Year 2018, Volume 21 , Issue 6, Pages 944 - 949 2018-11-30

Renal İskemi-Reperfüzyon ile İndüklenmiş Oksidatif Stres Hasarının Pankreas Üzerine Etkisi: Doza Bağımlı Borik Asitin Rolü
The Effect of Renal Ischemia-Reperfusion Induced Oxidative Stress Damage on the Pancreas: Role of Dose-Dependent Boric Acid

Hakan ŞENTÜRK [1] , Fatih KAR [2] , Ceyhan HACIOĞLU [3] , Güngör KANBAK [4]


Bu çalışmanın amacı, doza bağımlı borik asit (BA) uygulamasının renal I/R sebep olduğu uzak doku pankreas fonksiyonu üzerindeki etkilerini göstermektir. Bu amaçla, 35 Spraque Dawley albino sıçan her grupta 7 hayvan olacak şekilde beş gruba ayrıldı: sham, I/R, I/R+50 mg/kg BA, I/R+100 mg/kg BA ve I/R+200 mg/kg BA. Sham grubuna sadece cerrahi stres prosedürü uygulandı. I/R grubunda, sol renal arter izole edilerek, antitravmatik vaskular klemp yardımıyla 45 dakika süreyle iskemi oluşturuldu, ardından 24 saat reperfüzyon uygulandı. I/R + BA gruplarında, reperfüzyondan 10 dakika önce intraperitonal olarak BA uygulandı. Böbrekteki I/R hasarını belirlemek için kan üre azotu (BUN) ve kreatinin değerlerine bakıldı. Uzak doku hasarını belirlemek amacıyla pankreas fonksiyonları üzerine etkileri için insülin, amilaz ve glukoz seviyeleri değerlendirildi. Pankreas dokusu üzerindeki oksidatif stres hasarını ve BA’in koruyucu etkilerini göstermek amacıyla CAT, SOD, MDA ve glutatyon değerlerine bakıldı. Sonuç olarak, bu çalışmada, renal I/R’nin sebep olduğu uzak doku pankreas hasarına karşı doza bağımlı borik asidin koruyucu etkileri ortaya konuldu

The purpose of this studywas to demonstrate the effects of dosing-dependent boric acid (BA) administration on the renal I/R effect on remote tissue pancreas function. For this purpose, 35 Spraque Dawley albino rats were divided into five groups as 7 animals in each group: sham, I/R, I/R + 50 mg kg of BA, I/R + 100 mg/kg of BA and I/R + 200 mg/kg of BA. Sham group was only subjected to surgical stress procedure. In the I/R group, the left renal artery was isolated and ischemia was induced with antitravmatic vascular clamp for 45 minutes, followed by reperfusion for 24 hours. In the I/R+BA groups, boric acid was administered intraperitoneally for 10 minutes before reperfusion. Blood urea nitrogen (BUN) and creatinine levels were measured to determine I/R damage in the kidney. Insulin, amylase and glucose levels were assessed for pancreatic functions as distant tissue damage. CAT, SOD, MDA and glutathione levels were recorded in order to show the oxidative stress damage and protective effects of boric acid on pancreatic tissue. In conclusion, this study demonstrated the protective effects of boric acid against remote tissue pancreatic injury caused by renal ischemia/reperfusion.

  • Abdollahzad H, Eghtesadi S, Nourmohammadi I, Khadem-Ansari M, Nejad-Gashti H, Esmaillzadeh A 2006. Effect of vitamin C supplementation on oxidative stress and lipid profiles in hemodialysis patients. Int J Vitam Nutr Res, 79: 281-7.
  • Aebi H. 1984. Catalase in vitro. Methods Enzymol, 105:121-6.
  • Basbug M, Yıldar M, Yaman İ, Özkan Ö, Aksıt H, Cavdar F, Sunay F, Ozyıgıt M, Derıcı H 2015. Effects of Borıc Acıd In An Experımental Rat Model Of Hepatıc Ischemıa-Reperfusıon Injury Acta Medica Mediterranea, 31: 1067
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-6199-8594
Author: Hakan ŞENTÜRK (Primary Author)
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edeb Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8356-9806
Author: Fatih KAR
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Eskişehir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0993-6118
Author: Ceyhan HACIOĞLU

Orcid: 0000-0001-7984-3649
Author: Güngör KANBAK

Dates

Application Date : June 4, 2018
Acceptance Date : June 25, 2018
Publication Date : November 30, 2018

APA Şentürk, H , Kar, F , Hacıoğlu, C , Kanbak, G . (2018). Renal İskemi-Reperfüzyon ile İndüklenmiş Oksidatif Stres Hasarının Pankreas Üzerine Etkisi: Doza Bağımlı Borik Asitin Rolü . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (6) , 944-949 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.430369