Year 2020, Volume 23 , Issue 4, Pages 788 - 797 2020-08-31

Kivi (Actinidia deliciosa L.)’de Ozon Gazı Uygulamasının Hasat Sonrası Kalite Üzerine Etkileri
Effects of Ozone Gas Application on Postharvest Quality in Kiwifruits (Actinidia deliciosa L.)

Kübra YAŞAR [1] , Mehmet KASIM [2] , Rezzan KASIM [3]


Bu araştırmada ozon gazının kivi muhafazası sırasında kalite kayıplarını geciktirmedeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla depolama öncesi, kivi meyvelerine 0.3±0.02 μL L-1 dozundaki ozon gazı dört farklı sürede (6, 12, 24, 48 saat) uygulanmıştır. Uygulama sonrası kiviler 1±1°C sıcaklık ve %80-85 oransal nem koşullarında 6 ay depolanmıştır. Kivi meyvelerinde depolama süresince aylık aralıklarla; ağırlık kaybı, suda çözünür toplam kuru madde (SÇKM), meyve eti sertliği, meyve kabuk rengi (L* a* b*), fruktoz, glikoz, sakkaroz, toplam şeker, tat puanlaması, titre edilebilir asit miktarı, elektrolit sızıntısı ve toplam klorofil miktarı analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 12 saatlik ozon gazı uygulaması; meyve eti sertliği, ağırlık kaybı, titre edilebilir asit miktarı ve SÇKM miktarı bakımından en iyi uygulama olmuştur. Ancak bu uygulama elektrolit sızıntısının artmasına neden olmuştur. Ozon gazı renk üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etki oluşturmamıştır. Ozon uygulanan kivi meyvelerinde kontrole göre sakarozun daha yavaş parçalanması nedeniyle ozon uygulamalarının olgunlaşmayı geciktirici etkisinin olduğu söylenebilmektedir.

Objective of this study was to determine the effect of ozone gas on to delay quality losses during the storage of kiwifruit. For this aim, kiwifruits were treated with 0.3±0.02 μL L-1 dose of ozone at the four different times (6, 12, 24, 48 hours) before storage. After ozone treatments, the kiwifruits were stored at 1±1°C temperature and 80-85% relative humidity for six months after the treatments. Weight loss, total soluble solids, fruit firmness, fruit flesh color (L* a* b*), fructose, glucose and sucrose content, total sugar, taste point, titratable acidity, electrolyte leakage and total chlorophyll content were determined at monthly intervals, during storage. According to the results, the ozone treatment at 12 hours was the best in terms of fruit firmness, weight loss, titratable acids, and total soluble solids. While, this treatment caused increasing electrolyte leakage, overall, the ozone gas treatments did not create any negative or positive effect on the color of kiwifruit. Also, it could be said that the ozone treatments delayed the ripening of kiwifruit because of its decreasing effect on sucrose breakdown compared to control.

