Year 2020, Volume 23 , Issue 4, Pages 798 - 806 2020-08-31

Keçiboynuzunda (Ceratonia siliqua L.) Tohum Ekimi ve Çöğür Dikimi Yolu ile Sulanmayan Koşullarda Bahçe Tesisi Olanakları
Possibilities of Carob (Ceratonia siliqua L.) Orchard Establishment by Sowing of Seed or Planting of Seedling in Non-Irrigated Condition

Recep BALKIÇ [1] , Sadettin GÜLER [2] , Hamide GÜBBÜK [3]


Bu çalışmada tohum ekimi ve çöğür dikimlerinin farklı zamanlarda yapılmasının çöğür yaşama oranı ve gelişimine etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, tohum ekimi ve çöğür dikimleri kasım, aralık ve ocak olmak üzere 3 farklı ay olarak planlanmıştır. Tohumlara ekimden önce kontrol dışında iki farklı ön işlem (30 dk asit ve 30 dk asit + 1 gün suda bekletme) uygulanmıştır. Tohumla ilgili çalışmada, çimlenme oranı, süresi ve enerjisi uygulama ve aylara göre saptanmıştır. Daha sonraki aşamada, ekim ve dikim yolu ile elde edilen çöğürlerde yaşama oranı belirlenmiştir. Yaşayan çöğürlerde 2 yıl süresince 3 ay aralıklarla çöğür çap ve boy ölçümleri yapılmıştır. Tohumla ilgili olarak yürütülen çalışmalarda çimlenme oranı, çimlenme enerjisi ve çimlenme süresi açısından en uygun ay ocak olarak belirlenmiştir. Çimlenme oranı, çimlenme enerjisi ve süresi bakımından her iki ön işlem uygulaması kontrole göre daha başarılı sonuç vermiştir. En yüksek yaşama oranı %56.67 ile ocak ayında 30 dk. asit uygulamasından gelişen çöğürlerde ve en düşük yaşama oranı ise %6.67 ile kasım ayının kontrol uygulamasından gelişen çöğürlerde kaydedilmiştir. Dikim yolu ile elde edilen çöğürlerde en yüksek yaşama oranı %93.64 ile ocak ayında dikilen çöğürlerde saptanmıştır. Araştırma sonuçları, tohum ekimi ve çöğür dikimi için en uygun zaman ocak ayı olduğunu ve tohumlara ekimden önce mutlaka ön işlem uygulamasının gerekli olduğu göstermiştir.

The objective of this study was to determine the effect of seed sowing and seedling planting at different times on the seedling survival rate and development. In this context, seed sowing and seedling planting are planned for three monthly different periods as November, December and January. Two different pre-treatments (30 min acid and 30 min acid + 1 day soaking in water) except of control were applied to the seeds before sowing. Germination rate, time and energy were determined according to application and months in the seed sowing study. In the next stage, the survival rate of the seedlings obtained by sowing and planting was determined. The diameter and length measurements of the surviving seedlings were measured at 3-month intervals for 2 years. The most suitable month in terms of germination rate, energy and time was determined to be January in the study. Both pre-treatment applications gave better results than the control in terms of germination rate, energy and time. The highest survival rate was 56.67% in January for seedlings treated for 30 minutes in acid and the lowest survival rate was 6.67% in November for control treatment. The highest survival rate in seedling planting was obtained in January planting with a rate of 93.64%. Experimental results showed that, the most suitable month for seed sowing and seedling planting was determined to be January and pre-treatments were necessary before sowing of seed.

