Year 2019, Volume 22 , Issue , Pages 465 - 484 2019-12-31

Türk Geleneksel Tıbbında Tıbbi Bitkilerin Antikanser Kullanımları
Anticancer Uses of Medicinal Plants in Turkish Traditional Medicine

Mustafa Eray BOZYEL [1] , Elif MERDAMERT BOZYEL [2] , Kerem CANLI [3] , Ergin Murat ALTUNER [4]


Bitkilerin terapötik ajanlar olarak kullanımı, antik çağlardan beri bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, geleneksel şifalı bitkiler hastalık tedavisi için kritik öneme sahiptir. Bu bitkilerden terapötik kullanım için çeşitli bitkisel ilaçlar elde edilmiştir. Bu bitkisel ilaçlar diyabetten kansere kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Günümüzde kanser, insan yaşamını tehdit eden en önemli hastalıklardan biridir. Kanser tedavisinde kullanılan bazı yöntemlerin de bitkisel kaynakları vardır. Bilim dünyası, geleneksel tedavi yöntemlerinde kansere karşı kullanılan pek çok bitkisel ilaca kayıtsız kalmamıştır. Kanser tedavisinde ilaçların sınırlı etkinliği nedeniyle, tedavi başarısını arttırmak için bitkisel ilaçların kullanımında son on yılda artan sayıda araştırma yapılmıştır. Son yıllarda ülkemizde tıbbi amaçla kullanılan bitkisel ilaçlara verilen önem artmış ve bitkilerin tıbbi kullanımınlarına ilişkin çalışmalar çoğalmıştır. Bu derlemede, yerel halk tarafından kansere karşı geleneksel olarak kullanılan bitkisel ilaçlar hakkındaki araştırmalar incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Türk geleneksel tıbbında kanser tedavisinde kullanılan 160 bitki taksonu ve 17 çoklu-bitkisel formül bildirilmiştir.

The use of plants as therapeutic agents have been known since the ancient times. In developing countries, traditional medicinal plants are critical for disease treatment. Various herbal drugs  are obtained from these plants for therapeutic use. These herbal drugs are used in the treatment of many diseases from diabetes to cancer. Today, cancer is one of the most important life-threatening diseases for human. Some of the methods used in the treatment of cancer  include herbal sources. The scientific world  is not oblivious to many herbal drugs used for cancer in traditional treatment methods. Due to the limited effectiveness of drugs, an increasing number of studies have been conducted in the last decade to increase the success of cancer treatments. In recent years, the importance given to the herbal drugs used for medicinal purposes and the studies on the medicinal uses of plants have  increased in our country. In this review, researches about the herbal drugs traditionally used against cancer by the local people were investigated. As a result of the study, 160 plant taxa and 17 multi-herbal formulas were reported for cancer treatment in Turkish traditional medicine.

 • Akaydin G, Şimşek I, Arituluk ZC, Yeşilada E 2013. An Ethnobotanical Survey in Selected Towns of the Mediterranean Subregion (Turkey). Turkish Journal of Biology, 37(2): 230-247.
 • Akbulut S, Ozkan ZC 2014. Traditional Usage of Some Wild Plants in Trabzon Region (Turkey). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 4(1): 135-145.
 • Altan Y, Uğurlu E, Gücel S 1999. Şenkaya (Erzurum) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri. 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, 23-25 September, Kütahya-Türkiye, 132-139.
 • Altundag E, Ozturk M 2011. Ethnomedicinal Studies on the Plant Resources of East Anatolia, Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 19: 756-777.
 • Arslan D, Tural D, Akar E 2013. Herbal Administration and Interaction of Cancer Treatment. Journal of Palliative Medicine, 16(11): 1466-1476.
 • Bağcı Y, Erdoğan R, Doğu S 2016. Sarıveliler (Karaman) ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 42(1): 84-107.
 • Başer KHC 1998. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Endüstriyel Kullanımı. TAB Bülteni, 13(14): 19-43.
 • Başer KHC, Honda G, Miki W 1986. Herb Drugs and Herbalists in Turkey. Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Studia Culturae Islamicae, 27, Tokyo.
