Year 2020, Volume 23 , Issue 4, Pages 816 - 823 2020-08-31

Physical and Chemical Characterization of Promising Medlar Genotypes from Çarşamba District (Samsun province, Turkey)
Çarşamba İlçesi (Samsun) Ümitvar Muşmula Genotiplerinin Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyonu

Eda MARAL GÜRBÜZ [1] , Saim Zeki BOSTAN [2]


This study was carried out on the medlar genotypes (Mespilus germanica L.) grown in Çarşamba district of Samsun province of Turkey in 2017 and 2018. The genotypes physical and chemical traits were examined. Genotypes with fruit weight over 20 g were evaluated based on the two-year average values and thus 20 genotypes were included in the study. In the genotypes, the “Weighted-Rankit Scale” was made according to the two-year average values of fruit weight, fruit flesh ratio, soluble solid content and yield potential of the trees. Result indicated that 5 studied genotypes were found to be promising. In the promising genotypes, fruit weight ranged between 28.1-31.6 g, fruit width 37.4-39.8 mm, fruit length 37.3-44.7 mm, fruit flesh ratio 87.9-91.0%, fruit flesh firmness 65.9-89.0%, seed number 4.8-5.1 per fruit, total dry matter 25.9-28.1%, soluble solid content 10.4-15.2%, vitamin C 24.1-36.7 mg 100g-1, antioxidant activity 22.3-72.0 mmol 100g-1, fructose content 6202.7-7790.6 mg 100g-1, malic acid content 1155.8-1495.4 mg 100g-1 and total phenol content 37.6-71.3 mg 100g-1.

