Research Article
BibTex RIS Cite

Güney Karadeniz’in Hamsilos Koyu’nda Jelimsi Makrozooplanktonun Mevsimsel Dağılımı

Year 2019, Volume: 22 Issue: 4, 583 - 592, 31.08.2019
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.511807

AbstractBu çalışmada, jelimsi makrozooplankton türlerinin
Hamsilos Koyu’ndaki mevsimsel bolluk-biomass dağılımları ve fiziksel
parametreler ile ilişkisi belirlenmiştir. Jelimsi makrozooplankton örnekleri
Temmuz 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında belirlenen dört istasyondan aylık
olarak 112 μm ağ göz ve 50 cm ağız açıklığına sahip
plankton kepçesi ile dikey
çekim yöntemi ile toplanmıştır.
Çalışmada 4 jelimsi makrozooplankton türü
tanımlanmıştır: Aurelia aurita
(Linnaeus, 1758); Mnemiopsis leidyi
A. Agassiz, 1865; Beroe ovata
Bruguière, 1789; and, Pleurobrachia
pileus (O.F. Müller, 1776). Dört örnekleme istasyonunun, maksimum ortalama
jelimsi makrozooplankton bolluk değeri Ağustos 2015 (24.58 birey m-2)
tarihinde kaydedilmiştir. En yüksek ortalama jelimsi makrozooplankton biomass
değeri Nisan 2016 tarihinde (147.79 g m-2) belirlenmiştir. Jelimsi
makrozooplankton bolluk ve biomass değerlerinin yaz ve ilkbaharda artış
gösterdiği saptanmıştır. Toplam jelatinimsi makrozooplankton bolluğundaki
artıştan M. leidyi ve P. pileus yaz aylarında sorumluyken, A. aurita ve B. ovata ilkbahar ve sonbaharda toplam bolluktaki artışta etkili
olmuştur. M. leidyi bolluk ve biomass
değerleri sıcaklık ile pozitif ilişki gösterirken çözünmüş oksijen değerleri
ile negatif ilişki gösterdiği belirlenmiştir. 