 • Bayram E, Kırıcı S, Tansı S, Yılmaz G, Arabacı O, Kızıl S, Telci İ 2010. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Arttırılması Olanakları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-I, 11-15 Ocak, Ankara, 437-456.
 • Baytop T 1999. Türkiyede Bitkiler ile Tedavi. Nobel Tıp Kitabevi İstanbul.
 • Bozyel ME, Merdamert E 2018. Antiurolithiatic Activity of Medicinal Plants in Turkey. Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 152-167.
 • Bozyel ME, Şenturan M, Benek A, Merdamert Bozyel E, Canli K, Altuner EM 2019. In Vitro Antimicrobial Activity Screening of Heliotropium europaeum Against Wide Range of Microorganisms and Multi Drug Resistant (Mdr) Bacteria. European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 6(3): 113-117.
 • Bulut G.E 2008. Bayramiç (Çanakkale) Yöresinde Etnobotanik Araştırmalar. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Cakilcioglu U, Khatun S, Turkoglu I, Hayta S 2011. Ethnopharmacological Survey of Medicinal Plants in Maden (Elazığ-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 137: 469-486.
 • Canli K, Bozyel ME, Altuner EM 2017c. In Vitro Antimicrobial Activity Screening of Maclura pomifera Fruits Against Wide Range of Microorganisms. International Journal of Pharmaceutical Science Invention, 6(8): 19-22.
 • Canli K, Simsek O, Yetgin A, Altuner EM 2017d. Determination of the chemical composition and antimicrobial activity of Frankenia hirsuta. Bangladesh J Pharmacol, 12: 463-469.
 • Canli K, Yetgin A, Akata I, Altuner EM 2016. In Vitro Antimicrobial Screening of Aquilaria agallocha Roots. Afr J Tradit Complement Altern Med, 13(5): 178-181.
 • Canli K, Yetgin A, Akata I, Altuner EM 2017a. Antimicrobial Activity and Chemical Composition Screening of Epilobium montanum Root. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51(3s): 239-243.
 • Canli K, Yetgin A, Akata I, Altuner EM 2017b. Antimicrobial Activity and Chemical Composition Screening of Anacyclus pyrethrum Root. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 51(3s): 244-248.
 • Canli K, Yetgin A, Benek A, Bozyel ME, Altuner EM 2019. In Vitro Antimicrobial Activity Screening of Ethanol Extract of Lavandula stoechas and Investigation of Its Biochemical Composition. Advances in Pharmacological Sciences, 2019, Article ID 3201458, 6 pages. doi.org/10.1155/2019/3201458.
 • Ceylan S, Hamzaoğlu O, Kömürcü S, Beyan C, Yalcin A 2002. Survey of the use of Complementary and Alternative Medicine among Turkish Cancer Patients. Complementary Therapies in Medicine, 10(2): 94-99.
 • Chakraborty S, Rahman T 2012. The Difficulties in Cancer Treatment. Ecancermedicalscience, 6(16): 1-5.
 • Chikezie PC, Ojiako OA 2015. Herbal medicine: Yesterday, Today and Tomorrow. Alternative and Integrative Medicine, 4(3): 1-5.
 • Cooper GM, Hausman RE 2007. The Cell: A Molecular Approach 4th edition. ASM press, Washington, DC, 720-721.
 • Çömlekçioğlu N, Karaman Ş 2008. The Medicinal Plants Found in the local Herbal Markets in The City of Kahramanmaraş in Turkey. KSU Journal of Science and Engineering, 11(1): 23-32.
 • Deniz L, Serteser A, Kargıoğlu M 2010. Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(1): 57-72.
 • Diker NY 2008. Yalvaç (Isparta) İlçesinin Halk İlacı Yönünden Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Dilsiz N 2009. Moleküler Biyoloji 2. Baskı, Palme yayıncılık, Ankara, 197-198.
 • Doğanoğlu Ö, Gezer A, Yücedağ C 2006. Göller Bölgesi-Yenişarbademli Yöresi'nin Önemli Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Taksonları Üzerine Araştırmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1): 66-73.
 • Elçi B, Erik S 2006. Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 26(2): 57-64.
 • Faydaoğlu E, Sürücüoğlu MS 2011. Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11(1): 52-67.
