Year 2020, Volume 23 , Issue 4, Pages 975 - 980 2020-08-31

Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi
Effect of Different Companion Crops on Alfalfa Silage Quality

Hanife MUT [1] , Erdem GÜLÜMSER [2] , Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ [3] , Uğur BAŞARAN [4]


Bu çalışma yoncaya “YN” (Medicago sativa L.) farklı oranlarda ilave edilen (% 100:0, 75:25, 50:50, 25:75) Macar fiği “MF” (Vicia pannonica Crantz), yem şalgamı “YŞ” (Brassica rapa L.) ve yulaf “Y” (Avena sativa L.) karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Hasat zamanı yalın yulafta süt olum, yalın yem şalgamında çiçeklenme, yalın Macar fiğinde alt baklaların oluştuğu dönemde, yalın yoncada ise % 10 çiçeklenme döneminde yapılmıştır. Karışımlarda ise yoncanın hasat zamanı baz alınmıştır. Parçalama işleminden sonra materyaller 2 kg’lık kavanozlarda ağızları hava almayacak şekilde kapatılarak 25±2 oC’de 45 gün süre ile fermantasyona bırakılmıştır. Fermantasyon süresinin sonunda açılan silajlar örneklerinde; kuru madde (KM), pH, ham protein (HP), laktik asit (LA), asetik asit (AA), bütürik asit (BA), potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve demir (Fe) içerikleri belirlenmiştir. Silajların Flieg puanlamalarına göre % 75YN+25Y (97.80), % 25YN+75YŞ (97.20), % 50YN+50Y (96.80), % 25YN+75Y (91.93) ile yalın yulaf (91.33) işlemleri en yüksek değere sahip olmuş ve silaj kalitesi bakımından çok iyi sınıfta yer almıştır. En yüksek LA oranı % 6.570 ile % 75YN+25Y, en düşük ise % 0.780 ile % 75YN+25MF silajlarından elde edilmiştir. Silajların AA asit değeri ise % 0.033-0.283 arasında değişirken, BA tespit edilmemiştir. Silajların Flieg puanları ile ham protein oranları birlikte değerlendirildiğinde; yonca ile yem şalgamının ele alınan tüm oranlarında ve yulaf ile % 75+25 oranında yapılan silajların kalitesinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Objective of this study was to determine silage quality of Hungarian vetch “HV” (Vicia pannonica Crantz), Turnip “T” (Brassica rapa L.) and Oat “O” (Avena sativa L.) added to Alfalfa “A” (Medicago sativa L.) with different proportions (100:0, 75:25, 50:50 ve 25:75%). Harvest was done at milk dought stage for sole oat, flowering stage for sole turnip, exact shape formation period of seeds in the bottom pods for sole Hungarian vetch, 10% flowering stage for sole alfalfa. Besides, the harvest of mixtures was done based on alfalfa. Then, plants were ensiled in 2 kg plastic jars and fermentation at 25±2 oC over 45 days. The silage samples were opened at the end of the fermentation period and dry matter ratio (DM), pH, crude protein ratio (CP), lactic acid (LA), acetic acid (AA), butyric acid (BA), potassium (K), phosphorus (P), calcium (Ca), magnesium (Mg) and iron (Fe) were determined. According to the Flieg score, 75A+25O% (97.80), 25A+75T% (97.20), 50A+50O% (96.80), 25A+75O% (91.93) and sole oat (91.33) silages have the highest value and, they were in good quality class of silage. The highest LA was determined in 75A+25O% (6.570%), while the lowest was 75A+25HV% (0.780%). The AA acid ranged between 0.033-0.283%, and the BA was not found. As a result, when the Flieg score and crude protein ratios was evaluated together, it was concluded that suitable silage quality determined relatively high of alfalfa with all turnip mixture and with oat at 75+25% mixture.
 • Alaca B, Parlak, AÖ 2017. Mısır, sorgum sudanotu melezi ile soya, börülce ve guarin karışık ekimlerinin silaj verimi ve kalitesine etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1): 99–104.
