Research Article
BibTex RIS Cite

A Study on Structural Characteristics of the Cattle Barns in İspir County of Erzurum Province

Year 2022, Volume: 25 Issue: Ek Sayı 2, 566 - 575, 30.12.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1068482

Abstract

This study was carried out to determine the structural characteristics of the barns and related problems in the cattle enterprises in İspir county of Erzurum province. For this purpose, a face-to-face survey was conducted with 325 randomly selected enterprise owners. It was determined that 94.7% of the barns in the enterprises in the county consisted of tied free-stall barns. Furthermore, 33% of the barns were between 16 and 20 years old and 31.2% of them were older than 21 years. Stone (95.4%) and brick (66.2%) were commonly used as building materials in the construction of the barn walls, and mainly galvanized sheet metal (77.4%) was used for the roof. The barn floor was also determined to be mostly concrete (61.9%) or stone (48.2%). Some of the standard barn elements were available in almost all of the enterprises in the county, such as feeder (100.0%), urinary canal (85.3%), window (96.7%), however other elements such as the feeding alley (6.6%), automatic waterer (1.3%) and ventilation holes (22.8%) were available in a small number of enterprises. The relationship between the number of windows in the barns, the level of farm size and the level of education of the breeders was found to be statistically significant (P<0.01). The percentage of enterprises with two windows in their barns was the highest (48.2%) in the county, and this was followed by enterprises with three, four, one and five windows in the barn, respectively.

