Year 2020, Volume 23 , Issue 3, Pages 568 - 576 2020-06-30

Bitki Yaşı ve Hasat Zamanının Kuşkonmaz Verimi ve Sürgün Kalitesi Üzerine Etkileri
The Effects of Plant Age and Harvest Time on Asparagus Yield and Quality

Şebnem KÖKLÜ [1] , Sevda DOLUNBAY [2] , Gökçen YAKUPOĞLU [3] , Aygül KARACA [4] , Abdullah HAVAN [5] , Ahmet KORKMAZ [6]


Bu çalışmanın amacı farklı hasada başlama yaşı (2 ve 3 yaş) ve hasat zamanlarının (bahar ve yaz aylarında) kuşkonmaz verimi ve sürgün kalitesi üzerine etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla UC 157 F1 çeşidi kuşkonmaz fideleri 2011 ve 2012 yıllarında araziye dikilmişlerdir. Hasada bitkiler iki ve üç yaşlarına geldikleri 2014 yılında başlanmış ve kuşkonmaz bitkilerinin yarısı ilkbaharda diğer yarısı da yazın hasat edilmiştir. Hasada başlama yaşı sürgün verimi ve kalitesini önemli bir şekilde etkilemiş ve 2 yaşında hasada başlanan bitkilerden daha az sayıda sürgün hasat edilmiştir. Ayrıca hasat zamanı, sürgün verimi ve kalitesini etkilemiş ve baharda hasat edilen bitkilerden daha fazla sayıda ve daha kalın sürgün hasat edilmiştir. Baharda yapılan hasat sonucunda 8-12 mm kalınlığa sahip sürgün sayısı azalmış buna karşın 12-16 mm ve 16 mm’den kalın sürgün sayısında artış gözlenmiştir. Tüm bu sonuçlar kuşkonmaz bitkilerinin 2. yılda uzun dönem sürgün verim ve kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmadan hasat edilebileceğini göstermiştir. Ayrıca, sürgünlerin sayısı ve kalitesi dikkate alındığında, yaz hasadının sadece ürün fiyatının yüksek olması kaydıyla bahar hasadına alternatif olabileceği görülmüştür.

The objective of this study was to determine the effect of harvest time and the age at first harvest after transplanting (2 and 3 years old) on asparagus yield and spear quality. For this purpose, UC 157 F1 variety asparagus seedlings were transplanted in the field in 2011 and 2012. Harvesting started in 2014 when the plants were 2 or 3 years old and half of the asparagus plants were harvested in the spring while the other half in the summer. Plant age significantly affected the spear yield and spear thickness with younger plants producing fewer spears. In addition, harvest time also had a significant effect on the number of spears per plant harvested and spear quality. Harvesting asparagus in the spring resulted in higher number of spears per plant and thicker spears. Harvesting in the spring also caused fewer number of spears per plant having a thickness of 8-12 mm but resulted in more spears having a diameter of 12-16 mm or thicker than 16 mm in comparison with summer harvest. All these results clearly indicated that harvesting could begin in the second year without any significant long-term effect on spear yield and quality. Moreover, considering the spear yield and quality, summer harvests could be an alternative to spring harvests only if the market prices are higher.

