Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 86 - 94 2018-12-31

The demand for fruit tree sapling in the world continues to increase. Turkey, which is expanding this market, is not able to get enough share despite the high potential. To reach the current potential, stakeholders ought to know, especially in the production stage, how they evaluate the sector and what their expectations are in the future for this important issue. Therefore, 25 public and 93 private sectors were interviewed face to face and the enterprises' views and expectations were determined. Overall, 32.26% of private sector concluded that the current situation in Turkey nurseries sector is a good position in generally. As the size of the business scale decreased, the ratio of the enterprises evaluating the situation of the sector increased as much. Private farms stated that the sector has constantly developing because of the introduction of new varieties, the continuous development of technology, the start of more encouraging R&D studies, the introduction of government policies and the change to certified production. The public institutions/organizations stated that the sector has a promising future, constantly developing, and they will develop faster if the arrangements for the solution of the existing problems are made. It has been determined that enterprises expect contributions from cooperatives/unions, Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Ministry of Economy and research institutions/universities.

Dünyada meyve fidanına olan talep artışı halen devam etmektedir. Genişleyen bu pazarda Türkiye, yüksek potansiyeline rağmen yeterli payı alamamaktadır. Mevcut potansiyele ulaşabilmek için özellikle üretim aşamasındaki paydaşların; sektörü hali hazırda ve gelecekte nasıl değerlendirdiklerinin, beklentilerinin neler olduğunun bilinmesi önemli bir konudur. Bu nedenle 25 kamu, 93 özel sektör fidan işletmesi ile yüz yüze görüşülmüş; işletmelerin sektöre bakış ve beklentileri belirlenmiştir. Özel işletmelerin yalnızca %32.26’sı mevcut durumda Türkiye meyve fidancılık sektörünün genel olarak iyi bir konumda olduğunu ifade etmişlerdir. İşletme ölçeği küçüldükçe sektörün durumunu iyi olarak değerlendiren işletmelerin oranı artış göstermiştir. Özel işletmeler;  yeni çeşitlerin piyasaya girmesi, teknolojinin sürekli gelişmesi, AR-GE çalışmalarının daha çok teşvik edilmeye başlanması, devlet politikaları ve sertifikalı üretime geçilmesi nedeni ile sektörün sürekli gelişmekte olduğunu belirtmişlerdir. Kamu kurum/kuruluşları, sektörün sürekli gelişmekte olduğunu, gelecek vaat ettiğini ve var olan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapıldığı takdirde daha hızlı gelişeceğini ifade etmişlerdir. İşletmelerin yaşadıkları sorunların çözümünde, kooperatifler/birlikler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve araştırma kuruluşları/üniversitelerden katkı bekledikleri belirlenmiştir.
 • Anonymous 2012. Production and trade statistics [online]. Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://faostat.fao.org/site/339 /default.aspx (Erişim Tarihi: Haziran 2012).
 • Şimşek M, Ergun M, Özbay N 2011. Bingöl’de Meyve Fidanı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi. III. Bingöl Sempozyumu (2010), Bitkisel Üretim Oturumu, s:267.
 • Bruille JD, Barritt BH 2005. Global Apple Study-A Comparison of Production Practices and Costs of Production in Leading Apple Producing Countries. 48th Annual Conference (International Dwarf Fruit Tree Association), 5-9 February, USA.
 • Çiçek A, Erkan O 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metotları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 12. Ders Kitapları Serisi No: 6, Tokat.
 • Gençtan T, Tugay ME, Geçit HH, Bozkurt B, Ergün E, Ekiz H, Yalvaç K, Gevrek MN, Elçi A, Balkan A 2005. Türkiye’de Tohumluk, Fide ve Fidan Üretimi ve Kullanımı. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, 803-823.
 • GTHB 2014. Türkiye Meyve Fidanı Üretim-İhracat-İthalat Kayıtları. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • GTHB 2015. Türkiye Meyve Fidanı Üretim Kayıtları. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü, Ankara.
 • Gülcan R, Tekintaş FE, Mısırlı A, Sağlam H, Günver G, Adanacıoğlu H 2000. Meyvecilikte Üretim Hedefleri. V. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 17-21 Ocak, Ankara, Cilt:2: 587-616, http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/d3d9e73d8b70698_ek.pdf (Erişim tarihi: Aralık 2013).
 • Kaşka N, Ergenoğlu F, Kaplankıran M, Küden A, Tangolar S 1990. Türkiye’de Ilıman ve Subtropik İklim Meyveleri ve Bağcılıkta Fidan Üretimi, Sorunlar ve Çözüm Yolları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi,178-190, 8-12 Ocak, Ankara.
 • O’Rourke D 2003. World Production, Trade, Consumption and Economic Outlook for Apples: Apples, Botany, Production and Uses, Ferree DC, Warrington IJ. (ed.). CABI Publishing. ISBN 0-85199-592-6.
 • Q’Rourke D 2007. World Cherry Review. A Publication of Belrose, Inc.
 • Özbek S 1977. Genel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:31, 386 s. Adana.
 • Saydam YO 2010. Bademli (Ödemiş/ İzmir) Örneğinde Meyve Fidanı Yetiştiriciliğinin Durumu ve Sorunları. Ege Üniversitesi Fen Bil. Ens., Bahçe Bitkileri ABD, Yüksek Lisans Tezi, 68 s.
 • Yıldırım H, Şimşek M, Onay A 2010. Diyarbakır’da Meyve Fidanı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Özel Fidancılık Firmalarının Teknik Olarak Desteklenmesi. I. Uluslararası Kamu Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyomu ve Mermercilik Şurası. s:211-215, Diyarbakır
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-7920-1136
Author: Dilek KARAMÜRSEL (Primary Author)
Institution: Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7920-1136
Author: Fatma Pınar ÖZTÜRK
Institution: Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4834-5510
Author: Emel KAÇAL
Institution: Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8093-2988
Author: Alamettin BAYAV
Institution: Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1141-5888
Author: Meltem EMRE
Institution: Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7846-4866
Author: Cennet OĞUZ
Institution: Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9906-6581
Author: Ömer Faruk KARAMÜRSEL
Institution: Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9906-6581
Author: Süleyman AKOL
Institution: Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2978-1117
Author: Ayşegül SARISU
Institution: Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0332-6677
Author: Mesut ALTINDAL
Institution: Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 19, 2018
Acceptance Date : January 1, 2019
Publication Date : December 31, 2018

APA Karamürsel, D , Öztürk, F , Kaçal, E , Bayav, A , Emre, M , Oğuz, C , Karamürsel, Ö , Akol, S , Sarısu, A , Altındal, M . (2018). Meyve Fidanı Üreten İşletmelerin Sektöre Bakış ve Beklentileri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 86-94 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472692