Year 2021, Volume 24 , Issue 4, Pages 784 - 794 2021-08-31

Besni Üzüm Çeşidinin Salkım, Tane ve Bazı Fitokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of Pomological and Some Phytochemical Properties of Besni Grape Variety

Nazan BALBABA [1] , Sefair BAĞCI [2]


Besni üzüm çeşidi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen beyaz renkli ve çekirdekli kurutmalık bir üzüm çeşididir. Bu çalışma ile Kahramanmaraş ili Pazarcık İlçesi’nde üretimi yapılan Besni üzüm çeşidinin pomolojik özellikleri, toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan kapasite gibi özellikler araştırılmıştır. Bu survey çalışmasında Akçalar, Kizirli ve Yumaklıcerit köylerindeki 12 farklı üzüm bağından ve bu bağlarda bulunan farklı omcalardan salkım örnekleri alınmıştır. Salkım ve tane özellikleri ile üzüm şırasında SÇKM (suda çözünür kuru madde miktarı), titrasyon asitliği, pH değerleri belirlenmiştir. Ayrıca üzüm örneklerinde renk ölçer cihazı ile L*, a*, b*, Chroma ve Hue açısı değerleri kaydedilerek tane kabuk rengi belirlenmiştir.
Besni grape variety is a white seeded and dryable grape grown in the Southeastern Anatoia Region. In this study, the pomological properties such as total phenol compound content and antioxidant capacity of (Pazarcık District of Kahramanmaraş province produced) this variety were investigated. In this research, different cluster samples were collected from 12 different vineyards of Akçalar, Kizirli and Yumaklıcerit villages. For this purpose, TSS (total soluble solids), titration acidity, pH levels were determined in grape cluster, berry properties and grape must. Additionally, berry skin color was determined with the color meter by recording L*, a*, b*, Chroma and Hue angle values in the grape samples.
 • Akın A 2011. Müşküle Üzüm Çeşidinde Salkım Ucu Kesme ve Bazı Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Derg 21(2): 134-139.
 • Anonim 2009. OIV Technical Standards and Documents. http://www.oiv.int/public/medias/22 74/code-2e-edition-finale.pdf. (Access date: 02.11.2020).
 • Anonim 2018. No: 357-Menşe Adı Adıyaman Besni Üzümü. Tescil EttirenBesni Belediyesi.
 • Artes-Hernandez F, Artes F, Tomas Barbera FA 2003. Quality and Enhancement of Bioactive Phenolics in Cv. Napoleon Table Grapes Exposed to Different Postharvest Gaseous Treatments Agric. Food Chem. 51: 5290-5295.
 • Belafi-Bako K, Nemestothy N 2017. Food Biosynthesis. Chapter 9. 277-292.
 • Bellincontro A, Fardelli A, De Santis D, Botondi, R., Mencarelli, F. 2006. Postharvest Ethylene and 1-MCP Treatments Both Affect Phenols, Anthocyanins, and Aromatic Quality of Aleatico Grapes and Wine. Australian Journal of Grape and Wine Research 12: 141–149.
 • Boonterm V, Silapapun A, Boonkerd N 2010. Effects of Nitrogen, Potassium Fertilizers and Clusters Per Vine on Yield and Anthocyanin Content in Cabernet Sauvıgnon Grape. Suranaree J. Sci. Technol. 17(2):155-163.
 • Boz Y, Bakır M, Çelikkol BP, Kazan, K, Yılmaz F, Çakır B, Aslantaş Ş, Söylemezoğlu G, Yaşasın AS, Özer H, Çelik H, Ergül A. (2011). Genetic characterization of grape (Vitis vinifera L.) germplasm from Southeast Anatolia by SSR markers. Vitis 50 99–106.
 • Boz Y, Uysal T, Yaşasın AS, Gündüz A, Avcı GG, Sağlam M, Kıran T, Öztürk L. 2012. Türkiye Asma Genetik Kaynakları. Grapevine Genetic Resources of Turkey. Ampelografik Tanımlama. Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu, 72s. https://arastirma.tarimorman.gov.tr/bagcilik/Lists/KutuMenu/Attachments/6/99%20Son%20Sayfalar.pdf. (Alınma Tarihi: 6.11.2020).