References

 • Anonymous 2018. Ministry of Forestry and Water Affairs (Orman ve Su Işleri Bakanligi), General Directorate of Nature Conservation and National Parks (Doga Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlügü). http://hamsilos.tabiat.gov.tr/. (Accessed 15 November 2018).
 • Bat L, Şahin F, Satılmış HH, Üstün F, Birinci Özdemir Z, Kıdeys AE, Shulman GE 2007. Karadeniz’in Değişen Ekosistemi ve Hamsi Balıkçılığına Etkisi. Journal of FisheriesSciences.com, 1(4):191–227. Doi: 10.3153/jfscom.2007024
 • Bat L, Satilmis HH, Birinci-Ozdemir Z, Sahin F, Ustun F 2009. Distribution and Population Dynamics of Aurelia aurita (Cnidaria; Scyphozoa) in the Southern Black Sea. North-Western Journal of Zoology, 5(2): 225–241.
 • Boero F 2013. Review of Jellyfish Blooms in the Mediterranean and Black Sea. Studies and Reviews. General Fisheries Commission for the Mediterranean. No. 92. Rome, FAO 53 p.
 • Birinci Özdemir Z 2005. Karadeniz’in Sinop Burnu Bölgesinin Jelimsi Organizma Kompozisyonu ve Mevsimsel Dağılımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri ABD, Yüksek Lisans Tezi, Samsun, Türkiye 160s.
 • Birinci Ozdemir Z, Bat L, Satılmıs HH, Sahin F, Ustun F, Kideys AE 2007. Seasonality of Gelatinous Macrozooplankton off Sinop, Southern Black Sea, in 2002-2003. XXVIIIe Congres-Assamblee Pleniere de la CIESM, 9-13 April, Istanbul, Turkey, In: Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 38:436.
 • Birinci Özdemir Z 2011. Sinop Kıyılarında Jelimsi Organizmaların Mide İçeriği ve Bazı Popülasyon Parametrelerinin Mevsimsel Değişimi. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, Doktora Tezi, Sinop, Türkiye 168s.
 • Birinci Özdemir Z, Erdem Y, Bat L 2018. Food Composition and Distribution of Gelatinous Macrozooplankton in the Southern Black Sea. Indian Journal of Geo Marine Sciences, 47(12): 2541–2548.
 • Finenko GA, Romanova ZA 2000. Population Dynamics and Energetics of Ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Sevastopol Bay. Oceanology, 40(5): 677–685.
 • Finenko GA, Romanova ZA, Abolmasova GI, Anninsky BE, Svetlichny LS, Hubareva ES, Bat L, Kideys AE 2003. Population Dynamics, Ingestion, Growth and Reproduction Rates of the Invader Beroe ovata and Its Impact on Plankton Community in Sevastopol Bay, the Black Sea. Journal of Plankton Research, 25(5): 539–549. https://doi.org/10.1093/plankt/ 25.5.539
 • Finenko GA, Anninsky BE, Datsyk NA 2018. Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 (Ctenophora: Lobata) in the Inshore Areas of the Black Sea: 25 Years After Its Outbreak. Russian Journal of Biological Invasions, 9(1): 86–93. https://doi.org/ 10.1134/ S2075111718010071
 • Gambill M, Møller LF, Peck MA 2015. Effects of Temperature on the Feeding and Growth of the Larvae of the Invasive Ctenophore Mnemiopsis leidyi. Journal of Plankton Research, 37(5): 1001–1005. https://doi.org/10.1093/plankt/fbv039
 • Gucu AC 2002. Can Overfishing be Responsible for the Successful Establishment of Mnemiopsis leidyi in the Black Sea? Estuarine, Coastal and Shelf Science, 54(3): 439–451. https://doi.org/ 10.1006/ecss.2000.0657
 • Gürbüzer P, Buyurgan Ö, Tekatlı Ç, Altındağ A 2017. Species Diversity and Community Structure of Zooplankton in Three Different Types of Water Body Within the Sakarya River Basin, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 41(5): 848–858. doi:10.3906/zoo-1606-41
 • Han CH, Kawahara M, Uye S 2009. Seasonal Variations in the Trophic Relationship between the Scyphomedusa Aurelia aurita s.I. and Mesozooplankton in a Eutrophic Brackish-Water Lake, Japan. Plankton Benthos Research, 4(1): 14–22. https://doi.org/10.3800/pbr.4.14
 • Harbison GR, Madin LP, Swanberg NR 1978. On the Natural History and Distribution of Oceanic Ctenophores. Deep Sea Research, 25(3): 233–236. https://doi.org/10.1016/0146-6291(78)90590-8
 • Isinibilir M 2012. The Seasonal Occurrence and Abundance of Gelatinous Macrozooplankton in Izmit Bay (the northeastern Marmara Sea). Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, 18(2): 155–176.
 • Leps J, Similaur P 2003. Multivariate Analysis of Ecological Data Using CANOCO. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Kamburska L, Stefanova K 2005. Distribution and Size Structure of Non-indigenous Ctenophore Mnemiopsis leidyi (Agassiz, 1874) in the Western Black Sea, 1998-2001. Acta Zoologica Bulgarica, 57(1): 83–94.
 • Kaya M 2015. Balık Yumurtalarının Sinop-Akliman Kıyılarındaki Kompozisyonu. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri ABD, Yüksek Lisans Tezi, Sinop, Türkiye 74s.
 • Kideys AE, Romanova Z 2001. Distribution of Gelatinous Macrozooplankton in the Southern Black Sea during 1996-1999. Marine Biology, 139(3): 535–547. https://doi.org/ 10.1007/ s002270100602
 • Kideys AE 2002. Fall and Rise of the Black Sea Ecosystem. Science, 297(5586): 1482–1483. Doi: 10.1126/science.1073002
 • Kideys AE, Roohi A, Bagheri SI, Finenko G, Kamburska L 2005. Impacts of Invasive Ctenophore on Fisheries of the Black Sea and Caspian Sea. Oceanography, 18(2): 76–85.
