Year 2019, Volume 22 , Issue 6, Pages 905 - 915 2019-12-31

New Locality Records of Oppioid Oribatid Mites (Acari, Oribatida, Oppioidea) from the Amanos Mountains (Turkey)
Amanos Dağları’ndan Oppioid Oribatid Akarların (Acari, Oribatida, Oppioidea) Yeni Lokalite Kayıtları

Yasemin AY [1] , Nusret AYYILDIZ [2]


Oribatid mites; body sizes are typically between 300- 700 µm which can be in the range of 150-2000 µm and usually arthropods, that live in the organic layer of the soil. In this study, oppioid oribatid mites collected from Amanos Mountains in 2012, 2016 and 2017 were examined. Standard methods were used for extraction, detection, preservation and preparation of mites from the material collected from study area. The identification of oppioid oribatid mites was made based on stereo, light and scanning electron microscopy studies and literature. Albeit previously recorded from Turkey, seven taxa belonging to the families Oppiidae Selnick, 1937 and Epimerellidae Ayyıldız and Luxton, 1989 were identified for the first time from the research area. These were Oppia nitens Koch, 1836, Ramusella (Insculptoppia) insculpta (Paoli, 1908), Microppia minus longisetosa Subías and Rodríguez, 1988, Berniniella serratirostris hauseri (Mahunka, 1974), Lauroppia fallax (Paoli, 1908), Oppiella (O.) nova nova (Oudemans, 1902) and Epimerella marasensis Toluk and Ayyıldız, 2013. As a result; based on our samples, oppioid oribatid mites which were given their structural characteristics were evaluated taxonomically and faunistically.

Oribatid akarlar; vücut büyüklükleri tipik olarak 300-700 µm arasında değişmekle birlikte kitlesel olarak 150-2000 µm aralığında olabilen, genellikle toprağın organik tabakasında yaşamlarını sürdüren eklembacaklılardır. Bu çalışmada 2012, 2016 ve 2017 yıllarında Amanos Dağları’ndan toplanan oppioid oribatid akarlar incelendi. Araştırma alanından toplanan materyalden akarların özütlenmesi, tespiti, muhafazası ve preparasyonu için standart yöntemler kullanıldı. Oppioid oribatid akarların tanısı; stereo, ışık ve tarama elektron mikroskobu incelemeleri ve literatür esas alınarak yapıldı. Sonuç olarak; Oppiidae Selnick, 1937 ve Epimerellidae Ayyıldız ve Luxton, 1989 familyalarına ait olan ve daha önce Türkiye’de kaydedilen fakat araştırma alanından ilk defa tespit edilen 7 takson belirlendi. Bunlar Oppia nitens Koch, 1836, Ramusella (Insculptoppia) insculpta (Paoli, 1908), Microppia minus longisetosa Subías ve Rodríguez, 1988, Berniniella serratirostris hauseri (Mahunka, 1974), Lauroppia fallax (Paoli, 1908), Oppiella (O.) nova nova (Oudemans, 1902) ve Epimerella marasensis Toluk ve Ayyıldız, 2013’tür.  Sonuç olarak; örneklerimize dayanarak yapısal özellikleri verilen oppioid oribatid akarlar taksonomik bakımdan değerlendirildi. 

