Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2619-9149 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

e-ISSN 2619-9149 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Cilt 23 - Sayı 6 - 31 Ara 2020
 1. Bertiz Kabarcık Üzümünde Bazı Kalite Özellikleri ile Toplam Fenol Bileşikleri ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1414 - 1421
  Nazan BALBABA, Sefair BAĞCI
 2. The Effects of Biofertilizers on Some Physological Responses in Heritage Raspberries
  Sayfalar 1422 - 1427
  Gülden BALCI, Hakan KELES, Ramazan CAKMAKCI
 3. The Effects of UV Irradiation and Incubation Time on in vitro Phenolic Compound Production in 'Karaerik' Grape Cultivar
  Sayfalar 1428 - 1434
  Mustafa ÇELİK, Nurhan KESKİN, Fethi Ahmet ÖZDEMİR
 4. Alanya Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Hass ve Fuerte Avokado Çeşitlerinin Bazı Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1435 - 1440
  Zehra Tuğba MURATHAN, Armagan KAYA
 5. Farklı Dikim Derinliklerinde Muscari armeniacum (Gâvurbaşı)’ un Gelişimi
  Sayfalar 1441 - 1448
  Özgür KAHRAMAN
 6. Ahlat ve Böcekte Kitosan ile Kaplamanın Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1449 - 1455
  Eda GÜNEŞ
 7. Diyarbakır ve Mardin İllerinde Monosteira lobulifera Reuter ve Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae)’nın Badem, Kavak ve Söğüt Ağaçları Üzerindeki Ergin Popülasyon Gelişimi
  Sayfalar 1456 - 1465
  Hasan MARAL, M. Rifat ULUSOY, Halil BOLU
 8. Orta Anadolu Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Zararlı Türlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 1466 - 1473
  Aydemir BARIŞ, Mustafa ALKAN, Cenk YÜCEL, Narin GÖK
 9. Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils Isolated from Medicinal Plants against Gall Forming Plant Pathogenic Bacterial Disease Agents
  Sayfalar 1474 - 1482
  İ̇mam Adem BOZKURT, Soner SOYLU, Merve KARA, Emine Mine SOYLU
 10. The Effect of Cuscuta babylonica Aucher on Chemical Compounds of Lice Tomato
  Sayfalar 1483 - 1488
  Hasan Çetin ÖZEN, Servan SAVAŞÇI, Hilal SURMUŞ ASAN, Veysi KIZMAZ
 11. Selective Cytotoxic Effect of Astaxanthin on Human Lung and Colon Cancer Cells
  Sayfalar 1489 - 1494
  Selim DEMİR, Elif AYAZOGLU DEMİR, Yüksel ALİYAZICIOĞLU
 12. Diyabetik Ratlarda Zakkum (Nerium oleander L.) Çiçeği Etanolik Liyofilize Ekstresinin Eritrosit Frajilite, Hematolojik ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 1495 - 1502
  Abdulahad DOĞAN
 13. The Determination of In vitro Antioxidant and Cytotoxic Activities of Resin Obtained from Cilician Fir (Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière)
  Sayfalar 1503 - 1509
  Esra UÇAR SÖZMEN, Serap ŞAHİN BÖLÜKBAŞI, Mustafa ULU, Aşkın AKPOLAT
 14. Asi Havzasında Hidrometeorolojik Faktörler ve Akım Arasındaki İlişkinin Modellenmesi
  Sayfalar 1510 - 1517
  Alişan NALCIOĞLU, Mehmet ÜNSAL, Burcu ERCAN, Ayşe Ece YAĞCI
 15. Menengiç Meyve ve Tohumlarının Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1518 - 1528
  Ebubekir ALTUNTAŞ, Esra Nur GÜL, Hüsne GÖK
 16. A New Suffruticose Taxon of Dianthus (Caryophyllaceae) from Bingöl, Turkey
  Sayfalar 1529 - 1534
  Ergin HAMZAOĞLU, Lütfi BEHÇET, Yakup YAPAR
 17. Petiole Anatomy of 21 Representatives of Tribe Alysseae (Brassicaceae) from Turkey
  Sayfalar 1535 - 1544
  Cengiz KARAİSMAİLOĞLU
 18. Ekmek Üretiminde Farklı Turunçgil Aldebolarının Kullanım İmkanları