 • Konsulov A, Kamburska L 1998. Black Sea Zooplankton Structural Dynamic and Variability off the Bulgarian Black Sea Coast During 1991-1995. (Ivanov L, Oguz T. Ed. Ecosystem Modelling as a Management Tool for the Black Sea. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers) 281–293.
 • Lynam CP, Lilley MKS, Bastian T, Doyle TT, Beggs SE, Hays GC 2011. Have Jellyfish in the Irish Sea Benefited From Climate Change and Overfishing? Global Change Biology, 17(2): 767–782. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02352.x
 • Mazlum RE 2004. Güneydoğu Karadeniz’deki Bazı Egzotik Ctenophore (Pleurobrachia pileus OF. Müller, 1976, Beroe ovata Mayer, 1912) ve Scyphozoa (Aurelia aurita Linnaeus, 1758)’ların Eko-Fizyolojisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ABD, Doktora Tezi, Trabzon, Türkiye 141s.
 • Mazlum RE, Seyhan K 2011. The Eco-Physiology, Abundance and Vertical Distribution of Pleurobrachia pileus (O.F. Müller, 1776) off Trabzon, South Eastern Black Sea, during 2001-2002. Workshop on the Jellyfish and Other Gelatinous Species in Turkish Marine Waters, 20-21 May, Bodrum, Muğla-Turkey.
 • Mazlum RE 2016. Güneydoğu Karadeniz Ekosistemindeki Jelimsi Organizmaların Bolluk ve Dağılımları. Yunus Araştırma Bülteni, 2: 137–149.
 • Mutlu E 1999. Distribution and Abundance of Ctenophores and Their Zooplankton Food in the Black Sea. II. Mnemiopsis leidyi. Marine Biology, 135(4): 603–613. https://doi.org/10.1007/s002270050661
 • Mutlu E, Bingel F 1999. Distribution of Abundance Ctenophores, and Their Zooplankton Food in the Black sea. II. Pleurobrachia pileus. Marine Biology, 135(4): 589–601. https://doi.org/10.1007/s002270050660
 • Mutlu E 2001. Distribution and Abundance of Moon Jelly (Aurelia aurita) and Its Zooplankton Food in the Black Sea. Marine Biology, 138(2): 329–339. https://doi.org/10.1007/s002270000459
 • Mutlu E 2009. Recent Distribution and Size Structure of Gelatinous Organisms in the Southern Black Sea and Their Interactions with Fish Catches. Marine Biology, 156: 935–957. https://doi.org/10.1007/ s00227-009-1139-8
 • Niermann U, Bingel F, Gorban A, Gordina AD, Gücü AC, Kideys AE, Konsulov A, Radu G, Subbotin AA, Zaika VE 1994. Distribution of Anchovy Eggs and Larvae (Engraulis encrasicolus Cuv.) in the Black Sea in 1991 and 1992. ICES Journal of Marine Science, 51(4): 395–406. https://doi.org/10.1006/jmsc.1994.1041
 • Oguz T 2005. Long-Term Impacts of Anthropogenic Forcing on the Black Sea Ecosystem. Oceanography, 18(2): 112–121. https://doi.org/10.5670/oceanog.2005.46
 • Oral M, Bat L, Uysal İ 2013. Species Sheets Part VI. Fish. (Öztürk B, Oral M, Topaloğlu B, Bat L, Okudan Arslan EŞ et al. Ed. Red Data Book Black Sea, Turkey. Istanbul: Turkish Research Foundation Publisher) 118–283.
 • Özdemir S, Erdem E, Birinci-Özdemir Z 2014. Preliminary Study of a Bycatch of Pelagic Trawl Fishery in the Southern Black Sea Coast of Turkey: Moon Jellyfish Aurelia aurita. Indian Journal of Geo-Marine Science, 43(10): 1832–1838.
 • Petranu A 1997. Black Sea Biological Diversity–Romania. Black Sea Environmental Series N 4, United Nations Publications, New York, 354 p.
 • Shiganova TA, Kideys AE, Gücü AC, Niermann U, Khoroshilov VS 1998. Changes in Species Diversity and Abundance of the Main Components of the Black Sea Pelagic Community During the Last Decade. (Ivanov L, Oguz T. Ed. Ecosystem Modelling as a Management Tool for the Black Sea. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers) 171–188.
 • Shiganova TA, Dumont HJD, Mikaelyan AS, Glazov DM, Bulgakova YV, Musaeva EI, Sorokin PY, Pautova LA, Mirzoyan ZA, Studenikina EI 2004. Interaction between the Invading Ctenophores Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz) and Beroe ovata Mayer 1912, and Their Influence on the Pelagic Ecosystem of the Northeastern Black Sea. (Dumont H, Shiganova T, Niermann U Ed. The Aquatic Invasions in the Black, Caspian and Mediterranean Seas. NATO ASI Ser 2. Environment. Netherlands: Kluwer Academic Publishers) 33–70. https://doi.org/10.1007/1-4020-2152-6_2
 • Sullivan B, Keuren VD, Clancy M 2001. Timing and Size of Blooms of the Ctenophore Mnemiopsis ledyi in Relation to Temperature in Narragansett Bay, R.I. Hydrobiologia, 451(1-3): 113–120. https://doi.org/10.1023/A:1011848327684
 • Ter Braak CJF 1986. Canonical Correspondence Analysis: a New Eigenvector Technique for Multivariate Direct Gradient Analysis. Ecology 67:1167–1179.
 • TUIK (Turkish Statistical Institute) 2018. Available from: http://www.turkstat.gov.tr/Start.do. [Accessed 15 November 2018].
 • Ünal E 2002. Seasonality of Zooplankton in the Southern Black Sea in 1999 and Genetics of Calanus euxinus (Copepoda). Middle East Technical University, The Institute of Marine Sciences, Master’s Thesis, Ankara, Turkey 202p.
 • Uygun O 2015. Balık Larvalarının Sinop-Akliman Kıyılarındaki Kompozisyonu. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri ABD, Yüksek Lisans Tezi, Sinop, Türkiye 164s.
 • Weisse T, Gomoiu MT 2000. Biomass and Size Structure of the Scyphomedusa Aurelia aurita in the Northwestern Black Sea During Spring and Summer. Journal of Plankton Research, 22(2): 223–239. https://doi.org/10.1093/plankt/22.2.223.