References

 • Akman N 2003. Pratik Sığır Yetiştiriciliği, Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Yayını. Ankara.
 • Alkan S, Güney Z 2019. Ordu ili sığırcılık işletmelerinin yapısal özelliklerinin belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences 32(3): 447-452.
 • Anonymous 2018. Büyükbaş hayvan Yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, https://www.tarimorman.gov.tr/ HAYGEM/Menu/ 6/Buyukbas-Hayvancilik, p. 171. (Alınma tarihi:13.09.2021)
 • Anonymous 2021. Bitkisel ve Hayvansal Üretim İstatistikleri. http://tuik.gov.tr/ (Alınma tarihi: 19.11.2021).
 • Arıkan R 2007. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara, 387 sy.
 • Avci H 2015. İstanbul İli Avrupa Yakasındaki Manda İşletmelerinin Yapısal Ve Mekansal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 69 sy.
 • Aydın R, Güler O, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M 2016. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık Işletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 19(1): 98-111.
 • Bakan Ö 2014. Ağrı İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 92 sy.
 • Bakır G, Kibar M 2019. Muş İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Crosstab Analiziyle Belirlenmesi. Journal Of Agriculture and Nature 22(4): 609-619.
 • Bakır G, Kibar M 2020. Muş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Barınak Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 23(4): 1085-1095.
 • Bardakçıoğlu H, Türkyılmaz M, Nazlıgül A 2004. Aydın İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Barınakların Özellikleri Üzerine Bir Araştirma. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30(2): 51-62.
 • Bayraktar H, Uğurlu N, Yılmaz, A. M 2010. Bitlis İli Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri Süt Sığırı İşletmelerinde Barınakların Değerlendirilmesi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 24(2): 17-22.
 • Çapadağ M 2017. Erzurum İli Yakutiye İlçesi Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 118 sy.
 • Daş A, İnci H, Karakaya E, Şengül AY 2014. Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık Işletmelerinin Mevcut Durumu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 421-429.
 • Demirhan SA, Yenilmez M 2019. Current Situation, Problems and Solution of Dairy Cattle Enterprises in Uşak Province. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 7(12): 2198-2203.
 • Diler A, Kocyigit R, Yanar M, Aydın R, Güler O, Avcı M 2016. Erzurum ili Hınıs ilçesi sığırcılık işletmelerinde sığır besleme uygulamaları üzerine bir araştırma. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31(1): 149-156.
 • Diler A, Koçyiğit R, Yanar M, Aydın R, Güler O 2018. Erzurum İli Narman İlçesi Sığır Yetiştiricilerinin Sığır Besleme Tercihleri. Journal of the Institute of Science and Technology 8(1), 341-349.
 • Dou Z, Galligan DT, Ramberg CF, Meadows C, Ferguson JD 2001. A Survey of Dairy Farming in Pennsylvania: Nutrient Management Practices and Implications. Journal of Dairy Science 84(4): 966-973.
 • Gökalp Z 2019. Hayvansal Üretim Yapıları. (Tarımsal Yapılar Ders Notu), Yayınlanmamış ed, 262 sy.
 • Güler O, Aydın R, Diler A, Yanar M, Koçyiğit R, Maraşlı A 2017. Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27(3): 396-405.
 • Han Y, Bakır G 2010. Özel Besi işletmelerinin Barınak Yapısı ve Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 41(1): 45-51.
 • Kaygısız A, Tümer R 2009. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri. Journal Of Agriculture and Nature 12(1): 40-47.
 • Kaygısız A, Özkan İ 2021. Samsun Tekkeköy ilçesindeki süt sığırcılık işletmelerinin yapısal özellikleri ve hijyen koşulları. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25(2): 225-233.
 • Kılıç İ, Öziçsel B, Yayli B 2020. Kütahya’da Faaliyet Gösteren Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Özellikleri. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 6(2): 275 – 286.
 • Koçyiğit R, Yanar M, Özdemir VF, Diler A, Aydın R, Tosun M 2022. A Study on the Milking Practices and Some Structural Characteristics of the Cattle Enterprises Located in İspir County of Erzurum Province. Palandöken Journal of Animal Science, Technology and Economics 1(1):7-15.
 • Köseman A, Şeker İ 2016. Malatya ilinde sığırcılık işletmelerinin mevcut durumu: I. yapısal özellikler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 30(1): 05-12.
 • Kurç HC, Kocaman İ 2016. Tekirdağ Malkara Yöresindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Yönden İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13(4): 84-90.
 • Mundan D, Atalar B, Meral BA, Yakışan MM 2018. Modern Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 13(2): 201-210.
 • Öcal G.O 2020. Ankara Ili Süt Sığırcılığı Işletmelerinde Hayvan Refahının Barınak Ve Yetiştirme Şartları Yönünden Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 50 sy.
 • Özdemir MY 2007. Tokat Merkez Ilçedeki Süt Sığırı Ahırlarının Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Yeterliliklerinin ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 101 sy.
 • Özdemir MY, Karaman S 2008. Tokat Merkez İlçedeki Süt Sığırı Ahırlarının Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Yeterliliklerinin ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 1(2):27-36.
 • Özhan M, Tüzemen N, Yanar M 2009. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Süt ve Et Sığırcılığı) (Düzeltilmiş 5. Baskı), Erzurum.
 • Özsağlıcak S, Yanar M 2021. Feed Usage and Cattle Feeding Practices in Cattle Enterprises in The Eastern Anatolia Region: The Case Of Central County of Erzincan Province. Journal of Animal Science and Products 4 (2):136-152.
 • Öztürk NN 2009. Mardin Ilindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,74 sy.
 • Şahin AÇ 2016. Kastamonu-Şenpazar İlçesi Büyükbaş Sığır Barınaklarının Yapısal Özellikleri ve Yeni Barınak Modelinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 70 sy.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H 2012. Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 26(1): 9-16.
 • Sheppard SC, Bittman S, Swift ML, Beaulieu M, Sheppard MI 2011. Ecoregion and Farm Size Differences in Dairy Feed and Manure Nitrogen Management: A Survey. Canadian Journal of Animal Science 91(3): 459-473.
 • SPSS 2011. SPSS for Windows Release 13.0. SPSS Inc, Chicago, IL. SPSS for Windows Release 13.0.
 • Tatar AM 2007. Ankara ve Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birliklerine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı ve Sorunları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 119 sy.
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR 2013. Kars İli Sığır İşletmelerinde Barınakların Mevcut Durumu ve Yetiştirici Talepleri: I. Mevcut Durum. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19(1): 109-116.
 • Tugay A, Bakır G 2006. Giresun Yöresindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların Yapısal Durumu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37(1): 39-47.
 • Uğurlu N, Şahin S. 2010. Kayseri İli Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24(2): 23-26.
 • Ünalan A, Serbester U, Çınar M, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S 2013. Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu, Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 1(2): 67-72.
 • Ünlü, H. (2018). Giresun İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Genel Yapısının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 82 sy.
 • Valde JP, Hird DW, Thurmond MC, Qsterås O 1997. Comparison of Ketosis, Clinical Mastitis, Somatic Cell Count, and Reproductive Performance Between Free Stall and Tie Stall Barns in Norwegian Dairy Herds with Automatic Feeding. Acta Veterinaria Scandinavica 38(2): 181-192.
 • Vasseur E Borderas F, Cue RI, Lefebvre D, Pellerin D, Rushen J, Wade KM, De Passille AM 2010. A Survey of Dairy Calf Management Practices in Canada That Affect Animal Welfare. Journal of Dairy Science 93(3): 1307-1315.
 • Yener H, Atalar B, Mundan D 2013. Şanlıurfa İlindeki Sığırcılık Işletmelerinin Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2(2)87-93.
 • Yenice G, Savaş S 2016. Rize İlinde Yapılan Süt Sığırcılığının Mevcut Durumunun Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 11(1): 74-83.
 • Yıldız B 2013. The Constructural Properties of Dairy Cattle Housing and Development of Model Barn Plan in Çankırı. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 86 sy.
 • Yılmaz İ, Kaylan V, Yanar M 2020. Iğdır İli Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Analizi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(1): 684-693.