 • Alvarado AD, Bradford KJ, Hewitt JD, 1987. Osmotic Priming of Tomato Seeds: Effects on Germination, Field Emergence, Seedling Growth and Fruit Yield. Journal of the American Society for Horticultural Science, 112: 427–432.
 • Balkıç R, Güler S, Gübbük H 2017. Marjinal Alanlarda Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Araştırmalar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2): 79–85.
 • Battle I, Tous J 1997. Carob Tree. Ceratonia siliqua L. International Genetic Resources Institute, Rome, Italy, 92 p.
 • Bostan SZ, Kılıç D 2014. The Effects of Different Treatments on Carob (Ceratonia siliqua L.) Seed Germination. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 6(6): 706–708.
 • El Asri A, Ait Aguil F, Douaik A, Ouazzanitouhami A, Douira A 2013. Study of the Effect of İrrigation on The Growth of Carob Plants in Eastern Morocco: Planting with Seedlings A Year. Journal of Animal and Plant Sciences,19(3): 2941–2947.
 • Gübbük H. Güneş E, Topcuoğlu FŞ 2008. Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye III. Tohumculuk Kongresi 25–28 Haziran, Nevşehir.
 • Gübbük H, Erkan M, Pekmezci M, Akgül H, Yaşin D, Güneş E, Adak N, Karaşahin I, Uçgun K 2010. Ekonomik Önem Arz Eden Bazı Yabani ve Kültür Formundaki Keçiboynuzu Tip ve Çeşitleri İle Kapama Bahçe Tesisi, Meyve ve Tohumlarının Bitki Besin Maddesi, Bazı Fiziksel, Pomolojik ve Biyokimyasal Özellikler Yönünden Karşılaştırılması. Tübitak Projesi Sonuç Raporu (Proje No: 106O832), 144sy.
 • Gübbük H, Güneş E, Güven D, Adak N 2012. Keçiboynuzu Tohumlarının Kontrollü Koşullarda Çimlendirilmesi Üzerinde Araştırmalar. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 29(2):1–10.
 • Gübbük H, Tozlu İ, Doğan A, Balkıç R 2016a. Çevre, Endüstriyel Kullanım ve İnsan Sağlığı Yönleriyle Keçiboynuzu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 21(2): 207–215.
 • Gübbük H, Güler S, Etli T, Çetinay Ş, Başaran S 2016b. Keçiboynuzu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Faydalanma. Tübitak Projesi Sonuç Raporu (Proje No: 113O785). 126sy.
 • Güneş E, Gübbük H, Ayala-Silva T. Gözlekçi S, Ercişli S 2013. Effects of Various Treatments on Seed Germination and Growth of Carob (Ceratonia siliqua L.). Pakistan Journal of Botany, 45(4): 1173–1177.
 • Karagüzel O, Çakmakçı S, Ortaçeşme V, Aydınoğlu B 2004. Influence of Seed Coat Treatments on Germination and Early Seedling Growth of Lupinus Varius L. Pakistan Journal of Botany. 36(1): 65–74.
 • Martins- Loução MA, Duarte PJ, Cruz C 1996. Phenological and Physiological Studies During Carob (Ceratonia siliqua L.) Seed Germination. Seed Science Technology, 24: 33–47.
 • Ortiz PL, Arista M, Talavera S 1995. Germination Ecology of Ceratonia siliqua L. (Cesalpinaceae), a Mediterranean Tree. Flora 190:89–95.
 • Pérez-Garcia F 2009. Germination Characteristics and Intrapopulation Variation in Carob (Ceratonia siliqua L.) Seeds. Spanish Journal of Agricultural Research 7(2): 398–406.
 • Ruan S, Xue Q, Tylkowska K 2002. Effects of Seed Priming on Emergence and Health of Rice (Oryza sativa L.) Seeds. Seed Science and Technology. 30:451–458.
 • Tsakaldimi M, Ganatsas P 2001. Treatments Improving Seeds Germination of Two Mediterranean Sclerophyll Species Ceratonia siliqua and Pistacia lentiscus, Proceedings of the Third Balkan Scientific Conference on Study, Conservation and Utilization of Forest Resources, 2–6 October 2001,Sofia/Bulgaria
 • Yıldız A 1995. Keçiboynuzunun (Ceratonia siliqua L.) Değişik Yöntemlerle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 211sy.
 • Yoursheng C, Sziklai O 1985. Preliminary Study on the Germination of Toona Sinensis (A. Juss) Roem. Seed from Eleven Chinese Provenances. Forest Ecology and Management, 10(3):269–281.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-1212-9501
Author: Recep BALKIÇ
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ELMALI MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7203-1944
Author: Sadettin GÜLER
Institution: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3199-0660
Author: Hamide GÜBBÜK (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Country: Andorra


Supporting Institution TÜBİTAK
Project Number 113O785
Thanks Bu araştırma makalesi, TÜBİTAK-113O785 No’lu projeden üretilmiştir. Yazarlar, proje desteğinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkürü bir borç bilirler.
Dates

Application Date : January 15, 2020
Acceptance Date : March 17, 2020
Publication Date : August 31, 2020

APA Balkıç, R , Güler, S , Gübbük, H . (2020). Keçiboynuzunda (Ceratonia siliqua L.) Tohum Ekimi ve Çöğür Dikimi Yolu ile Sulanmayan Koşullarda Bahçe Tesisi Olanakları . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (4) , 798-806 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.675569