e-ISSN: 2619-9149
Başlangıç: 1997
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 1997 yılında yayın hayatına başlamış olup, 1999 yılı hariç bugüne kadar aralıksız yılda 2 sayı halinde hakemli ve danışma kurullu olarak yayın hayatına devam etmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2009 yılından itibaren format, vizyon ve misyonunda köklü değişikliğe giderek, çağın ve uluslararası bilim dünyasının gereklerini yerine getirme görevi içinde yeniden yapılanmıştır. Bu amaçla 2009 yılından itibaren "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi" ve "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi" olmak üzere iki ayrı elektronik dergi olarak yılda 2 sayı çıkarılmıştır.

Dergimiz yoğun ilgiden dolayı 2011 yılından itibaren yılda 4 sayı olarak yayınlanmıştır. 2018 yılından itibaren ise dergimizin adı “KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi” olarak değiştirilmiş ve yılda 6 sayı olarak yayınlanmaya başlanmıştır.

Dergimiz 2017 yılından itibaren, Web of Science ve Emerging Sources Citation Index tarafından taranmaya başlanmıştır. 

2022 - Cilt: 25 Sayı: 6

Araştırma Makalesi

25. Harran Ovasında Buğday Tarımının Son 20 Yılının Sörveylerle İncelenmesi

Araştırma Makalesi

New data on the bat fauna (Mammalia: Chiroptera) from the Eastern Anatolia (Bitlis, Turkey)

Araştırma Makalesi

Molecular Characterization and Phylogeny of Meloidogyne chitwoodi in Potato Growing Areas in Turkey

Araştırma Makalesi

Mass Modelling of Eggs Based on Shape Index Using Regression Analysis

Araştırma Makalesi

Investigation of the Relationship between Body Length and Live Weight of the Pikeperch (Sander Lucioperca Linnaeus, 1758) in Beyşehir Lake Population

Araştırma Makalesi

Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin in vitro Şartlarda Tuzluluğa Toleransının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Use of Multidimensional Scaling Analysis together with Multivariate Analysis of Variance in Determining Differences between Groups

Araştırma Makalesi

The Applications of Green Extraction: Production and Quality Characterization of Seed Oils Extracted From Red Pepper (Capsicum Annuum L.) Waste

Araştırma Makalesi

Evaluation on Bioecology of Contarinia pruniflorum Coutin & Rambier, 1955 (Diptera: Cecidomyiidae)

Araştırma Makalesi

Predatory mites (Acari: Phytoseiidae) on vegetable fields in Diyarbakır, Elazığ and Muş provinces

Araştırma Makalesi

Determination of feed value of emmer wheat (Triticum dicoccon) and by-product for ruminant

Araştırma Makalesi

Bozcaada Çavuşu Üzüm Çeşidi ile Mevcut Tozlayıcı Çeşitleri ve Bazı Muhtemel Tozlayıcı Çeşitlerinin Polen Canlılık ve Çimlenme Oranlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

The Effects of Water Stress on Cotton Leaf Area and Leaf Morphology

Araştırma Makalesi

A New Distribution Area of the Lathyrus undulatus Boiss. in Turkey and Taxonomic Contributions

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Yetişen Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.) G. Lopez Bitkisinin Antioksidan, Anti-inflamatuvar ve Antidiyabetik Aktiviteleri

Araştırma Makalesi

Mersin İli Açık Alanda Farklı Domates Çeşitlerinde Domates Güvesi Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Popülasyon Takibi

Araştırma Makalesi

Divergences of Biochemical Features of Three Reared Trouts; Brook Trout (Salvelinus fontinalis, Mitchill 1814), Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972), and Black Sea Trout (Salmo trutta labrax Pallas 1811)

Araştırma Makalesi

Saccharomyces cerevisiae L. Hücre Kültürü Oksidatif Stres Modelinde Bazı Fosfazen Türevlerinin Biyokimyasal Aktiviteleri

