Year 2020, Volume 23 , Issue 4, Pages 1085 - 1095 2020-08-31

Determining Properties of Barns of Dairy Cattle Farms in Muş Province
Muş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Barınak Özelliklerinin Belirlenmesi

Galip BAKIR [1] , Mustafa KİBAR [2]


This study was conducted to evaluate the barn properties of dairy cattle farms in Muş province. For this purpose, a survey was performed with 346 farmers using random sampling method. Barns of the farms were constructed as independent (85.8%). More than half of the farmers built barns based on their own experience (58.6%). The estimated area of the barns in the farms changed between 51-200 m2. The proportion of the farms in which all required divisions were included was determined as 2.8%. Manure cleaning was done, mostly, by hand daily (90.3%). Manure was burned (48.7%), utilized as fertilizer (19%) or sold (5%). Litter was utilized in 66.5% of the farms. Most commonly used litter was the straw (55.6%) and followed by manure (23.4%). This research provides important information regarding to basic aspects of dairy farms in Mus province. This information could be utilized in improving dairy farming in the province.
Bu çalışma Muş ili süt sığırı işletmelerinin barınak durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak 346 işletmeci ile anket çalışması yapıldı. Genel olarak, Muş ilinde bulunan süt sığırı barınaklarının çoğunluğu müstakil (85.8%) olarak inşa edilmiştir. İşletmecilerin yarıdan fazlası barınaklarını (%58.6) kendi tecrübesine göre yapmışlardır. İşletmelerde tahmini barınak alanı 51-200 m2 arasında yoğunlaşmaktadır. Tüm bölmelerin bulunduğu işletmelerin oranı %2.8 olarak belirlenmiştir. Barınakların temizliği çoğunlukla her gün el ile (%90.3) yapılırken, elde edilen gübreler yakılarak (%48.7), gübre (%19.0) olarak veya satılarak (%5.0) değerlendirilmektedir. İşletmelerin yarıdan fazlasında (%66.5) altlık kullanılmakta olup en yaygın olarak kullanılan altlık saman (%55.6) ve hayvan gübresi (%23.4)’dir. Barınak özellikleri bakımından işletmeler arasında ilçelere göre önemli farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.01). Bu farklılıkların genel olarak, eğitim seviyesinden, iş tecrübesinden ve işletmede bulunan hayvan sayısından kaynaklandığı düşünülmektedir.
 • Akkuş Z 2009. Konya İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. SÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 39s.
 • Avsever F 2016. Konya İli Ereğli İlçesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. SÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 45s.
 • Aydın R, Güler O, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M 2016. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Doğa Bilimleri Dergisi 19(1): 98-111.
 • Bakan Ö 2014. Ağrı İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 92s.
 • Bakır G 2002. Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 12(2): 1-10.
 • Bayraktar H, Uğurlu N, Yılmaz AM 2010. Bitlis İli Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri Süt Sığırı İşletmelerinde Barınakların Değerlendirmesi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 24(2): 17-22.
 • Boz İ 2013. Doğu Akdeniz Bölgesinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16(1): 24-32.
 • Cochran WG 1977. Sampling techniques (3rd Edition). John Wiley&Sons New York. https://www. academia.edu/ 29684662/ pdf. (Erişim tarihi: 14.01.2019).
 • Cook NB 2002. The İnfluence of Barn Design on Dairy Cow Hygiene, Lameness and Udder Health. Proc. of the 35 th Ann. Amer. Assoc. Bov. Pract., Madison, WI. Amer. Assoc. Bov. Pract., Rome, GA, 97-103.
 • Güler O, Aydın R, Diler A, Yanar M, Koçyiğit R, Maraşlı A 2017. Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Erzurum İli Narman İlçesi Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27(3): 396-405.
 • Han Y, Bakır G 2010. Özel Besi İşletmelerinin Barınak Yapısı ve Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 41(1): 45-51.
 • Kayar Y 2011. Denizli Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Barınakların Yapısal Yönden Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 124s.
 • Kaygısız A, Tümer R 2009. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. 2. Barınak Özellikleri. KSÜ Doğa Bilimleri Derg 12(1): 40-47.
 • Köseman A, Şeker İ 2016. Malatya İlinde Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu. I. Yapısal Özellikler. FÜ Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 30(1): 05-12.
 • Mundan D, Atalar B, Meral BA, Yakışan MM 2018. Modern Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 13(2): 201-210.
 • Oğuz MN, Oğuz FK, Sipahi C 2013. Burdur'da Süt Üretiminde Maliyet Durum Tespiti ve Eğitim Faaliyeti 2. Kısım. Barınak ve Yem Kullanımına İlişkin Özellikler. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 84(1): 1-8.
 • Özder AÖM, Özder M 2008. Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 5(2): 197-203.
 • Öztürk NN 2009. Mardin ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. SÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Doktora Tezi, 74s.
 • Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N 2014. Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Çayırlı İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11(3): 19-26.
 • Şahin AÇ 2016. Kastamonu-Şenpazar İlçesi Büyükbaş Sığır Barınaklarının Yapısal Özellikleri ve Yeni Barınak Modelinin Geliştirilmesi. SÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 70s.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H 2012. Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Fırat Ünv. Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 26(1): 9-16.
 • Tugay A, Bakır G 2006. Giresun Yöresindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların Yapısal Durumu. Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi 37(1): 39-47.
 • Turhan H 2016. Konya-Karatay İlçesinde Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri. SÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 66s.
 • Uğurlu N, Şahin S 2010. Kayseri İli Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 24(2): 23-26.
 • Vasseur E, Borderas F, Cue RI, Lefebvre D, Pellerin D, Rushen J, De Passillé AM 2010. A Survey of Dairy Calf Management Practices in Canada That Affect Animal Welfare. Journal of Dairy Science 93(3): 1307-1316.
 • Yamane T 2006. Temel örnekleme yöntemleri. (Çeviri: Esin A, Bakır MA, Aydın C, Güzbüzsel E) Literatür yayınları: 53, İstanbul, 411.
 • Yazıcıoğlu Y, Erdoğan S 2014. SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık.
 • Yıldız B 2013. Çankırı İli Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri ve Yeni Barınak Modellerinin Geliştirilmesi. SÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 95s.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-0816-227X
Author: Galip BAKIR (Primary Author)
Institution: Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1895-019X
Author: Mustafa KİBAR
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Thanks Bu çalışmanın yapılmasında emeği geçen tüm Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : February 10, 2020
Acceptance Date : April 30, 2020
Publication Date : August 31, 2020

APA Bakır, G , Ki̇bar, M . (2020). Muş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Barınak Özelliklerinin Belirlenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (4) , 1085-1095 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.687242