Year 2018, Volume 21 , Issue 2, Pages 215 - 219 2018-04-30

Kahramanmaraş İlindeki İki Özel İşletmede Kültür Irkı Sığırların Adaptasyon Düzeylerinin Sigorta Hasar Tazminatı Alma Kriteri Bakımından Karşılaştırılması
Comparison of Adaptation Levels of Cultural Cattle in Kahramanmaras Province in Terms of Insurance Claims Compensation

Ali KAYGISIZ [1] , Abdulkerim HARMANDAR [2]


Bu çalışmada Kahramanmaraş ilinde yetiştirici şartlarındaki iki özel işletmede Siyah Alaca ve Simental sığırların adaptasyon özellikleri incelenmiştir. Araştırmanın materyalini 2008-2016 yıllarında büyükbaş hayvan hayat sigortası yaptırılan Siyah Alaca ve Simental ırkı sığırlara ait veriler oluşturmuştur. Ölüm ve mecburi kesim oranı Siyah alaca ırkında % 5.0 ve % 10.1, Simental ırkında ise % 2.3 ve % 4.5 olmuştur. İneklerde yavru atma ve buzağılarda 7. güne kadar ölüm oranları Siyah Alaca ırkında % 8.9 ve % 10.3, Simental ırkında ise % 8.3 ve % 12.4 olmuştur.  Toplanan sigorta primlerinin Siyah Alaca ırkında % 156.4’ü, Simental ırkında ise % 73.6’sı tekrar hasar bedeli olarak yetiştiriciye geri ödenmiştir. Araştırma bulgularına göre inek yaşama gücü bakımından Simental ırkı daha üstün bulunmuştur. Yavru atma ve buzağı yaşama gücü bakımından ise ırklar arasında fark bulunmamıştır.

The aim of this study was to determine the adaptation traits of Holstein and Simmental cattle’s raised at Kahramanmaraş rural conditions. The data for the study was consisted of life insured Holstein and Simmental cattle raised at the region between 2008 and 2016. Overall, the mean rates of cattle mortality and rate of compulsory slaughter  were 5.0% and 10.1% for Holstein, 2.3% and 4.5% for Simmental cattle’s, respectively. The means for the abortion rates and calves mortalities up to seven days of ages were also found as 8.9% and 10.3 for Holstein, 8.3% and 12.4% for Simmental cattle’s. Meanwhile, 156.4% of collected insurance premiums of Holstein and 73.6% of collected insurance premiums of Simmental were compensated to grower for the damage. According to the research findings, Simmental race was found better in strength and adaptability to stay alive. Nevertheless, there was no difference between Holstein and Simmental breeds in terms of the abortion rates and calves mortalities.

