Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 230 - 234 2019-10-31

Scientific Peer Review of University Teaching Members Working in Animal Feed and Animal Nutrition
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında Çalışan Üniversite Öğretim Üyelerinin Bilimsel Hakemliğe Bakış Açısı

Tugay AYAŞAN [1] , Şerife ERGÜL [2] , Hilal YILMAZ [3] , Aslıhan NAKİBOĞLU [4]


In this study, it was aimed to determine the scientific peer review of the faculty members working in the Zootechnics Department of the Faculty of Agriculture, Veterinary Faculty and Animal Nutrition Department of the universities in our country. For this reason, the data obtained from questionnaires conducted with 100 faculty members via  e-mail constituted the basis of the study. In the study, it was seen that the referee form was a healthy approach, the necessity of taking the referee training, and the volunteer should be the basis of the referee. In the survey, 51% of the referees read an average of 1-5 articles per year, and 47% of the referees read the articles they received in 15 days.

It was determined that 75% of the faculty members who participated in the survey did not believe that the refereeing was not done properly, and 83% of the faculty members were seeking the names of the authors while refereeing.

Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversitelerin Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ile Veteriner Fakültesindeki Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında çalışan öğretim üyelerinin bilimsel hakemliğe bakış açılarını öğrenmek amaçlanmıştır. Bu nedenle kendilerine e-mail gönderilen 100 öğretim üyesi ile gerçekleştirilen anketlerden elde edilen veriler çalışmanın temelini oluşturmuştur. Çalışmada, hakemlik formunun sağlıklı bir yaklaşım olduğu, hakemlik eğitiminin alınması gerekliliği, hakemlikte gönüllülüğün esas olması gerektiği görülmüştür. Ankette hakemlerin %51’inin 1 yılda ortalama 1-5 arası makale okuduğu, hakemlerin %47’sinin kendilerine gelen makaleleri 15 gün içerisinde okuyup gönderdikleri tespit edilmiştir. Ankete katılan öğretim üyelerinin %75’inin hakemliğin gerçekten iyi bir şekilde yapıldığına inanmadığı, öğretim üyelerinin %83’ünün hakemlik yaparken, makalede yazar adlarının bulunmasını istedikleri tespit edilmiştir.
 • Aydemir Y 2013. Sosyal bilimlerde yazıların değerlendirme süreci. TÜBİTAK ULAKBİM Seminerleri. 17.11.2013, Ankara.
 • Aydın, İP 2003. İyi Hakem Olmak. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 36(36): 528-535.
 • Baveye P 2010. In recognition of peer reviewers. http://www.info.scopus.com/researchtrends/pe_foc18html. 2010.
 • Çiçek A, Erkan O 1996. Tarım ekonomisinde araştırma ve örnekleme yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat. 1996.
 • Kapçı G 2013. Hakemlik sürecindeki gelişmelerin değerlendirilmesi: Nasıl iyi bir hakem olunur? Ulakbim, Ulusal Akademik Yayıncılık 2013. Ankara.
 • Keskin G 2015. Nitelikli bilimsel makale yazımı. TÜBİTAK ULAKBİM Seminerleri. Editör ve Yazar Eğitim Seminerleri-7, 3 Haziran 2015 Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Lin BJ 2009. How does a reviewer make a difference?. Journal of Micro/Nanolithography 8(3): 30101-1.
 • MacInnis D 2003. Responsibilities of a good reviewer: Lessons learned from kindergarten. Journal of the Academy of Marketing Science 31, 344-345.
 • Rivara FP, Cummings P, Ringold S, Berman AB, Joffe A, Christakis DA 2007. A comparison of reviewers selected by editors and reviewers suggested by authors. The Journal of Pediatrics 151(2): 202-205.
 • Şahin B 2013. Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler. TÜBİTAK ULAKBİM. Ulusal Akademik Yayıncılık 2013. Ankara
 • Şahin B 2014. Nitelikli bilimsel makale yazımı için ileri teknikler. TÜBİTAK ULAKBİM Seminerleri. Ulusal Akademik Yayıncılık 2014. Ankara.
 • Yeşilada E 2015. Uluslararası Nitelikte Bilimsel Bir Dergide Makale Yayınlamak İçin Ne Yapmalıyız?. TÜBİTAK ULAKBİM Seminerleri. Editör ve Yazar Eğitim Seminerleri, 3 Haziran 2015 Atatürk Üniversitesi, Erzurum. 2015.
 • Yücel D 2014. Bilimsel yayınlarda hakemlik süreci. TÜBİTAK ULAKBİM Seminerleri. Ulusal Akademik Yayıncılık 2014. Ankara.
 • Zengin D 2014. Yaşam ve sağlık bilimlerinde yayıncılık etiği. TÜBİTAK ULAKBİM Seminerleri. Ulusal Akademik Yayıncılık 2014. Ankara.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-7397-6483
Author: Tugay AYAŞAN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6516-8942
Author: Şerife ERGÜL
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8506-610X
Author: Hilal YILMAZ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6825-984X
Author: Aslıhan NAKİBOĞLU
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 15, 2019
Acceptance Date : June 13, 2019
Publication Date : October 31, 2019

APA Ayaşan, T , Ergül, Ş , Yılmaz, H , Naki̇boğlu, A . (2019). Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında Çalışan Üniversite Öğretim Üyelerinin Bilimsel Hakemliğe Bakış Açısı . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Vol 22 (Suppl 1) , 230-234 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.553978