Research Article
BibTex RIS Cite

Theoretical Progeny and Population Monitoring Studies of the Colorado Potato Beetle Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)

Year 2024, Volume: 27 Issue: 2, 351 - 361, 01.04.2024
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1280991

Abstract

In this study, the population monitoring of the Colorado potato beetle Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae), which is one of the most important pests of potatoes, was carried out in four potato fields selected from the central plain of Bolu in the production seasons of 2020 and 2021. In the population monitoring of larvae and adults was carried out during the potato production season, and the adults were first detected on 14.05.2020; and on 18.05.2021 in the second year. The highest population level of the larvae and adults reached in July and August, at the highest pentate temperature level of Bolu province between 2020 and 2021. According to the development threshold and thermal constant of the Colorado potato beetle, it is a theoretical progeny of 2.75 offspring per year in Bolu for 2020.

Project Number

BAP 2001.10.06.1487

References

 • Aitkenhead, P. (1981). Colorado potato beetle recent work in preventing its establishment in Britain. Bulletin OEPP. 11(3), 225-234.
 • Alyokhin, A. (2009). Colorado potato beetle management on potatoes current challenges and future prospects. Fruit, Vegetable and Cereal Science and Biotechnology, 3(1), 10-19.
 • Anonim, (2017). Patates entegre mücadele teknik talimatı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, s. 124.
 • Atak, U. (1973). Trakya bölgesinde Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.)’nin morfolojisi, bio-ekolojisi ve savaş metodları üzerinde araştırmalar. T.C. Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, Teknik Bülten, 6, 63.
 • Boiteau, G., Picka, JD., & Watmough, J. (2008). Potato field colonization by low-density populations of Colorado potato beetle as a function of crop rotation distance. Journal of Economic Entomology, 101(5), 1575-1583.
 • Cappaert, DL., Drummond, FA., & Logan, PA. (1991). Population dynamics of the Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) on a native host in Mexico. Environmental Entomology, 20(6), 1549–1555.
 • Doğan, E. & Karaca, İ. (2020). Afyonkarahisar ili patates alanlarında Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin yayılışı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1), 90-95.
 • FAOStat (2019). http://www.fao.org/faostat/ en/#data/QCL (Alınma Tarihi: 29.09.2021).
 • Güney, G. (2019). Patates böceği, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae)’da lipit metabolizmasında yer alan majör proteinlerin karakterizasyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara. https://dspace. ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/ handle/ 20.500.12575/68717/ 10263861.pdf? sequence=3&isAllowed=y (Alınma Tarihi: 20.03.2021).
 • Gürkan, B., & Boşgelmez, A. (1984). Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.)’nin popülasyon dinamiği. Bitki Koruma Bülteni, 24(3), 119- 136.
 • Hardling, C.L., Fleischer, S.J. & Blom, P.E. (2002). Population dynamics of the colorado potato beetle in an agroecosystem with tomatoes and potatoes with management implications to processing tomatoes. Environmental Entomology, 31(6), 1110-1118.
 • Harcourt, D.G. (1971). Population dynamics of Leptinotarsa decemlineata (Say) in Eastern Ontario. III. Major population processes. Canadian Entomologist, 103, 1049-1061.
 • Hiiesaar, K., Eremeev, V., Metspalu, L., Kruus, E., & Luik, A. (2014). Phenology and formation of local population of Colorado potato beetles (Leptinotarsa decemlineata Say) in 2008-2013 on experimental field of Estonian University of Life Siences. Journal of Agricultural Science, 1(15), 17-22.
 • Kadakoğlu, B., & Karlı, B. (2022). Afyonkarahisar İlinde Patates Üretiminin Ekonomik Analizi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 25(3), 581-588. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.947387
 • Kansu, İA. (2000). Genel Entomoloji. Ankara: Birlik Matbaacılık Yayıncılık.
 • Kekillioğlu, A., & Yılmaz, M. (2018). Patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)]’nin Nevşehir ilinde yaşamsal etkileşim ve çeşitliliği üzerine bir ön çalışma. Anadolu Journal of AARI, 28(1), 100-107.
 • Kipyatkov, V.E., & Lopatina, E.B. (2010). Intra-specific variation of thermal reaction norms for development in insects: new approaches and prospects. Entomological Reviews, 90(2), 163-184.
 • Oerke, E.C., Dehne, H.W., & Schonbeck, F. (1994). Estimated losses in major food and cash crops. Crop Production and Crop Protection, Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
 • Onaran, H., Ünlenen, LA., & Doğan, A. (2000) Patates tarımı, sorunları ve çözüm yolları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Niğde, 88 s.
 • Uygun, Z. & Karaca, İ. (2015). Tokat ili patates ve patlıcan üretimi yapılan alanlarda Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) (Say, 1824) (Coleoptera:Chrysomelidae)’nin yayılışı, doğal düşmanları ve popülasyon değişimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 184-189.