 • Alan Ö 2017. Kuşkonmaz (Asparagus officinalis L. var. altilis) Tarım Türk Derg 89-94.
 • Benson B, Motes J 1982. Influence of Harvesting Asparagus the Year Following Planting on Subsequent Yield and Quality. HortScience 17: 744-745.
 • Bhowmik PK ve Matsui T 2003. Carbohydrate Status and Sucrose Metabolism in Asparagus Roots over an Extended Harvest Season. Asian Journal of Plant Sciences 2(12): 891-893.
 • Brasher EP 1956. Effects of Spring, Summer and Fall Cutting of Asparagus on Yield and Spear Weight. Proceedings of the Society for Horticultural Science 67:377-383.
 • Caruso G, Villari G, Borrelli C, Russo G 2012. Effects of Crop Method and Harvest Seasons on Yield and Quality of Green Asparagus under Tunnel in Southern Italy. Advances in Horticultural Science 26(2): 51-58.
 • Drost DT 1997. Asparagus (The Physiology of Vegetable Crops, The Centre for Agriculture and Bioscience International, Ed.Wien HC) 621-635.Dufault RJ 1994. Impact of Forcing Summer Asparagus in Coastal South Carolina on Yield, Quality and Recovery from Harvest Pressure. Journal of the American Society for Horticultural Science 119(3): 396-402.
 • Dufault RJ 1995. Harvest Pressures Affect Forced Summer Asparagus Yield in Coastal South Carolina. Journal of the American Society for Horticultural Science 120: 14-20.
 • Eşiyok D 2012. Kışlık ve Yazlık Sebze Yetiştiriciliği. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir.
 • Gąsecka M, Krzesiński W, Stachowiak J, Knaflewski M 2009. The Effect of Temperature and Crown Size on Asparagus Yielding. Folia Horticulturae 21(1): 49-59.
 • Krzesiński W, Gąsecka M, Stachowiak J, Knaflewski M 2008. Plant Age Effect On Asparagus Yielding in Terms of Carbohydrate Balance. Folia Horticulturae 20(2): 29-38.
 • Lloyd J, McCollum J 1938. Yields of Asparagus as Affected by Severe Cutting of Young Plantations. Plant Breeding Reviews, Illinois Agricultural Experiment Station 448: 157-172.
 • Morris DL 1948. Quantitative Determination of Carbohydrates with Dreywoods Anthrone reagent. Science 107: 254-255.
 • Akan Ö 2014. Kuşkonmaz (Asparagus officinalis L.) Yetiştiriciliğinde Ülkemizin ve Dünyanın Durumu. Tralleis Elektronik Dergisi 3: 24-30.
 • Robb AR 1984. Physiology of Asparagus (Asparagus officinalis) as Treated to the Production of the Crop. New Zealand Journal of Experimental Agriculture 12: 251-260.
 • Shelton DM, Lacy ML 1980. Effect of Harvest Duration on Yield and on Depletion of Storage Carbohydrates in Asparagus Roots. Journal of the American Society for Horticultural Science 105: 332-335.
 • Shiomi N. 1992. Content of Carbohydrate and Activities of Fructosyltransferase and Invertase in Asparagus Roots during the Fructo-Oligosaccharide and Fructopolysaccharide Accumulating Season. New Phytologist 122: 421-432.
 • Takatori FH, Stillman JI, Souther FD 1970. Asparagus Yields and Plant Vigour as Influenced by Time and Duration of Cutting. California Agriculture 24(4): 8-10.Wien HC 1997. The Physiology of Vegetable Physiology. CAB International, Madison, WI, USA.
 • Williams JB and Garthwaite JM 1973. The Effects of Seed and Crown Size and Length of Cutting Period on the Yield and Quality of Asparagus Grown on Ridges. Expoler Horticulture 25: 77-86.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-5769-2963
Author: Şebnem KÖKLÜ
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9845-1990
Author: Sevda DOLUNBAY
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4921-0925
Author: Gökçen YAKUPOĞLU
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9142-9678
Author: Aygül KARACA
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2892-681X
Author: Abdullah HAVAN
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3886-5953
Author: Ahmet KORKMAZ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number 2016/ 5-36 M
Thanks Yazarlar bu çalışmaya finansal destek veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne (Proje No: 2016/ 5-36 M) teşekkürü bir borç bilirler.
Dates

Application Date : October 4, 2019
Acceptance Date : January 27, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Köklü, Ş , Dolunbay, S , Yakupoğlu, G , Karaca, A , Havan, A , Korkmaz, A . (2020). Bitki Yaşı ve Hasat Zamanının Kuşkonmaz Verimi ve Sürgün Kalitesi Üzerine Etkileri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (3) , 568-576 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.629335