Seasonal Distribution of Gelatinous Macrozooplankton in the Hamsilos Bay, Southern Black Sea, Turkey

Year 2019, Volume: 22 Issue: 4, 583 - 592, 31.08.2019
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.511807

Abstract

The present study describes the abundance and biomass
distribution of gelatinous macrozooplankton in relation to physical parameters
in Hamsilos Bay. Gelatinous macrozooplankton
samples were collected monthly
from four stations between July 2015 and June 2016 using a plankton net with a
112 μm mesh size and a 50 cm diameter
mouth opening by vertical hauls. Four
gelatinous macrozooplankton species were identified: Aurelia aurita (Linnaeus, 1758); Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865; Beroe ovata Bruguière, 1789; and, Pleurobrachia pileus (O.F. Müller, 1776). The maximum mean
abundance of gelatinous macrozooplankton was recorded in August 2015 (24.58
ind. m-2), whereas the maximum mean biomass was recorded in April
2016 (147.79 g m-2) from four sampling stations. The abundance and
biomass of gelatinous macrozooplankton increased in the summer and spring. M.
leidyi and P. pileus were
primarily responsible for the increase in total gelatinous macrozooplankton abundance
in the summer, whereas A. aurita and
B. ovata were primarily responsible for the increase in total abundance in
the spring and autumn. The abundance and biomass of M. leidyi were positively correlated with temperature and
negatively correlated with dissolved oxygen. 

