase and some easily measurable parameters to enable technicians and farmers to quantify the extent of aerobic deterioration at the farm level. The study was carried out in Tekirdağ that examination of corn silage bunker from 5 farms. For this purpose, the above-ground silo surface layer (left, middle and right region) were allocated to the 3 sampling areas. Temperature values in each region and the ambient temperature for 15 days (temperature sensors) was measured and recorded. Aerobic stability at 0, 3, 6, 12 and 15 in the silage analysis on samples taken 15 days to be recurrence chemical and microbiological parameters were carried out. At the same time, making the T200 IR imaging brand evaluation results in each treatment group at 1 m from the silage samples were recorded with a thermal imaging camera.

The data obtained was then evaluated in ThermaCAM software program. The results show that thermal camera imaging technique offers prospects as a practical method for assessing the aerobic stability of silages on farm.
 • Addah W, Baah J, Okine K, McAllister TA 2012. Use of Thermal Imaging and the In Situ Technique to Assess The Impact of an Inoculant with Feruloyl Esterase Activity on the Aerobic Stability and Digestibility of Barley Silage. Can. J. Anim. Sci., 92: 381-394.
 • Akyıldız AR 1984. Yemler Bilgisi Laboratuvar Kılavuzu. Ankara, 236 s. Anonim 1986. The Analysis of Agricultural Material, Reference Book: 427. London, Pp. 428.
 • Bolsen KK, Dickerson JT, Brent BE, Sonon RN, Dolke BS, Lin CJ, Boyer JE 1993. Rate and Extent of Top Spoilage in Horizontal Silos. J. Dairy Sci. 76: 2940-2962.
 • Borreani G, Tabacco E 2010. The Relationship of Silage Temperature with the Microbiological Status of the Face of Corn Silage Bunkers. J. Dairy Sci., 93: 2620–2629.
 • Chen J, Stokes MR, Wallace CR 1994. Effects of Enzyme – Inoculant Systems on Preservation and Nutritive Value of Hay Crop and Corn Silage, J. Dairy Sci., 77: 501-512.
 • Daniel P, Honig H, Weise F, Zimmer E 1970. Das Wirtshaftseigene Futter, 16: 239-256.
 • Düzgün D, Erman M 2009. Termal Kameraların Veteriner Hekimlikte Kullanımı. TUBAV Bilim Dergisi, 2(4): 468-475.
 • Filya İ 2001. Silaj Fermantasyonu. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 32 (1): 87-93.
 • Gowen AA, Tiwari BK, Cullen PJ, McDonnell K, O’Donnell CP 2010. Applications of Thermal Imaging in Food Quality and Safety Assessment (review). Trends Food Sci. Technol., 21: 190-200.
 • Jonsson A 1990. Enumeration and Confirmation of Clostridium tyrobutyricum in Silages Using Neutral Red, D-Cycloserine, and Lactate Dehydrogenase Activity. J. Dairy Sci. 73: 719–725.
 • Kızılsimşek M, Erol A, Ertekin İ, Dönmez R, Katrancı B 2016. Silaj Mikro Florasının Birbirleri ile İlişkileri, Silaj Fermentasyonu ve Kalitesi Üzerine Etkileri. KSÜ Doğa Bil. Derg., 19 (2): 136-140.
 • Koç F, Coşkuntuna L 2003. Silo Yemlerinde Organik Asit Belirlemede İki Farklı Metodun Karşılaştırılması. Hayvansal Üretim, 44 (2): 37-47.
 • Koc F, Coskuntuna L, Ozduven, ML, Coskuntuna A, Samlı HE 2009. The Effects of Temperature on the Silage Microbiology and Aerobic Stability of Corn and Vetch-Grain Silages. Acta Agriculture Scand Section, 59: 239-246.
 • Koç F, Coşkuntuna L, Özdüven ML, Coşkuntuna A 2010. Farklı Ortam Sıcaklıklarında Organik Asit Kullanımının Fiğ-Tahıl Silajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri. JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (2): 159-165.
 • Koç F, Ünal Ö, Okur E, Okur AA, Kara B 2015. Mısır ve Buğday Silajlarında Aerobik Stabilite Süresince Mikrobiyal Kompozisyondaki Değişikliklerin Termal Kamera Görüntüleme Tekniği İle Değerlendirilmesi" (Poster). 9. Ulusal Zootekni Kongresi, Konya 3-5 Eylül.
 • Manickavasagan A, Jayas DS, White NDG, Jian F 2006. Thermal Imaging of a Stored Grain Silo to Detect a Hot Spot. Appl. Eng. Agric., 22: 891-897.
 • Manickavasagan A, Jayas DS, White NDG, Paliwal J 2010. Wheat Class Identification Using Thermal Imaging. Food Bioprocess Technol. 3: 450-460.
 • McDonald P, Henderson N, Heron S 1991. The Biochemistry of Silage Cambrian Printers Ltd., Aberystwyth, 340p.
 • Middelhoven WJ, Van Baalen AHM 1988. Development of the Yeast Flora of Whole-Crop Maize During Ensiling and During Subsequent Aerobiosis. J. Sci. Food Agric., 42: 199.
 • Muck RE, Holmes BJ 2000. Factors Affecting Silage Bunker Silo Densities. Applied Engineering in Agriculture, 16 (69): 613-619.
 • Roy MB, Treblay Y, Pomerleau P, Savoie P 2001. Compaction and Density of Forage Bunker Silos. ASAEA Annual Int. Meeting, paper no: 011089, California, USA.
 • Ruppel KA, RE Pitt, LE Chase, Galton DM 1995. Bunker Silo Management and Its Relationship to Forage Freservation on Dairy Farms. J. Dairy Sci. 78:141-153.
 • Seale DR, Pahlow G, Spoelstra SF, Lindgren S, Dellaglio F, Lowe JF 1990. Methods for The Microbiological Analysis of Silage, Proceeding of The Eurobac Conference, 147. Uppsala.
 • Soysal Mİ 1993. Biyometrinin Prensipleri (İstatistik I ve II Ders Notları), Yayın No: 95, Ders Kitabı No: 64, T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tekirdağ. Statistics for the Windows Operating System 1999. Stat Soft Inc., Tulsa, OK, USA.
 • Uriarte ME 2001. Aerobic Stability of Corn Silage. Kansas State University Unpublished Ph.D. Thesis, Manhattan.
 • Vadivambal R, Jayas DS 2011. Applications of Thermal Imaging in Agriculture and Food Industry _ A review. Food Bioprocess Technol., 4: 186-199.
 • Wilkinson JM, Davies DR 2012. The Aerobic Stability of Silage: Key Finding and Recent Developments. Grass and Forage Science , 68: 1-19.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Fisun KOÇ (Primary Author)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Mehmet Levent ÖZGÜVEN

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Ahmet Şükrü DEMİRCİ

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Hasan Ersin ŞAMLI

Dates

Application Date : January 17, 2017
Acceptance Date : April 12, 2017
Publication Date : April 30, 2018

APA Koç, F , Özgüven, M , Demi̇rci̇, A , Şamlı, H . (2018). Mısır Silajlarında Saha Şartlarında Aerobik Stabilite Süresince Mikrobiyal Kompozisyondaki Değişikliklerin Termal Kamera Görüntüleme Tekniği ile Değerlendirilmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (2) , 167-174 . Retrieved from http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/pub/issue/36752/419305