Year 2020, Volume 23 , Issue 2, Pages 321 - 327 2020-04-30

Kentsel Arıtma Çamuru Uygulamalarının Mısır Bitkisinin (Zea mays L.) Gelişimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi
The Effect of Sewage Sludge Applications on the Growth of Maize (Zea mays L.) and Some Soil Properties

Hüda Nur ÇAKIR [1] , Kerim Mesut ÇİMRİN [2]


Bu çalışmanın amacı, artan arıtma çamuru (% 0, % 2.5, % 5, % 7.5, % 10) uygulamaları sonrası mısır bitkisinin verim ve deneme toprağının bazı özellikleri üzerindeki değişimler ile mısır bitkisinin, kök ve kök üstü kısımları ile bitki boyu ve çapında meydana gelen değişimleri incelemektir.Artan dozda uygulanan arıtma çamurunun etkisiyle deneme toprağının pH ve kireç içeriklerinde istatistiki açıdan önemli azalmalar belirlenirken, toprağın tuz, organik madde içeriklerinde ise istatistiki açıdan önemli artışlar meydana gelmiştir. Uygulamalar mısır bitkisinin kök yaş ve kuru ile kök üstü yaş ve kuru verimleri, bitki boyu ve bitki çapını tanığa göre tüm uygulamalarda istatistiki açıdan önemli olarak arttırmıştır. Sonuç olarak, Hatay ili İskenderun ilçesi Biyolojik arıtma tesisinden taze alınan arıtma çamurunun farklı oranlarda toprağa uygulaması ile her ne kadar bazı bitki ve toprak özelliklerine olumlu etkilerinin bulunmasına rağmen bu arıtma çamurunda bulunan çok yüksek tuz miktarları nedeniyle, bu haliyle tarım topraklarında kullanılmasının uygun olmadığı söylenebilir.

The aim of this study is to investigate the existing changes for corn yield with the changes on the soil properties after the applications of increased sewage sludge (SS 0 %, 2.5 %, 5 %, 7.5 %, 10 %). While statistically significant decreases were determined in the pH and lime contents of the experimental soil, there were also statistically significant increases for the contents of organic matter and salt of the soil by the effects of applied sewage sludge at the increased doses. The applications statistically increased corn fresh and dry root weights, fresh and dry shoot weights, plant height and diameter compared to the control in the all treatments. It can be concluded that that sewage sludge is not appropriate to use in the agricultural soils in the present form because of very high salt amounts presence in the sewage sludge although there were some positive effects on the plant and soil properties to some great extent with no determined heavy metal toxicity by the application of that sewage sludge into soil at different rates taken freshly from the biological sewage sludge foundation of district İskenderun of province Hatay.

