Year 2020, Volume 23 , Issue 2, Pages 416 - 434 2020-04-30

Orhaneli İlçesinin Vasküler Bitki Çeşitliliği (Bursa, Türkiye)
Vascular Plant Diversity of Orhaneli District (Bursa, Turkey)

Gülşah BAĞÇIVAN [1] , Ruziye DAŞKIN [2]


Bu çalışma Bursa ilinin güneyinde bulunan Orhaneli ilçesindeki vasküler bitki çeşitliliğini kapsamaktadır. Çalışma alanından 47 farklı istasyondan 2100 bitki örneği toplanmış ve bu örneklerin teşhisi sonunda 82 familya 347 cinse ait 713 takson (485 tür, 157 alt tür, 70 varyete ve 1 melez) tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 14’ü Pteridophyta bölümüne,  699’u Spermatophyta bölümüne ait olduğu belirlenmiştir. 699 taksondan 8’i Pinophytina, 691’i Magnoliophytina alt bölümündedir. 691 taksondan 583’ü Magnoliopsida, 108’i Liliopsida sınıfındadır. Bitkilerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ve oranları Akdeniz elementi 149 (% 20.9), Avrupa-Sibirya elementi 89 (% 12.5), İran-Turan elementi 50 (%7) ve çok bölgeli yada bölgesi bilinmeyenler 425 (% 59.6) şeklindedir. Endemik taksonların tehlike kategorileri de değerlendirilmiştir. Taksonların Raunkier’in hayat formlarına göre dağılımları ve oranları 59 (% 8.3)’u Fanerofit, 328 (% 46)’i Hemikriptofit, 78 (% 10.9)’i Kriptofit, 231 (% 32.4)’i Terofit, 13 (%1.8)’ü Kamefit ve 4 (% 0.6)’ü Epifit olarak bulunmuştur. En fazla takson içeren familyalar ve takson sayıları sırasıyla, Asteraceae (83), Fabaceae (64), Poaceae (50), Lamiaceae (45), Brassicaceae (42) ve Caryophyllaceae (41)’dir. En fazla takson içeren cinsler ve takson sayıları ise Trifolium L. (18), Alyssum L., Galium L., Verbascum L. (12), Vicia L., Hypericum L. (11), Euphorbia L. (9) olarak bulunmuştur.

This study consists of vascular plants of Orhaneli district that is located in the south of Bursa province. During the study, 2100 plant specimens were collected from 47 different stations in the research area. At the end of identification, 713 taxa (485 species, 157 subspecies, 70 varieties and 1 hybrid) belonging to 347 genera and 82 families were determined. The distribution of total taxa according to divisio, subdivisio and classis is as follows: 14 taxa in Pteridophyta division, 699 taxa in Spermatophyta division, 8 taxa in Pinophytina subdivision, 691 taxa in Magnoliophytina subdivision, 583 taxa in Magnoliopsida and 108 taxa in Liliopsida classis. The distribution of the taxa according to the phytogeographical regions and their rates are as follows; Mediterranean element 149 (20.9%), Euro-Siberian element 89 (12.5%), Irano-Turanian element 50(7 %) and multiregional or unknown originated 425 (59.6 %). The threat categories of these endemic taxa are presented. The largest families are respectively, Asteraceae (83), Fabaceae (64), Poaceae (50), Lamiaceae (45), Brassicaceae (42) and Caryophyllaceae (41). The genera containing highest number of taxa are Trifolium L. (18), Alyssum L., Galium L., Verbascum L. (12), Vicia L., Hypericum L. (11), Euphorbia L. (9).