 • Aktaş R 2015. Amanos Dağlarının Güneybatı Bölgesinden Euphthiracarid Akarlar (Acari, Oribatida, Euphthiracaridae) Üzerine Taksonomik Araştırmalar. ERÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Yüksek Lisans Tezi, 45 s.
 • Ay Y 2018. Amanos Dağları’nın Güney Kesiminin Oppioid Oribatid Akarları (Acari, Oribatida, Oppioidea) Üzerine Taksonomik Araştırmalar. ERÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Doktora Tezi, 139 s.
 • Ay Y, Ayyıldız N 2017. Oribatulid Mites (Acari, Oribatida, Oribatulidae) from the Southwestern Region of the Amanos Mountains. Bitki Koruma Bülteni, 57 (4): 473-484.
 • Ayyıldız N 1989. Mites of the Family Oppiidae ( Acari, Oribatida) from Turkey. Journal of Natural History, 23(6): 1373 – 1379.
 • Balogh J 1983. A Partial Revision of the Oppiidae Grandjean, 1954 ( Acari: Oribatei). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 29(1-3): 1-79.
 • Baran Ş 2003. Erzurum İli Oppiid Türleri (Acari, Oribatida, Oppiidae) Üzerine Sistematik Araştırmalar. Atatürk Ü. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Doktora Tezi, 69 s.
 • Baran Ş, Ayyıldız N 2004. Oppia nitens C. L. Koch, 1836, a New Species for the Turkish Fauna (Acari, Oribatida, Oppiidae). Turkish Journal of Zoology, 28: 111–113.
 • Baran Ş, Bezci T, Ayyıldız N 2018. Supplementary Checklist of Oribatid Mites (Acari) from Turkey. Munis Entomology and Zoology, 13(1): 91-97.
 • Çobanoğlu S, Bayram S 1998. Mites (Acari) and Flies (Insecta: Diptera) from Natural Edible Mushrooms (Morchella: Ascomycetes) in Ankara, Turkey. Bulletin & Annales de la Societe Royale Belge d’Entomologie, 134: 187–197.
 • Dik B, Güçlü F, Cantoray R, Gülbahçe S 1999. Konya Yöresi Oribatid Akar Türleri (Acari: Oribatida), Mevsimsel Yoğunlukları ve Önemleri. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 23: 385–391.
 • Erman O, Özkan M, Ayyıldız N, Doğan S 2007. Checklist of the Mites (Arachnida: Acari) of Turkey. Second supplement. Zootaxa, 1532: 1–21.
 • Mahunka S 1974. Neue und Interessante Milben aus dem Genfer Museum, XII, Beitrag zur Kenntnis der Oribatiden – Fauna Griechenlands (Acari). Revue Suisse de Zoologie, 81(2): 569-590.
 • Migliorini M 2009. Oribatid Mites (Arachnida: Oribatida) Coenoses from SW Sardinia, pp. 8-37. In: Research on the Terrestrial Arthropods of Sardinia (Italy) (Eds: P. Ceretti, F. Mason, A. Minelli, G. Nardi and D. Whitmore). Zootaxa, 2318: 1-602.
 • Miko L 2006. Oppiidae Grandjean, 1951, pp. 263-296. In: Hornmilben (Oribatida). Die Tierwelt Deutschlands, Begründet 1925 von Friedrich Dahl, 76. Teil. Goecke & Evers, Keltern, pp. 520.
 • Niedbala W 1981. Deux Nouveaux Phthiracaroidae de Turquie ( Acari, Oribatida). Polskie Pismo Entomologiczne, 51: 501–510.
 • Niedbala W 1984. Phthiracaroidae (Acari, Oribatida) Nouveaux d’ Asia Occidentale. Annales Zoologici, 38: 225–241.
 • Niedbala W 1992. Phthiracaroidae ( Acari, Oribatida): Systematic Studies. PWN- Polish Scientific Publishers, Warszawa, 612 pp.
 • Özkan M, Ayyıldız N, Erman O 1994. Check List of the Acari of Turkey. First supplement. EURAAC News Letter, 7: 4-12.
 • Özkan M, Ayyıldız N, Soysal Z 1988. Türkiye Akar Faunası. Doğa - Türk Zooloji Dergisi, 12(1): 75–85.
 • Paoli G 1908. Monografia del Genere Dameosoma Berl. e generi affini. Redia, 5: 31-91.
 • Seniczak A, Seniczak S, Szczukowska H 2014. External Morphology of Oppiidae (Acari: Oribatida) in the Light of Ontogeny of Three Species and Genera. International Journal of Acarology, 40(1): 52-80.
 • Subías LS 2004. Listado Sistemático, Sinonímico y Biogeográfico de los Ácaros Oribátidos (Acariformes, Oribatida) del Mundo (1758-2002). Graellsia, 60 (núm. extr.): 3-305. (Web page: http://bba.bioucm.es/cont/docs/RO_1.pdf), (Erişim tarihi: Mayıs 2018).
 • Subías LS, Arillo A 1991. Los Oppiidae Grandjean, 1951 (Acari, Oribatida) de Madeira. Vieraea, 20: 39-52.
 • Subías LS, Arillo A 2001. Acari, Oribatei, Gymnonota II. In: Fauna Iberica, Vol. 15 (Eds: Ramos, M.A. et al). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
 • Subías LS, Rodríguez P 1987. Los Ópidos (Acari, Oribatida) de los Sabinares Albares Españoles. VII. Géneros Hypogeoppia, Oppiella y Lauroppia. Miscellania Zoológica, 11: 105-111.
 • Subías LS, Rodríguez P 1988. Oppiidae (Acari, Oribatida) de los Sabinares (Juniperus thurifera) de España, VIII. Medioppiinae Subías y Mínguez. Boletín de la Asociacion Española de Entomologia, 12: 27-43.
 • Toluk A 2008. Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın Oppioid Oribatid Faunası (Acari: Oribatida). ERÜ. Fen Bil. Ens., Biyoloji ABD, Doktora Tezi.
 • Toluk A, Ayyıldız N 2008a . New and Unrecorded Oppioid Mites (Acari: Oribatida) from Yozgat Pine Grove National Park, Turkey. Acarologia, 48(3–4): 209–223.
 • Toluk A, Ayyıldız N 2008b.Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın Oppioid Oribatid Akarları (Acari: Oribatida) Üzerine Sistematik Çalışmalar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24: 52–81.
 • Toluk A, Ayyıldız N 2013. New and Unrecorded Oribatid Mites from Kahramanmaraş Province in Turkey (Acari: Orbatida). Zoology in the Middle East, 59(1): 77-83.
 • Woas S 1986. Beitrag zur revision der Oppioidea sensu Balogh, 1972 (Acari, Oribatei). Andrias, 5: 21-224.
Primary Language tr
Subjects Basic Sciences
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-1148-7630
Author: Yasemin AY
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ (DR)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5602-1033
Author: Nusret AYYILDIZ (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number FDK-2018-7899
Thanks Bu çalışma; ilk yazarın Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında sunulan doktora tezinden veriler içermekte olup Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından FDK-2018-7899 proje numarası ile desteklenmiştir.
Dates

Application Date : March 21, 2019
Acceptance Date : May 16, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Ay, Y , Ayyıldız, N . (2019). Amanos Dağları’ndan Oppioid Oribatid Akarların (Acari, Oribatida, Oppioidea) Yeni Lokalite Kayıtları . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 22 (6) , 905-915 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.543066