Patates böceği Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Popülasyon Takibi ve Teorik Döl Sayısının Belirlenmesi

Year 2024, Volume: 27 Issue: 2, 351 - 361, 01.04.2024
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1280991

Abstract

Bu çalışmada, patatesin en önemli zararlılarından biri olan Patates böceği Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın 2020 ve 2021 üretim sezonlarında Bolu il merkezindeki dört adet patates tarlasında yürütülmüştür. Patates üretim sezonu boyunca gerçekleştirilen larva ve ergin popülasyon takiplerinde ilk olarak erginleri 14.05.2020 tarihinde; ikinci yıl ise 18.05.2021 tarihinde tespit edilmiştir. Zararlının larva ve ergin dönemlerinin en yüksek popülasyon seviyesine ulaştığı aylar, Bolu ilindeki pentat hava sıcaklık ortalamalarının en yüksek düzeye ulaştığı temmuz ve ağustos ayları olarak belirlenmiştir. Patates böceği’nin gelişme eşiği ve termal konstant değerleri ile yapılan hesaplamada yılda 2.75 teorik döl verdiği bulunmuştur. Popülasyon takipleri ile haftalık ortalama hava sıcaklıkları arasındaki korelasyon analizleri sonuçlarına göre, 2020 yılı ergin sayıları için orta korelasyon, 2021 yılı ergin sayıları için yüksek korelasyon, larva sayıları için ise orta korelasyon olduğu belirlenmiştir.

Supporting Institution

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bap Birimi

Project Number

BAP 2001.10.06.1487

References

 • Aitkenhead, P. (1981). Colorado potato beetle recent work in preventing its establishment in Britain. Bulletin OEPP. 11(3), 225-234.
 • Alyokhin, A. (2009). Colorado potato beetle management on potatoes current challenges and future prospects. Fruit, Vegetable and Cereal Science and Biotechnology, 3(1), 10-19.
 • Anonim, (2017). Patates entegre mücadele teknik talimatı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, s. 124.
 • Atak, U. (1973). Trakya bölgesinde Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.)’nin morfolojisi, bio-ekolojisi ve savaş metodları üzerinde araştırmalar. T.C. Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, Teknik Bülten, 6, 63.
 • Boiteau, G., Picka, JD., & Watmough, J. (2008). Potato field colonization by low-density populations of Colorado potato beetle as a function of crop rotation distance. Journal of Economic Entomology, 101(5), 1575-1583.
 • Cappaert, DL., Drummond, FA., & Logan, PA. (1991). Population dynamics of the Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) on a native host in Mexico. Environmental Entomology, 20(6), 1549–1555.
 • Doğan, E. & Karaca, İ. (2020). Afyonkarahisar ili patates alanlarında Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin yayılışı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1), 90-95.
 • FAOStat (2019). http://www.fao.org/faostat/ en/#data/QCL (Alınma Tarihi: 29.09.2021).
 • Güney, G. (2019). Patates böceği, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae)’da lipit metabolizmasında yer alan majör proteinlerin karakterizasyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara. https://dspace. ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/ handle/ 20.500.12575/68717/ 10263861.pdf? sequence=3&isAllowed=y (Alınma Tarihi: 20.03.2021).
 • Gürkan, B., & Boşgelmez, A. (1984). Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.)’nin popülasyon dinamiği. Bitki Koruma Bülteni, 24(3), 119- 136.
 • Hardling, C.L., Fleischer, S.J. & Blom, P.E. (2002). Population dynamics of the colorado potato beetle in an agroecosystem with tomatoes and potatoes with management implications to processing tomatoes. Environmental Entomology, 31(6), 1110-1118.
 • Harcourt, D.G. (1971). Population dynamics of Leptinotarsa decemlineata (Say) in Eastern Ontario. III. Major population processes. Canadian Entomologist, 103, 1049-1061.
 • Hiiesaar, K., Eremeev, V., Metspalu, L., Kruus, E., & Luik, A. (2014). Phenology and formation of local population of Colorado potato beetles (Leptinotarsa decemlineata Say) in 2008-2013 on experimental field of Estonian University of Life Siences. Journal of Agricultural Science, 1(15), 17-22.
 • Kadakoğlu, B., & Karlı, B. (2022). Afyonkarahisar İlinde Patates Üretiminin Ekonomik Analizi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 25(3), 581-588. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.947387
 • Kansu, İA. (2000). Genel Entomoloji. Ankara: Birlik Matbaacılık Yayıncılık.
 • Kekillioğlu, A., & Yılmaz, M. (2018). Patates böceği [Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)]’nin Nevşehir ilinde yaşamsal etkileşim ve çeşitliliği üzerine bir ön çalışma. Anadolu Journal of AARI, 28(1), 100-107.
 • Kipyatkov, V.E., & Lopatina, E.B. (2010). Intra-specific variation of thermal reaction norms for development in insects: new approaches and prospects. Entomological Reviews, 90(2), 163-184.
 • Oerke, E.C., Dehne, H.W., & Schonbeck, F. (1994). Estimated losses in major food and cash crops. Crop Production and Crop Protection, Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
 • Onaran, H., Ünlenen, LA., & Doğan, A. (2000) Patates tarımı, sorunları ve çözüm yolları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Niğde, 88 s.
 • Uygun, Z. & Karaca, İ. (2015). Tokat ili patates ve patlıcan üretimi yapılan alanlarda Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) (Say, 1824) (Coleoptera:Chrysomelidae)’nin yayılışı, doğal düşmanları ve popülasyon değişimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 184-189.
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Veterinary and Food Sciences
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Sedat Akçın 0000-0002-6800-6607

Gülay Kaçar 0000-0001-9800-8286

Project Number BAP 2001.10.06.1487
Early Pub Date January 21, 2024
Publication Date April 1, 2024
Submission Date April 11, 2023
Acceptance Date August 1, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 27 Issue: 2

Cite

APA Akçın, S., & Kaçar, G. (2024). Patates böceği Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Popülasyon Takibi ve Teorik Döl Sayısının Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 27(2), 351-361. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1280991


International Peer Reviewed Journal
Free submission and publication
Published 6 times a year88x31.png


KSU Journal of Agriculture and Nature

e-ISSN: 2619-9149