  Sayfalar 1545 - 1553
  Mustafa Kürşat DEMİR, Nezahat OLCAY
 19. Fenoksietanol ve Açlık Süresinin Japon Balığının (Carassius auratus) Taşınmasında Stok Miktarına Etkisi
  Sayfalar 1554 - 1560
  Mahmut YANAR, Hüseyin Hilmi ÖTER, Ece EVLİYAOĞLU
 20. Assessment of Hg in Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota (Brandt, 1835) from Karachi coasts, Pakistan
  Sayfalar 1561 - 1568
  Quratulan AHMED, Levent BAT
 21. A Mixed Frigoribacterium faeni and Lactococcus garvieae Infection in Cultured Rainbow Trout (O. mykiss)
  Sayfalar 1569 - 1577
  Tülay AKAYLI, Özgür ÇANAK, Remziye YARDIMCI, Çiğdem ÜRKÜ, Dilek ÖKMEN
 22. Antalya İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteği Almasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 1578 - 1586
  Tuba BEŞEN, Betül SAYIN, Mehmet Ali ÇELİKYURT, Şerife Gülden YILMAZ, Musa KUZGUN, Melike BAHÇECİ, Başak AYDIN
 23. Afşin ve Elbistan İlçelerinde Toplumun Termik Santrallerin Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri Konusundaki Görüşleri
  Sayfalar 1587 - 1597
  Cuma AKBAY, Abdulbaki BİLGİÇ
 24. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamındaki Genç Çiftçi Hayvancılık Projelerinin Verimliliğinin Araştırılması
  Sayfalar 1598 - 1607
  Aysun YILMAZ, Mahmut KESKİN
 25. Effects of Some Heavy Metals on Germination and Seedling Growth of Sorghum
  Sayfalar 1608 - 1615
  Esra Nermin ERTEKİN, İ̇brahim ERTEKİN, Mehmet BİLGEN
 26. Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi
  Sayfalar 1616 - 1625
  Erol ORAL, Rüveyde TUNÇTÜRK, Murat TUNÇTÜRK, Haluk KULAZ
 27. Aspir (Charthamus tinctorius L) Genotiplerinde Fide Devresi Kuraklığının Tohum Verimi, Yağ Oranı ve Yağ Verimine Etkileri
  Sayfalar 1626 - 1633
  Hasan KOÇ
 28. Tekirdağ Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Önemli Bazı Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 1634 - 1646
  Yasin ÖZTÜRK, Adnan ORAK
 29. B27 × Ege 88 Resiprokal Melez Popülasyonunda F4 Bireylerin Allel Spesifik Markörlerle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1647 - 1655
  Merve BÜYÜKAKKAŞLAR, İlker YÜCE, Tuğba BAŞKONUŞ, Tevrican DOKUYUCU, Aydın AKKAYA, Ziya DUMLUPINAR
 30. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Antep Fıstığı Yetiştirilen Bazı Alanların Topraklarında Borun (B) Kimyasal Fraksiyonları ve Toprak Özellikleri İle İlişkisi
  Sayfalar 1656 - 1662
  Kadir SALTALI, Esra GÜNEŞ, Bedriye BİLİR
 31. Farklı Hasat Döneminin Çemen (Trigonella foenum- graecum L.) Otunun Kimyasal Bileşimi, Metan Üretimi ve Kondense Tanen İçeriği Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1663 - 1668
  Fatma AKBAY, Adem EROL, Adem KAMALAK
 32. Improve Quality of Alfalfa Silage Ensiled with Orange Pulp and Bacterial Additive
  Sayfalar 1669 - 1677
  Maghsoud BESHARATI, Mojtaba KARIMI, Akbar TAGHİZADEH, Zabihollah NEMATİ, Ali KAYGISIZ
 33. Simental Irkı Sığırlarda GH ve PIT-I Gen Polimorfizmleri ile Süt Verimleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Sayfalar 1678 - 1686
  Mustafa KORKMAZ, Bilal AKYÜZ
 34. Muş İli Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1687 - 1697
  Galip BAKIR, Mustafa KİBAR
 35. Management of Conventional Orchards Shaping the Reproductive Bird Community
  Sayfalar 1698 - 1703
  Sławomir CHMİELEWSKİ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 1309-1743 147 1997-2021