 • Günbatan T, Gürbüz İ, Özkan AMG 2016. The Current Status of Ethnopharmacobotanical Knowledge in Çamlıdere (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Botany, 40(3): 241-249.
 • Güneş F 2017. Medicinal Plants Used in the Uzunköprü District of Edirne, Turkey. Acta Soc Bot Pol, 86(4): 1-21.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güneş S, Savran A, Paksoy MY, Koşar M, Çakılcıoğlu U 2017. Ethnopharmacological Survey of Medicinal Plants in Karaisalı and Its Surrounding (Adana-Turkey). Journal of Herbal Medicine, 8: 68-75.
 • Güzel Y, Güzelşemme M, Miski M 2015. Ethnobotany of Medicinal Plants Used in Antakya: A Multicultural District in Hatay Province of Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 174: 118-152.
 • Haydaroğlu A 2007. Ege Üniversitesi'nde Kanser Kayıt Analizleri: 34134 Olgunun Değerlendirmesi. Türk Onkoloji Dergisi, 22(1): 22-28.
 • Hayta S, Polat R, Selvi S 2014. Traditional Uses of Medicinal Plants in Elazığ (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 154(3): 613-623.
 • Herceg Z, Hainaut P 2007. Genetic and Epigenetic Alterations As Biomarkers for Cancer Detection, Diagnosis and Prognosis. Molecular Oncology, 1(1): 26-41.
 • Higginson J, Muir CS 1977. Determination of the Importance of Environmental Factors in Human Cancer: the Role of Epidemiology. Bulletin du Cancer, 64(3): 365-384.
 • Inanç N, Sahin H, Çiçek B, Tascı S 2006. Use of Herbs or Vitamin/Mineral Supplements by Patients with Cancer in Kayseri, Turkey. Cancer Nursing, 29(1): 17-20.
 • Karcı E, Gürbüz İ, Akaydın G, Günbatan T 2017. Folk Medicines of Bafra (Samsun-Turkey). Turkish Journal of Biochemistry, 42(4): 381-399.
 • Koçaşlı S, Demircan Z 2017. Herbal Product Use by the Cancer Patients in Both the Pre and Post Surgery Periods and During Chemotherapy. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 14(2): 325-333.
 • Koçyiğit M, Özhatay N 2006. Wild Plants Used as Medicinal Purpose in Yalova (Northwest Turkey). Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 3(2): 91-103.
 • Korkmaz M, Karakurt E 2014. Medicinal Plants Sold in the Herbal Markets in Kelkit (Gümüşhane). Süleyman Demirel University J. of Natural and Applied Sci, 18(3): 60-80.
 • Kültür Ş 2007. Medicinal Plants Used in Kırklareli Province (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 111(2): 341-364.
 • Malyer H, Aydın ÖA, Tümen G, Er S 2004. Tekirdağ ve Çevresindeki Aktarlarda Satılan Bazı Bitkiler ve Tıbbi Kullanım Özellikleri. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (7): 103-112.
 • Monteiro JM, Araujo EL, Amorim ELC, Albuquerque UP 2010. Local Markets and Medicinal Plant Commerce: A Review with Emphasis on Brazil. Economic Botany, 64(4): 352-366.
 • Msomi NZ, Simelane MB 2018. Herbal Medicine. In Herbal Medicine. IntechOpen, 215-227.
 • Ozturk M, Uysal I, Gucel S, Altundag E, Dogan Y, Baslar S 2013. Medicinal Uses of Natural Dye-yielding Plants in Turkey. Research Journal of Textile and Apparel, 17(2): 69-80.
 • Özbek H 2005. Cinsel ve Jinekolojik Sorunların Tedavisinde Bitkilerin Kullanımı. Van Tıp Dergisi, 12(2): 170-174.
 • Özgen U, Kaya Y, Houghton P 2012. Folk Medicines in the Villages of Ilıca District (Erzurum, Turkey). Turkish Journal of Biology, 36(1): 93-106.
 • Paksoy MY, Selvi S, Savran A 2016. Ethnopharmacological Survey of Medicinal Plants in Ulukışla (Niğde-Turkey). Journal of Herbal Medicine, 6(1): 42-48.
 • Penso G 1983. Index Plantarum Medicinalium Totius Mundi Eorumque Synonymorum, Milano.
