Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 4, Sayfalar 607 - 614 2018-08-31

Effects of Different Feed Presentation Methods on the Growth Performance, Feed Intake and Some Behavioral Traits of Holstein Friesian Calves
Farklı Yem Sunum Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Büyüme Performansı, Yem Tüketimi ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri

Recep AYDIN [1] , Mete YANAR [2] , Abdulkerim DİLER [3] , Rıdvan KOÇYİĞİT [4] , Olcay GÜLER [5] , Mehmet AVCI [6]

44 97

This study was carried out to investigate effects of the two different feed presentation methods on the growth performance, feed intake, feed efficiency and some behavioral traits of Holstein Friesian calves. Feed presentation groups are: 1. Mixture of chopped dry hay and concentrate (MR), 2. Presentation of the concentrate and dry hay at natural form in two different feed bunks (SR). A total of 25 Holstein Friesian calves (14 heads in MR group; 11 heads in SR group) was used as research material. Results of the study revealed that 3 months (P<0.05) and 6 months (P<0.01) weights as well as weight gains between weaning and 3 months of age (P<0.05) and between 3 and 6 months (P<0.01) were in favor of SR. Additionally, calves fed according to SR method consumed higher (P<0.01) amount of feed compared to those in MR group, but it was also found out that there was no significant difference between treatment groups concerning feed efficiency values. Two different feed presentation methods had significant influence (P<0.05) on the gains of hearth depth and hearth girth in a period between birth and 6 months of age in favor of MR. It was also determined that calves fed according to SR method had lower (P<0.01) percentage of time spent for standing behavior and greater percentage of time spent for feeding (P<0.01) and drinking water (P<0.05) during the trial. As a result, presentation of the concentrate and dry hay at natural form in two different feeders (SR) to the Holstein Friesian calves resulted in higher weight gain as well as feed intake compared to MR feeding, and it did not affect adversely feed efficiency value. For that reasons, it was concluded that SR method was more appropriate for the Holstein Friesian calves raised under conditions of the Eastern Anatolian Region. 

