Year 2018, Volume 21 , Issue 6, Pages 817 - 824 2018-11-30

Safranbolu -Tokatlı Kanyonu’nun Floristik Kompozisyonu, Hayat Formu ve Korotip Özellikleri
Floristic Composition, Life Form and Chorotype of Safranbolu -Tokatlı Canyon's

Sevda TÜRKİŞ [1] , Emire ELMAS [2]


Bu çalışmada Kuzey Batı Anadolu’da yer alan Tokatlı Kanyonuna ait floristik kompozisyonun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bitki örnekleri  2014-2016 yılları vejetasyon dönemi boyunca farklı mevsimlerde çalışma alanına yapılan arazi çalışmalarında toplanmıştır. Teşhisleri gerçekleştirilen bitki örneklerinin familya, hayat formu ve filoristik bölgeleri belirlenmiştir. Toplamda tespit edilen taksonların  %10’u (10) Asteraceae, %7’si (7) Labiatae, %7’si (7) Poaceae, %6’sı (6) Ranunculaceae, %6’sı (6) Rosaceae ve %65’i (66) ise diğer familyalardan oluşmaktadır. Tespit edilen 102 taksonun 79’u tür, 28’i alttür ve 5’i varyete kategorisinde tespit edilmiştir.   Hayat formu dağılışına göre %58 (59) ile en yüksek oran Hemikriptofit forma aittir. Kanyonda tespit edilen taksonlardan en fazla oran %50 (51) ile Floristik bölgesi belli olmayan   %31’i (32) Avrupa- Sibirya, %11’ i (11) Akdeniz ve %8’ i (8) Iran-Turan bölgesine aittir. Bu çalışma, Tokatlı Kanyonu’nun ilk floristik çalışmasıdır ve kanyonun bitki çeşitliliği açısından önemini arz etmektedir. Araştırma alanında 8 endemik takson toplanmış olup, total floranın % 7.8’ini oluşturmaktadır. Tokatlı Kanyonu 50 familya, 94 cins ve 102 taksondan oluşmaktadır. 

In this study, it was aimed to determine the floristic composition of Tokatlı Canyon in North West Anatolia. Plant samples were collected for two seasons. The family, life form and the floristic regions of the plant specimens were identified. A total of 102 taxa found in total belonging %10 (10) to Asteraceae, 7% (7) to Labiatae, 7% (7) to Poaceae, 6% (6) to Ranunculaceae, 6% (6) Rosaceae and 65% (66) to other families. According to the distribution of life form, the highest rate was 58% (59), belonging to Hemicriptophyte form. Of the taxa detected in the cannon, the largest proportion was 50% (51), with 31% (32) of the Euro-Siberian, 11% (11) of the Mediterranean and 8% (8) of the Irano- Turanian territory. This study is the first floristic study of Tokatlı Canyon showing importance of canyon in terms of plant diversity. In the study area, 8 endemic taxa were collected constituting 7.8% of total flora. Tokatlı Canyon consists of 50 families, 94 genera and 102 taxa.

 • Al-Sherif EA, Ayesh AM, Rawi SM 2013. Floristic composition, life form and chorology of plant life at Khulais Region, Western Saudi Arabia. Pak. J. Bot, 45 (1): 29-38.
 • Aras A, Aksoy N, Batı Z, Sakınç M ve Erdoğan M 2003. “ Yaşayan fosil Sequoidambar giganteum (Ağaçlı linyitleri): Ksiloloji, Palinoloji ve yaşı”. Türkiye Kuaterneri Çalıştayı IV, 29- 30 Mayıs 2003. 186- 194, İstanbul.
 • Asaadi AM 2009. Floristic Study of Firozeh watershed-North Khorasan province. Research Journal of Biological Sciences, 4 (10): 1092-1103.
 • Cornelissen Jhc, Lavorel S, Garnier E, Díaz S, Buchmann N, Gurvıch De, Reıch PB, Steege H, Morgan HD, Van-Der-Heıjden Mga, Pausas JG Poorter H 2003. A handbook of protocols for standardised and easy measurement of plant functional traits worldwide. Australian. Journal of Botany, 51 (4): 335-380.
 • Davis PH, Hedge IC 1975. “The Flora of Turkey. Past, Present, and Future”, Candollea, 30 (2): Edinburg, 331-351.
 • Davis PH (ed) 1965-1988. Flora of Turkey and the East Aegean Island. Vol: 1-10, Edinburgh: Ediburgh University Press.
 • Filiz Z 2007. Sırçalı Kanyonu Florası. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, 96 s.
 • Günal N 1994. “Liquidambar orientalis (Anadolu Sığala Ağacı) ‘ın Güneybatı Anadolu’daki yayılışında relief, iklim ilişkileri,” Türk Coğrafya Dergisi 29: 175-190.
 • Kılınç M, Kutbay HG, Yalçın E, Bilgin A 2006. Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Uygulamaları. Ankara: Palme Yayınevi.
 • Öner N, Abay G 2005. Contributions to The Flora of Yenice Forests (Ilgaz / Çankırı). Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5 (2): 1-104.
 • Öztürk M, Çelik A, Yarcı Aksoy A ve Feoli E 2002. “An overview of plant diversity land use and degradation in the mediterranean region of Turkey”, Management of Environmental Quality 13(5): 442-449.
 • Raunkiaer C 1934. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography. Oxford University Press.
 • Sindhuja R, Rajendran A, Jayanthi P 2012. Herbaceous life forms of Maruthamalai Hills, Southern Western Ghats, India. International Journal of Medicinal and Aromatics Plants, 2 (4): 625-631.
 • Svenning JC, Skov F 2005. “The relative roles of environment and history as controls of species composition and richness in Europe”, Journal of Biogeography, 32(6): 1019-1033.
 • Tavşanoğlu Ç, Gürkan B 2004. Akdeniz Havzasında Bitkilerin Kuraklık ve Yangına Uyumları. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11 (1): 119-132.
 • Tekdemir R 2003.“Ilgaz Dağı Büyük Hacet Yüksek Dağ Florası”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, 81 s.
 • Vogiatzakis IN, Griffiths GH, Mannion AM 2003. Environmental factors and vegetation composition, Lefka Ori massif, Crete, S. Aegean. Global ecology and Biogeography, 12 (2): 131-146.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-1853-8437
Author: Sevda TÜRKİŞ (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-5620-1798
Author: Emire ELMAS

Dates

Application Date : March 9, 2018
Acceptance Date : June 5, 2018
Publication Date : November 30, 2018

APA Türki̇ş, S , Elmas, E . (2018). Safranbolu -Tokatlı Kanyonu’nun Floristik Kompozisyonu, Hayat Formu ve Korotip Özellikleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (6) , 817-824 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.452771