Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 162 - 168 2019-10-31

Development Characteristics of Holstein Friesian Calves between Birth to Four Months of Age Reared in a Private Farm in Konya Province in Ereğli District
Konya İlinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Bazı Süt Verim Özelliklerine Ait Fenotipik Parametre Tahminleri

Ugur ZULKADİR [1] , Omer Hashım Qasım JARSHAJI [2]


The study was conducted to determine the phenotypic parameters of Holstein cattle bred in a private enterprise in Karapınar district of Konya province. In the study, the mean of milk yield, days in milk (DIM), 100-days milk yield, 200-days milk yield, 305-days milk yield, milking time and electrical conductivity were determined as 178.62 ± 23.53 days, 3142.98 ± 643.75 kg, 5947.07 ± 1439.92 kg, 6324.08 ± 1769.29 kg, 342.048 ± 139.107 sec and 5.0677 ± 0.5255 mS / cm, respectively. Effect of calving year and calving season on 100-days milk yield were found statistically significant (P <0.05). Effect of calving year on 200-days milk yield was also found statistically significant (P <0.01). Additionally, effect of calving year on 305-days milk yield was statistically significant (P<0.05), and effect of parity, calving year and calving season on days in milk were found statistically significant (P <0.01). 

Araştırma Konya ili Karapınar ilçesinde bulunan özel bir işletmede yetiştirilen Siyah Alaca sığırlara ait fenotipik parametrelerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada süt verimiyle ilgili olarak, sağımda geçen gün (SGG), 100 günlük süt verimi (YGSV), 200 günlük süt verimi (İYGSV), 305 günlük süt verimi (305GSV), sağım süresi (SS) ve elektrik iletkenliği (Eİ) değerlerine ait genel ortalamalar sırasıyla; 178.62 ± 23.53 gün, 3142.98 ± 643.75 kg, 5947.07 ± 1439.92 kg, 6324.08 ± 1769.29 kg, 342.048 ± 139.107 sn ve 5.0677 ± 0.5255 mS/cm olarak tespit edilmiştir. Yüz günlük süt verimine etkisi incelenen faktörlerden buzağılama yılının ve buzağılama mevsiminin etkisi P<0.05 seviyesinde, iki yüz günlük süt verimine etkisi incelenen faktörlerden buzağılama yılının etkisi P<0.01 seviyesinde, üç yüz beş günlük süt verimine etkisi incelenen faktörlerden buzağılama yılının etkisi P<0.05 seviyesinde, laktasyonda geçen gün (LGG) üzerine etkili faktörlerden laktasyon sırası, buzağılama yılı ve buzağılama mevsiminin etkisi P<0.01 seviyesinde önemli bulunmuştur. 

  • Anonim 2018. TÜİK Hayvancılık İstatistikleri. http://tuikapp.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul, (Erişim tarihi: 05.03.2019).Boztepe S, Aytekin İ, Zülkadir U 2015. Süt Sığırcılığı. Selçuk Üniversitesi, Konya.Çetegen D 1978. Sakarya İnekhanesi Holştayn’larının 1971-1975 Yıllarında Süt Verimleri Üzerinde Bir Çalışma. Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Dergisi, 18(3-4):78-103.Djemali M, Berger PJ 1992. Yield and Reproduction Characteristics of Friesian Cattle Under North African Conditions. Journal of Dairy Science, 75,12,3568-3575.Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O ve Gürbüz F 1993. Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metodları II) AÜ Ziraat Fakültesi Yayın No: 1021, Ders kitabı, 295.Evrim M, Altınel A 1988. Danimarka Kaynaklı Siyah Alaca Sığırların Marmara Bölgesi Özel İşletme Koşullarında İlk Laktasyon Süt Verimi Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14,1,33-40.Firk R, Stamer E, Junge W ve Krieter J 2002. Systematic effects on activity, milk yield, milk flow rate and electrical conductivity, Archives Animal Breeding, 45 (3), 213-222.Halıcıoğlu V 1989. Karacabey Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Değişik Kaynaklı Siyah Alaca Sığırların Döl ve Süt Verimi Özellikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.Harvey W 1987. User’s Guide For LSMLMW PC-1 Version Mixed Model, Least and Maximum Likelihood Computer Program. Ohio State University, Columbus, Mimeo.Karakci N 1990. Halk Elindeki Değişik Orijinli Siyah Alaca Sığırların Döl ve Süt Verim Performansları Üzerinde Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.Kaya İ, Kaya A 2003. Siyah Alaca Sığırlarda Laktasyonun Devamlılık Düzeyine Ait Parametre Tahminleri ve Süt Verimi ile İlgisi Üzerinde Araştırmalar I. Laktasyonun Devamlılık Düzeyini Etkileyen Faktörler, Hayvansal Üretim 44 1, 76-94.Kaygısız A 1997. Siyah Alaca Sığırların Kahramanmaraş Tarım İşletmesi Şartlarındaki Verim Özellikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 2, 9-22.Sağkal S 1978. Sakarya Yöresinde Holştayn ve Muhtelif Genotipteki Holştayn x Yerli Irk Melezlerinde Bazı Verim Özellikleri. TÜBİTAK Yayınları, 389, VHAG-10, 659-668.Şekerden Ö, Özkütük K, Pekel E 1989. Gelemen Taran İşletmesi Siyah Alaca Sığır Populasyonu Verim Özellikleri. 1. Döl Verim Özellikleri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4,27-36.Timurkan H 2004. İneklerde yaş ve ırkın sütün elektriksel iletkenliği üzerine etkisi. DAUM Dergisi, 2: 55‐58.Timurkan H 2014. İneklerde california mastitis testi ve sütün elektrik iletkenliğinin karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 28 (3), 135-136. Uzman EE 2000. ‘‘Et ve Et Ürünleri’’, Türkiye Kalkınma Bankası, Sektörel Araştırmaları, Temmuz 2000, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-3243-4949
Author: Ugur ZULKADİR (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6053-7828
Author: Omer Hashım Qasım JARSHAJI
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Iraq


Dates

Application Date : May 8, 2019
Acceptance Date : June 30, 2019
Publication Date : October 31, 2019

APA Zulkadi̇r, U , Jarshajı, O . (2019). Konya İlinde Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Bazı Süt Verim Özelliklerine Ait Fenotipik Parametre Tahminleri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Vol 22 (Suppl 1) , 162-168 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.v22i49073.561738