Year 2019, Volume 22 , Issue 4, Pages 641 - 649 2019-08-31

Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinin Gravimetrik ve Sürtünme Özelliklerinin Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Modeli ile Gruplandırılması
Differentiation in Gravimetrical and Frictional Properties of Phaseolus Vulgaris L. by a Partial Least Square Regression Model

Sefa ALTIKAT [1] , Sülhattin YAŞAR [2]


Bu araştırmada 4 farklı kuru fasulye çeşidinin (Karaman, Topçu, Karacaşehir ve Akman) 5 farklı nem içeriğinde (%14.58, %24.32, %33.45, % 42.54 ve %53.48) fiziksel, mekanik ve sürtünme özellikleri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, tüm fasulye çeşitlerinin eksenel boyutları tohum nemi içeriğinin arttırılmasıyla artmıştır. Buna ilaveten bin dane ağırlığı, yüzey alanı ve tohum nem içeriği arasında pozitif bir ilişki belirlenmiştir. Ayrıca tohum hacim ağırlığı ile tohum nem içeriği arasında negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır.  Araştırmada kısmi en küçük kareler regresyon modeli tüm parametreleri bağımsız bir şekilde 3 bağımsız gruba ayırmış ve Karacaşehir ve Göynük çeşitleri diğer çeşitlerden önemli düzeyde farklı bulunmuştur. Modele ait skor grafiğine göre %25, %35 ve %45 nem içeriğine sahip tohumlar aynı grupta yer almıştır. Sonuç olarak hem tohum nem içeriği hem de çeşitler arasındaki farklılıklar tohumların mühendislik parametreleri üzerin önemli düzeyde etkili olmuştur.

This study was conducted to determine gravimetrical and frictional properties of four white kidney beans varieties (Karaman, Topçu, Karacaşehir and Akman), each having five different seed moisture contents (14.58 %, 24.32 %, 33.45 %, 42.54 % and 53.48 %). According to obtained results, the axial dimensions of all bean varieties increased by increasing the seed moisture content. In addition, there was a positive relationship between the thousand grain mass and seed moisture content and between the surface area and moisture content. The seed bulk densities negatively correlated with the seed moisture content. A partial least square regression (PLSR) model included all parameters successfully differentiated the varieties into 3 independent groups: Akman and Topçu were in the same group (group 1), and each of Karacaşehir (group 2) and Göynük (group 3) varieties significantly differed from all varieties. The result of PLSR score plot significantly differentiated the five different water contents of the seeds: the seeds with 25%, 35% and 45% moisture content were in the same group. It was concluded that both the grain water content and the grain variety had significant effects on engineering properties.