Erzurum İli İspir İlçesindeki Sığır Barınaklarının Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Year 2022, Volume: 25 Issue: Ek Sayı 2, 566 - 575, 30.12.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1068482

Abstract

Bu çalışma, Erzurum ili İspir ilçesinde sığırcılık işletmelerinde bulunan barınakların yapısal özelliklerini ve bunlarla ilgili sorunları belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, şansa bağlı olarak seçilen 325 işletme sahibi ile yüz yüze anket yapılmıştır. İlçedeki işletmelerde mevcut sığır barınaklarının %94,7’sinin bağlı duraksız kapalı ahırlardan oluştuğu belirlenmiştir. Ahırların %33’ünün 16-20 yaşında olduğu, %31,2’sinin ise 21 yıldan daha fazla kullanıldığı tespit edilmiştir. Ahır duvarları inşasında yapı malzemesi olarak genellikle taş (%95,4) ve tuğladan (%66,2) yararlanıldığı, çatısında ise çoğunlukla galvaniz sac (%77,4) kullanıldığı saptanmıştır. Ahır zemininin ise büyük oranda beton (%61,9) veya taş (%48,2) olduğu tespit edilmiştir. Yemlik (%100,0), idrar yolu (%85,3), pencere (%96,7) gibi standart barınak elemanlarının işletmelerin büyük çoğunluğunda bulunduğu ancak yemlik yolu (%6,6), otomatik suluk (%1,3) ve havalandırma deliklerinin (22,8%) az sayıda işletmede bulunduğu tespit edilmiştir. Barınaklardaki pencere sayıları ile işletme büyüklüğü ve yetiştiricilerin öğrenim durumları arasındaki ilişki istatiksel olarak önemli (P<0,01) bulunmuştur. Ahırında iki pencere bulunan işletmelerin oranı ilçede en yüksek olup (%48,2) bunu ahırında sırasıyla üç, dört, bir ve beş pencere bulunan işletmeler takip etmiştir.