 • Akat H, Çetinkale Demirkan G, Akat Ö, Yağmur B, Yokaş İ 2015. Effects of Sewage Sludge Applications on Plant Growth, Yield and Flower Quality of Limonium. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(1): 107-114.
 • Akat H, Altunlu H, Çetinkale Demirkan G, Akat Ö, Saraçoğlu Ö A, Yokaş İ 2017. Effect of Sewage Sludge Application on Plant Development, Flowering and Quality of Cut Rose Cultivation. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3): 327-332.
 • Angın İ, Yağanoğlu AV 2009. Application of Sewage Sludge as a Soil Physical and Chemical Amendment, Ekoloji Çevre Dergisi, 19(73): 39-47.
 • Aşık B B, Katkat AV 2004. Possibilities of the Usage of Food Industry Treatment Waste (sludge) for Agricultural Area Purposes. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2): 59-71.
 • Ayvaz Z 2000. Evaluation of Sewage Sludge. Ekoloji Çevre Dergisi, 9(35): 3-12.
 • Belhaj D., Elloumi N, Jerbi B, Zouari M, Abdallah FB, Ayadi H, Kallel M 2016. Effects of Sewage Sludge Fertilizer on Heavy Metal Accumulation and Consequent Responses of Sunflower (Helianthus annuus). Environmental Science and Pollution Research, 23(20):20168-20177.
 • Bouyoucous GD 1951. A Recablibration of the Hydrometer Method for Making Mechanical Analysis of the Soil. Agronomy Journal, 43 434-438.
 • Bozkurt MA, Erdal İ, Çimrin KM, Karaca S, Sağlam M 2000. Kentsel Arıtma Çamuru ve Hümik Asit Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Besin İçeriği ve Ağır Metal Kapsamına Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6(4): 35-43.
 • Bozkurt MA, Yılmaz İ, Çimrin KM 2001. Kentsel Arıtma Çamurunun Kışlık Arpada Azot Kaynağı Olarak Kullanılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1): 105-110.
 • Bremner JM 1965. Total nitrojen. in. C.A. Black et al. (ed). Methods of Soil Analysis. Part 2. Agronomy 9; 1149 - 1178. Am. Soc. of Agron., Inc. Madison, Wisconsin, USA.
 • Çelik A, Ünal M, Kutlu T 2009. Sera Koşullarında Arıtma Çamuru Uygulamalarının freesia spp’ nin Çiçeklenme Özelliklerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(49): 50-54.
 • Çetinkale Demirkan G, Akat H, Yokaş İ 2014. Atık Su Arıtma Çamurunun clarkia amonena (Yer Açelyası) Türünde Bitki Gelişimi ve Çiçeklenme Üzerine Etkisi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 49-57.
 • Çetinkale Demirkan G, Akat H, Yağmur B 2017. Farklı Atık Materyallerin Matthiola incana 'Iron Rose' Yetiştiriciliğine Etkisi. Mediterranean Agricultural Sciences, 30(3): 173-178.
 • Çiçek A., Karaman MR, Turan M, Güneş A, Çiğdem A 2013. Yield and Nutrient Status of Wheat Plant (T. Aestivum) Influence by Municipal Wastewater Irrigation. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (1); 733-737.
 • Çimrin K M, Bozkurt MA, Erdal İ 2000. Kentsel Arıtma Çamurunun Tarımda Fosfor Kaynağı Olarak Kullanılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 10(1): 85-90.
 • Delgado Arroyo MDM, Porcel Cots MA, Miralles De Imperial Hornedo R, Beltran Rodriguez EM, Beringola Beringola L, artin Sanchez JV 2002. Sewage Sludge Compost Fertilizer Effect on Maize Yield and Soil Heavy Metal concentration. Revista Internacional de Contaminationacion Ambiental, 18(3): 147-150.
 • Demir E, Çimrin K M 2011. Arıtma Çamuru ve humik Asit Uygulamalarının Mısırın Gelişimi, Besin Elementi ve Ağır Metal İçerikleri ile Bazı Toprak Özelliklerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 17: 204-216.
 • Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O, Gürbüz F, 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, Ankara, 381 s.
 • Hızalan E, Ünal E 1966. Topraklarda Önemli Analizler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 278.
 • Jackson M 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Inc. New Jersey. USA.
 • Kacar B 1984. Bitki Besleme Uygulama Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 900, Uygulama Kılavuzu: 214, Ankara, 140 s.
 • Küçükhemek M, Gür K, Uyanöz R 2008. Toprağa Uygulanan Arıtma Çamuru, Ahır Gübresi ve Karışımlarının, Çim Bitkisinin Bazı Makro-Mikro Besin Elementleri ve Verimi Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(45): 94-104.
 • Mantovi P., Baldoni G, Toderi G, Research W 2005. Reuse of Liquid, Dewatered, and Composted Sewage Sludge on Agricultural Land: Effects of Long-term Application on Soil and Crop. Water Research. 39: 289-296.
 • Olsen SR, Cole V, Watanabe FS, Dean LA 1954. Estimations of Available Phosphorus in Soils by Extractions with Sodium Bicarbonate. U. S Dept. Of Agric. Cric. 939.
 • Önal MK., Topçuoğlu B, Arı N 2003. Toprağa Uygulanan Kentsel Arıtma Çamurunun Domates Bitkisine Etkisi. II. Gelişme ve Meyve Özellikleri ile Meyvede Mineral İçerikleri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 97-106.
 • Özyazıcı MA, Özyazıcı G 2012. Arıtma Çamurunun Toprağın Bazı Temel Verimlilik Parametreleri Üzerine Etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27(2): 101-109.
 • Özyazıcı MA, Özyazıcı G, Bayraklı B 2012. Arıtma Çamuru Uygulamalarının Toprağın Ekstrakte Edilebilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Kapsamı Üzerine Etkileri. Toprak Su Dergisi, 1(2): 110-118.
 • Richards LA 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkaline Soils. Handbook: 60, U. S. Dept. of Agriculture.
 • Scancar J, Milacic R, Strazar M, Burica O 2000. Total Metal Concentrations and Partitioning of Cd, Cr, Cu, Fe, Ni and Zn in Sewage Sludge. Science of The Total Environment, 250(1-3): 9-19.
 • Snyman HG, De Jong JM, Aveling TAS 1998. The stabilizationof sewage sludge applied to agricultural land and the effects on maize seedlings. Wat. Sci. Tech., 38(2): 87-95.
 • Thomas GW 1982. Exchangeable Cations. Chemical and Microbiological Properties. Agronomy Monography. No: 9, A.S.A.-S.S.S.A., Madison, Winconsin. USA. P. 159-165.
 • Türkmen Ö., Şensoy S, Çırka M 2001. Kentsel Arıtma Çamurunun Hıyarda Çıkış ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1): 1-4.
 • Ünal M., Katkat AV 2003. Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Arıtma Çamurunun Toprak Özelliklerine ve Mısır Bitkisinin Kimi mineral Madde İçeriği üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1): 107-118.
 • Walkley A, Black LA 1934. An Examination of the Degtjareff Method for Determining Soil Organic Matter and a Proposed Modification of the Chromic Acid titration Method. Soil Sci., 37: 29-38.
 • Yalçın G, Yavuz R, Taşpınar K, Yılmaz M, Ateş Ö 2010. Eskişehir Atık Su Arıtma Tesislerinden Çıkan Çamurların Farklı Münavebe Sistemlerinde Kullanılması. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Temmuz-2010, s:43.
 • Yalçın G, Yavuz R, Yılmaz M, Taşpınar K, Ateş Ö 2011. Arıtma Çamurlarının Tarım Alanlarında Değerlendirilmesi. Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma 3: 156-164.
Primary Language en
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-4219-9663
Author: Hüda Nur ÇAKIR
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5158-8412
Author: Kerim Mesut ÇİMRİN
Institution: ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Mustafa Kemal University Scientific Research Projects Coordinator
Project Number Project Number 15880
Thanks This work was supported by the [Mustafa Kemal University Scientific Research Projects Coordinator] under Grant [Project Number 15880].
Dates

Application Date : October 2, 2019
Acceptance Date : November 19, 2019
Publication Date : April 30, 2020

APA Çakır, H , Çi̇mri̇n, K . (2020). The Effect of Sewage Sludge Applications on the Growth of Maize (Zea mays L.) and Some Soil Properties . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (2) , 321-327 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.628303