Year 2019, Volume 22 , Issue 1, Pages 57 - 61 2019-02-28

The Production, Foreign Trade and Competition Power of Tomatoes in Turkey
Türkiye’de Domates Üretimi, Dış Ticareti ve Rekabet Gücü

İsmail GÜVENÇ [1]


In this study, the production, foreign trade and competition power of tomatoes, which has a significant share in the total vegetable production in Turkey, were evaluated. According to 2017 data, more than 30 million tons of vegetables were produced in Turkey. Tomato has approximately a share 40-45% of total vegetable production of this country. Turkey has 7.2% of world tomatoes production. In Turkey, approximately 68-72% of tomato is produced in the open-field and 28-32% in protected cultivation. Total exports of fresh vegetables in Turkey is about 1.1 million tons. According to this, about 4% of the total vegetable production is exported from Turkey. On the other hand, Turkey has a significant advantages and competition power in the export of tomato.

Bu çalışmada Türkiye’de toplam sebze üretiminde önemli paya sahip olan domatesin üretimi, dış ticareti ve rekabet gücü incelenmiştir.  Türkiye’de 2017 verilerine göre 30 milyon tondan daha fazla sebze üretilmiştir. Toplam sebze üretiminin yaklaşık olarak % 40-45’ini domates oluşturmaktadır. Dünya domates üretiminin % 7.2’i Türkiye’de üretilmektedir. Türkiye domates üretiminin yıllara göre az çok farklılıklar olmakla birlikte % 68-72’i açıkta, % 28-32’i ise örtüaltında yapılmaktadır. toplam sebze ihracatımız sırasıyla 1.076,9 ve 1.268,0 bin ton olarak gerçekleştirilmiştir. Bu verilere göre toplam sebze üretim miktarımızın % 4 kadarı ihracatta değerlendirilmektedir. Türkiye’nin toplam taze sebze ihracatı yaklaşık olarak 1,1 milyon ton'dur.  Bu verilere göre Türkiye’nin toplam sebze üretiminin % 4 kadarı ihraç edilmektedir. Diğer yandan ülkemiz domates ihracatında avantaja ve rekabet gücüne sahiptir. 

 • Anonim 2017. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Çalışma Raporu 2017, Yenişehir-Mersin, S:22.
 • Anonim 2018a. Bitkisel Üretim İstatistikleri. TUİK, http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt_id=1001. Erişim Tarihi: 01.05.2018.
 • Anonim 2018b. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BUGEM), https://www.tarim.gov.tr/ BUGEM/ Menu/9/Veriler. ErişimTarihi: 03.04.2018
 • Anonim 2018c. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). FAOSTAT, http://www. fao.org/faostat/en/#data/QC. Erişim Tarihi: 11.05.2018.
 • Alan R, Güvenç İ 1992. Türkiye’nin Sebze İhracatına Genel Bir Bakış. Tarımda Kaynak Dergisi, 1 (1-2): 15-17.
 • Bashimov G 2016.Türkiye’nin Domates İhracat Performansı ve Rekabet Gücü. Alınteri Dergisi, 31(B) : 1-8.
 • Bojnec S, Fertő I 2006. Does Comparative Advantages in Agro-Food Trade Matter for Multifunctional Rural Development: The Case of Hungary and Slovenia. Journal of Central European Agriculture, 7(3): 583-586.
 • Erkan B, Arpacı BB, Yaralı F, Güvenç İ 2015. Türkiye’nin Sebze İhracatında Karşılaştırmalı Üstünlükleri. KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 18(4): 70-76.
 • Erkan B 2012a. Türkiye’nin Geleneksel İhraç Tarım Ürünlerinde Uzmanlaşma Düzeyi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1):75-83.
 • Erkan B 2012b. BRIC Ülkeleri ve Türkiye’nin İhracat Uzmanlaşma ve Rekabet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (1):101-131.
 • Fertő I, Hubbardn LJ 2001. Regional Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian AgriFood Sectors. 77th EAAE Seminar / NJF Seminar No. 325, August 17-18, Helsinki, p: 1-13.
 • Güvenç I, Kaymak HC 2008. Türkiye’de Sebze Üretimi ve Tüketimindeki Değişme, Gereksinim ve Projeksiyon. Alınteri, 15 (B): 40-45.
 • Güvenç İ, Alan, R 1994a. Türkiye’nin Orta Doğu Ülkelerine Sebze İhracatı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, (2):269-274
 • Güvenç İ, Alan R 1994b. Türkiye’nin Avrupa Topluluğu Ülkelerine Sebze İhracatı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, (1) :94-99.
 • Güvenç İ, 2017. Sebzecilik: Temel Bilgiler, Muhafaza ve Yetiştiricilik. Nobel Yayınları, S: 288.
 • Hajiyev NO 2004. Study of Azerbaijan’s Current and Potential Comparative Advantage. Center of Economic Reforms Ministry of Economic Development-UNDP Azerbaijan, Baku, p:8
 • Kaymak HC, Güvenç İ, Dursun A, 2005. Türkiye’de Sebze Tarımının Mevcut Durumu, Önemli Bazı Gelişmeler ve Çözüm Önerileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36 (2): 221-228.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-4686-9487
Author: İsmail GÜVENÇ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 8, 2018
Acceptance Date : September 3, 2018
Publication Date : February 28, 2019

APA Güvenç, İ . (2019). Türkiye’de Domates Üretimi, Dış Ticareti ve Rekabet Gücü . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (1) , 57-61 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.432316