 • Adıgüzel N, Reeves R D 2002. A new nickel-accumulating species of Alyssum (Cruciferae) from Western Turkey, Edinburgh Journal of Botany 59 (2): 215–219.
 • Akman Y 1999. İklim ve Biyoiklim. Kariyer Matbaacılık, Ankara, 350 sy.
 • Anonim 1976-2006. Bursa Merkez istasyonuna Ait İklimsel Veriler, TC. Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Anonim 2010. Bursa İli Maden ve Enerji Kaynakları. T.C. Maden Tetkik Arama ve Genel Müdürlüğü Raporu, Ankara.
 • Anonim 2012. Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık İlçeleri Genel Bilgiler. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Raporu, Bursa.
 • Anonim 2013-2016. Bursa ili Orhaneli İlçesine Ait İklimsel Veriler. TC. Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Bursa Meteoroloji İl Müdürlüğü, Bursa.
 • Avcı M 2005. Çeşitlilik ve Endemizm Açısından Türkiye’nin Bitki Örtüsü. Coğrafya Derg 13: 27–55.
 • Bağçıvan G, Daşkın R 2019. Büyükorhan ve Harmancık İlçelerinin (Bursa/Türkiye) Florası. Biological Diversity and Conservation 12(2):126–140.
 • Çeçen Ö 2014. Çakırdağı’nın (Karaman) Florası. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 153 sy.
 • Çırpıcı A 1989. Murat Dağı (Kütahya-Uşak)’ın Florası. DOĞA TU Botanik Derg 13 (2): 157–222.
 • Daşkın R, Kaynak G 2010 a. Vascular flora of the Uludag Mt (Bursa, Turkey)I. Phytologia Balcanica 16(3): 369–384.
 • Daşkın R, Kaynak G 2010 b. Vascular flora of the Uludag Mt (Bursa, Turkey)II. Phytologia Balcanica 16(3): 385–411.
 • Daşkın R, Kaynak G 2011. Conservation status of five endemic species distributed in Northwest Turkey. Phytologia Balcanica 17(2): 213–219.
 • Davis PH 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Volume 1-9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Davis, PH, Mill RR, Tan K 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Volume 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Dirmenci T 2006. Gölcük (Dursunbey, Balıkesir) Florası Üzerine Bir Çalışma, Ot Sistematik Botanik Dergisi 13(1): 97–124.
 • Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğreltiler ve Tohumlu Bitkiler), Türkiye Doğa Koruma Birliği, Barışcan Ofset, Ankara.
 • Erdoğan E, Kaynak G, Daşkın R, Yılmaz Ö 2011. The Vascular Flora of Katırlı Mountain (Bursa, Turkey). Biological Diversity and Conservation 4(1):148–170.
 • Günay Daşkın R, Kaynak G 2006. Bursa Şehir Florası. Ot Sistematik Botanik Derg 13(1): 125–158.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC 2000. Flora of Turkey and the East Agean Islands, Volume 11 (Supplement 2), Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları Flora Dizisi 1, İstanbul, 1290 s.
 • Güner Ö, Akçiçek E 2013. Ulus Dağı’nın Florası (Balıkesir/Türkiye). Biological Diversity and Conservation 6(1): 101–113.
 • Malyer H, Daşkın R, Bağçıvan G 2016. Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı Biyolojik Çeşitlilik Kitabı, Flora ve Vejetasyon, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, II. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürlüğü, Seçil Ofset, Bursa, s. 31–201.
 • Raunkiaer C 1934. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography. Oxford University Press, London.
 • Seçmen Ö, Leblebici E 2008. Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü. Ege Üniversitesi Yayınları, Fen Fakültesi, Yayın No: 158 (2.Baskı), İzmir.
Primary Language tr
Subjects Biology
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0001-6131-8811
Author: Gülşah BAĞÇIVAN (Primary Author)
Institution: Bursa Uludağ Üniversitesi, Büyükorhan Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3258-5595
Author: Ruziye DAŞKIN
Institution: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Project Number UAP (F) 2011/73
Thanks Bu çalışma ilk yazarın doktora tezinin bir kısmını oluşturmakta olup çalışmayı maddi olarak destekleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (proje no: UAP (F) 2011/73) teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : October 4, 2019
Acceptance Date : December 19, 2019
Publication Date : April 30, 2020

APA Bağçıvan, G , Daşkın, R . (2020). Orhaneli İlçesinin Vasküler Bitki Çeşitliliği (Bursa, Türkiye) . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (2) , 416-434 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.629511