Year 2018, Volume 21 , Issue 2, Pages 229 - 238 2018-04-30

Özlüce Baraj Gölü’nde Yaşayan Capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri
Some Population Parameters of Capoeta umbla (Heckel, 1843) Living in Özlüce Dam Lake, Turkey

Mücahit EROĞLU [1] , Mustafa DÜŞÜKCAN [2] , Mehmet Zülfü ÇOBAN [3]


Bu çalışma, Ekim 2015 - Mart 2016 tarihleri arasında Elazığ ve Bingöl il sınırları içerisinde bulunan Özlüce Baraj Gölü’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada toplam 376 adet (153 erkek, 223 dişi) Capoeta umbla (Heckel, 1843) örneği incelenmiş, örneklerin I-XII yaş grupları arasında dağılım gösterdiği ve dişi:erkek oranının 1:1,46 olduğu belirlenmiştir. Total boylar (TL) erkek bireylerde 15,9-39,7 cm ve dişi bireylerde 18,1-46,7 cm; total ağırlıklar (W) erkeklerde 35,0-592,9 g ve dişilerde 48,0-1190,0 g; kondisyon faktörleri ise erkeklerde 0,672-1,544, dişilerde ise 0,541-1,494 arasında değişmiştir. Boy-ağırlık ilişkileri erkeklerde W= 0,0066*TL3,0928 (R2=0,95), dişilerde W= 0,0072*TL3,0644 (R2=0,89) ve populasyon genelinde ise W= 0,0071*TL3,0702 (R2=0,94) olarak tespit edilmiştir. von Bertalanffy büyüme parametreleri (VBBD) parametreleri erkek bireylerde L∞ =47,12 cm, K=0,12, t0 =-2,78, W∞ =987,26 g; dişi bireylerde L∞ =50,59 cm, K=0,14, t0 =-1,99, W∞ =1200,24 g ve tüm popülasyon için ise L∞ =49,83 cm, K=0,13, t0 =-2,13, W∞ =1155,83 g olarak hesaplanmıştır.

This study was conducted between October 2015 and March 2016 in Özlüce Dam Lake located between Elazığ and Bingöl. A total of 376 (153 male, 223 female) Capoeta umbla (Heckel, 1843) samples were examined in the study and it was determined that the samples were distributed among the I-XII age groups and female/male ratio was determined as 1:1.46. Total lengths were determined as 15.90-39.70 cm in males and 18.10-46.70 cm in females. Total weights were measured as 35.0-592.9 g for males and 48.0-1190.0 g for females; the condition factors were computed as 0.672-1.544 for males and 0.541-1.494 for females. Length-weight relationship equations were estimated as W= 0.0066*TL3.0928 (R2=0.95) for males, W= 0.0072*TL3.0644 (R2=0.89) for females and W= 0.0071*TL3.0702 (R2=0.94) for all population. The von Bertalanffy growth equation (VBGE) parameters were calculated as L∞ =47.12 cm, K=0.12, t0 =-2.78, W∞ =987.26 g for males, L∞ =50.59 cm, K=0.14, t0 =-1.99, W∞ =1200.24 g for females and L∞ =49.83 cm, K=0.13, t0 =-2.13, W∞ =1155.83 g for all population.