References

 • Anonymous 2018. Ministry of Forestry and Water Affairs (Orman ve Su Işleri Bakanligi), General Directorate of Nature Conservation and National Parks (Doga Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlügü). http://hamsilos.tabiat.gov.tr/. (Accessed 15 November 2018).
 • Bat L, Şahin F, Satılmış HH, Üstün F, Birinci Özdemir Z, Kıdeys AE, Shulman GE 2007. Karadeniz’in Değişen Ekosistemi ve Hamsi Balıkçılığına Etkisi. Journal of FisheriesSciences.com, 1(4):191–227. Doi: 10.3153/jfscom.2007024
 • Bat L, Satilmis HH, Birinci-Ozdemir Z, Sahin F, Ustun F 2009. Distribution and Population Dynamics of Aurelia aurita (Cnidaria; Scyphozoa) in the Southern Black Sea. North-Western Journal of Zoology, 5(2): 225–241.
 • Boero F 2013. Review of Jellyfish Blooms in the Mediterranean and Black Sea. Studies and Reviews. General Fisheries Commission for the Mediterranean. No. 92. Rome, FAO 53 p.
 • Birinci Özdemir Z 2005. Karadeniz’in Sinop Burnu Bölgesinin Jelimsi Organizma Kompozisyonu ve Mevsimsel Dağılımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri ABD, Yüksek Lisans Tezi, Samsun, Türkiye 160s.
 • Birinci Ozdemir Z, Bat L, Satılmıs HH, Sahin F, Ustun F, Kideys AE 2007. Seasonality of Gelatinous Macrozooplankton off Sinop, Southern Black Sea, in 2002-2003. XXVIIIe Congres-Assamblee Pleniere de la CIESM, 9-13 April, Istanbul, Turkey, In: Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 38:436.
 • Birinci Özdemir Z 2011. Sinop Kıyılarında Jelimsi Organizmaların Mide İçeriği ve Bazı Popülasyon Parametrelerinin Mevsimsel Değişimi. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, Doktora Tezi, Sinop, Türkiye 168s.
 • Birinci Özdemir Z, Erdem Y, Bat L 2018. Food Composition and Distribution of Gelatinous Macrozooplankton in the Southern Black Sea. Indian Journal of Geo Marine Sciences, 47(12): 2541–2548.
 • Finenko GA, Romanova ZA 2000. Population Dynamics and Energetics of Ctenophore Mnemiopsis leidyi in the Sevastopol Bay. Oceanology, 40(5): 677–685.
 • Finenko GA, Romanova ZA, Abolmasova GI, Anninsky BE, Svetlichny LS, Hubareva ES, Bat L, Kideys AE 2003. Population Dynamics, Ingestion, Growth and Reproduction Rates of the Invader Beroe ovata and Its Impact on Plankton Community in Sevastopol Bay, the Black Sea. Journal of Plankton Research, 25(5): 539–549. https://doi.org/10.1093/plankt/ 25.5.539
 • Finenko GA, Anninsky BE, Datsyk NA 2018. Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 (Ctenophora: Lobata) in the Inshore Areas of the Black Sea: 25 Years After Its Outbreak. Russian Journal of Biological Invasions, 9(1): 86–93. https://doi.org/ 10.1134/ S2075111718010071
 • Gambill M, Møller LF, Peck MA 2015. Effects of Temperature on the Feeding and Growth of the Larvae of the Invasive Ctenophore Mnemiopsis leidyi. Journal of Plankton Research, 37(5): 1001–1005. https://doi.org/10.1093/plankt/fbv039
 • Gucu AC 2002. Can Overfishing be Responsible for the Successful Establishment of Mnemiopsis leidyi in the Black Sea? Estuarine, Coastal and Shelf Science, 54(3): 439–451. https://doi.org/ 10.1006/ecss.2000.0657
 • Gürbüzer P, Buyurgan Ö, Tekatlı Ç, Altındağ A 2017. Species Diversity and Community Structure of Zooplankton in Three Different Types of Water Body Within the Sakarya River Basin, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 41(5): 848–858. doi:10.3906/zoo-1606-41
 • Han CH, Kawahara M, Uye S 2009. Seasonal Variations in the Trophic Relationship between the Scyphomedusa Aurelia aurita s.I. and Mesozooplankton in a Eutrophic Brackish-Water Lake, Japan. Plankton Benthos Research, 4(1): 14–22. https://doi.org/10.3800/pbr.4.14