 • Akbulut Ö 1998. Simental Sığırların Türkiye’de Verim Performansı Üzerine Bir Değerlendirme. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 29(1), 1–4.
 • Akman N, Kumlu S, Ertugrul M, Özkütük K, Elibol O, Aksoy F, Erdoğdu G 2005. Türkiye’de Damızlık Üretimi ve Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 6. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, Ankara.
 • Anonim, 2016a. Hayvan İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul
 • Anonim, 2016b. Küpe İle Büyükbaş Hayvan Sorgulama. https://www.turkiye.gov.tr/gtvh-kupe-ile-buyukbas-hayvan-sorgulama
 • Anonim, 2016c. Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatlar. http://www.tarsim.gov.tr/trsmWeb/dokumanGoster.doc?_id_=32454.
 • Atay, O., Yener, S.M., Bakır, G., Kaygısız, A., 1996. Ankara Atatürk Orman Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Yetiştirme Özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Derg., 36 (1), 32-42.
 • Ayaşan T, Hızlı H, Asarkaya A, Coşkun MA 2016. Growth Performance and Survival Rate Traits in Holstein Calves. Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, 3(3): 223-228.
 • Ertugrul O, Alpan O, Unal N, Azeroglu F 2000. Growth and survival of Holstein and Brown Swiss calves reared outdoors in individual hutches. Tropical animal health and production, 32(4), 257-266.
 • Ertuğrul O, Ünal N, Azeroğlu F, Kaya O 1998. Açıkta ve Bireysel Kulübelerde Barındırılan Buzağılarda Büyüme ve Yaşama Gücü. TÜBİTAK VHAG Proje No. 1174, 1-57.
 • Hızlı H, Ayaşan T, Asarkaya A, Coşkun MA, Yazgan E. 2017. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Derg. 7(1): 383-389.
 • Karakaş E 2002. Bursa-Yenişehir İlçesinde Yetiştirilen Holştayn Buzağıların Doğum Ağırlığı Sütten Kesim Yaşı, Süt Tüketimleri ve Yaşama Güçleri. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fak., Derg., 21(1-2-3): 77-81
 • Koç, A 2016. Simental Yetiştiriciliğinin Değerlendirilmesi: 1. Dünyada veTürkiye'deki Yetiştiriciliği. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2016; 13(2) : 97 – 102
 • Koçak S, Tekerli M, Özbeyaz C, Demirhan İ 2008. Lalahan Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsün'de yetiştirilen Holştayn, Esmer ve Simental Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Derg., 48(2):51-57.
 • Koçak S, Tekerli M, Özbeyaz C, Yüceer B 2007. Environmental and Genetic Effects on Birth Weight and Survival Rate in Holstein Calves. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 31(4), 241-246.
 • Kutlu, A. 1992. Süt Sığırı İthalatındaki Amaç, Tutulacak Soy Kütüğü ve Süt Verimi Kayıtları, Mevcut Durum, Tarım Kredi Kooperatiflerince Yapılanlar Ve Öneriler. Trakya Bölgesi I. Hayvancılık Sempozyumu, Hasat Yayıncılık, 8-9 Ocak- 1992, Tekirdağ. 338-343.
 • Orhan H, Efe E, Şahin M 2004. SAS Yazılımı ile İstatistik Yazılımlar. Tuğra Ofset, 122 sy, Isparta.
 • Özcan M, Altinel A 1995. Siyah Alaca Sığırlarda Yaşama Gücü, Dölverimi Ve Süt Verimi Özelliklerini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler Üzerinde Araştırmalar. 1. Yaşama Gücü Ve Dölverimi Özellikleri. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg., 21 (1) : 19-35.
 • Sehar Ö, Özbeyaz C 2005. Orta Anadolu’daki Bir İşletmede Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Derg., 45(1): 9-19.
 • Şahin O 2015. Simental Irkı Yetiştiriciliğinde Mevcut Durum. http://www.dsymb.org.tr/wp-content/uploads/2016/02/Dr.ONUR-%C5%9EAH%C4%B0N.pdf.
 • Şahiner Z, Demir, H 1998. Siyah-Alaca Sığırlarda Yaşama Gücü, Büyüme, Ergin Canlı Ağırlık Ve Vücut Ölçülerini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler Üzerinde Araştırmalar. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg., 24(1):61-78.
 • Ünal N, Ertuğrul O, Alpan O 2001. Growth and survival of Simmental calves reared outdoors in individual hutches. TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 25(5) 789 – 795
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-5302-2735
Author: Ali KAYGISIZ (Primary Author)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Abdulkerim HARMANDAR

Dates

Application Date : April 19, 2017
Acceptance Date : May 27, 2017
Publication Date : April 30, 2018

APA Kaygısız, A , Harmandar, A . (2018). Kahramanmaraş İlindeki İki Özel İşletmede Kültür Irkı Sığırların Adaptasyon Düzeylerinin Sigorta Hasar Tazminatı Alma Kriteri Bakımından Karşılaştırılması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (2) , 215-219 . DOI: 10.18016/ksudobil.307030