 • Altuntaş E, Yıldız M 2007. Effect of Moisture Content on Some Physical and Mechanical Properties of Faba Bean (Vicia faba L.) Grains. Journal of Food Engineering, 78(1): 174–183.
 • Anonymous 1999. Moisture Measurement – Unground Grain and Seeds. S352.2, DEC97.ASAE Standards, Standards Engineering Practices Data. ASAE, St. Joseph, MI.
 • Aviara NA, Mamman E, Umar B 2005. Some Physical Properties of Balanites aegyptiaca Nuts. Biosystems Engineering, 92(3): 325–334.
 • Aviara NA, Gwandzang MI, Haque MA 1999. Physical Properties of Guna Seeds. J. Agric. Eng. Res., 73: 105–111.
 • Çalışır S, Marakoğlu T, Öğüt H, Öztürk Ö 2005. Physical Properties of Rapeseed (Brassica napus oleifera L.). Journal of Food Engineering, 69: 61–66.
 • Cetin M 2007. Physical Properties of Barbunia Bean (Phaseolus vulgaris L. cv. ‘Barbuniz’) Seed. Journal of Food Engineering, 80: 353-358.
 • Coşkun MB, Yalçın I, Özarslan C 2006. Physical Properties of Sweet Corn Seed (Zea mays saccharata Sturt.). Journal of Food Engineering 74(4): 523–528.
 • Coşkuner Y, Karababa E 2007. Some Physical Properties of Flaxseed (Linum usitatissimum L.). Journal of Food Engineering, 78: 1067–1073.
 • Deshpande SD, Bal S, Ojha TP 1993. Physical Properties of Soybean. Journal of Agricultural Engineering Research, 56(2): 89–98.
 • Dursun E, Dursun I 2005. Some Physical Properties of Caper Seed. Biosystems Engineering, 92(2): 237–245.
 • Dutta SK, Nema VK, Bhardwaj RK 1988. Physical Properties of Gram. Journal of Agricultural Engineering Research,39: 259–268.
 • Gharibzahedi SMT, Etemad V, Mirarab-Razi J, Fos’hat M 2010. Study on Some Engineering Attributes of Pine Nut (Pinus pinea) to the Design of Processing Equipment. Research of Agricultural Engineerin, 56(3): 99-106.
 • Gupta RK, Das SK 1997. Physical Properties of Sunflower Seeds. Journal of Agricultural Engineering Research, 66: 1–8.
 • Haciseferoğullari H, Özcan M, Demir F, Çalışır S 2005. Some Nutritional and Technological Properties of Garlic (Allium sativum L.). Journal of Food Engineering, 68: 463–469.
 • Işık E, Ünal H 2007. Moisture Dependent Physical Properties of White Speckled Red Kidney Bean Grains. Journal of Food Engineering, 82:209–216.
 • Konak M, Çarman K, Aydin C 2002. Physical Properties of Chickpea Grains. Biosystems Engineering, 82(1): 73–78.
 • Mwithiga G, Sifuna MM 2006. Effect of Moisture Content on the Physical Properties of Three Varieties of Sorghum Seeds. Journal of Food Engineering, 75: 480–486.
 • Nimkar PM, Mandwe DS, Dudhe RN 2005. Physical Properties of Moth Gram. Biosystems Engineering 91 (2): 183–189.
 • Öztürk T, Esen B 2008. Physical and Mechanical Properties of Barley. Agricultura Tropica et Subtropica, 41 (3):117–121.
 • Paksoy M, Aydin A 2004. Some Physical Properties of Edible Squash (Cucurbita pepo L.) Seeds. Journal of Food Engineering, 65: 225–231.
 • Pradhan RC, Naik SN, Bhatnagar N, Vijay VK 2009. Moisture Dependent Physical Properties of Jatropha Fruit. Industrial Crops and Products, 2 (9): 341–347.
 • Şehirali S 1988. Yemeklik Tane Baklagiller Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1089, Ankara, 314 s.
 • Sologubik CA, Campanone LA, Pagano AM, Gely MC 2013. Effect of Moisture Content on Some Physical Properties of Barley. Industrial Crops and Products, 43:762– 767.
 • Solomon WK, Zewdu AD 2009. Moisture Dependent Physical Properties of Niger (Guizotia abyssinica Cass.) Seed. Industrial Crops and Products, 29: 165–170.
 • Sun DW, Woods JL 1994. Low Temperature Moisture Transfer Characteristics of Barley: Thin-Layer Models and Equilibrium Isotherms. J. Agric. Eng. Res. 59: 273–283.
 • Tavakoli H, Rajabipour A, Mohtasebi SS 2009. Moisture Dependent Some Engineering Properties of Soybean Grains. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal, 11: 1110.
 • Tavakoli M, Tavakoli H, Rajabipour A, Ahmadi H, Gharib-Zahedi SMT 2009. Moisture Dependent Physical Properties of Barley Grains. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2 (4): 84–91.
 • Tekin Y, Işık E, Ünal H, Okursoy R 2006. Physical and Mechanical Properties of Turkish Göynnk Bombay Beans (Phaseolus vulgaris L.). Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(12): 2229–2235.
 • Ünal H, Işık E, Alpsoy H C 2006. Some Physical and Mechanical Properties of Black-Eyed Pea (Vigna unguiculata L.) Grains. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(9): 1799–1806.
 • Vilche C, Gely M, Santalla E 2003. Physical Properties of Quinoa Seeds. Biosystems Engineering, 86(1): 59–65.
 • Yalçın I, Özarslan C 2004. Physical Properties of Vetch Seed. Biosystems Engineering, 88(4):507–512.
 • Zareiforoush H, Komarizadeh MH, Alizadeh MR 2009. Effect of Moisture Content on Some Physical Properties of Paddy Grains. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 1 (3): 132–139.
Primary Language en
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-3472-4424
Author: Sefa ALTIKAT (Primary Author)
Institution: IĞDIR FACULTY OF AGRICULTURE
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9334-1303
Author: Sülhattin YAŞAR
Institution: IĞDIR FACULTY OF AGRICULTURE
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 21, 2019
Acceptance Date : April 18, 2019
Publication Date : August 31, 2019

APA Altıkat, S , Yaşar, S . (2019). Differentiation in Gravimetrical and Frictional Properties of Phaseolus Vulgaris L. by a Partial Least Square Regression Model . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (4) , 641-649 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.515891