Research Article
BibTex RIS Cite

Doğu Anadolu( Türkiye)’dan Yeni Bir İri Vicia (Çok Yıllık Yabani Fiğ) (Fabaceae) Taksonu

Year 2024, Volume: 27 Issue: 2, 325 - 332, 01.04.2024
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1357140

Abstract

Elazığ(Türkiye)’ın Karakoçan ilçesinden toplanan Vicia freyniana Bornm. subsp. gigantea subsp. nova (dev yabani fiğ), bilim dünyası için yeni alt tür olarak tanımlandı.Yeni alt tür; başta indumentum özellikleri olmak üzere, iri bitki cüssesi, yaprak ve yaprakçık boyutları, infloresans özellikleri, infloresans / yaprak uzunluğu oranı, çiçek kısımları ile tohum boyutları bakımından tipik alt türlden farklılık gösterir. Vicia freyniana subsp. gigantea çoğunlukla meşe ormanı gölgeliklerinde, nadiren de meşe orman açıklıklarında yetişir. Yeni tanımlanan bu alttürün; betimlemesi, ekolojik tercihleri, dağılım haritası ve fotoğrafları verildi.

References

 • Balos, M.M., Sonay,V.,, Çeçen, C. & Akan, H. (2023). Allium murat-sonayii (Amaryllidaceae), a new species from Türkiye. Phytotaxa 600 (1), 043–051.
 • Balos, M.M., Sonay,V., Koçyiğit, M., Akan, H.& Çeçen, C.(2022). Allium saricanense (Amaryllidaceae), a new species from eastern Turkey. Annales Botanici Fennici 59, 191–196
 • Behçet, L. & Altınsoy, İ. (2023). Clinopodium debile (Bunge) Kuntze (Lamiaceae), A New Record for the Flora of Türkiye. KSU J. Agric Nat. 26 (3), 504–510.
 • Behçet, L. & Cengiz, H. (2023a). Pimpinella major (Apiaceae); a New Record for the Flora of Türkiye and Contributions to Its Taxonomy. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 26 (5), 1048-1055.
 • Behçet, L. & Cengiz, H. (2023b). On the Presence and Distribution of Lycopus exaltatus (Lamiaceae) in Türkiye. KSU J. Agric Nat. 26 (6), 1253-1258.
 • Behçet, L. & Çetin, A. (2023) A New Taxon of Stachys (Lamiaceae) from Bingöl - Türkiye. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi. 27(1), 101-107.
 • Behçet, L. & İlçı̇m, A. (2015). Paracaryum bingoelianum (Boraginaceae), a New Species from Turkey. Turkish Journal of Botany 39 (2), 334–340.
 • Behçet, L., İlçim, A. & Yapar, Y. (2017). Centaurea bingoelensis (Asteraceae), a New Species from Turkey. Turkish Journal of Botany 41, 180–188.
 • Behçet, L. & Yapar, Y. (2019). Rediscovery of the lost endemic Micromeria cymuligera (Lamiaceae) in Eastern Anatolia‐Turkey. Nordic Journal of Botany 37 (10), 1–6.
 • Behçet, L.,Yapar, Y. & Olgun, Ş. 2019. Prangos aricakensis (Apiaceae), a new species from eastern Turkey. Phytotaxa 401 (1), 55–63 . doi.org/ 10.11646/phytotaxa.401.1.5
 • Behçet, L. & Yapar, Y. (2020). Lactuca anatolica (Asteraceae: Lactucinae), a New Species from Eastern Anatolia (Turkey). Phytotaxa 455 (4), 287–294.
 • Behçet, L. & Yapar, Y. (2021). Bromus orientalis (Poaceae: B. sect. Bromopsis), a New Species from Turkey. Nordic Journal of Botany 39 (4), 1–7.
 • Davis, P.H. & Plitmann,U. (1970). Vicia L. in: Davis PH (ed.) Flora of Turkey and the east aegean islands, vol: 3, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, pp. 274325.
 • Duran, A., Behçet, L. & Öztürk, M. (2015). Diplotaenia bingolensis (Apiaceae), New Species from East Anatolia, Turkey. Plant Syst Evol 301, 467–478.
 • Doğan, M., Behçet, L., Sinan,A.(2015). Pseudophleum anatolicum, a New Endemic Species of Pseudophleum (Poaceae) from East Anatolia, Turkey. Systematic Botany 40 (2), 454–460.
 • Ertekin A.S.(2012) Vicia L.:Güner A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M. T(eds.) Türkiye bitkileri listesi (Damarlı bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, pp.550-553.
 • GBIF Secretariat (2022). Vicia freyniana Bornm. in GBIF Secretariat (2022). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/ 10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2023-08-16.
 • Hamzaoğlu, E., Behçet, L. & Yapar, Y. (2020). A New Suffruticose Taxon of Dianthus (Caryophyllaceae) from Bingöl, Turkey. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 23 (6), 1529–1534.
 • Hamzaoğlu,E. & Behçet,L.(2022). Rhanteriopsis baskilensis sp. nov. (Inuleae, Asteraceae), a new species from Turkey. Phytotaxa 539 (1), 033–044.
 • İlçim, A., & Behçet, L. (2016). Astragalus topalanense (Fabaceae), a New Species from Turkey. Turkish Journal of Botany 40, 74–80.
 • Keskin,M., Sonay,V.& Balos, M. M. (2023)Trifolium elazizense (Fabaceae), a new species from Turkey. Phytotaxa 583 (2), 199–206.
 • Pınar, S. M., Fidan, M., Behçet, L. & Eroğlu, H. (2018). A New Record for The Flora of Turkey: Onopordum cinereum Grossh. (Asteraceae). Erzincan University Journal of Science and Technology 11 (1), 85.
 • Sinan, A., Behçet, L. & Yapar, Y. (2021). Ranunculus solhanensis (Ranunculaceae), a new species from eastern Turkey. Phytotaxa 497 (2), 157–164.
 • Sonay,V.,Tekşen,M.,Yıldırım,H., Balos,M.M.& Akan, H. (2023). Fritillaria karakocanensis (Liliaceae), a new species of the F. crassifolia group from Anatolia (Turkey). Nordic Journal of Botany. 8(1), 1-8. doi: 10.1111/njb.03903
 • Yapar Y.& Behçet L., 2022. Pentanema divaricatum Cass. (Inuleae, Asteraceae), A New Record for the Flora of Turkey . KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 25 (6), 1401-1405
 • Yapar Y.& Behçet L., 2020. A new subspecies of Ornithogalum malatyanum (Asparagaceae: Scilloideae) from eastern Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany. 38 (11), 1-5
 • Yıldırımlı, Ş. (2005). The Chorology of the Turkish species of Fabaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12(1), 117-170.

