Year 2019, Volume 22 , Issue 5, Pages 744 - 750 2019-10-31

Land Fragmentation Analysis of Land Consolidation Project: A Case Study of Hasaköy and Bağlama Villages in Niğde
Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Parçalılık Analizi: Niğde İli Hasaköy ve Bağlama Köyleri Örneği

Emine LÖK [1] , Hasan DEĞİRMENCİ [2]


The aim of this study was to assess the land fragmentation in Hasaköy and Bağlama village for land consolidation projects in Niğde province. Monitoring and evaluation of land consolidation projects was of great importance. In this study, Januszewski and Simmons fragmentation indices were used. Boxplot graphs were used to investigate distribution of the indicator values before and after land consolidation alongside two paired t-test. Land consolidation rates were found as 38.35% in Hasaköy and as 34.49% in Bağlama. As a result, the difference between Januszewski and Simmons indices before and after land consolidation were statistically different (P <0.01). Januszewski and Simmons indices were found nonsufficient to measure land fragmentation. However, these indices were useful when rapid assessment was needed.

Bu çalışmada Niğde ili Merkez ilçesinde bulunan Hasaköy ve Bağlama köyleri arazi toplulaştırma projelerinin parçalılık yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Arazi toplulaştırma projelerinin başarı düzeyinin izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Januszewski ve Simmons parçalılık indeksleri kullanılmıştır. Arazi toplulaştırma öncesi ve sonrası göstergelerin dağılımını incelemek amacıyla boxplot grafiklerinden yararlanılmış, ayrıca arazi toplulaştırma öncesi ve sonrası göstergeler arasındaki farkları değerlendirmek amacıyla ise t-testi yapılmıştır. Arazi toplulaştırması sonucunda toplulaştırma oranları Hasaköy’ de %38.35, Bağlama’ da ise %34.49 olmuştur. Sonuçta arazi toplulaştırma öncesi ve sonrası durumda Januszewski ve Simmons indeksleri arasındaki fark istatistiksel olarak farklı (P<0.01) bulunmuştur. Januszewski ve Simmons indeksleri arazi parçalılığını ölçmede yetersiz bulunmuştur. Ancak bu indeksler hızlı bir değerlendirme gerektiğinde kullanışlıdır.

 • Akkaya Aslan, ŞT 2018. Arazi Toplulaştırma Öncesi ve Sonrası Arazi Parçalılık Değişiminin Analizi Denizli Tavas İlçesi Pınarlar Köyü Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(3): 364-371.
 • Arslan H, Tunca E 2013. Arazi Toplulaştırmasının Sulama Projelerinin Performansı Üzerine Etkileri, Anadolu Tarım Bilgileri Dergisi, 28(3):126-133.
 • Arıcı İ, Akkaya Aslan ŞT 2014. Arazi Toplulaştırması Planlama ve Projelemesi. Dora Yayınları, Bursa, 237s.
 • Austin OC, Ulunma AC, Sulaiman J 2012. Exploring the Link Between Land Fragmentation and Agricultural Productivity, International Journal of Agriculture and Forestry, 2(1):30-34.
 • Bayram R, Değirmenci H 2018. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Parsel Şekillerinin Analizi Niğde Misli Ovası 2. Kısım Yıldıztepe Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(4):500-510.
 • Boliari N 2013. Land Fragmentation in Bulgaria Reconsidering its Measurement and Extent, Review of European Studies, 5(1): 99.
 • Dağdelen N, Tunalı SP, Gürbüz T, Akçay S, Yılmaz E 2017. Aydın Yenipazar- Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması. Adnan Manderes Üniversitesi, Ziraat Dergisi, 14(1):45-50.
 • Demetriou D, Stillwell J, See L 2013. A New Methodology for Measuring Land Fragmentation. Computers, Environment and Urban Systems, 39:71-80.
 • Durduran SS, Cora T, Bozdağ A, Okka CF 2018. Konya İli Topraklık Mahallesi Arazi Toplulaştırma Uygulamasının Mekansal ve İşlevsel Olarak Değerlendirilmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(2):661-671.
 • Değirmenci H, Arslan F, Tonçer R, Yoğun E 2017. Arazi Toplulaştırma Öncesi Parsel Şekilleri ve Arazi Parçalanmasının Değerlendirilmesi Niğde Misli Ovası Tırhan Köyü Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3):182-189.
 • Eminoğlu G, Çakmak B 2013. Burdur, Kemer, Elmacık Köyü Arazi Toplulaştırma Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 5:39-53.
 • Januszewski J 1968. Index of Land Consolidation as A Criterion of The Degree of Concentration. Geographia Polonica, 14:291-296.
 • Katona J, Czimber K, Podör A 2017. Land Consolidation Based on Cluster Analysis Acta Polytechnica Hungarica, 14(4):141-154.
 • Küsek G 2014. Arazi Toplulaştırmasının Arazi Parçalılığı ve İşletme Ölçeğine Etkileri: Konya-Ereğli-Kuskuncuk Köyü Örneği. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 29 (2):15-28
 • Mesci B, Karlı O 2018. Isparta İlinde Arazi Toplulaştırması Yapılan Alanlardaki Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1):106-114.
 • McGarical K, Marks BJ 1995. FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for quantifying Landscape Structure. Washington, D.C., U.S. Department of Agriculture, Forest Service, General Technical Report No:PNW-GTR-351
 • Özdamar K 2013. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi Cilt 1-2. Nisan Kitapevi. Eskişehir.
 • Popov A 2017. Assessment of Land Fragmentation of Agricultural Enterprises in Ukraine. Economics and Management of National Economy, 167(3-4): 56-60.
 • Simmons AJ 1964. An Index of Farm Structure with A Nottinghamshire Example. East Midlands Geographer, 3:255-261.
 • Tunalı P, Dağdelen N, Akçay S, Yılmaz E 2016. Aydın İlinde Tamamlanan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarına Genel Bir Bakış. 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi 12-15 Nisan 2016, Antalya.
 • TÜİK 2018. Tarımsal İşletme Yapı Araştırması. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, Sayı 24869.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-1376-757X
Author: Emine LÖK
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6157-816X
Author: Hasan DEĞİRMENCİ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 18, 2019
Acceptance Date : April 18, 2019
Publication Date : October 31, 2019

APA Lök, E , Deği̇rmenci̇, H . (2019). Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Parçalılık Analizi: Niğde İli Hasaköy ve Bağlama Köyleri Örneği . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (5) , 744-750 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.528383