Bu çalışma, iki farklı yem sunum metodunun Siyah Alaca buzağılarının büyüme performansı, yem alımı, yemden yararlanma ve bazı davranış özellikleri üzerine etkilerini araştırmak üzere yürütülmüştür. Yem sunum grupları: 1. Kıyılmış kuru çayır otu ve kesif yem karışımı (KR), 2. Doğal formda kuru çayır otu ve kesif yemin iki ayrı yemlikte sunumu (AAR) şeklinde oluşturulmuştur. Toplam 25 adet Siyah Alaca buzağı (14' ü KR grubunda, 11'i AAR grubunda olmak üzere) araştırma materyali olarak kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, buzağıların 3 ay (P<0.05)  ve 6 ay (P<0.01) ağırlıkları ile sütten kesim-3 ay arası (P<0.05), 3-6 ay arası (P<0.01) günlük canlı ağırlık artışlarının AAR lehine olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca doğum-6 aylık yaş periyodunda, AAR yöntemiyle beslenen buzağıların, KR ile yemlenenlere göre daha fazla (P<0.01) yem tükettikleri, ancak yemden yararlanma dereceleri bakımından muamele grupları arasında önemli bir farkın bulunmadığı da belirlenmiştir. İki farklı yemleme yönteminin, doğum-6 aylık yaş periyodunda göğüs derinliği ve göğüs çevresi gelişimi açısından AAR lehine önemli (P<0.05) etkileri olmuştur. Deneme süresince AAR yöntemiyle yemlenen buzağılarda daha az (P<0.01) oranda ayakta durma ve daha fazla (P<0.01) yem yeme ile su içme (P<0.05) davranışları gösterdikleri de saptanmıştır. Sonuç olarak, Siyah Alaca buzağılara doğal formda ve kesif yemden ayrı olarak verilen kaba yemin (AAR yöntemi), karışık rasyonla yemlemeye göre daha fazla ağırlık artışı ve yem tüketimine neden olduğu, yemden yararlanma derecesini olumsuz yönde etkilemediği tespit edilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi koşullarında yetiştirilen Siyah Alaca buzağılarını AAR yöntemiyle yemlemenin daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
 • Atwood SB, Provenza FD, Wiedmeier RD, Banner RE 2001. Influence of Free-Choice vs Mixed-Ration Diets on Food Intake and Performance of Fattening Calves. Journal of Animal Science, 79: 3034-3040.
 • Bakır G. Demirel M 2001. Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1): 29-37.
 • Beharka AA, Nagaraja TG, Morrill JL, Kennedy GA, Klemm, RD 1998. Effect of Form of Diet on Anatomical Microbial and Fermantative Development of The Rumen Neonatal Calves. Journal of Dairy Science, 81:1946-1955.
 • Chua B, Coenen E, Delen J, Weary DM 2002. Effects of Pairy Versus Individual Housing on The Behaviour and Performance of Dairy Calves. Journal of Dairy Science, 85:360- 364.
 • Coverdale JA, Tyler HD, Quigley JD, Brumm JA 2004. Effect of Various Levels of Forage and Form of Diet on Rumen Development and Growth in Calves. Journal of Dairy Science, 87: 2554-2562.
 • DeVires TJ, von Keyserlingk MA G 2009. Feeding Method Affects The Feding Behavior of Growing Dairy Heifers. Journal of Dairy Science, 92:1161–1168.
 • Diler A, Koçyiğit R, Yanar M, Aydın R, Güler O, Avcı M 2016. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Sığır Besleme Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Tarım Bilim. Derg. Anadolu Journal of Agricultural Sciences, 31(1):149-156.
 • Greter AM, Leslie KE, Mason GJ, McBride BW, DeVries TJ 2010. Effect of Feed Delivery Method on The Behavior and Growth of Dairy Heifers. Journal of Dairy Science, 93: 1668-1676.
 • Güler O, Yanar M, Bayram B 2003. Effect of Different Milk Feeding Schedules on the Growth and Feed Conversion Efficiencies in Holstein Friesian and Brown Swiss Calves. Indian Journal of Animal Science, 73(11):1278-1280.
 • Hassani MW, Görgülü M, Göncü S 2017. Effect of Choice Feeding in The Pre-Weaning Period on The Growth Performance of Calves During The Pre- and Post-Weaning Periods. Asian Research Journal of Agriculture, 5(1): 1-8.
 • Hill TM, Bateman HG, Aldrich JM, Schlotterbeck RL 2010. Roughage Amount, Source, and Processing for Diets Fed to Weaned Dairy Calves. The Professional Animal Scientist, 26:181–187.
 • Hozman SB 2014. Sivas İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Hayvan Besleme Uygulamaları. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 144 s.
 • Hunter L, Houpt KA 1989. Bedding Material Preferences of Ponies. Journal of Animal Science, 67:1986- 1991.
 • Iraira S, Ruíz de la Torre J, Rodríguez-Prado M, Manteca X, Calsamiglia S, Ferret A 2012. Effect of Feeding Method on Intake and Behaviour of Individually Reared Beef Heifers Fed Concantrate Diet from 115 to 185 kg of Body Weight. Animal, 6:1483-1490.
 • Kincaid RL 1980. Alternate Methods of Feeding Alfalfa to Calves. Journal of Dairy Science, 63: 91–94.
 • Krause KM, Oetzel GR 2006. Understanding and Preventing Subacute Ruminal Acidosis in Dairy Herds: A review. Animal Feed Science and Technology, 126: 215–236.
 • Martin P, Bateson P 1993. Measuring Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Maekawa M, Beauchemin KA, Christensen DA 2002. Effect of Concentrates Level and Feeding Management on Chewing Activities, Saliva Production and Ruminal pH of Lactating Dairy Cows. Journal of Dairy Science, 85:1165 -1175.
 • Miller-Cushon EK, Bergeron R, Leslie KE,Mason GJ, DeVries TJ 2013. Effect of Early Exposure to Different Feed Presentations on Feed Sorting of Dairy Calves. Journal of Dairy Science, 96(7): 4624-4633.
 • Montoro C, Miller-Cushon EK, DeVries TJ, Bach A 2013. Effect of Physical Form of Forage on Performance, Feeding Behavior, and Digestibility of Holstein Calves. Journal of Dairy Science, 96(2): 1117-1124.
 • Nissanka N, Bandara R, Disnaka K 2010. A Comparative Study on Feeding of Total Mixed Ration vs Conventional Feeding on Weight Gain in Weaned Friesian Heifers Under Tropical Environment. Journal of Agricultural Sciences, 5(1):42-51.
 • Özlütürk A, Yanar M, Tüzemen N, Kopuzlu S 2006. Calving and Preweaning Growth Performance Traits of Calves Sired by Charolais, Simmental and Eastern Anatolian Red Bulls. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 30: 257-263.
 • Plaza J, Martínez Y, Ibalmea R 2009. Roughage Handling in The Feeding of Reposition Female Calves. Cuban Journal of Agricultural Science, 43(1): 17-19.
 • SPSS (2004). SPSS 13.0 for Windows, Release 13.0. SPSS Inc. Chicago, Il., USA.
 • Turgut L, Yanar M, Tüzemen N, 1997. Kaba Yem Formunun Esmer Buzağılarda Büyüme ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (3):11-22.
 • Vasseur E, Borderas F, Cue RI, Lefebvre D, Pellerin D, Rushen J, Wade KM, de Passillé AM 2010. A Survey of Dairy Calf Management Practices in Canada that Affect Animal Welfare. Journal of Dairy Science, 93:1307–1315.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Recep AYDIN

