Year 2021, Volume 24 , Issue 4, Pages 805 - 814 2021-08-31

Determination of Plum pox virus and Molecular Characterization of Partial Coat Protein Gene in Burdur Province
Burdur İlinde Plum pox virus’un Tespiti ve Kısmi Kılıf Protein Geninin Moleküler Karakterizasyonu

Ali Ferhan MORCA [1] , Sevgi COŞKAN [2] , Ali ÇELIK [3]


Plum pox virus (PPV), the causal agent of Sharka disease, causes significant yield losses in stone fruits. Despite PPV occurrence as restricted in different regions of Turkey, there is no record of PPV yet in Burdur province. Hence, this study includes the results for determining the presence of PPV in Burdur province between 2016-2019 by serological and molecular methods. A total of 47 leaf samples collected during the surveys were first analyzed by Double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-ELISA), and only 2-peach samples were determined to be infected with PPV. A degenerate primer pair that amplifies a 767 bp product was designed for the partial coat protein region of PPV in this study. Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) was performed using designed primer pair, and novel isolates obtained by sequence analysis were deposited in the GenBank. As a result of the BlastN analysis, Burdur PPV isolates showed the highest similarity (99.86% -98.49%) with the PPV-M strain. The phylogenetic tree was generated by the Neighbor-Joining method, resulting in novel PPV-Burdur isolates were clustered with the PPV-M isolates belonging to Turkey and other countries. The novel two PPV-M isolates were the first records in the province of Burdur, the PPV-free area in the Mediterranean Region. As a result of this study, by eradicating infected trees, a one-kilometer diameter buffer zone was established. It has been decided to ban the replanting of Prunus species and continue the survey studies for three years.
Plum pox virus (PPV), sert çekirdekli meyvelerde önemli verim kayıplarına sebep olan Şarka hastalığının etmenidir. PPV, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sınırlı olarak tespit edilmesine rağmen, bugüne kadar Burdur iline ait herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bu çalışmada, 2016-2019 yılları arasında Burdur ilinde PPV’nin varlığının belirlenmesine yönelik serolojik ve moleküler yöntemler kullanılarak yapılan araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir. Sürveyler süresince toplanan 47 adet sert çekirdekli meyve yaprak örneği ilk olarak Double antibody sandwich enzyme linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) ile analiz edilmiş ve 2 adet şeftali örneğinin PPV ile enfekteli olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, PPV’nin kılıf protein bölgesi için 767 nükleotid büyüklüğünde bir bölgeyi çoğaltan bir adet dejenere primer çifti tasarlanmıştır. Yeni primerler ile gerçekleştirilen Reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) ve sekans analizleri sonucunda elde edilen diziler GenBank’a kaydedilmiştir. Yapılan BlastN analizi neticesinde Burdur PPV izolatları en yüksek benzerlik oranını (%99.86-%98.49), PPV-M ırkı ile göstermiştir. Neighbour-joining yöntemiyle yapılan filogenetik ağaçta Burdur izolatlarının, Türkiye ve farklı ülkelere ait PPV-M izolatı ile kümelendiği belirlenmiştir. Bu çalışma ile elde edilen 2 adet PPV-M izolatı Akdeniz Bölgesi’nin PPV açısından ari alanı konumunda olan Burdur ilinde ilk kayıt niteliğindedir. Çalışma sonucunda enfekteli olduğu tespit edilen ağaçlar eradike edilerek 1 km çapında tampon bölge oluşturulmuş ve 3 yıl boyunca Prunus türlerinin yetiştiriciliğinin yasaklanmasına ve sürvey çalışmalarınnın devam edilmesine karar verilmiştir.
 • Akbaş B, Değirmenci K, Ciftci O, Kaya A, Yurtmen M, Uzunoğullari N, Çelik N, Türkölmez Ş 2011. Update on Plum pox virus distribution in Turkey. Phytopathologia Mediterranea 50(1): 75-83.
 • Anonim 2017. Şarka virüsü Plum pox potyvirus-PPV Sürvey Talimatı. https://www.tarimorman.gov.tr/ Konu/943/Survey (Alınma tarihi: 09.07.2020).
 • Atanassov D 1932. Plum pox. A new virus disease. Annals of the University of Sofía Faculty of Agriculture and Silviculture 11: 49-69.