A New Gigantic Vicia (Perennial Wild Vetch) (Fabaceae) Taxon From Eastern Anatolia, Türkiye

Year 2024, Volume: 27 Issue: 2, 325 - 332, 01.04.2024
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1357140

Abstract

vetch), which has been collected from the Karakoçan district (Elazığ-Türkiye), has been defined as new subspecies for the scientific world. New subspecies; it differs from the typical subspecies primarily in terms of indumentum characteristics, large plant size, leaf and leaflet sizes, inflorescence features, inflorescence/leaf length ratio, flower parts and seed sizes.Vicia freyniana subsp. gigantea grows mostly in oak forest shades and sometimes in oak forest openings. This newly defined subspecies; description, ecological preferences, distribution map and photographs were given.

References

 • Balos, M.M., Sonay,V.,, Çeçen, C. & Akan, H. (2023). Allium murat-sonayii (Amaryllidaceae), a new species from Türkiye. Phytotaxa 600 (1), 043–051.
 • Balos, M.M., Sonay,V., Koçyiğit, M., Akan, H.& Çeçen, C.(2022). Allium saricanense (Amaryllidaceae), a new species from eastern Turkey. Annales Botanici Fennici 59, 191–196
 • Behçet, L. & Altınsoy, İ. (2023). Clinopodium debile (Bunge) Kuntze (Lamiaceae), A New Record for the Flora of Türkiye. KSU J. Agric Nat. 26 (3), 504–510.
 • Behçet, L. & Cengiz, H. (2023a). Pimpinella major (Apiaceae); a New Record for the Flora of Türkiye and Contributions to Its Taxonomy. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 26 (5), 1048-1055.
 • Behçet, L. & Cengiz, H. (2023b). On the Presence and Distribution of Lycopus exaltatus (Lamiaceae) in Türkiye. KSU J. Agric Nat. 26 (6), 1253-1258.
 • Behçet, L. & Çetin, A. (2023) A New Taxon of Stachys (Lamiaceae) from Bingöl - Türkiye. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi. 27(1), 101-107.
 • Behçet, L. & İlçı̇m, A. (2015). Paracaryum bingoelianum (Boraginaceae), a New Species from Turkey. Turkish Journal of Botany 39 (2), 334–340.
 • Behçet, L., İlçim, A. & Yapar, Y. (2017). Centaurea bingoelensis (Asteraceae), a New Species from Turkey. Turkish Journal of Botany 41, 180–188.
 • Behçet, L. & Yapar, Y. (2019). Rediscovery of the lost endemic Micromeria cymuligera (Lamiaceae) in Eastern Anatolia‐Turkey. Nordic Journal of Botany 37 (10), 1–6.
 • Behçet, L.,Yapar, Y. & Olgun, Ş. 2019. Prangos aricakensis (Apiaceae), a new species from eastern Turkey. Phytotaxa 401 (1), 55–63 . doi.org/ 10.11646/phytotaxa.401.1.5
 • Behçet, L. & Yapar, Y. (2020). Lactuca anatolica (Asteraceae: Lactucinae), a New Species from Eastern Anatolia (Turkey). Phytotaxa 455 (4), 287–294.
 • Behçet, L. & Yapar, Y. (2021). Bromus orientalis (Poaceae: B. sect. Bromopsis), a New Species from Turkey. Nordic Journal of Botany 39 (4), 1–7.
 • Davis, P.H. & Plitmann,U. (1970). Vicia L. in: Davis PH (ed.) Flora of Turkey and the east aegean islands, vol: 3, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, pp. 274325.
 • Duran, A., Behçet, L. & Öztürk, M. (2015). Diplotaenia bingolensis (Apiaceae), New Species from East Anatolia, Turkey. Plant Syst Evol 301, 467–478.
