Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Effect of Different Growing Media, Auxins and Concentrations on the Propagation of the Schefflera arbicola (Hayata) Merr.by Cuttings

Year 2022, Volume 25, Issue 5, 1023 - 1027, 31.10.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.951082

Abstract

Landscape and ornamental plant cultivation is studied under the headings of outdoor, indoor and cut floriculture. Indoor ornamental plants lagged behind the other two classes. In this research, Schefflera abicola (Hayata) Merr. The effects of different growing media and growth regulating hormones on the reproduction of the plant were investigated. The effects of different growing media and growth-regulating hormones on the reproduction of the plant were investigated. In the study, 6 different growing media (sand: perlite: soil, peat: perlite, sand: perlite, peat, sand, and perlite), 2 different auxins (Indol-3-Butyric Acid and Naphthalene Acetic Acid), and 5 different concentrations of these auxins (0, 50, 100, 250 and 500 ppm) were used. According to the findings obtained; In terms of growing media, the highest rooting percentage (44.00±1.003) was determined in peat media. Of the two different growth regulators applied, IBA hormone provided 50.40±0.337% rooting at p<0.05 level. In addition, the highest rooting rate was determined as approximately 42.00% in the control group according to the auxin application. The rooting rate of the growing medium and auxin concentration was approximately 76.00% in the control group in peat:perlite ratio.

References

 • Ak BE, Hatipoglu IH, Dikmetas B 2021. Propagation of Fruit Trees. Recent Headways in Pomology (Edited by: M.Pakyurek) Chapter 3, June, Ankara- Turkey, (ISBN: 978-625-7562-09-6): 55-92.
 • Anonim 2020. Türkiye İstatistik Kurumu. Bitkisel Üretim İstatistikleri, https://tuikweb.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=33737.
 • Baghbidi OR, Jowkar A 2018. Micropropagation of Dwarf Schefflera [Schefflera arboricola (Hayata) Merr.] via Direct Shoot Regeneration. Advances in Horticultural Science 32(2): 205-212.
 • Başal M, Çelem H, Yazgan ME, Perçem H, Haleplioğlu N 1991. Süs Bitkileri Üretim Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 354 sy.
 • Chen J, Henny RJ, McConnell DB 2002. Development of New Foliage Plant Cultivars. In: JANICK J., and A. WHIPKEY (eds.) Trends in new crops and new uses. AHSH Press, Alexandria, USA, pp. 466-472.
 • Dinh TN, Le TN 2019. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oils from the Leaves and Stems of Schefflera arboricola (Hayata) Merr. Collected in Vietnam. Journal of Essential Oil Bearing Plants 22 (5): 1401-1406.
 • Genç M 1995. Bitki Yetiştirme ve Plantasyon Tekniği. KTÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Teksirleri, 46, Trabzon, 286 sy.
 • Gilman EF, Watson DG 1994. Schefflera arboricola, Fact Sheet ST-586. - A Series of The Environmental Horticulture Department, Florida Cooperative Extension Service, University of Florida, Florida, USA,pp. 1-3.
 • Griffith LP 1998. Tropical Foliage Plants: A Grower’s Guide. - Ball Publishing, Batavia, USA, pp. 318.
 • Ohashi H 1993. Araliaceae, In: HUANG T.(ed.) Flora of Taiwan 3. Editorial Committee of theFlora of Taiwan, Taipei, Taiwan, pp. 1002.
 • Oral N 1991. Süs Bitkileri Kitabı. Çevre Limited Şirketi, Bursa Özsan Fabrikası, 2.Baskı, 146 sy.
 • Özbek S 1971. Hormonlar ve Çeliklerin Köklenmeleri II. Hormonlar ve Bağ-Bahçe Ziraatı (Çeviri). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 418 (145): 23-117.
 • Tanrıverdi F 1993. Kesme, Saksı ve Bahçe Çiçeklerinin Çoğaltılması IV. Çiçek Üretim Tekniği, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 99-109.

Schefflera arbicola (Hayata) Merr.Bitkisinin Çelikle Çoğaltılmasında Farklı Yetiştirme Ortamları ile Oksinlerin ve Konsantrasyonların Etkisi

Year 2022, Volume 25, Issue 5, 1023 - 1027, 31.10.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.951082