 • Candresse T, Cambra M, Dallot S, Lanneau M, Asensio M, Gorris MT, Revers F, Macquaire G, Olmos A, Boscia D, Quiot J, Dunez J 1998. Comparison of monoclonal antibodies and polymerase chain reaction assays for the typing of isolates belonging to the D and M serotypes of plum pox potyvirus. Phytopathology 88(3): 198-204.
 • Candresse T, Svanella-Dumas L, Gentit P, Caglayan K, Çevik B 2007. First report of the presence of Plum pox virus Rec strain in Turkey. Plant Disease 91(3): 331-331.
 • Chare ER, Holmes EC 2006. A phylogenetic survey of recombination frequency in plant RNA viruses. Archives of Virology 151: 933-946.
 • Chirkov S, Ivanov P, Sheveleva A, Zakubanskiy A, Osipov G 2017. New highly divergent Plum pox virus isolates infecting sour cherry in Russia. Virology 502: 56-62.
 • Chung BYW, Miller WA, Atkin JF, Firth AE 2008. An overlapping essential gene in the Potyviridae. Proceedings of the National Academy of Sciences 105(15): 5897-5902.
 • Clark MF, Adams AN 1977. Characteristics of the microplate method of enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of plant viruses. Journal of general virology 34(3): 475-483.
 • Çelik N, Kütük T 2013. Antalya ilinde şarka virüs hastalığının belirlenmesi. Derim 30(2): 1-10.
 • Çelik A, Ertunç F 2019. First report of prunus necrotic ringspot virus infecting apple in Turkey. Journal of Plant Pathology 101(4): 1227-1227.
 • Çelik A, Ertunç F 2020. Bursa ve Bilecik İlleri Şeftali Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Prune dwarf virus (PDV) Yaygınlığı ve Genetik Çeşitliliği. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 6(1): 66-74.
 • Çıtır A, İlbağı H 2006. Serological identification of some important viruses on fruit trees and bushes in Tekirdağ province of Turkey. Acta Horticulture 781: 103-106.
 • Deligöz İ, Değirmenci K, Sökmen M 2015. Samsun ilinde sert çekirdekli meyve türlerinde Şarka hastalığı etmeninin (Plum pox virus) belirlenmesi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 30(3): 227-235.
 • Elibüyük İÖ 2003. Natural spread of Plum pox virus in Ankara, Turkey. Journal of Phytopathology 151(11‐12): 617-619.
 • Elibüyük İÖ 2004. Current situation of sharka disease in Ankara, Turkey. Phytoparasitica 32(4): 417-420.
 • García-Arenal F, Fraile A, Malpica JM 2001. Variability and genetic structure of plant virus populations. Annual Review of Phytopathology 39: 157-186.
 • García JA, Cambra M 2007. Plum pox virus and sharka disease. Plant Viruses 1(1): 69-79.
 • García JA, Glasa M, Cambra M, Candresse T 2014. Plum pox virus and sharka: a model potyvirus and a major disease. Molecular plant pathology 15(3): 226-241.
 • Gildow F, Damsteegt V, Stone A, Schneider W, Luster D, Levy L 2004. Plum pox in North America: identification of aphid vectors and a potential role for fruit in virus spread. Phytopathology 94(8): 868-874.
 • Glasa M, Palkovics L, Komínek P, Labonne G, Pittnerová S, Kudela O, Candresse T, Šubr Z 2004. Geographically and temporally distant natural recombinant isolates of Plum pox virus (PPV) are genetically very similar and form a unique PPV subgroup. Journal of General Virology 85(9): 2671-2681.
 • Glasa M, Prikhodko Y, Predajňa L, Nagyová A, Shneyder Y, Zhivaeva T, Subr Z, Cambra M, Candresse T 2013. Characterization of sour cherry isolates of Plum pox virus from the Volga basin in Russia reveals a new cherry strain of the virus. Phytopathology 103(9): 972-979.
 • Gümüş M, Paylan IC, Matic S, Myrta A, Sipahioglu HM, Erkan S 2007. Occurrence and distribution of stone fruit viruses and viroids in commercial plantings of Prunus species in western Anatolia Turkey. Journal of Plant Pathology 89(2): 265-268.