References

 • Akman N 2003. Pratik Sığır Yetiştiriciliği, Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Yayını. Ankara.
 • Alkan S, Güney Z 2019. Ordu ili sığırcılık işletmelerinin yapısal özelliklerinin belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences 32(3): 447-452.
 • Anonymous 2018. Büyükbaş hayvan Yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, https://www.tarimorman.gov.tr/ HAYGEM/Menu/ 6/Buyukbas-Hayvancilik, p. 171. (Alınma tarihi:13.09.2021)
 • Anonymous 2021. Bitkisel ve Hayvansal Üretim İstatistikleri. http://tuik.gov.tr/ (Alınma tarihi: 19.11.2021).
 • Arıkan R 2007. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara, 387 sy.
 • Avci H 2015. İstanbul İli Avrupa Yakasındaki Manda İşletmelerinin Yapısal Ve Mekansal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 69 sy.
 • Aydın R, Güler O, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M 2016. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık Işletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 19(1): 98-111.
 • Bakan Ö 2014. Ağrı İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 92 sy.
 • Bakır G, Kibar M 2019. Muş İlinde Bulunan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Crosstab Analiziyle Belirlenmesi. Journal Of Agriculture and Nature 22(4): 609-619.
 • Bakır G, Kibar M 2020. Muş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Barınak Özelliklerinin Belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 23(4): 1085-1095.
 • Bardakçıoğlu H, Türkyılmaz M, Nazlıgül A 2004. Aydın İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Barınakların Özellikleri Üzerine Bir Araştirma. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30(2): 51-62.
 • Bayraktar H, Uğurlu N, Yılmaz, A. M 2010. Bitlis İli Ahlat ve Adilcevaz İlçeleri Süt Sığırı İşletmelerinde Barınakların Değerlendirilmesi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 24(2): 17-22.
 • Çapadağ M 2017. Erzurum İli Yakutiye İlçesi Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 118 sy.
 • Daş A, İnci H, Karakaya E, Şengül AY 2014. Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Bağlı Sığırcılık Işletmelerinin Mevcut Durumu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(3): 421-429.
 • Demirhan SA, Yenilmez M 2019. Current Situation, Problems and Solution of Dairy Cattle Enterprises in Uşak Province. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 7(12): 2198-2203.
 • Diler A, Kocyigit R, Yanar M, Aydın R, Güler O, Avcı M 2016. Erzurum ili Hınıs ilçesi sığırcılık işletmelerinde sığır besleme uygulamaları üzerine bir araştırma. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 31(1): 149-156.
 • Diler A, Koçyiğit R, Yanar M, Aydın R, Güler O 2018. Erzurum İli Narman İlçesi Sığır Yetiştiricilerinin Sığır Besleme Tercihleri. Journal of the Institute of Science and Technology 8(1), 341-349.
 • Dou Z, Galligan DT, Ramberg CF, Meadows C, Ferguson JD 2001. A Survey of Dairy Farming in Pennsylvania: Nutrient Management Practices and Implications. Journal of Dairy Science 84(4): 966-973.
 • Gökalp Z 2019. Hayvansal Üretim Yapıları. (Tarımsal Yapılar Ders Notu), Yayınlanmamış ed, 262 sy.
 • Güler O, Aydın R, Diler A, Yanar M, Koçyiğit R, Maraşlı A 2017. Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma; Erzurum İli Narman İlçesi Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27(3): 396-405.
 • Han Y, Bakır G 2010. Özel Besi işletmelerinin Barınak Yapısı ve Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 41(1): 45-51.
 • Kaygısız A, Tümer R 2009. Kahramanmaraş İli Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri 2. Barınak Özellikleri. Journal Of Agriculture and Nature 12(1): 40-47.
 • Kaygısız A, Özkan İ 2021. Samsun Tekkeköy ilçesindeki süt sığırcılık işletmelerinin yapısal özellikleri ve hijyen koşulları. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25(2): 225-233.
 • Kılıç İ, Öziçsel B, Yayli B 2020. Kütahya’da Faaliyet Gösteren Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Özellikleri. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 6(2): 275 – 286.
 • Koçyiğit R, Yanar M, Özdemir VF, Diler A, Aydın R, Tosun M 2022. A Study on the Milking Practices and Some Structural Characteristics of the Cattle Enterprises Located in İspir County of Erzurum Province. Palandöken Journal of Animal Science, Technology and Economics 1(1):7-15.
 • Köseman A, Şeker İ 2016. Malatya ilinde sığırcılık işletmelerinin mevcut durumu: I. yapısal özellikler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 30(1): 05-12.
 • Kurç HC, Kocaman İ 2016. Tekirdağ Malkara Yöresindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Yönden İncelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13(4): 84-90.
 • Mundan D, Atalar B, Meral BA, Yakışan MM 2018. Modern Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 13(2): 201-210.