 • Doğan, M., Behçet, L., Sinan,A.(2015). Pseudophleum anatolicum, a New Endemic Species of Pseudophleum (Poaceae) from East Anatolia, Turkey. Systematic Botany 40 (2), 454–460.
 • Ertekin A.S.(2012) Vicia L.:Güner A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M. T(eds.) Türkiye bitkileri listesi (Damarlı bitkiler). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, pp.550-553.
 • GBIF Secretariat (2022). Vicia freyniana Bornm. in GBIF Secretariat (2022). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/ 10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2023-08-16.
 • Hamzaoğlu, E., Behçet, L. & Yapar, Y. (2020). A New Suffruticose Taxon of Dianthus (Caryophyllaceae) from Bingöl, Turkey. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 23 (6), 1529–1534.
 • Hamzaoğlu,E. & Behçet,L.(2022). Rhanteriopsis baskilensis sp. nov. (Inuleae, Asteraceae), a new species from Turkey. Phytotaxa 539 (1), 033–044.
 • İlçim, A., & Behçet, L. (2016). Astragalus topalanense (Fabaceae), a New Species from Turkey. Turkish Journal of Botany 40, 74–80.
 • Keskin,M., Sonay,V.& Balos, M. M. (2023)Trifolium elazizense (Fabaceae), a new species from Turkey. Phytotaxa 583 (2), 199–206.
 • Pınar, S. M., Fidan, M., Behçet, L. & Eroğlu, H. (2018). A New Record for The Flora of Turkey: Onopordum cinereum Grossh. (Asteraceae). Erzincan University Journal of Science and Technology 11 (1), 85.
 • Sinan, A., Behçet, L. & Yapar, Y. (2021). Ranunculus solhanensis (Ranunculaceae), a new species from eastern Turkey. Phytotaxa 497 (2), 157–164.
 • Sonay,V.,Tekşen,M.,Yıldırım,H., Balos,M.M.& Akan, H. (2023). Fritillaria karakocanensis (Liliaceae), a new species of the F. crassifolia group from Anatolia (Turkey). Nordic Journal of Botany. 8(1), 1-8. doi: 10.1111/njb.03903
 • Yapar Y.& Behçet L., 2022. Pentanema divaricatum Cass. (Inuleae, Asteraceae), A New Record for the Flora of Turkey . KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 25 (6), 1401-1405
 • Yapar Y.& Behçet L., 2020. A new subspecies of Ornithogalum malatyanum (Asparagaceae: Scilloideae) from eastern Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany. 38 (11), 1-5
 • Yıldırımlı, Ş. (2005). The Chorology of the Turkish species of Fabaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 12(1), 117-170.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Botany (Other)
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Lütfi Behçet 0000-0001-8334-7816

İbrahim Halil Gülbasan 0009-0006-6757-131X

Early Pub Date January 21, 2024
Publication Date April 1, 2024
Submission Date September 11, 2023
Acceptance Date October 10, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 27 Issue: 2

Cite

APA Behçet, L., & Gülbasan, İ. H. (2024). A New Gigantic Vicia (Perennial Wild Vetch) (Fabaceae) Taxon From Eastern Anatolia, Türkiye. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 27(2), 325-332. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.1357140


International Peer Reviewed Journal
Free submission and publication
Published 6 times a year88x31.png


KSU Journal of Agriculture and Nature

e-ISSN: 2619-9149