Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 215 - 220 2018-12-31

Revisiting Agricultural Economics Higher Education With Respect to Recent Changes in Turkey and The World
Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler Işığında Tarım Ekonomisi Yükseköğretimine Yeniden Bir Bakış

Fahri YAVUZ [1]


In this study, Turkey's Agricultural Economics Higher Education was assessed with SWOT analysis with respect to the developments in the world and the suggestions in line with the results were presented. According to the results, prevailing economic problems in agriculture and diversity in employment of graduates are the most important strengths, while inability to follow recent international developments and lack of implementation/methodological skills are the most important weaknesses. High demand for agricultural economics higher education compare to other programs in agriculture and placing students with the score of equal weight are the most important opportunities. Low demand to agricultural higher education and inadequate training in newly opened universities were found to be the most important threats. It is necessary to emphasize strengths in agriculture higher education, to improve weaknesses, to evaluate opportunities and to eliminate threats.

Bu çalışmada, dünya ve Türkiye’deki ve gelişmeler doğrultusunda SWOT analizi ile Türkiye Tarım Ekonomisi Yükseköğretiminin bir değerlendirmesi yapılmış ve bu analiz sonuçlarına göre iyileştirme önerileri sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, tarım sektöründe ekonomik problemlerin öne çıkması ve mezunların iş alanlarının çeşitliliği tarım ekonomisi yükseköğretiminin en önemli güçlü yönleri, dünyadaki gelişmelerin yakın takip edilememesi ve bilgiyi kullanabilme becerisinin kazandırılmasındaki yetersizlikler en önemli zayıf yönler, Tarım Ekonomisi yükseköğretimine olan talep ve eşit ağırlık puanıyla öğrenci alınması en önemli fırsatlar ve tarım yükseköğretimine olan genel isteksizlik ve yeni açılan üniversitelerde yetersiz şartlarda eğitim ise en önemli tehditler olarak tespit edilmiştir. Tarım Ekonomisi yükseköğretiminde belirlenen güçlü yönleri öne çıkaracak, zayıf yönleri iyileştirecek, fırsatları değerlendirecek ve tehditleri bertaraf edecek politika eylemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Aksoy U 2010. Dünya’da Tarım ve İlgili Alanlarda Akademik Bölümler ve Lisans Programları, Ziraat Fakülteleri Program Geliştirme Çalışma Grubu, Yükseköğretim Kurulu, 2010, Ankara.
 • Anonim 2015. ECTS Users’ Guide, European Comission, http://ec.europa.eu/education/ects/ users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf (Erişim Tarihi: 27 Eylül 2018)
 • Baytorun AN 2015. Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tarımsal Yükseköğretim, Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMO TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Sayfa: 8-15, Ekim-Aralık 2015. Ankara.
 • Erdoğan A 2010. Yüksek Öğretim’de Yeniden Yapılanma: 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları, Yükseköğretim Kurulu, Ankara. http://www.yok.gov.tr/documents/ 10348274/10733291/66+Soruda+Bologna+Süreci+Uygulamaları.pdf/d0174bd7-e9aa-4371-a570-bcd51d9594b5 (Erişim Tarihi: 14 Ağustos 2018)
 • Navarro M, Heath S, Lopez-Francos A, Romagosa A 2015. Conference Report and Conclusions, International Conference on Agricultural Higher Education in the 21st Century: A Global Challenge in Knowledge Transfer to Meet World Demands for Food Security and Sustainability, Option Mediterraneennes, Series A: 2015 - Number113. Ciheam, Sayfa: 5-15, 2015, Spain.
 • Taluğ C 2015. Yeniden Yapılanmayı Yeniden Tartışmak, Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMO TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Sayfa: 8-15, Ekim-Aralık 2015. Ankara.
 • Yalçın BT 2015. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ile Tarım Yükseköğretimi Üzerine Söyleşi, Tarım ve Mühendislik Dergisi, TMMO TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Sayfa: 4-7, Ekim-Aralık 2015. Ankara.
 • Yavuz F 1997. ABD “Land Grant” Üniversitelerinde Tarımsal Eğitim, Araştırma ve Yayım Sistemi: Ohio State Üniversitesi Örneği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Temmuz 1997, Erzurum.
 • Yavuz F 2010. Bologna Sürecinin Tarım Ekonomisi Yüksek öğrenimine Muhtemel Etkileri, Çağrılı, Türkiye 9. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 22 -24 Eylül 2010, Şanlıurfa.
 • Yavuz F 2017. Türkiye Tarım Yükseköğretimi ve Lisans Programlarının Yapılanması Raporu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum.
 • YÖK 2015. Su Ürünleri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği ve Veterinerlik Fakültelerinin Dekanları ile Toplantı, 12 Mayıs 2015 Ankara, http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_ content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/16316153 (Erişim Tarihi 1 Eylül 2018)
 • YÖK 2016. Tarım, Gıda Ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'in Katılımı İle YÖK'te Ziraat, Veteriner Ve Su Ürünleri Fakültelerinin Durumu Görüşüldü, 16 Mart 2016/Ankara, http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa?p_p_auth=riX0O1oQ&p_p_id=101&Fguest% 252 F duyurular (Erişim Tarihi: 15 Ağustos 2018)
 • YÖK 2016. Ziraat-Tarım, Orman ve Su Ürünleri Programlarını Tercih Edecek Öğrencilere "Yök Bursu" Müjdesi, 22 Haziran 2016 / Ankara, http://www.yok. gov.tr /web/guest/ anasayfa? p_p_auth=riX0O1 oQ&p_p_id=101&Fguest %252Fduyurular
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section REVIEW ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-3413-7748
Author: Fahri YAVUZ (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 19, 2018
Acceptance Date : January 2, 2019
Publication Date : December 31, 2018

APA Yavuz, F . (2018). Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler Işığında Tarım Ekonomisi Yükseköğretimine Yeniden Bir Bakış . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 215-220 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472680