Year 2018, Volume 21 , Issue , Pages 109 - 115 2018-12-31

Possible Impacts of Climate Change in the Küçük Menderes Basin and Farmers’ Awareness
Küçük Menderes Havzasında İklim Değişikliğinin Olası Etkileri ve Üreticilerin Konuya İlişkin Farkındalıkları

Yarkın AKYÜZ [1] , Ela ATIŞ [2]


Climate change affects whole humanity and economic activities of human directly or indirectly. Among the sectors that most severely affected by climate change is the agriculture. There is risk and uncertainty in agriculture. Climate agrees as an independent variable in the agricultural product function and has a limited forecast situation. The climatic conditions required to be suitable for the expected agricultural activity. Therefore, even small changes in the climate will affect the agricultural activity which is directly connected to the climate. The aim of the study was to examine the effects of climate change on the basis of Küçük Menderes Basin, which is expected to decrease 3-5 °C in the projections and decrease in rainfall in the range of 10-20% and and to reveal farmers' awereness on impacts of climate change. For this purpose, the results of the studies based on previous scenarios were used for the changes in temperature and rainfall caused by climate change for the Küçük Menderes Basin. In addition, the awareness of basin farmers’ and possible solutions was presented by means of face-to-face surveys conducted with farmers (171 farmers).

İklim değişikliği tüm insanlığı ve insanlığın gerçekleştirdiği tüm ekonomik faaliyetleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu ekonomik faaliyetler arasında iklim değişikliğinden en çok etkilenecek sektör tarım sektörüdür. Tarımda risk ve belirsizlik söz konusudur. Tarımsal üretim fonksiyonu içerisinde iklim bağımsız bir değişken olarak yer almakta ve sınırlı bir tahmin durumu bulunmaktadır. Tarımsal faaliyetin beklenen şekilde gerçekleşmesi için iklim koşullarının uygun olması gerekmektedir. Bu sebeple iklimde meydana gelecek olan küçük değişiklikler bile, iklimle doğrudan bağlantısı bulunan tarımsal faaliyeti etkileyecektir. Çalışma, geleceğe dönük projeksiyonlarda 3-5 °C’lik sıcaklık artışları ve %10-20 aralığında yağış azalması beklenen ve bu açıdan risk altında bulunan Küçük Menderes Havzası bazında iklim değişikliğinin etkilerini incelemek ve üreticinin bu konudaki farkındalıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada, Küçük Menderes Havzası’nda iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklık ve yağıştaki değişimler için daha önce yapılmış senaryolara dayalı çalışma sonuçlarından yararlanılmıştır. Bunun yanında, iklim değişikliği karşısında havza üreticilerinin farkındalıkları ve olası etkilere yönelik çözümler üreticilerle (171 üretici) yapılan yüz yüze anketler yolu ile elde edilen veriler yardımıyla ortaya konmuştur.
 • Akyüz Y, Atış E 2016. Türkiye’de İklim Değişikliği Tarım Etkileşiminin İki Yönüyle İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 2. İklim Değişimi ve Tarım Etkileşimi Çalıştayı. 08-09 Kasım 2016, Şanlıurfa.
 • Cline WR 2007. Global Warming and Agriculture, İmpact Estimates by Country. Center For Global Development. Peterson İnstitute For İnternational Economics. Washington, DC, July 2007.
 • Dellal İ, McCarl BA, Butt T 2011. The Economic Assessment of Climate Change on Turkish Agriculture, Journal of Environmental Protection and Ecology, 12(1): 376-385.
 • Dellal İ, Ünüvar Fİ, Polat K, Bolat M, Ünal M 2016. İklim Değişikliği Ve Kuraklığın Türkiye’de Tarımda Etkilerinin Değerlendirilmesi. TAGEM 14 ARGE 49. Ankara Üniversitesi, Mart 2016, Ankara.
 • Demircan M, Demir Ö, Atay H, Eskioğlu O, Yazıcı B, Gürkan H, Tuvan A, Akçakaya A 2014. Türkiye’de Yeni Senaryolara Göre İklim Değişikliği Projeksiyonları, Ankara.
 • IFPRI 2009. Climate Change Impact on Agriculture and Costs of Adaptation. Updated October 2009.
 • MGM 2014. İklim Projeksiyonlarına Göre Akarsu Havzalarında Sıcaklık ve Yağış Değerlendirmesi, Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü. Şubat 2014.
 • MGM 2016. Türkiye ve Çevresi İçin İklim Projeksiyonları Projesi, Ön sonuçları.
 • Muluk ÇB, Kurt B, Turak A, Türker A, Çalışkan MA, Balkız Ö, Gümrükçü S, Sarıgül G, Zeydanlı U 2013. Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Doğa Koruma Merkezi.
 • Newbold P 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall International. New Jersey.
 • Schreiner C, Henriksen, EK, Hansen PJK 2005. Climate education: Empowering today's youth to meet tomorrow's challenges. Studies In Science Education, 41: 3-50.
 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 2010. Havza Koruma Eylem Planları - Küçük Menderes Havzası. TÜBİTAK, MAM Çevre Enstitüsü. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013. Türkiye İklim Değişikliği 5. Bildirimi. Mayıs 2013, Ankara.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016. Türkiye İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildirimi.
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2016. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi. Proje Nihai Raporu, Ek 8 – Küçük Menderes Havzası.
 • Türkeş M 1997. Hava Ve İklim Kavramları Üzerine. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi. 355:36-37, Ankara.
 • UNFCCC 1992. United Nations Framework Convention on Climate Change. FCCC/INFORMAL/84, GE.05-62220 (E) 200705. United Nations
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-1220-9739
Author: Yarkın AKYÜZ (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8011-8102
Author: Ela ATIŞ
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 20, 2018
Acceptance Date : January 1, 2019
Publication Date : December 31, 2018

APA Akyüz, Y , Atış, E . (2018). Küçük Menderes Havzasında İklim Değişikliğinin Olası Etkileri ve Üreticilerin Konuya İlişkin Farkındalıkları . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 () , 109-115 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.472836