Year 2020, Volume 23 , Issue 2, Pages 441 - 445 2020-04-30

Türkiye’de Biber Üretimi, Dış Ticareti ve Rekabet Gücü
The Production, Foreign Trade and Comparative Advantages of Peppers in Turkey

İsmail GÜVENÇ [1]


Bu çalışmada Türkiye sebzeciliğinde önemli bir yere sahip olan biber üretimi, dış ticareti ve rekabet gücü incelenmiştir.  Türkiye’de 2.7 milyon ton civarında biber (taze ve kuru) üretilmektedir. 2017 verilerine göre Dünya taze biber üretiminin % 7.23’ü Türkiye’de üretilmiştir. Son yıllarda Türkiye’nin toplam biber ihracatı 97.31 bin ton; ithalatı ise 251 ton kadardır. Türkiye’nin biberde rekabet gücü (karşılaştırmalı üstünlüğü) 2012-2015 döneminde zayıf iken, 2016 döneminde ise orta derecede (2.039) bir rekabet gücünün olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin biber üretiminde alacağı önlemlerle üretim, yeterlilik, ihracatta rekabet gücünü artırması mümkündür.

In this study, the production, foreign trade and comparative advantages of peppers, which has a significant value in Turkey, was evaluated. Pepper is produced about 2.7 million tons (dry or green) in Turkey. According to 2017 data, Turkey has 7.23 % of total pepper world production. In recent years, peppers exports and imports in Turkey were respectively 97.31 thousand tons and 251 tons. While Turkey's comparative advantages in peppers were weak during the period of 2012-2015, levels of competitiveness was medium (2,039) in 2016. Therefore, it is possible to increase production, qualification, and comparative advantages in export by means of the measures taken in peppers.

  • Alan R, Güvenç İ 1992. Türkiye’nin Sebze İhracatına Genel Bir Bakış. Tarımda Kaynak Dergisi, 1, (19-2): 15-17.Anonim 201a. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). FAOSTAT, http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. (Erişim Tarihi: 11.06.2019).Anonim 2018b. Bitkisel Üretim İstatistikleri. TUİK, http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt_id=1001. (Erişim Tarihi: 01.06.2019).Anonim 2019c. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BUGEM), https://www.tarim.gov.tr/BUGEM/Menu/9/Veriler. (ErişimTarihi: 03.04.2019).Bashimov G. 2016.Türkiye’nin Domates İhracat Performansı ve Rekabet Gücü. (bk. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/311449). Bojnec S, Fertő I 2006. Does Comparative Advantages in Agro-Food Trade Matter for Multifunctional Rural Development: The Case of Hungary and Slovenia. Journal of Central European Agriculture, 7 (3): 583-586.Erkan B 2012. BRIC Ülkeleri ve Türkiye’nin İhracat Uzmanlaşma ve Rekabet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (1):101-131.Erkan B, Arpacı BB, Yaralı F, Güvenç İ 2015. Türkiye’nin Sebze İhracatında Karşılaştırmalı Üstünlükleri. KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 18(4): 70-76.Fertő I, Hubbardn LJ 2001. Regional Comparative Advantage and Competitiveness in Hungarian AgriFood Sectors. 77th EAAE Seminar / NJF Seminar No. 325, August 17-Güvenç I, Kaymak HC 2008. Türkiye’de Sebze Üretimi ve Tüketimindeki Değişme, Gereksinim ve Projeksiyon. Alınteri, 15 (B): 40-45.Güvenç İ, 2017. Sebzecilik: Temel Bilgiler, Muhafaza ve Yetiştiricilik. Nobel Yayınları, S: 288.Güvenç İ, Alan R 1994a. Türkiye’nin Avrupa Topluluğu Ülkelerine Sebze İhracatı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25, (1) :94-99.Güvenç İ, Alan, R 1994b. Türkiye’nin Orta Doğu Ülkelerine Sebze İhracatı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (2): 269-274. Hinloopen, J., Marrewijk, C.V. 2001. On the empirical distribution of the Balassa Index. Review of World Economics, Vol: 137, No:1, March 2001, P: 13.Kaymak HC, Güvenç İ, Dursun A, 2005. Türkiye’de Sebze Tarımının Mevcut Durumu, Önemli Bazı Gelişmeler ve Çözüm Önerileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36, (2): 221-228.Mykhnenko, V. 2005. What Type of Capitalism in Eastern Europe? Institutional Structures, Revealed Comparative Advantages and Performance of Poland and Ukraine. Centre for Public Policy for Regions (CPPR) Discussion Paper, No:6, September 2005, p:27.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-4686-9487
Author: İsmail GÜVENÇ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : July 23, 2019
Acceptance Date : September 27, 2019
Publication Date : April 30, 2020

APA Güvenç, İ . (2020). Türkiye’de Biber Üretimi, Dış Ticareti ve Rekabet Gücü . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (2) , 441-445 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.595512