 • Aguayo E, Escalona VH, Artes F 2006. Effect of Cyclic Exposure to Ozone Gas Onphysicochemical, Sensorial and Microbial Quality of Whole and Sliced Tomatoes. Postharvest Biol. Technol 39:169-177.
 • Alexandre EM, Santos-Pedro DM, Brandão TR, Silva CL 2011. Influence of Aqueous Ozone, Blanching and Combined Treatments on Microbial Load of Red Bell Peppers, Strawberries and Watercress. Journal of Food Engineering 105(2): 277-282.
 • Ali A, Ong MK, Forney CF 2014. Effect of Ozone Pre-Conditioning on Quality and Antioxidant Capacity of Papaya Fruit During Ambient Storage. Food Chemistry 142:19-26.
 • Bal E 2009. Hasat Sonrası Potasyum Permanganat, UV-C, Salisilik Asit Ve Sıcaklık Uygulamalarının Kivi Kalitesi ve Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri. Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı (Doktora Tezi), 131s.
 • Bolel H, Koyuncu MA, Erbaş D 2019. Ozon ve Fungusit Uygulamalarının Narda Soğukta Depolama Boyunca Meyve Kalitesi Değişimi Üzerine Etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(4): 1841-1850.
 • Burdon J, Clark C 2001. Effect of Postharvest Water Loss on ‘Hayward’ Kiwifruit Water Status. Postharvest Biology and Technology 22(3): 215-225.
 • Çağatay Ö 2006. Ozon uygulamasının adı Kirazın Soğukta Depolanma süresiÜzerine Etkisi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), 52s.
 • Çavuşoğlu G 2014. Farklı Doz Ozon Gazı Uygulamalarının Hasat Sonrası Soğukta Saklama Sırasında Brokoli, Salatalık ve Domates Kalitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), 113s.
 • Çelikel FG 2018. Organik Bahçe Ürünlerinin Hasat Sonrası Kalitelerinin Korunması. Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 6(2): 175-182.
 • Dinçer C, Topuz A 2006. Meyve ve Sebzelerin Muhafazasında İyonize Radyasyon Kullanımı. Türkiye 9. Gıda Kongresi s. 285-288.
 • Ekici L, Sağdıç O, Kesmen Z 2006. Gıda Endüstrisinde Alternatif Bir Dezenfektan: Ozon. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi:1: 47-57.
 • FAO 2018. FAOSTAT. FAO: http://www.fao.org/ faostat/en/#home
 • Feliziani E, Romanazzi G, Smilanick JL 2014. Application of Low Concentrations of Ozone During the Cold Storage of Table Grapes. Postharvest Biol. Technol 93: 38-48.
 • Garcia CV, Quek SY, Stevenson, RJ, Winz RA 2012. Characterisation of Bound Volatile Compounds of a Low Flavour Kiwifruit Sspecies: Actinidia eriantha. Food Chemistry, 134(2): 655-661.
 • Glowacz M, Colgan R, Rees D 2015. Influence of Continuous Exposure to Gaseous Ozone on the Quality of Red Bell Peppers, Cucumbers and Zucchini. Postharvest Biol Technol, 99: 1-8.
 • Halloran N, Çağıran R, Kasım MU 1996. Sebzelerde Hasat Sonrası Üşüme Zararı. Gıda, 21(5):359-366.
 • Hawthorne BT, Reid MS 1982. Possibility for Fungicidal Control of Kiwifruit Fungal Storage Rots. New Zealand journal of experimental agriculture 10(3): 333-336.
 • Horvitz S, Cantalejo MJ 2014. Application Of Ozone For The Postharvest Treatment Of Fruits And Vegetables. Critical Reviews in Food Science And Nutrition, 54(3): 312-339.
 • Karaçalı İ 2014. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:494, 481sy.
 • Karakurt H, Aslantaş R 2008. Bitki Renk Maddelerinin (Pigmentler) Oluşum ve Değişim Fizyolojisi. Alatarım, 7 (2): 34-41.
 • Kasım MU, Kasım R 2015. Postharvest UV-B Treatments Increased Fructose Content of Tomato (Solanum lycopersicon L. cv. Tayfun F1) Harvested at Different Ripening Stages. Food Science and Technology Campinas, 35(4): 742-749.
 • Kasım MU, Kasım R 2016. Taze Kesilmiş Ispanaklarda Farklı Dalga Boyundaki Ultraviyole Işınlarının Hasat Sonrası Kaliteye Etkisi. YYÜ Tar.Bil.Dergisi 26(3): 348-359.
 • Macrae EA, Bowen JH, Stec MG 1987. Maturation of Kiwifruit (Actinidia deliciosa cv Hayward) from two Orchards: Differences in Composition of the Tissue Zones. Journal of the Science of Food and Agriculture, 47(4): 401-416.
 • Mencarelli F, Saltveit MJ 1988. Ripening of Mature-Green Tomato. Journal of The American Society for Horticultural Science, 122: 594-598.
 • Minas IS Tanou G, Belghazi M, Job D, Manganaris GA, Molassiotis A 2012. Physiological and Proteomic Approaches to Address the Active Role of Ozone in Kiwifruit Postharvest Ripening. Journal of Experimental Botany, 63(7): 2449–2464.