 • Candemir A, Güler A, Soltekin O, Teker T (2015). Üzüm ürünlerinin biyokimyasal özellikleri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Derg 27: 399-402.
 • Carreno J, Martinez A, Almela L, Fernandez-Lopez J.A. 1998. Measuring the Color of Table Grapes. Color Research and Aplication. 21(1): 50-54.
 • Creasy GL, Creasy LL 2009. Grapes (Crop Production Science in Horticulture) 1st Edition CABI, 331p.
 • Çelik S 1998. Bağcılık (Ampeloloji). Cilt-1. Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ, 428 sy.
 • Çelik H, Ağaoğlu, YS, Fidan Y, Marasalı B, Söylemezoğlu, G 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş., Mesleki Kitaplar Serisi 1: 253 sy.
 • Çelik H 2006. Üzüm Çeşit Kataloğu. Ankara. 165 sy.
 • Dardeniz A, Gündoğdu MA, Akçal A, Sarıyer T, Atik F, Harput N 2018. Yalova Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinin Yazlık Sürgünlerinde Farklı Tepe Alma Uygulamalarının Yıllık Dal ile Üzüm Verim ve Kalitesine Etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Derg 6(1): 51-59.
 • Doğan A, Uyak C, İlhan E 2017. Adıyaman Merkez İlçede Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Tanımlanması. YYÜ Tar Bil Derg (Yyu J Agr Sci) 27(1): 118-131.
 • Elfogohi LRA 2019. Anadoluda yetiştirilen bazı üzüm (Vitis vinifera L.) çeşitlerinin biyokimyasal içeriğinin, antikanser ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 47 sy.
 • Genova G, Iacopini P, Baldi M, Ranieri A, Storchi P, Sebastiani L 2012. Temperature and Storage Effects on Antioxidant Activity of Juice From Red and White Grapes. International Journal of Food Science and Technology 47: 13-23.
 • Kamiloğlu Ö, Polat A 2009. Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Dörtyol-Erzin Yöresi Koşullarında Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg 14 (1): 9-16.
 • Karaca Sanyürek N, Tahmaz H, Çakır A, Söylemezoğlu G 2018. Tunceli İlinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Antioksidan Aktivitenin ve Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Derg 5(4): 551-555.
 • Kavaz A, Yüksel M, Dağdemir E 2016. Kurutulmuş Besni üzümünden ( Vitis vinifera L.) üretilen dondurmaların belirli kalite özelliklerinin, ısıl ve duyusal özelliklerinin belirlenmesi. Dairy Technol, 69: 418-424. https://doi.org/10.1111/1471-0307.12277
 • Kelebek H 2009. Değişik Bölgelerde Yetiştirilen Öküzgözü, Boğazkere ve Kalecik Karası Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Fenol Bileşikleri Profili Üzerinde Araştırmalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 259 sy.
 • Kelebek H, Jourdes M, Selli S, Teissedre PL. 2013. Comparative Evaluation of the Phenolic Content and Antioxidant Capacity of Sun-Dried Raisins. J Sci Food Agric 2013; 93: 2963–2972.
 • Kök D, Bal E 2017. Compositional Differences in Phenolic Compounds and Anthocyanin Contents of Some Table and Wine Grape (V. Vinifera L.) Varieties from Turkey. Oxidation Communications 40 (2): 648–656.
 • Liang Z, Owens CL, Zhong GY, Cheng L 2011. Polyphenolic Profiles Detected in the Ripe Berries of Vitis Vinifera Germplasm. Food Chemistry 129: 940- 950.
 • Lung ML, Pamfil D, Pop N, Catana C, Lazar SL, Giacosa S, Torchio F, Ferrandino Aİ, Rio Segade S, Rolle L 2016. Investigation on Phenolic and Aroma Compounds of Table Grapes from Romania. Not Bot Horti Agrobo 44(1): 140-146.