Abstract

Peyzaj ve süs bitkiler yetiştiriciliği; dış mekân, iç mekân ve kesme çiçekçilik başlıkları altında incelenmektedir. İç mekân süs bitkileri diğer iki sınıfın gerisinde kalmıştır. Bu araştırmada, bir iç mekân bitkisi olan ve çelikle çoğaltılmasında bir takım sorunlar yaşanan Schefflera abicola (Hayata) Merr. bitkisinin çoğaltımında değişik yetiştirme ortamlarının ve büyümeyi düzenleyici hormonların etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 6 farklı yetiştirme ortamı (kum:perlit:toprak, torf:perlit, kum:perlit, torf, kum ve perlit), 2 farklı oksin (Indol-3-Bütirik Asit ve Naftalin Asetik Asit) ve bu oksinlerin 5 değişik konsantrasyonu (0, 50, 100, 250 ve 500 ppm) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; yetiştirme ortamları bakımından en yüksek köklenme yüzdesi (%44.00±1.003) torf ortamında belirlenmiştir. Uygulanan iki farklı büyümeyi düzenleyici maddeden IBA hormonu p<0.05 düzeyinde %50.40±0.337 oranında köklenme sağlamıştır. Ayrıca oksin uygulamasına göre en yüksek köklenme oranı yaklaşık %42.00 olarak kontrol grubunda tespit edilmiştir.Yetiştirme ortamı ile oksin konsantrasyonunun köklenme oranı ise, torf:perlit oramında kontrol grubundaki çeliklerde yaklaşık %76.00 olarak saptanmıştır.

References

 • Ak BE, Hatipoglu IH, Dikmetas B 2021. Propagation of Fruit Trees. Recent Headways in Pomology (Edited by: M.Pakyurek) Chapter 3, June, Ankara- Turkey, (ISBN: 978-625-7562-09-6): 55-92.
 • Anonim 2020. Türkiye İstatistik Kurumu. Bitkisel Üretim İstatistikleri, https://tuikweb.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=33737.
 • Baghbidi OR, Jowkar A 2018. Micropropagation of Dwarf Schefflera [Schefflera arboricola (Hayata) Merr.] via Direct Shoot Regeneration. Advances in Horticultural Science 32(2): 205-212.
 • Başal M, Çelem H, Yazgan ME, Perçem H, Haleplioğlu N 1991. Süs Bitkileri Üretim Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 354 sy.
 • Chen J, Henny RJ, McConnell DB 2002. Development of New Foliage Plant Cultivars. In: JANICK J., and A. WHIPKEY (eds.) Trends in new crops and new uses. AHSH Press, Alexandria, USA, pp. 466-472.
 • Dinh TN, Le TN 2019. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oils from the Leaves and Stems of Schefflera arboricola (Hayata) Merr. Collected in Vietnam. Journal of Essential Oil Bearing Plants 22 (5): 1401-1406.
 • Genç M 1995. Bitki Yetiştirme ve Plantasyon Tekniği. KTÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Teksirleri, 46, Trabzon, 286 sy.
 • Gilman EF, Watson DG 1994. Schefflera arboricola, Fact Sheet ST-586. - A Series of The Environmental Horticulture Department, Florida Cooperative Extension Service, University of Florida, Florida, USA,pp. 1-3.
 • Griffith LP 1998. Tropical Foliage Plants: A Grower’s Guide. - Ball Publishing, Batavia, USA, pp. 318.
 • Ohashi H 1993. Araliaceae, In: HUANG T.(ed.) Flora of Taiwan 3. Editorial Committee of theFlora of Taiwan, Taipei, Taiwan, pp. 1002.
 • Oral N 1991. Süs Bitkileri Kitabı. Çevre Limited Şirketi, Bursa Özsan Fabrikası, 2.Baskı, 146 sy.
 • Özbek S 1971. Hormonlar ve Çeliklerin Köklenmeleri II. Hormonlar ve Bağ-Bahçe Ziraatı (Çeviri). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 418 (145): 23-117.
 • Tanrıverdi F 1993. Kesme, Saksı ve Bahçe Çiçeklerinin Çoğaltılması IV. Çiçek Üretim Tekniği, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 99-109.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agriculture
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Bekir Erol AK> (Primary Author)
Harran Üniversitesi
0000-0001-6938-942X
Türkiye


Adil FİDANCI This is me
It is not affiliated with an institution
0000-0002-5324-3087
Türkiye


Ibrahim H HATİPOGLU>
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, BAHÇE BİTKİLERİ PR.
0000-0002-7236-4976
Türkiye

Supporting Institution Harran Üniversitesi
Publication Date October 31, 2022
Submission Date June 11, 2021
Acceptance Date November 2, 2021
Published in Issue Year 2022, Volume 25, Issue 5

Cite

APA Ak, B. E. , Fidancı, A. & Hatipoglu, I. H. (2022). Schefflera arbicola (Hayata) Merr.Bitkisinin Çelikle Çoğaltılmasında Farklı Yetiştirme Ortamları ile Oksinlerin ve Konsantrasyonların Etkisi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 25 (5) , 1023-1027 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.951082


International Peer Reviewed Journal
Free submission and publication
Published 6 times a year88x31.png


KSU Journal of Agriculture and Nature

e-ISSN: 2619-9149