Bu araştırma 2017 ve 2018 yıllarında Samsun ili Çarşamba ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen muşmula (Mespilus germanica L.) populasyonu ile üreticiler tarafından yetiştirilen genotipler üzerinde yürütülmüştür. Genotiplerde fiziksel ve kimyasal karakterizasyon yapılmıştır. İki yıllık ortalama değerlere göre meyve ağırlığı 20 g’ın üzerinde olan genotipler değerlendirilmiş ve böylece 20 genotip çalışma kapsamına alınmıştır. İncelenen genotiplerde meyve ağırlığı, meyve eti oranı, suda çözünür kuru madde oranı ve ağaçların verim potansiyeline ait iki yıllık ortalama değerlere göre tartılı derecelendirme yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda 5 genotip ümitvar olarak seçilmiştir. Ümitvar genotiplerde ortalama meyve ağırlığı 28.1-31.6 g, meyve eni 37.4-39.8 mm, meyve boyu 37.3-44.7 mm, meyve eti oranı %87.9-91.0, meyve eti sertliği %65.9-89.0, tohum sayısı 4.8-5.1 adet meyve-1, toplam kuru madde oranı %25.9-28.1, suda çözünür kuru madde miktarı %10.4-15.2, C vitamini içeriği 24.1-36.7 mg 100g-1, antioksidan aktivite 22.3-72.0 mmol 100g-1, fruktoz içeriği 6202.7-7790.6 mg 100g-1, malik asit içeriği 1155.8- 1495.4 mg 100g-1 ve toplam fenol içeriği 37.6-71.3 mg 100g-1 arasında değişmiştir.
 • Akçay ME, Özdemir Y, Doğan A 2016. Muşmula Yetiştiriciliğinde Yeni Bir Çeşit Olan Akçakoca 77®’nin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. BAHÇE (Özel Sayı cilt:1) 45: 832-837.
 • Akın Y., Bostan SZ 2018. Chemical Pre-Characterization of Medlar Genotypes in Terme District (Samsun, Turkey). International Journal of Environmental Research and Technology, 1(2): 08-10.
 • Akın Y 2019. Samsun İli Terme İlçesi Muşmula Genotiplerinin Kimyasal ve Fiziksel Karakterizasyonu. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 36 sy.
 • Anonim 2018. https://www.bilgidoktoru.com/dongel-musmula-meyvesinin-faydalari.
 • Aygün A, Taşçı AR 2013. Some Fruit Characteristics of Medlar (Mespilus germanica L.) Genotypes Grown in Ordu, Turkey. Scientific Papers, Series B, Horticulture LVII: 149-151.
 • Bostan SZ 2002. Interrelationships among Pomological Traits and Selection of Medlar (Mespilus germanica L.) Types in Turkey. Journal American Pomological Society 56(4): 215-218.
 • Bostan SZ, İslam A 2007. Doğu Karadeniz Bölgesi Muşmulalarının (Mespilus germanica L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 4-7.09.2007, Erzurum, (Cilt 1: Meyvecilik): 494-501.
 • Canbay Seçilmiş H, Atay E, Oğüt S 2015. Determination of Fruit Characteristics, Fatty Acid Profile and Total Antioxidant Capacity of Mespilus germanica L. Fruit. Journal of Coastal Life Medicine 3(11); 930-933.
 • Cevahir G, Bostan SZ 2018. Antioxidant Capacity of Selected Some Medlar Genotypes (Mespilus germanica L.). International Journal of Environmental Research and Technology, 1(2): 6-7.
 • Çakır E, Öztürk A 2019. Samsun İli Tekkeköy İlçesinde Yetişen Ümitvar Muşmula Genotiplerinin Belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD) 5(2): 240-249.
 • Davis PH 1972. Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. 4. The University Press. Edinburgh, pp. 657.
 • Demir Ö 2006. Muşmula (Mespilus germanica L.) Meyvelerinin Olgunlaşması Sırasındaki Polifenol Oksidazın Karakterizasyonu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 63 sy.
 • Duman C 2019. Aybastı (Ordu) İlçesinde Yetişen Ümitvar Muşmula (Mespilus germanica L.) Genotiplerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 55 sy.
 • Ekim T, Koyuncuoğlu M, Vural H, Duman İ, Aytaç Z, Adıgüzel N 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler). (Red Data Book of Turkish Plants (Preridophyta and Spermatophyta).TTKD, Barışcan Ofset. Ankara.
 • Ercisli S, Sengul M, Yildiz H, Sener D, Duralija B, Voca S, Dujmovic Purgar D 2012. Phytochemical and Antioxidant Characteristics of Medlar Fruits (Mespilus germanica L.). Journal of Applied Botany and Food Quality 85-90.
 • Gülçin I, Topal F, Öztürk Sarıkaya SB, Bursal E, Bilsel G, Gören AC 2011. Polyphenol Contents and Antioxidant Properties of Medlar (Mespilus germanica L.). Records of Natural Products 5 (3): 158-175.
 • Hacıseferoğulları H, Özcan M, Sonmete HM, Özbek O 2005. Some Physical and Chemical Parameters of Wild Medlar (Mespilus germanica L.) Fruit Grown in Turkey. Journal of Food Engineering 69: 1-7.
 • Közen P, Bostan SZ 2016. Trabzon İli Tonya İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Muşmula Tiplerinin (Mespilus germanica L.) Seleksiyonu. International Multidisciplinary Congress of Eurasia July 11-13 2016 Odessa (Ukraine).
 • Özkan Y, Gerçekçioğlu R, Polat M 1997. Tokat Merkez İlçede Yetiştirilen Muşmula (Mespilus germanica L.) Tiplerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu 2-5 Eylül 1997, Yalova. Sayfa: 123-129.
 • Phipps JB, O’Kennon RJ, Lance RW 2003. Hawthorns and Medlars. Royal Horticultural Society, Cambridge, U.K.
 • Sarıyıldız, S 2019. Giresun İli Merkez İlçede Doğal Olarak Yetişen Muşmula Genotiplerinin (Mespilus germanica L.) Seleksiyonu. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 38 sy.
 • TÜİK 2020. https://biruni.tuik.gov.tr/ medas/ ?locale=tr.
 • Uzun M, Bostan SZ 2014. Sürmene İlçesinde (Trabzon) Doğal Olarak Yetişen Muşmula Genotiplerinin (Mespilus germanica L.) Seleksiyonu. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(2): 604-613.
 • Yılmaz A 2015. Tokat’ta Doğal Olarak Yetişen Muşmula (Mespilus germanica L.) Genotiplerinin Seleksiyonu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 115 sy.
 • Yılmaz A, Gerçekçioğlu R 2013. Tokat Ekolojisi Muşmula (Mespilus germanica L.) Popülasyonu ve Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 01-04.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-0093-4017
Author: Eda MARAL GÜRBÜZ
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6398-1916
Author: Saim Zeki BOSTAN (Primary Author)
Institution: ordu üniversitesi
Country: Turkey


Supporting Institution Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number BY-1728
Thanks Bu makale Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Eda MARAL GÜRBÜZ tarafından tamamlanan Yüksek Lisans Tezinden hazırlanmış olup Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen BY-1728 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı ilgili kuruma ve birime teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : February 20, 2020
Acceptance Date : April 6, 2020
Publication Date : August 31, 2020

APA Maral, E , Bostan, S . (2020). Çarşamba İlçesi (Samsun) Ümitvar Muşmula Genotiplerinin Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyonu . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (4) , 816-823 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.692052