 • Öcal G.O 2020. Ankara Ili Süt Sığırcılığı Işletmelerinde Hayvan Refahının Barınak Ve Yetiştirme Şartları Yönünden Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 50 sy.
 • Özdemir MY 2007. Tokat Merkez Ilçedeki Süt Sığırı Ahırlarının Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Yeterliliklerinin ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 101 sy.
 • Özdemir MY, Karaman S 2008. Tokat Merkez İlçedeki Süt Sığırı Ahırlarının Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Yeterliliklerinin ve Geliştirme Olanaklarının Araştırılması. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 1(2):27-36.
 • Özhan M, Tüzemen N, Yanar M 2009. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Süt ve Et Sığırcılığı) (Düzeltilmiş 5. Baskı), Erzurum.
 • Özsağlıcak S, Yanar M 2021. Feed Usage and Cattle Feeding Practices in Cattle Enterprises in The Eastern Anatolia Region: The Case Of Central County of Erzincan Province. Journal of Animal Science and Products 4 (2):136-152.
 • Öztürk NN 2009. Mardin Ilindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,74 sy.
 • Şahin AÇ 2016. Kastamonu-Şenpazar İlçesi Büyükbaş Sığır Barınaklarının Yapısal Özellikleri ve Yeni Barınak Modelinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 70 sy.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H 2012. Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 26(1): 9-16.
 • Sheppard SC, Bittman S, Swift ML, Beaulieu M, Sheppard MI 2011. Ecoregion and Farm Size Differences in Dairy Feed and Manure Nitrogen Management: A Survey. Canadian Journal of Animal Science 91(3): 459-473.
 • SPSS 2011. SPSS for Windows Release 13.0. SPSS Inc, Chicago, IL. SPSS for Windows Release 13.0.
 • Tatar AM 2007. Ankara ve Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birliklerine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı ve Sorunları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 119 sy.
 • Tilki M, Sarı M, Aydın E, Işık S, Aksoy AR 2013. Kars İli Sığır İşletmelerinde Barınakların Mevcut Durumu ve Yetiştirici Talepleri: I. Mevcut Durum. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 19(1): 109-116.
 • Tugay A, Bakır G 2006. Giresun Yöresindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların Yapısal Durumu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37(1): 39-47.
 • Uğurlu N, Şahin S. 2010. Kayseri İli Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24(2): 23-26.
 • Ünalan A, Serbester U, Çınar M, Ceyhan A, Akyol E, Şekeroğlu A, Erdem T, Yılmaz S 2013. Niğde İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mevcut Durumu, Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 1(2): 67-72.
 • Ünlü, H. (2018). Giresun İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Genel Yapısının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 82 sy.
 • Valde JP, Hird DW, Thurmond MC, Qsterås O 1997. Comparison of Ketosis, Clinical Mastitis, Somatic Cell Count, and Reproductive Performance Between Free Stall and Tie Stall Barns in Norwegian Dairy Herds with Automatic Feeding. Acta Veterinaria Scandinavica 38(2): 181-192.
 • Vasseur E Borderas F, Cue RI, Lefebvre D, Pellerin D, Rushen J, Wade KM, De Passille AM 2010. A Survey of Dairy Calf Management Practices in Canada That Affect Animal Welfare. Journal of Dairy Science 93(3): 1307-1315.
 • Yener H, Atalar B, Mundan D 2013. Şanlıurfa İlindeki Sığırcılık Işletmelerinin Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2(2)87-93.
 • Yenice G, Savaş S 2016. Rize İlinde Yapılan Süt Sığırcılığının Mevcut Durumunun Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 11(1): 74-83.
 • Yıldız B 2013. The Constructural Properties of Dairy Cattle Housing and Development of Model Barn Plan in Çankırı. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 86 sy.
 • Yılmaz İ, Kaylan V, Yanar M 2020. Iğdır İli Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Analizi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(1): 684-693.
There are 50 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Agricultural, Veterinary and Food Sciences
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Mete Yanar 0000-0002-5311-5675

Abdulkerim Diler 0000-0001-7958-6179

Recep Aydın 0000-0001-9319-9319

Rıdvan Koçyiğit 0000-0001-9979-0804

Veysel Fatih Özdemir 0000-0003-3035-7695

Mesut Tosun 0000-0001-6251-2771

Publication Date December 30, 2022
Submission Date February 4, 2022
Acceptance Date March 24, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 25 Issue: Ek Sayı 2

Cite

APA Yanar, M., Diler, A., Aydın, R., Koçyiğit, R., et al. (2022). A Study on Structural Characteristics of the Cattle Barns in İspir County of Erzurum Province. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 25(Ek Sayı 2), 566-575. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1068482


International Peer Reviewed Journal
Free submission and publication
Published 6 times a year88x31.png


KSU Journal of Agriculture and Nature

e-ISSN: 2619-9149