 • Polat R, Cakilcioglu U, Kaltalioğlu K, Ulusan MD, Türkmen Z 2015. An Ethnobotanical Study on Medicinal Plants in Espiye and Its Surrounding (Giresun-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 163: 1-11.
 • Polat R, Cakilcioglu U, Satıl F 2013. Traditional Uses of Medicinal Plants in Solhan (Bingöl-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 148(3): 951-963.
 • Polat R, Satıl F, Çakılcıoğlu U 2011. Medicinal Plants and Their Use Properties of Sold in Herbal Market in Bingöl (Turkey) District. Biological Diversity and Conservation, 4(3): 25-35.
 • Saraç DU, Özkan ZC, Akbulut S 2013. Ethnobotanic Features of Rize/Turkey Province. Biological Diversity and Conservation, 6(3): 57-66.
 • Sargin SA, Selvi S, López V 2015. Ethnomedicinal Plants of Sarigöl District (Manisa), Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 171: 64-84.
 • Sarı AO, Oğuz B, Bilgiç A, Tort N, Güvensen A, Șenol SG 2010. The Plants Used as Folk Remedies in Aegean and South Marmara Regions. Anadolu, 20(2): 1-21.
 • Selvi S, Satıl F, Polat R, Çakılcıoğlu U 2012. Kazdağlarından (Balıkesir-Edremit) Toplanan ve Bölgedeki Aktarlarda Satılan Tıbbi Bitkiler Üzerine Bir Araştırma, Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Edremit-Balıkesir, 505-513.
 • Sezik E, Yeşilada E, Honda G, Takaishi Y, Takeda Y, Tanaka T 2001. Traditional Medicine in Turkey X. Folk Medicine in Central Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 75(2-3): 95-115.
 • Sezik E, Yeşilada E, Tabata M, Honda G, Takaishi Y, Fujita T, Tanaka T, Takeda Y 1997. Traditional Medicine in Turkey VIII. Folk Medicine in East Anatolia; Erzurum, Erzíncan, Ağri, Kars, Iğdir Provinces. Economic Botany, 51(3): 195-211.
 • Simsek I, Aytekin F, Yesilada E, Yildirimli Ş 2004. An Ethnobotanical Survey of the Beypazari, Ayas, and Güdül District Towns of Ankara Province (Turkey). Economic Botany, 58(4): 705-720.
 • Tabata M, Sezik E, Honda G, Yeşilada E, Fukui H, Goto K, Ikeshiro Y 1994. Traditional Medicine in Turkey III. Folk Medicine in East Anatolia, Van and Bitlis Provinces. International Journal of Pharmacognosy, 32(1): 3-12.
 • Tarakçı S 2006. Beykoz Civarındaki Tıbbi Özellik Taşıyan Bitkiler Üzerine Araştırmalar. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, İstanbul.
 • Tarhan O, Muslu U, Somali I, Erten C, Alacacioglu A, Varol S, Aslan L 2009. An Analysis of the Use of Complementary and Alternative Therapies in Patients with Breast Cancer. Breast Care, 4(5): 301-307.
 • Tekin S 2011. Üzümlü (Erzincan) İlçesinin Etnobotanik Özellikleri. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan.
 • Tetik F, Civelek S, Cakilcioglu, U 2013. Traditional Uses of Some Medicinal Plants in Malatya (Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 146(1): 331-346.
 • Tulukçu E, Sağdıç O 2011. Konya’da Aktarlarda Satılan Tıbbi Bitkiler ve Kullanılan Kısımları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(4): 304-308.
 • Tuna S, Dizdar O, Calis M 2011. The Prevalence of Usage of Herbal Medicines Among Cancer Patients. Journal of the Balkan Union of Oncology, 18(4): 1048-1051.
 • Tuncer AM 2009. Türkiye'de Kanser Kontrolü. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Derneği Başkanlığı, Ankara.
 • Tuzlacı E 2016. Türkiye Bitkileri Geleneksel İlaç Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • Tuzlacı E, Aymaz PE 2001. Turkish Folk Medicinal Plants, Part IV: Gönen (Balıkesir). Fitoterapia, 72(4): 323-343.
