Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 146 - 153 2018-12-31

The Economic Contribution of Recycling in Kahramanmaras
Kahramanmaraş İlinde Geri Dönüşüm ve Ekonomik Katkısı

Emine İKİKAT TÜMER [1] , Sarah AKBAY [2] , Esra PALABIYIK [3]


Recycling is the process of collecting and processing materials that would otherwise be thrown away as trash and turning them into new products. The use of recycled paper in paper manufacturing is known to reduce air pollution by 74-94%, water pollution by 35%, and water use by 45%. Objectives of this study was to determine the consumer’s point of view on recycling and pollution in Kahramanmaraş city center, increasing the awareness of consumers about recycling and determine the factors that are effective in informing consumers about the recycling. For this purpose, a face to face survey in 2017 was conducted with 268 people in the city center of Kahramanmaraş. Descriptive statistics and Chi-Square test were applied to analyze the data obtained from the survey results. According to results, 76% of consumers do not know the real definition of garbage, 81% of consumer do not know the definition of household waste, 70% of consumers have information on recycling, 26% of consumers separate garbage as recyclable and not recyclable, %78 of consumers know products that can be recycled, %23 of consumers looks for the symbol of recycling when buying a product and %78 of consumers are willing to buy recycled products. Moreover, according to results, the most important environmental pollution in Kahramanmaraş region is air pollution (%36), noise pollution (%31), soil pollution (%22) and water pollution (%11). According to the results of the analysis, the level of knowledge and awareness about the importance of recycling are increasing as the level of household income and education increases. Some of the recommendations from study are; adding more recycling bins in public spaces, explaining the benefits of recycling to consumers, share details about the recycling supply chain, educate the community by adding more informative banners or panels in public space, creating activities and organizing public platforms and events in schools to target the younger citizens.

Geri dönüşüm, herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan ve çöp olarak atılabilecek atıkların toplanması, işlenmesi ve yeni ürünlere dönüştürülmesi sürecidir. Kâğıt imalatında geri dönüştürülmüş kâğıt kullanımının hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35 ve su kullanımını %45 azalttığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş il merkezinde tüketicilerin geri dönüşüm ve kirlilik konusundaki bakış açılarını belirlemek, tüketicilerin geri dönüşüm konusunda farkındalıklarını artırmak ve tüketicileri geri dönüşüm hakkında bilgilendirmek için etkili olan faktörleri saptamaktır. Bu amaçla Kahramanmaraş ili şehir merkezinde 2017 yılında 268 kişi ile yüz yüze anket görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarından elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, frekans tabloları ve Ki-Kare testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin %76'sı çöpün gerçek tanımını, %81'i ise evsel atıkların tanımını yapamamıştır. Anket yapılan tüketicilerin %70'i geri dönüşüm hakkında bilgi sahibidir ve % 26'sı geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülebilir olmayan çöpleri ayırmaktadır. Tüketicilerin %78'i geri dönüştürülebilecek ürünleri tanıyor, %23'ü bir ürün alırken geri dönüşüm sembolü olup olmadığını kontrol ediyor ve %78'i geri dönüşümlü ürün almaya isteklidir. Diğer taraftan, Kahramanmaraş bölgesindeki en önemli çevre kirliliğinin hava kirliliği (%36), gürültü kirliliği (%31), toprak kirliliği (%22) ve su kirliliği (%11) olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, araştırma alanında hanehalkı gelir düzeyi ve eğitim arttıkça geri dönüşümün önemi konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyi artmaktadır. Araştırma alanında, daha fazla geri dönüşüm kutusu eklenmesi, tüketicilere geri dönüşümün faydalarının açıklanması, geri dönüşüm tedarik zinciri hakkında ayrıntıların paylaşılması geri dönüşüm sürecinde farkındalığı arttıracaktır. Kamu kurumlarının daha fazla bilgilendirici afiş kullanması veya panel ve etkinlikler yaparak toplumu ve özelliklede okul çağındaki öğrencileri ve gençleri geri dönüşüm konusunda bilgilendirme faaliyetlerini hızlandırması gerekmektedir.
 • Anonymous 2005. Geri Dönüşümün Yararları, http://www.mittoplastik.com.tr/33/geri-donusumun -yararlari.aspx. (Accessed date: 04.11.2018).
 • Anonymous 2007. Geri dönüşümün yararları. “http://cevreonline.com/atik2/geri_donusum.htm” (Accessed date 18.0.2015).
 • Anonymous 2017. Kahramanmaraş ili 2016 yılı çevre durum raporu “http://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/ editordosya/Kahramanmaras_icdr2016.pdf”. (Accessed date: 10.10.2018)
 • Anonymous 2018. Aksu'dan akan fabrika atıkları Kahramanmaraş'ı zehirliyor! https://www.haber46. com.tr/asayis/aksu-dan-akan-fabrika-atiklari-kahramanmaras-i-zehirliyor-h347711.html, (Accessed date: 04.11.2018)
 • ÇEVKO 2018. Dönüşüm, http://www.cevko.org.tr /images/stories/donusum/23.pdf, (Accessed date: 04.11.2018)
 • EPA 2016. Recycling Economic Information (REI) Report, https://www.epa.gov/smm/recycling-economic-information-rei-report
 • Gencer YG 2016. Mystery of Recycling: Glass and Aluminum Examples. Handbook of research on Waste Management Techniques for Sustainability. Information Science reference. USA.
 • Kaya M 2008. Yarının Başladığı Yer: Geri Dönüşüm (Recycling) Sektörü. Eskişehir-Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Araştırma Merkezi (TEKAM) Müdürlüğü 2008.
 • Neyim C 203. Türkiye’de Evsel Nitelikli Katı Atıklar. Çevre Ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli, https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-4.pdf (Accessed date: 04.11.2018).
 • TÜİK 2015. İstatistiklerle Türkiye. Haziran 2016.
 • TÜKÇEV 2013. Geri Dönüşüm, http://www.tukcev.org. tr/images/uploads/tukcev_once_cocuk_ ozelsayi_1. pdf, (Acessed date: 04.11.2018).
 • Yetim A 2014. Geri dönüşüm sektörünün dünyadaki genel görünümü ve Türkiye’deki durumu. Ar & Ge Bülten, Haziran 2014.
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-6336-3026
Author: Emine İKİKAT TÜMER
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4438-1987
Author: Sarah AKBAY (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3307-1046
Author: Esra PALABIYIK
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 20, 2018
Acceptance Date : January 1, 2019
Publication Date : December 31, 2018

APA İki̇kat Tümer, E , Akbay, S , Palabıyık, E . (2018). The Economic Contribution of Recycling in Kahramanmaras . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 21 Özel Sayı , 146-153 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472832