 • Alçiçek A, Özkan K 1996. Silo Yemlerinde destilasyon yöntemi ile süt asidi, asetik asit ve bütirik asit tayini. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3:(2-3):191-198.
 • Anonim 2018a. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/ medas/?kn=92&locale=tr
 • Anonim 2018b. Tarım ve Orman Bakanlığı. Yıllara göre yağış ortalaması. https://www.mgm.gov.tr/ veridegerlendirme/yillik-toplam-yagis-verileri.aspx
 • Başaran U, Gülümser E, Mut H, Çopur Doğrusöz M 2018. Mürdümük +Tahıl Karışımlarının Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(9): 1237-1242.
 • Can M, Kaymak G, Gülümser E, Acar Z, Ayan İ 2019. Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34: 371-376.
 • Dumlu Gül Z, Tan M 2013. Baklagil Yem Bitkilerinin Silajlık Olarak Kullanılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(1): 189-193.
 • Ergin S 2019. Yonca Silajına Tuz Ve Laktik Asit Bakteri İnokulant İlavesinin Silaj Kalitesi, Fermantasyon Profili Ve Mikrobiyel Özellikleri Üzerine Etkileri. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 76 sy.
 • Filya İ 2001. Silaj teknolojisi. Hakan Ofset, İzmir.
 • Geren H, Kavut YT 2009. İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Sorgum (Sorghum sp.) Türlerinin Mısır (Zea mays L.) ile Verim ve Silaj Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46(1): 9-16.
 • Gülümser E, Mut H, Başaran U, Çopur Doğrusöz M 2019. Melas veya Arpa Kırması İlavesinin Börülce ve Soya Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi. BŞEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 6(Özel sayı): 161-167.
 • Harmanşah F 2018. Türkiye’de Kaliteli Kaba Yem ve Sorunları ve Öneriler. TÜRKTOB Dergisi, 25: 9-13.
 • Keleş G, Alataş MS, Ateş S 2013. Silaj Katkıları ile Silolanmış Yonca ve Macar Fiği Silajlarının Besin Değeri ve Fermantasyon Özellikleri. VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 26 - 27 Eylül, Ankara.
 • Kılıç A 1984. Silo yemi. Bilgehan Basımevi. İzmir.
 • Kidambi SP, Matches AG, Gricgs TC 1989. Variability for Ca, Mg, K, Cu, Zn and K/(Ca +Mg) ratio among 3 wheat grasses and sainfoin on the southern high plains. Journal of Range Management, 42: 316-322.
 • Kutlu HR 2002. Tüm Yönleriyle Silaj Yapımı ve Silajla Besleme. Çukurova Üniversitesi, Balcalı-Adana.
 • Periguad S 1970. Les carences en oligo-elements chez les ruminants en france leurdiagnost.les problems souleves par ı’intensification fourragere. Ann. Agron, 21: 635 – 669.
 • Tejada R, Codowell LR, Martin M FG, Concard JH 1985. Mineral element analyses of various tropical forages in Guatemala and their relationship to soil concentrations. Nutrition Reports International, 32: 313-323.
 • Uygur MA 2019. Silaj Kalitesinin Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi. https://arastirma. tarimorman.gov.tr/etae/Belgeler/ EgitimBrosur/ 127-ciftcibro.pdf.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-5814-5275
Author: Hanife MUT (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6291-3831
Author: Erdem GÜLÜMSER
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9159-1699
Author: Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6644-5892
Author: Uğur BAŞARAN
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number 2018-01.BŞEÜ.06-01
Thanks Bu çalışmaya 2018-02.BŞEÜ.06-01 numaralı BAP projesi ile destek sağlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : January 2, 2020
Acceptance Date : April 2, 2020
Publication Date : August 31, 2020

APA Mut, H , Gülümser, E , Çopur Doğrusöz, M , Başaran, U . (2020). Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (4) , 975-980 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.669234