 • Minas IS, Tanou G, Krokida A, Karagiannis E, Belghazi M, Vasilakakis M, Papadopoulou KK, Molassiotis A. 2018. Ozone-Induced ınhibition of Kiwifruit Ripening is Amplified by 1- mMthylcyclopropene and Reversed by Exogenous Ethylene. BMC Plant Biology, 18:358:1-19.
 • Nadas A, Olmo M, García JM 2003. Growth of Botrytis cinerea and Strawberry Quality in Ozone enriched Atmospheres. Journal of Food Science, 68: 798–1802.
 • Nunes MC, Emond JP, Rauth M, Dea S, Chau KV 2009. Environmental Conditions Encountered During Typical Consumer Retail Display Affect Fruit and Vegetable Quality and Waste. Postharvest Biology and Technology, 51(2): 232-241.
 • Özer MH, Eriş A, Türk R, Sivritepe N 1997. Normal, Modifiye ve Kontrollü Atmosfer Koşullarında Muhafaza Edilen Kivilerde Biyokimyasal Değişimler ve Kalite Kayıpları. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 21-24 Ekim 1997, Yalova. s:125-134.
 • Pareek S 2016. Ripening physiology: An overview. Postharvest Ripening Physiology of Crops, 1st ed.; Pareek, S., Ed, 1-48.
 • Perez AG, Sanz C, Rios JJ, Olias R, Olias JM (1999) Effects ofozone treatment on postharvest strawberry quality. J Agric FoodChem 47(4):1652–1656.
 • Savaş E, Tavşanlı H, Gökgözoğlu İ 2014. Gıda Endüstrisinde Ozon Uygulamaları. Türk Tarım– Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(3): 122-127.
 • Servili A, Feliziani E, Romanazzi G. 2017. Exposure to Volatiles of Essential Oils Alone or Under Hypobaric Treatment to Control Postharvest Gray Mold of Table Grapes, Postharvest Biology and Technology. (133): 36-40.
 • Schroeder R, Atkinson RG 2006. Kiwifruit cell walls: Towards an understanding of softening? New Zealand Journal of Forestry Science 36(1): 112–129.
 • Sholberg PL, Conway WS 2016. Postharvest Pathology. (Ed. KC Gross, YW Chien, S Mikal) The Commercial Storage of Fruits, Vegetables, and Florist and Nursery Stocks, s. 111-127.
 • Skog LJ, Chu CL 2001. Effect of ozone on qualities of fruits and vegetables in cold storage. Canadian Journal of Plant Science 81: 773-778.
 • Souza LP, Faroni LR, Heleno FF, Cecon PR, Gonçalves TD, Silva GJ 2018. Effects of ozone treatment on postharvest carrot quality. LWT Food Science and Technology 90: 53-60.
 • Tabakoglu N, Karaca H 2018. Effects of ozone-enriched storage atmosphere on postharvest quality of black mulberry fruits (Morus nigra L.). LWT, 92: 276-281.
 • USDA., Erişim Tarihi: 1 Nisan 2018, United States Department of Agriculture Agricultural Research Service . adresinden alınmıştır.
 • Whangchai K, Saengnil K, Singkamanee C, Uthaibutra J. 2010. Effect of Electrolyzed Oxidizing Water and Continuous Ozone Exposure on the Control of Penicillium Digitatum on Tangerine cv. ‘Sai Nam Pung’ during Storage. Crop Protection, 29(4):386-389.
 • Yıldız PO Yangılar F 2014. Ozon ve Gıda Endüstrisinde Kullanım Alanları. Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(1): 94-101.
 • Yılmaz F, Kasım MU, Koşumcu S, Kasım R. 2019. Çilekte (Fragaria x ananassa Duch.) Hasat Sonrası Enfeksiyon ve Kalite Üzerine Bazı Uçucu Yağların Etkisi. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(1): 27-35.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-5311-9553
Author: Kübra YAŞAR
Institution: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Umuttepe-Kocaeli
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2976-7320
Author: Mehmet KASIM
Institution: Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, 41285, Kartepe-Kocaeli
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2279-4767
Author: Rezzan KASIM (Primary Author)
Institution: Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, 41285, Kartepe-Kocaeli
Country: Turkey


Supporting Institution Kocaeli Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number 2017/096
Thanks Bu çalışmayı 2017/096 numara ile destekleyen Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : January 29, 2020
Acceptance Date : March 17, 2020
Publication Date : August 31, 2020

APA Yaşar, K , Kasım, M , Kasım, R . (2020). Kivi (Actinidia deliciosa L.)’de Ozon Gazı Uygulamasının Hasat Sonrası Kalite Üzerine Etkileri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (4) , 788-797 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.681591