Year 2020, Volume 23 , Issue 3, Pages 554 - 560 2020-06-30

Kahramanmaraş’ta Bağcılığın Mevcut Durumu, Potansiyeli ve Geliştirilmesi
Current Situation, Potential and Development of Viticulture in Kahramanmaras

İsmail GÜVENÇ [1]


Türkiye’de üzüm üretimi 4.0 milyon ton kadardır. Kahramanmaraş 80-90 bin ton üzüm üretim miktarı ile Türkiye'de üzüm üretiminde % 2.01’lik paya sahiptir. Türkiye’nin bağ alanları içinde Kahramanmaraş’ta bağcılık yapılan alanlarının payı % 3.75’dir. Türkiye ve Kahramanmaraş’ın bağ alanları (r=0,318) ve üzüm üretimi  (r=0,367) arasında pozitif bir ilişki vardır. Kahramanmaraş’ta üretilen üzümün çekirdekli olarak % 74.08’ini sofralık ve % 25.50’ini ise kurutmalık- üzüm çeşitleri oluşturmaktadır. Kahramanmaraş’ın vejetasyon süresi 280 gün kadar olup bu süre bağcılık için yeterlidir. Kahramanmaraş yıllık ortalama 16.9 ºC civarında bir sıcaklığa sahip olup bu ortalama sıcaklık değerine göre ilin iklimi birçok üzüm çeşidinin yetiştiriciliğine uygundur. Herhangi bir yerde bağcılık yapılabilmesi için gerekli olan asgari etkili sıcaklık toplamı (EST)  900 gün-derece olup Kahramanmaraş için EST değeri 2.895 gün-derece olarak tespit edilmiştir. Öte yandan İlin güneşlenme süresi 2.144 saat olduğundan bağcılık için uygundur. Kahramanmaraş’ta yıllık ortalama yağış ve vejetasyon dönemindeki ortalama yağış miktarı sırasıyla 724.7 ve mm 359.6 mm’dir. Bu nedenle İldeki bağlar yetiştirme döneminde ihtiyaç durumu dikkate alınarak sulanmalıdır. Sonuç olarak İlin mevcut bağcılık durumu ve potansiyeli dikkate alındığında Kahramanmaraş’ta bağcılığın daha da geliştirilmesi mümkündür.

Turkey’s grape production is estimated to be 4.0 million tonnes. Kahramanmaras has 2.01% share of Turkey with 80-90 thousand tons production and covers 3.75% of the vineyard area of Turkey. There is a positive correlation between vineyard areas (r = 0.318) or grape production (r = 0.367) of Turkey and Kahramanmaras. The grape production of Kahramanmaras consisted of table grapes (74.08%) and raisin (25.50%). The vegetation period of Kahramanmaras is 280 days and it is sufficient for viticulture. Kahramanmaras has an average annual temperature of 16.9 ºC, which provide a suitable climate for the cultivation of many grape varieties. The effective temperature sum required for viticulture was determined as 2.895 day-degree. The sunshine duration for viticulture growing at any place is required to be 1300 hours during the vegetation period. Kahramanmaras is suitable for viticulture growing considering that the sunshine duration of the province is 2.144 hours in the vegetation period. The rainfall of annual average and vegetation period was respectively 724.7 mm and 359.6 mm. Vineyards  be irrigated as needed including in low rain time periods or in summers. As a result, it is possible to develop more viniculture in Kahramanmaras by considering the current situation and potential of viticulture in the province.

 • Kaynaklar: Anonim 2013. Seçilmiş Göstergelerle Kahramanmaraş 2013. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Yayını, S: 166.
 • Anonim 2019a. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). http://www.tuik.gov.tr/ PreTablo.do?alt_id=1001. Erişim Tarihi: 01.06.2019.
 • Anonim 2019b. İl ve İlçe İstatistikleri. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A&m=K.MARAS. ET: 07.06.2019.
 • Anonim 2019c. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BUGEM), https://www.tarim.gov.tr/BUGEM/Menu/9/Veriler. ErişimTarihi: 03.06.2019
 • Güvenç, İ., 2017. Sebzecilik: Temel Bilgiler, Muhafaza ve Yetiştiricilik. Nobel Yayınları, S: 288.
 • Karabat S., 2018. Türkiye Ve Dünya Bağcılığı. https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ manisabagcilik/Belgeler/genelbagcilik/DUNYA%20VE%20TURKIYE%20BAGCILIGI%20SELCUK%20KARABAT.pdf. ET: 27.09.2018.
 • Karaçalı İ., 1993. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması. EÜ. Ziraat Fakültesi Yayını No: 494, S: 444.
 • Okuroğlu M., Yağanoğu V. Ve Yardımcı N. 1992. Meteroloji I. AÜ. Ziraat Fakültesi yayını No: 125.
 • Oraman NM., 1970. Bağcılık Tekniği II. AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları NO:142, S: 283.
 • Oraman NM., 1972. Bağcılık Tekniği II. AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları NO: 470, S: 402.
 • Sabancı A., 2009. Kahramanmaraş Koşullarında Sofralık Üzüm Çeşidi Adaptasyonu. Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. Manisa, 5-9 Ekim, Cilt II, S: 306-311.
 • Sütyemez M, Gündeşli MA, 2004. Kahramanmaraş’ta İlinin Meyvecilik Durumu. I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs, Kahramanmaraş, S: 1247-1252.
 • Uzun İ., 2015. Bağcılık El Kitabı. Hasad Yayıncılık, İstanbul, S.156.
 • Yıldırım Vd. 2005. Pratik Bağcılık. Manisa Tarım İl Müdürlüğü Yayını, Ege Form Ofset Basım, Manisa S: 208.
 • Yinanç R ve Elibüyük,M 1988. Maraş Tahrir Defteri. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No: 1, S: 468.
 • Yüzer AF, Ağaoğlu E, Tatlıdil H, zmen A, Şıklar E 2006. İstatistik. Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 1448, S: 331.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-4686-9487
Author: İsmail GÜVENÇ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 23, 2019
Acceptance Date : January 14, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Güvenç, İ . (2020). Kahramanmaraş’ta Bağcılığın Mevcut Durumu, Potansiyeli ve Geliştirilmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (3) , 554-560 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.610041