 • Lutz M, Cajas Y, Henrı´quez C 2012. Phenolics content and antioxidant capacity of Chilean grapes cv. Paı´s and Cabernet Sauvignon. Contenido de fenoles y capacidad antioxidante en uvas chilenas cv. Paı´s y Cabernet Sauvignon CyTA – Journal of Food 10 (4):251–257.
 • McGuire RG 1992. Reporting of Objective Color Measurements. Hortscience 27 (12): 1254-1255.
 • Melo, M.S., C.G., Schultz, C.G., Volschenk and J.J., Hunter, 2014. Berry Size Variation of Vitis vinifera L. cv. Syrah: Morphological Dimensions, Berry Composition and Wine Quality. S. Afr. J. Enol. Vitic. 36(1):1-10.
 • Munoz-Robredo P, Robledo P, Manriquez D, Molina R, Defilippi BG 2011. Characterization of Sugars and Organic Acids in Commercial Varieties of Table Grapes. Chilean Journal of Agricultural Research 71(3): 452-458.
 • Nizamlıoğlu NM, Nas S 2010. Meyve ve Sebzelerde Bulunan Fenolik Bileşikler; Yapıları ve Önemleri. Gıda Teknolojileri Elektronik Derg 5 (1): 25-35.
 • Özden M, Vardin H 2009. Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg 13(2):21-27.
 • Piccardo D, Favre G, Pascual O, Canals JM, Zamora F, Gonzalez‑Neves G 2019. Influence of the Use of Unripe Grapes to Reduce Ethanol Content and pH on the Color, Polyphenol and Polysaccharide Composition of Conventional and Hot Macerated Pinot Noir and Tannat Wines. European Food Research and Technology 245: 1321-1335.
 • Rolle LF, Torchio S, Giacosa S, Rio Segade S 2015. Berry Density and Size as Factors Related to the Physicochemical Characteristics of Muscat Hamburg Table Grapes (Vitis vinifera L.). Food Chem. 173:105- 113.
 • Sayman M, Akın A 2015. Razakı Üzüm Çeşidinde Farklı Seviyede Şarj (Ürün Yükü) ve Hümik Madde Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Derg 3(2): 1-8.
 • Singleton VL, Rossi JA 1965. Colorimetry of Total Phenolics with Phosphomolybdic-Phosphotungstic Acid Reagents. Am. J. Enol. Vitic. 16: 144-158.
 • Tüik 2020. Türkiye İstatistik Kurumu. Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Tabanı. https://biruni.tuik.gov.tr/ medas/?kn=92&locale=tr. 2020 Yılı Verileri. (Alınma Tarihi: 12.04.2020).
 • Yahia EM 2017. Fruit and Vegetable Phytochemicals: Chemistry and Human Health, 1 and 2 Volumes, Edition 2. John Wiley & Sons, 1488 p.
 • Yalçınkaya E 2016. Kuru Besni Üzümünde Bandırma Eriyiğinin (Potasa Çözeltisi) Aroma Profili Üzerine Etkileri. İnönü Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 60 sy.
 • Yang J, Xiao YY 2013. Grape Phytochemicals and Associated Health Benefits. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 53: 1202-1225.
 • Yılmaz E Dardeniz A 2009. Bazı Üzüm Çeşitlerindeki Salkım ve Sürgün Pozisyonunun Üzüm Verim ve Kalitesi ile Vejetatif Gelişime Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Derg 4 (2):1-7.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0003-2688-5452
Author: Nazan BALBABA (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ,TÜRKOĞLU MYO
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8860-2334
Author: Sefair BAĞCI
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Project Number 2018/3-32 M.
Thanks Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: 2018/3-32 M.
Dates

Application Date : July 7, 2020
Acceptance Date : December 29, 2020
Publication Date : August 31, 2021

APA Balbaba, N , Bağcı, S . (2021). Besni Üzüm Çeşidinin Salkım, Tane ve Bazı Fitokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 24 (4) , 784-794 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.765359