 • Tuzlacı E, Bulut GE 2007. Turkish Folk Medicinal Plants, Part VII: Ezine (Çanakkale). Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, 39: 39-51.
 • Tuzlacı E, Doğan A 2010. Turkish Folk Medicinal Plants, IX: Ovacık (Tunceli). Marmara Pharmaceutical Journal, 14(3): 136-143.
 • Tuzlacı E, Erol MK 1999. Turkish Folk Medicinal Plants. Part II: Eğirdir (Isparta). Fitoterapia, 70(6): 593-610.
 • Tuzlacı E, Şenkardeş İ 2011. Turkish Folk Medicinal Plants, X-Ürgüp (Nevşehir). Marmara Pharmaceutical Journal, 15: 58-68.
 • Tuzlacı E, Tolon E 2000. Turkish Folk Medicinal Plants, Part III: Şile (Istanbul). Fitoterapia, 71(6): 673-685.
 • Türkan Ş, Malyer H, Özaydın S, Tümen G 2006. Ordu İli ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(02): 162-166.
 • Uce İ, Tunçtürk M 2014. Hakkâri’de Doğal Olarak Yetişen ve Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Yabani Bitkiler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 7(2): 21-25.
 • Ugulu I, Baslar S, Yorek N, Dogan Y 2009. The Investigation and Quantitative Ethnobotanical Evaluation of Medicinal Plants Used Around Izmir Province, Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 3(5): 345-367.
 • Van Overwalle G 2006. Intellectual Property Protection for Medicinal and Aromatic Plants. Medicinal and Aromatic Plants: Agricultural, Commercial, Ecological, Legal, Pharmacological and Social Aspects, 121-128, Chapter 9.
 • Vauzour D, Rodriguez-Mateos A, Corona G, Oruna-Concha MJ, Spencer JPE 2010. Polyphenols and Human Health: Prevention of Disease and Mechanisms of Action. Nutrients, 2(11): 1106-1131.
 • WHO 1979. Inventory of Medicinal Plants: Selection and Characterization. WHO Chronicle, 33(2): 56-57.
 • WHO 2001. Legal status of traditional medicines and complimentary/alternative medicine: worldwide review. WHO Publications No. WHO/EDM/TRM/2001.2, 10-14
 • Yalcin S, Hurmuz P, McQuinn L, Naing A 2017. Prevalence of Complementary Medicine Use in Patients With Cancer: A Turkish Comprehensive Cancer Center Experience. Journal of Global Oncology, 4: 1-6.
 • Yeşilada E, Honda G, Sezik E, Tabata M, Fujita T, Tanaka T, Takeda Y, Takaishi Y 1995. Traditional Medicine in Turkey. V. Folk Medicine in the inner Taurus Mountains. Journal of Ethnopharmacology, 46(3): 133-152.
 • Yeşilada E, Sezik E, Honda G, Takaishi Y, Takeda Y, Tanaka T 1999. Traditional Medicine in Turkey IX: Folk Medicine in North-west Anatolia. Journal of Ethnopharmacology, 64(3): 195-210.
 • Yeşilyurt EB, Şimşek I, Tuncel T, Akaydın G, Yeşilada E 2017. Marmara Bölgesi’nin Bazı Yerleşim Merkezlerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler. Marmara Pharmaceutical Journal, 21: 132-148.
Primary Language en
Subjects Biology
Journal Section REVIEW ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-5556-4880
Author: Mustafa Eray BOZYEL (Primary Author)
Institution: Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Arts and Science, Department of Biology, Çanakkale, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5470-2372
Author: Elif MERDAMERT BOZYEL
Institution: Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Arts and Science, Department of Biology, Çanakkale, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6061-6948
Author: Kerem CANLI
Institution: Dokuz Eylül University, Faculty of Science, Department of Biology, Izmir, Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5351-8071
Author: Ergin Murat ALTUNER
Institution: Kastamonu University, Faculty of Science and Arts, Department of Biology, Kastamonu, Turkey
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 6, 2019
Acceptance Date : August 22, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Bozyel, M , Merdamert Bozyel, E , Canlı, K , Altuner, E . (2019). Anticancer Uses of Medicinal Plants in Turkish Traditional Medicine . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , Cilt 22 (Ek Sayı 2) , 465-484 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.550334