Year 2020, Volume 23 , Issue 5, Pages 1163 - 1174 2020-10-31

Aydın Yöresindeki Örtüaltı İşletmelerin Yapısal Özelliklerinin İrdelenmesi
Investıgation of Undercover Systems in Terms of Structural Criteria in Aydın Region

Gülsüm ŞİMŞEK [1] , Necdet DAĞDELEN [2]


Türkiye’de örtüaltı faaliyetleri ekolojik koşulların etkisiyle gelişmiş olup, özellikle iklimin uygun olduğu başta Akdeniz sahil kesiminde olmak üzere Ege Bölgesi’nde de yaygınlaşmıştır. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarına göre belirlenen örtüaltı yetiştiricilikle uğraşan 45 adet çiftçiye anket uygulanarak, ölçüm ve fotoğraflama çalışmaları yapılmıştır. Ankette, örtüaltı yetiştiriciliğinde kullanılan yapı sistemi ve yapısal özellikleri belirlenmiştir. Örtüaltı yapılarında karşılaşılan yaygın sorunlar tespit edilmiştir. Örtüaltı yapıların ısıtılması, ısı korunumu, sulanması, havalandırılması, serinletilmesi, aydınlatılması ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, yöredeki örtüaltı üretim sistemlerinin yapısal özellikleri ve yeterlilikleri belirlenmiş ve bu yapıların geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Örtüaltı işletmelerinin son yıllardaki gelişme ve değişimlerinin Aydın yöresindeki geleneksel örtüaltı üretimine yansıyıp yansımadığı ve buna yönelik olarak son yıllarda örtüaltı yapılarının mevcut durumu değerlendirilmiştir.

Undercovered activities in Turkey have been developed due to ecological conditions, and have become widespread in the Aegean Region, especially in the Mediterranean coast, where the climate is favorable. In the province of Aydın in the Aegean Region, 45 farmers engaged in undercover farming determined by the Aydın Provincial Directorate of Agriculture and Forestry were surveyed and mesurement and photographing of structures were studied. In the survey, the structural system used in undercover cultivation and their structural characteristics were determined. Common problems encountered in under covered structures were identified. Information on heating, heat preservation, irrigation, ventilation, cooling and illumination of undercovered structures were obtained. As a result of the research, the structural features and competencies of the undercover production systems in the region were determined and suggestions for the development of these structures were presented. It has been evaluated whether the recent developments and changes of undercover enterprises are reflected in the traditional undergone production in Aydın region and the current situation of undercover structures in recent years has been evaluated.

 • Anonim 2016. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Müdürlüğü Kayıtları. Aydın.
 • Coşkun M 2000. İzmir ve Civarındaki Seraların Konstrüksiyon Özelliklerinin Saptanması ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 212 sy.
 • Çanakcı M, Akıncı İ 2007. Antalya İli Seralarında Kullanılan Havalandırma ve Isıtma Sistemleri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20(2): 241-252.
 • Çiçek A, Erkan O 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Ders Notları Serisi No: 6, Tokat.
 • Gale U, Tüzel Y, Öztekin GB 2014. Antalya’nın Kepez İlçesinde Geleneksel Sera Üretiminin Özellikleri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 1: 68-77.
 • Genç Ö, Yüksel AN, Şişman CB, Gezer E 2010. Balıkesir Koşullarında Sera Isı Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 24(2): 73-84.
 • Gezer E, Yüksel AN, Şişman CB 2009. Yalova Yöresindeki Süs Bitkisi Seralarının Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 46 (3): 199-207.
 • Güllüler F 2007. Adana İli ve İlçelerindeki Seraların Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi ve TSE Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 84 sy.
 • Mercan Y 2013. Manisa Yöresinde Örtüaltı İşletmelerinin ve Üretim Sistemlerinin Yapısal Analizi ve Geliştirilmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 129 sy.
 • Papadakis G, Briassoulis D, Scarascia Mugnozza G, Vox G, Feuilloley P, Stoffers, JA 2000. Review Paper (SE—Structures and Environment): Radiometric and Thermal Properties of, and Testing Methods for, Greenhouse Covering Materials. Journal of Agricultural Engineering Research 77(1): 7-38.
 • Saltuk B, Alagöz T 2006. Mersin Yöresindeki Plastik Seraların Mevcut Durumu, Sorunları ve Geliştirme Olanakları. ÇÜZF Dergisi 21(1): 129-138.
 • Sevgican A, Tüzel Y, Gül A, Eltez RZ 2000. Türkiye’de Örtüaltı Yetiştiriciliği. V. Türkiye Ziraat Teknik Kongresi 17–21 Ocak 2000 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (2. Cilt) 679–707, Ankara.
 • Şahin G, Kendirli B 2012. Türkiye’de Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 25(1): 9-15.
 • Tüzel Y, Gül A, Daşgan HY, Özgür M, Özçelik N, Boyacı HF, Ersoy A 2005. Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Gelişmeler. Türkiye Ziraat Mühendisleri VI. Teknik Kongresi Bildirileri 609-627, Ankara.
 • Tüzel Y, Öztekin GB, Karaman İ 2010. Serik İlçesindeki Modern ve Geleneksel Sera İşletmelerinin Üretici Özellikleri, Sera Yapısı ve Sebze Üretim Teknikleri Bakımından Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47(3): 223-230.
 • Ünal HB, Demir V, Çoban H, Günhan T, Yılmaz Hİ, Alkan İÖ 2015. Gediz Havzası Manisa Yöresinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Örtü Malzemesi Kullanımının Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 52 (3): 257-267.
 • Üstün S, Baytorun AN 2003. Sera Projelerinin Hazırlanmasına Yönelik Bir Uzman Sistemin Oluşturulması. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1): 168-176.
 • Yaslıoğlu E, Durmuş S 2017. Bursa İlinde Yetiştiricilik Yapılan Seraların Yapısal Yönden Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (Ek Sayı): 164-171.
 • Yüksel E, Yüksel AN 2011. Tekirdağ’da Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 8(2): 153-159.
 • Zaimoğlu Z 2017. Farklı İklim Bölgelerindeki Seralar için Isı Gereksinimlerinin Modellenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 32(4): 79-86.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-0468-5329
Author: Gülsüm ŞİMŞEK
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7116-3718
Author: Necdet DAĞDELEN (Primary Author)
Institution: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Country: Turkey


Supporting Institution Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Project Number ZRF-17003
Thanks Bu çalışma, Yüksek Lisans çalışmasının bir bölümünden üretilmiştir. Çalışmanın yürütülmesinde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi (ZRF-17003 nolu proje) tarafından verilen destek için teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : March 3, 2020
Acceptance Date : April 30, 2020
Publication Date : October 31, 2020

APA Şi̇mşek, G , Dağdelen, N . (2020). Aydın Yöresindeki Örtüaltı İşletmelerin Yapısal Özelliklerinin İrdelenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (5) , 1163-1174 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.697932