 • Harbison GR, Madin LP, Swanberg NR 1978. On the Natural History and Distribution of Oceanic Ctenophores. Deep Sea Research, 25(3): 233–236. https://doi.org/10.1016/0146-6291(78)90590-8
 • Isinibilir M 2012. The Seasonal Occurrence and Abundance of Gelatinous Macrozooplankton in Izmit Bay (the northeastern Marmara Sea). Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, 18(2): 155–176.
 • Leps J, Similaur P 2003. Multivariate Analysis of Ecological Data Using CANOCO. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Kamburska L, Stefanova K 2005. Distribution and Size Structure of Non-indigenous Ctenophore Mnemiopsis leidyi (Agassiz, 1874) in the Western Black Sea, 1998-2001. Acta Zoologica Bulgarica, 57(1): 83–94.
 • Kaya M 2015. Balık Yumurtalarının Sinop-Akliman Kıyılarındaki Kompozisyonu. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri ABD, Yüksek Lisans Tezi, Sinop, Türkiye 74s.
 • Kideys AE, Romanova Z 2001. Distribution of Gelatinous Macrozooplankton in the Southern Black Sea during 1996-1999. Marine Biology, 139(3): 535–547. https://doi.org/ 10.1007/ s002270100602
 • Kideys AE 2002. Fall and Rise of the Black Sea Ecosystem. Science, 297(5586): 1482–1483. Doi: 10.1126/science.1073002
 • Kideys AE, Roohi A, Bagheri SI, Finenko G, Kamburska L 2005. Impacts of Invasive Ctenophore on Fisheries of the Black Sea and Caspian Sea. Oceanography, 18(2): 76–85.
 • Konsulov A, Kamburska L 1998. Black Sea Zooplankton Structural Dynamic and Variability off the Bulgarian Black Sea Coast During 1991-1995. (Ivanov L, Oguz T. Ed. Ecosystem Modelling as a Management Tool for the Black Sea. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers) 281–293.
 • Lynam CP, Lilley MKS, Bastian T, Doyle TT, Beggs SE, Hays GC 2011. Have Jellyfish in the Irish Sea Benefited From Climate Change and Overfishing? Global Change Biology, 17(2): 767–782. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02352.x
 • Mazlum RE 2004. Güneydoğu Karadeniz’deki Bazı Egzotik Ctenophore (Pleurobrachia pileus OF. Müller, 1976, Beroe ovata Mayer, 1912) ve Scyphozoa (Aurelia aurita Linnaeus, 1758)’ların Eko-Fizyolojisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ABD, Doktora Tezi, Trabzon, Türkiye 141s.
 • Mazlum RE, Seyhan K 2011. The Eco-Physiology, Abundance and Vertical Distribution of Pleurobrachia pileus (O.F. Müller, 1776) off Trabzon, South Eastern Black Sea, during 2001-2002. Workshop on the Jellyfish and Other Gelatinous Species in Turkish Marine Waters, 20-21 May, Bodrum, Muğla-Turkey.
 • Mazlum RE 2016. Güneydoğu Karadeniz Ekosistemindeki Jelimsi Organizmaların Bolluk ve Dağılımları. Yunus Araştırma Bülteni, 2: 137–149.
 • Mutlu E 1999. Distribution and Abundance of Ctenophores and Their Zooplankton Food in the Black Sea. II. Mnemiopsis leidyi. Marine Biology, 135(4): 603–613. https://doi.org/10.1007/s002270050661
 • Mutlu E, Bingel F 1999. Distribution of Abundance Ctenophores, and Their Zooplankton Food in the Black sea. II. Pleurobrachia pileus. Marine Biology, 135(4): 589–601. https://doi.org/10.1007/s002270050660
 • Mutlu E 2001. Distribution and Abundance of Moon Jelly (Aurelia aurita) and Its Zooplankton Food in the Black Sea. Marine Biology, 138(2): 329–339. https://doi.org/10.1007/s002270000459
 • Mutlu E 2009. Recent Distribution and Size Structure of Gelatinous Organisms in the Southern Black Sea and Their Interactions with Fish Catches. Marine Biology, 156: 935–957. https://doi.org/10.1007/ s00227-009-1139-8
 • Niermann U, Bingel F, Gorban A, Gordina AD, Gücü AC, Kideys AE, Konsulov A, Radu G, Subbotin AA, Zaika VE 1994. Distribution of Anchovy Eggs and Larvae (Engraulis encrasicolus Cuv.) in the Black Sea in 1991 and 1992. ICES Journal of Marine Science, 51(4): 395–406. https://doi.org/10.1006/jmsc.1994.1041