Araştırma Makalesi

Entomopatojen Nematod, Steinernema carpocapsae (Rhabditida: Steinernematidae)’nın İncir Kurdu Ephestia cautella (Walker) (Lepidoptera: Phycitidae) üzerindeki etkinliğinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

The impact of edible film coatings with lemon and orange peel extracts on microbial flora and shelf-life of squid (Loligo vulgaris) rings and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets

Araştırma Makalesi

The growth and survival of Bafra lambs during adaptation to steppe climate conditions

Araştırma Makalesi

Cultivar and Harvest Stage Effects on Nutritive Value of Whole Crop Oat (Avena sativa L.) Silages

Araştırma Makalesi

Biberiye esansiyel yağı ve nanoemülsiyonunun gıda kaynaklı patojenik ve bozulma etmeni bakteriler tarafından üretilen biyojenik aminler üzerine etkilerinin histidin dekarboksilaz sıvısında incelenmesi

Araştırma Makalesi

Macromycetes Determined in Silifke (Mersin) District

Araştırma Makalesi

Diklofenak Sodyumun Zebra Balığı (Danio rerio) Larvaları Üzerindeki Teratojenik ve Gelişimsel Toksisitesinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Determination of tolerant genotypes against flooding stress in spinach

Araştırma Makalesi

Merzifon Karası Üzüm Çeşidinin (Vitis vinifera L.) Antioksidan Aktivitesi

Araştırma Makalesi

Sürülebilir Özellikte Yeni Kahvaltılık Bir Ürün: Dut Pekmezi Kreması

Araştırma Makalesi

Nutritive Value and Profitability of Flaxseed Essential Oil: Aromatic Compounds and Ruminal Fermentation Kinetics of Ensiled Alfalfa

Araştırma Makalesi

Karasal İklim Şartlarında Çadır Ağıl Tipinin Kullanım Olanakları; Yozgat İli Örneği

Araştırma Makalesi

The Socioeconomic Attributes and Risk Behaviour of Small – Scale Oil Palm Processors (Millers) in Southern Region of Nigeria

Araştırma Makalesi

EFFECT OF DIFFERENT BACTERIAL FERTILIZERS ON SOIL CARBON MINERALIZATION

Araştırma Makalesi

EFFECTS OF IRRIGATION REGIMES ON YIELD AND WATER PRODUCTIVITY OF PROSO MILLET (Panicum miliaceum L.) IN THRACE REGION OF TURKEY

Araştırma Makalesi

Coronavirüs Pandemi Sürecinde, Sağlık Çalışanları Tarafından Tıbbi ve Aromatik Bitki Kullanımının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Investigation of Potential Nutritive Values of Some Tree Leaves and Its Extracts by Using In Vitro Gas Production Method

Araştırma Makalesi

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Bademde Zararlı Badem İçkurdu Eurytoma amygdali Enderlein (Hymenoptera: Eurytomidae)’nin bulaşma oranı ve parazitoitleri

Araştırma Makalesi

Fertilizer Use Efficiencies of Some Greenhouse Plants Grown under Farmer Practices

Araştırma Makalesi

Investigation of some phenolic compounds and antioxidant activities of the hazelnut tree (Corylus avellana L.) leaves grown in Giresun

Araştırma Makalesi

Investigation of Active Compounds in Propolis Structure in Sars Cov-2 Main Protease by Molecular Docking Method: In Silico Study

Araştırma Makalesi

Zooplankton Fauna of High Mountain Lake Sarıncof Lake (Çamlıhemşin-Rize)

Araştırma Makalesi

Değişik Gelişme Dönemlerinde Yapılan Yaprak Alma ve Uç Alma Uygulamalarının Asma Yaprak Alanı Özelliklerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Biocontrol potential of Turkish entomopathogenic nematodes against the Citrus Mealybug, Planococcus citri (Risso, 1813) (Hemiptera: Pseudococcidae) under laboratory conditions