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Mete YANAR (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Abdulkerim DİLER

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Rıdvan KOÇYİĞİT

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Olcay GÜLER

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Mehmet AVCI

Bibtex @araştırma makalesi { ksutarimdoga433638, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9149}, address = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {21}, pages = {607 - 614}, doi = {10.18016/ksudobil.381128}, title = {Farklı Yem Sunum Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Büyüme Performansı, Yem Tüketimi ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {KOÇYİĞİT, Rıdvan and AYDIN, Recep and GÜLER, Olcay and YANAR, Mete and AVCI, Mehmet and DİLER, Abdulkerim} }
APA AYDIN, R , YANAR, M , DİLER, A , KOÇYİĞİT, R , GÜLER, O , AVCI, M . (2018). Farklı Yem Sunum Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Büyüme Performansı, Yem Tüketimi ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (4), 607-614. DOI: 10.18016/ksudobil.381128
MLA AYDIN, R , YANAR, M , DİLER, A , KOÇYİĞİT, R , GÜLER, O , AVCI, M . "Farklı Yem Sunum Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Büyüme Performansı, Yem Tüketimi ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 607-614 <http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/37499/433638>
Chicago AYDIN, R , YANAR, M , DİLER, A , KOÇYİĞİT, R , GÜLER, O , AVCI, M . "Farklı Yem Sunum Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Büyüme Performansı, Yem Tüketimi ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 607-614
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Yem Sunum Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Büyüme Performansı, Yem Tüketimi ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri AU - Recep AYDIN , Mete YANAR , Abdulkerim DİLER , Rıdvan KOÇYİĞİT , Olcay GÜLER , Mehmet AVCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.381128 DO - 10.18016/ksudobil.381128 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 607 EP - 614 VL - 21 IS - 4 SN - -2619-9149 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.381128 UR - http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.381128 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi Farklı Yem Sunum Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Büyüme Performansı, Yem Tüketimi ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri %A Recep AYDIN , Mete YANAR , Abdulkerim DİLER , Rıdvan KOÇYİĞİT , Olcay GÜLER , Mehmet AVCI %T Farklı Yem Sunum Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Büyüme Performansı, Yem Tüketimi ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri %D 2018 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi %P -2619-9149 %V 21 %N 4 %R doi: 10.18016/ksudobil.381128 %U 10.18016/ksudobil.381128
ISNAD AYDIN, Recep , YANAR, Mete , DİLER, Abdulkerim , KOÇYİĞİT, Rıdvan , GÜLER, Olcay , AVCI, Mehmet . "Farklı Yem Sunum Yöntemlerinin Siyah Alaca Buzağıların Büyüme Performansı, Yem Tüketimi ve Bazı Davranış Özellikleri Üzerine Etkileri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 / 4 (Ağustos 2018): 607-614. http://dx.doi.org/10.18016/ksudobil.381128