 • Gürcan K, Teber S, Candresse T 2020. Genetic analysis suggests a long and largely isolated evolutionary history of plum pox virus strain D in Turkey. Plant Pathology 69(2): 370-378.
 • Gürcan K, Teber S, Çağlayan K 2019. Further investigation of a genetically divergent group of Plum pox virus-M strain in Turkey. Journal of Plant Pathology 101(2): 385-391.
 • Gürcan K 2017. Bursa’da plum pox virus (Şarka)'ün yaygınlığının ve genetik çeşitliliğinin belirlenmesi. Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi 32(1): 1-15.
 • Gürcan K, Ceylan A 2016. Strain identification and sequence variability of plum pox virus in Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 40(5): 746-760.
 • Gürcan K 2016. Trakya Bölgesi’nde Şarka hastalığının DASI-ELISA ve RT-PCR yöntemleri ile belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 56(3): 309-326.
 • İlbağı H, Çıtır A 2014. Detection and partial molecular characterization of Plum pox virus on almond trees in Turkey. Phytoparasitica 42(4): 485-491.
 • James D, Thompson D 2006. Hosts and symptoms of Plum pox virus: ornamental and wild Prunus species. EPPO Bulletin 36(2): 222-224.
 • James D, Varga A 2005. Nucleotide sequence analysis of Plum pox virus isolate W3174: evidence of a new strain. Virus Research 110(1-2): 143-150.
 • James D, Sanderson D, Varga A, Sheveleva A, Chirkov S. 2016. Genome sequence analysis of new isolates of the Winona strain of Plum pox virus and the first definitive evidence of intrastrain recombination events. Phytopathology 106(4): 407-416.
 • Kerlan C 1979. Différenciation biologique et sérologique de souches du virus de la sharka. Annales de Phytopathologie 11(2): 241-250.
 • Koç G, Baloğlu S 2006. Disease Note First Report of Sharka in The Çukurova Region of Turkey. Journal of Plant Pathology 88(3): 65-70.
 • Korboukh VK, Lee CA, Acevedo A, Vignizzi M, Xiao Y, Arnold JJ, Hemperly S, Graci JD, August A, Andino R, Cameron CE 2014. RNA virus population diversity, an optimum for maximal fitness and virulence. Journal of Biological Chemistry 289: 29531-29544.
 • Kumar S, Stecher G, Tamura K 2016. MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 7.0 forbigger datasets. Molecular Biology and Evolution 33: 1870-1874.
 • Kutsenko OV, Budzanivska IG, Shevchenko OV 2019. Genetic diversity of Plum pox virus in Ukraine. Viruses and Cell 35(6): 476–485.
 • Labonne G, Yvon M, Quio, JB, Avinent L, Llacer G 1994. Aphids as potential vectors of plum pox virus: comparison of methods of testing and epidemiological consequences. Acta Horticulture 386:207-218.
 • López-Moya JJ, Fernández-Fernández MR, Cambra M, Garcia JA 2000. Biotechnological aspects of plum pox virus. Journal of Biotechnology 76(2-3): 121-136.
 • Myrta A, Boscia D 2001. Plum pox virus: a risk for the Mediterranean fruit tree industry. Options Méditerranéennes: Série B. Etudes et Recherches (35): 37-42.
 • Nemchinov L, Hadidi A 1996. Characterization of the sour cherry strain of plum pox virus. Phytopathology 86(6): 575-580.
 • Nemeth M 1986. Plum pox (sharka). (The virus, mycoplasma and rickettsia diseases of fruit frees. Springer Netherlands) 463–479.
 • Ohshima K, Tomitaka Y, Wood JT, Minematsu Y, Kajiyama H, Tomimura K, Gibbs AJ 2007. Patterns of recombination in Turnip mosaic virus genomic sequences indicate hotspots of recombination. Journal of General Virology 88: 298-315.
 • Öztürk Y, Çevik B 2015. Genetic diversity in the coat protein genes of prune dwarf virus isolates from sweet cherry growing in Turkey. The Plant Pathology Journal 31(1): 41-49.
 • Palmisano F, Boscia D, Minafra A, Myrta A, Candresse T 2012. An atypical Albanian isolate of Plum pox virus could be the progenitor of the Marcus strain. In 22nd International Conference on Virus and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, June 3–8 Rome.