Araştırma Makalesi

Van-Edremit İlçesi Elma Yetiştiriciliği Yapılan Toprakların Çok Kriterli Karar Verme Analizi-CBS ile Toprak Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

The Effect of Sumac Juice Given to Broilers by Drinking and Inhalation on Performance and Immunity Response

Araştırma Makalesi

Aspir Samanı Çeşitlerinin Yem Değeri Özelliklerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis)'nın İn vitro Çoğaltımı Üzerine Temel Besin Ortamlarının ve Büyüme Düzenleyici Tiplerinin Etkisi

Araştırma Makalesi

Determination of High Yield and Quality Sainfoin Genotypes (Onobrychis viciifolia Scop.) For The Eastern Anatolia Region of Turkey

Araştırma Makalesi

Bazı Bitki Ekstraktlarının Tribolium confusum’un Jacquelin Du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) Larva ve Ergin Dönemleri Üzerine Etkileri

Araştırma Makalesi

Usage of Waste Material as Floral Preservative Solutions for Cut Carnation cv. 'Baltico'

Araştırma Makalesi

Türkiye Nohut Sektörünün Karşılaştırmalı Üstünlüğü

Araştırma Makalesi

Comparison of Quality and Yield Components of Peanut Market Types Using PCA

Araştırma Makalesi

Kurutmalık Biber Meyvelerinde İç Çürüklüğüne Neden Olan Bazı Fungal Etmenlere Karşı Bitki Uçucu Yağlarının Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Morphological, Physiological and Biochemical Responses of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Exposed to Salinity Stress

Araştırma Makalesi

Raising Hydropsyche instabilis Curtis, 1834 and Hydropsyche bulbifera McLachlan, 1878 (Hydropsychidae, Trichoptera) Larvae in the Laboratory: Larval Morphology and Male Genital Characterization

Araştırma Makalesi

Kilis Keçilerinde Süt Verimi ve Meme Sarkıklığı Arasındaki İlişkiler

Araştırma Makalesi

Clinopodium debile (Bunge) Kuntze (Lamiaceae ), A New Record for the Flora of Turkey

Araştırma Makalesi

Çitlembik (Celtis australis L.) Meyvesinin Kurutulmasında Bazı Enerji Parametrelerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Bupleurum lancifolium Hornem.’un Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

‘Skualen’ Triterpeninin Somatik Mutasyonlar Üzerine Etkisinin Drosophila melanogaster’de In vivo Kanat Benek Testi ile Araştırılması

Araştırma Makalesi

An investigation on the side effects of some pesticides against the predatory insect Exochomus nigromaculatus (Coleoptera: Coccinellidae) under laboratory conditions

Araştırma Makalesi

Bazı Bitkisel Kökenli Uçucu Yağların Amerikan Hamamböceği (Periplaneta americana L.)Erginlerine Karşı Ölüm Etkisi

Araştırma Makalesi

First Record of Native Egg Parasitoid, Anastatus Bifasciatus, on Halyomorpha halys eggs (Hemiptera: Pentatomidae) in Turkey

Araştırma Makalesi

Exploring the Causal Relationship Among Trout Production, Price and Subsidy in Turkey

Araştırma Makalesi

Optimization of keratinase production by Micrococcus luteus using Taguchi DOE

Araştırma Makalesi

Kırşehir İlinde Seralarda Kullanılan Sulama Sularının Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Muğla Yöresinden Selekte Edilen Dikenli İncir (Opuntia ficus-indica L.) Genotiplerinin Agromorfolojik ve Pomolojik Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Iğdır İli Meyve Bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae))’nin Popülasyon Gelişimi, Yoğunluğu ve Bulaşıklık Oranının Belirlenmesi

21082
Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)

       Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır. (Free submission and publication)

      Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)


88x31.png 

Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
e-ISSN: 2619-9149