 • Oguz T 2005. Long-Term Impacts of Anthropogenic Forcing on the Black Sea Ecosystem. Oceanography, 18(2): 112–121. https://doi.org/10.5670/oceanog.2005.46
 • Oral M, Bat L, Uysal İ 2013. Species Sheets Part VI. Fish. (Öztürk B, Oral M, Topaloğlu B, Bat L, Okudan Arslan EŞ et al. Ed. Red Data Book Black Sea, Turkey. Istanbul: Turkish Research Foundation Publisher) 118–283.
 • Özdemir S, Erdem E, Birinci-Özdemir Z 2014. Preliminary Study of a Bycatch of Pelagic Trawl Fishery in the Southern Black Sea Coast of Turkey: Moon Jellyfish Aurelia aurita. Indian Journal of Geo-Marine Science, 43(10): 1832–1838.
 • Petranu A 1997. Black Sea Biological Diversity–Romania. Black Sea Environmental Series N 4, United Nations Publications, New York, 354 p.
 • Shiganova TA, Kideys AE, Gücü AC, Niermann U, Khoroshilov VS 1998. Changes in Species Diversity and Abundance of the Main Components of the Black Sea Pelagic Community During the Last Decade. (Ivanov L, Oguz T. Ed. Ecosystem Modelling as a Management Tool for the Black Sea. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers) 171–188.
 • Shiganova TA, Dumont HJD, Mikaelyan AS, Glazov DM, Bulgakova YV, Musaeva EI, Sorokin PY, Pautova LA, Mirzoyan ZA, Studenikina EI 2004. Interaction between the Invading Ctenophores Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz) and Beroe ovata Mayer 1912, and Their Influence on the Pelagic Ecosystem of the Northeastern Black Sea. (Dumont H, Shiganova T, Niermann U Ed. The Aquatic Invasions in the Black, Caspian and Mediterranean Seas. NATO ASI Ser 2. Environment. Netherlands: Kluwer Academic Publishers) 33–70. https://doi.org/10.1007/1-4020-2152-6_2
 • Sullivan B, Keuren VD, Clancy M 2001. Timing and Size of Blooms of the Ctenophore Mnemiopsis ledyi in Relation to Temperature in Narragansett Bay, R.I. Hydrobiologia, 451(1-3): 113–120. https://doi.org/10.1023/A:1011848327684
 • Ter Braak CJF 1986. Canonical Correspondence Analysis: a New Eigenvector Technique for Multivariate Direct Gradient Analysis. Ecology 67:1167–1179.
 • TUIK (Turkish Statistical Institute) 2018. Available from: http://www.turkstat.gov.tr/Start.do. [Accessed 15 November 2018].
 • Ünal E 2002. Seasonality of Zooplankton in the Southern Black Sea in 1999 and Genetics of Calanus euxinus (Copepoda). Middle East Technical University, The Institute of Marine Sciences, Master’s Thesis, Ankara, Turkey 202p.
 • Uygun O 2015. Balık Larvalarının Sinop-Akliman Kıyılarındaki Kompozisyonu. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri ABD, Yüksek Lisans Tezi, Sinop, Türkiye 164s.
 • Weisse T, Gomoiu MT 2000. Biomass and Size Structure of the Scyphomedusa Aurelia aurita in the Northwestern Black Sea During Spring and Summer. Journal of Plankton Research, 22(2): 223–239. https://doi.org/10.1093/plankt/22.2.223.

Details

Primary Language English
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Funda ÜSTÜN 0000-0002-7435-8414

Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR 0000-0002-7443-1298

Publication Date August 31, 2019
Submission Date January 11, 2019
Acceptance Date March 14, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 22 Issue: 4

Cite

APA ÜSTÜN, F., & BİRİNCİ ÖZDEMİR, Z. (2019). Seasonal Distribution of Gelatinous Macrozooplankton in the Hamsilos Bay, Southern Black Sea, Turkey. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 22(4), 583-592. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.511807


International Peer Reviewed Journal
Free submission and publication
Published 6 times a year88x31.png


KSU Journal of Agriculture and Nature

e-ISSN: 2619-9149