 • Revers F, García JA 2015. Molecular biology of potyviruses. Advances in virus research 92: 101-199.
 • Rochon D, Theilmann J, James D, Reade R, Yang L, Upton C 2003. Partial molecular characterization of plum pox virus isolates occurring in Canada. Canadian journal of plant pathology 25(2): 198-208.
 • Sahtiyanci S 1969. Virus de la sharka chez le prunier. Bulletin Phytosanitaire FAO 17:69.
 • Saitou N, Nei M 1987. The neighbor-joining method: A new method for reconstructing phylogenetic trees. Molecular Biology and Evolution 4: 406-425.
 • Scholthof KBG, Adkins S, Czosnek H, Palukaitis P, Jacquot E, Hohn T, Hohn B, Saunders K, Candresse T, Ahlquist P, Hemenway C, Foster GD 2011. Top 10 plant viruses in molecular plant pathology. Molecular plant pathology 12(9): 938-954.
 • Serçe ÇU, Candresse T, Svanella-Dumas L, Krizbai L, Gazel M, Çağlayan K 2009. Further characterization of a new recombinant group of Plum pox virus isolates, PPV-T, found in orchards in the Ankara province of Turkey. Virus Research 142(1-2): 121-126.
 • Sertkaya G, Ulubaş Ç, Çağlayan K 2003. Detection and Characterization of Plum Pox Potyvirus (PPV) by DAS-ELISA and RT-PCR/RFLP Analysis in Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 27: 213-220.
 • Sihelská N, Glasa M, Šubr ZW 2017. Host preference of the major strains of Plum pox virus—Opinions based on regional and world-wide sequence data. Journal of integrative agriculture 16(3): 510-515.
 • Sochor J, Babula P, Adam V, Krska B, Kizek R 2012. Sharka: the past, the present and the future. Viruses 4(11): 2853-2901.
 • Teber S, Ceylan A, Gürcan K, Candresse T, Ulubaş Serçe Ç, Akbulut M, Kaymak S, Akbaş B 2019. Genetic diversity and molecular epidemiology of the T strain of Plum pox virus. Plant Pathology 68(4): 755-763.
 • Teber S, Gürcan, K 2016. Recombination analysis of 51 Plum pox virus (PPV) isolates, including 10 genomes of PPV-M Istanbul. In III International Symposium on Plum Pox Virus 9-13 May 2016, Antalya.
 • Thompson JD, Higgins DG, Gibson TJ 1994. Clustal W: improving the sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting position-specific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Research 22: 4673-80.
 • Ulubaş-Serçe C, Ertunç F, Öztürk A 2009. Identification and genomic variability of Prune dwarf virus variants infecting stone fruit trees in Turkey. Journal of Phytopathology 157: 298-305.
 • Wang A, Sanfacon H, Stobbs LW, James D, Thompson D, Svircev AM, Brown DCW 2006. Plum pox virus in Canada: progress in research and future prospects for disease control. Canadian Journal of Plant Pathology 28: 182-196.
 • Wetzel T, Candresse T, Ravelonandro M, Delbos RP, Mazyad H, Aboul-Ata AE, Dunez J 1991. Nucleotide sequence of the 3′-terminal region of the RNA of the E1 Amar strain of plum pox potyvirus. Journal of General Virology 72(7): 1741-1746.
Primary Language tr
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0002-7480-922X
Author: Ali Ferhan MORCA (Primary Author)
Institution: ANKARA ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3589-6041
Author: Sevgi COŞKAN
Institution: ANKARA ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5836-8030
Author: Ali ÇELIK
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ, BİTKİ KORUMA PR.
Country: Turkey


Supporting Institution Tarım ve Orman Bakanlığı
Thanks Bu çalışmada sürvey çalışmalarında emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli personelleri ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Dates

Application Date : July 10, 2020
Acceptance Date : December 4, 2020
Publication Date : August 31, 2021

APA Morca, A , Coşkan, S , Çelık, A . (2021). Burdur İlinde Plum pox virus’un Tespiti ve Kısmi Kılıf Protein Geninin Moleküler Karakterizasyonu . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 24 (4) , 805-814 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.767409