 • Anonim 2017a. http://www2.dsi.gov.tr/baraj/ detay.cfm?BarajID=192 (Erişim tarihi: 07.03. 2017).
 • Anonim 2017b. https://www.google.com.tr/maps/ @39.2167152,40.2910314,12z?hl=tr (Erişim tarihi: 07.03.2017).
 • Avşar D 2005. Balıkçılık biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği, Adana: Nobel kitapevi 332 s.
 • Aydın R, Şen D 2002. Hazar Gölü’nde Yaşayan C. c. umbla (Heckel, 1843)’da Aynı Kemiksi Yapıların Sağ ve Solları Arasındaki Yaş İlişkisi. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14: 209-220.
 • Bayır A, Sirkecioğlu AN, Polat H, Aras M 2007. Biochemical Profile of Blood Serum of Siraz Capoeta capoeta umbla. Comperative Clinical Pathology, 16: 119-126.
 • Ceyhun SB, Erdoğan O 2008. Kilise Deresi’nde (Hınıs) yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Populasyon Yapısı ve Dere Suyunun Bazı Özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 39: 35-41.
 • Çetinkaya O, Şen F, Elp M 2005. Balıklarda Büyüme ve Büyüme Analizleri. M. Karataş (eds), Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri, Ankara: 93-120.
 • Çoban MZ, Şen D 2011. Capoeta umbla (Heckel. 1843)’nın Hazar Gölü (Dicle Nehri) ve Keban Baraj Gölü (Fırat Nehri) Populasyonlarının Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılması. Journal of Fisheries Sciences, 5: 180-195.
 • Çoban MZ, Gündüz F, Demirol F, Örnekçi GN, Karakaya G, Türkgülü İ, Alp A 2013a. Population Dynamics and Stock Assessment of Capoeta umbla (Heckel, 1843) in Lake Hazar, Elazığ, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13: 221-231.
 • Çoban MZ, Gündüz F, Türkgülü İ, Örnekçi NG, Yüce S, Demirol F, Alp A 2013b. Reproductive Properties of Capoeta umbla (Heckel, 1843) living in Lake Hazar (Elaziğ, Turkey). International Journal of Agricultural and Food Research, 2: 38-47.
 • Efe E, Bek Y, Şahin M 2000. SPSS’te Çözümleri ile İstatistik Yöntemler II. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No: 10, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Yayın No: 10, Kahramanmaraş, 214s.
 • Ekingen G, Polat N 1987. Age Determination and Length-Weight Relations of C. c. umbla (Heckel) in Lake Keban. Doğa Turkish Journal of Zoology, 11: 5-15.
 • Ekingen G, Sarıeyyüpoğlu M 1981. Keban Baraj Gölü Balıkları. Fırat Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi, 6: 7-22.
 • Fowler J, Cohen L 1992. Practical Statistics for Field Biology, John Wiley and Sons Inc., New York, 227p.
 • Gayanilo FC, Sparre P, Pauly D 2005. FAO-ICLARM Stock Assessment Tools II (FiSAT II). User’s guide. FAO Computerized Information Series (Fisheries). No. 8, Revised version, FAO, Rome, 168p.
 • Geldiay R, Balık S 2007. Türkiye Tatlısu Balıkları. 5. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 644s.
 • Gündüz F, Demirol F, Çoban MZ, Yüksel F, Kurtoğlu M, Yıldız N, Kılıç A 2015. Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri. Int. J. Pure Appl. Sci. 1: 100-111.
 • Güneş M 2007. Tercan Baraj Gölü ve Tuzla Çayı’nda Yaşayan Capoeta capoea umbla Heckel, 1843 Populasyonlarının Bazı Biyo-Ekolojik Özellikleri ile Total Yağ ve Yağ Asidi Kompozisyonlarının Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi, Doktora Tezi.
 • Kırankaya ŞG, Ekmekçi FG 2007. Gelingüllü Baraj Gölü’ndeki Tatlısu Kefali (Squalius cephalus, L.,1758)’nin Büyüme Özelliklerindeki Değişimler. BAÜ FBE Dergisi, 9: 125-134.
 • Korkut AY, Kop A, Demirtaş N, Cihaner A 2007. Balık Beslemede Gelişim Performansının İzlenme Yöntemleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 24: 201-205.
 • Lagler KF, Bardach JE, Miller RR, Passino DRM 1977. Ichtyology. John Wiley and Sons, Newyork, 506p.
 • Munro JL, Pauly D 1983. A Simple Method for Comparing The Growth of Fishes and Invertebrates. Fishbyte 1: 5-6.
 • Nikolsky GV 1963. The Ecology of Fishes. Academic Press, London and New York. 352p.
 • Pauly D 1984. Some Simple Methods for the Assessment of Tropical Fish Stocks. FAO, Rome, 65p.
 • Sparre P, Venema SC 1998. Introduction to Tropical Fish Stock Assessment. FAO Fisheries Technical Paper, 306/1, Rev. 2, Rome, 579p.
 • Şen D, Aydın R 2000. Elazığ Hazar Gölü’nde Yaşayan C. c. umbla (Heckel, 1843)’nın Büyüme Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12: 261-273.
 • Türkmen M, Erdoğan O, Yıldırım A, Akyurt İ 2002. Reproduction Tactics,Age and Growth of C. c. umbla Heckel, 1843 from the Aşkale Region of the Karasu River, Turkey. Fisheries Research, 54: 317-328.
 • Yüce S, Şen D, 2003. Hazar Gölü’nde (Elazığ) Yaşayan C. c. umbla (Heckel, 1843)’ nın Üreme Özellikleri. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15: 107-116.
 • Yüksel F 2002. Hazar Gölü’nde (Elazığ) Yaşayan C. c. umbla (Heckel,1843)’nın Avcılığına İlişkin Biyolojik Özellikleri. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14: 193-200.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Mücahit EROĞLU (Primary Author)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Mustafa DÜŞÜKCAN

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Mehmet Zülfü ÇOBAN

Dates

Application Date : April 28, 2017
Acceptance Date : June 22, 2017
Publication Date : April 30, 2018

APA Eroğlu, M , Düşükcan, M , Çoban, M . (2018). Özlüce Baraj Gölü’nde Yaşayan Capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (2) , 229-238 . DOI: 10.18016/ksudobil.309596