e-ISSN: 2619-9149
Başlangıç: 1997
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kapak Resmi
       

•Formdaki veya sistemdeki bilgileri eksik olan, yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan başvuruların işlemleri başlatılmaz.
•Bitkisel Üretim çalışmalarında 2 yıllık olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
•2021 yılında derleme çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Üniversitemiz bünyesinde Turkish Journal of Forest Science (https://dergipark.org.tr/turkjforsci) Dergisi 2017 yılından itibaren yayın hayatına başlamıştır. Bu sebeple “Peyzaj Mimarlığı” konusuna giren makaleler bundan sonra Turkish Journal of Forest Science’de yayınlanacağı için dergimizin yayın kapsamından çıkarılmıştır.
Index Copernicus Value (ICV) 2019 = 70.35

Dergi Tarihçesi

2021 - Cilt: 24 Sayı: 5

Araştırma Makalesi

2. Su Kalitesi ve Demleme Şeklinin Bitkisel Çaylarda Toplam Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

New hosts and spread areas of invasive species Nysius cymoides (Spinola, 1837) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in crop plants in Turkey

Araştırma Makalesi

Contributions of the Cicadellidae (Hemiptera: Cicadomorpha) fauna of Sinop and Black Sea Region of Turkey

Araştırma Makalesi

Efficacies of entomopathogenic fungi from Metarhizium, Beauveria and Isaria on German cockroach, Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae)

Araştırma Makalesi

Additional notes on the genus Bledius Leach, 1819 (Staphylinidae: Oxytelinae) fauna of Turkey

Araştırma Makalesi

Türkiye’nin 2020-2045 Döneminde Ceviz Üretim ve Gereksinim Projeksiyonu

Araştırma Makalesi

Macromycetes Determined in Tonya (Trabzon) District

Araştırma Makalesi

Serada Yetiştirilen Hıyarın Yarı Islatmalı Sulama ve Geleneksel Kısıntılı Sulamaya Tepkisi

Araştırma Makalesi

Recombinant Production of E. coli NAD+-dependent DNA ligase as a Target for Antibacterial Drug Discovery

Araştırma Makalesi

Melissa Ekstraktının Dondurma Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

The Influence of Age and Exposure on the Sensitivity Pupa of Carpophilus hemipterus to High Carbon Dioxide with Low Oxygen

Araştırma Makalesi

Bazı Yerel Üzüm Çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) Stoma Özellikleri ile Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Arasındaki İlişkiler

Araştırma Makalesi

Morus nigra L. (karadut) cv. ‘Ekşi kara’ ‘nın mikroçoğaltımı

Araştırma Makalesi

Bazı Orkide Taksonlarında Labellum Mikromorfolojisi

Araştırma Makalesi

The Effects of Two-Step Tempering Treatment on the Physical, Chemical and Technological Properties of Flour in Bread Wheats (Triticum aestivum L.)

Araştırma Makalesi

Antioxidant Activity and Phenolic Composition of Momordica charantia and Datura stramonium

Araştırma Makalesi

Akdeniz İklim Kuşağında, Sulamadan Dönen Suların Sulamada Kullanılmasının Taban Suyu Kalitesi ve Derinliği Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Aşağı Seyhan Ovası Yemişli Sulama Sahası Örneği

Araştırma Makalesi

Sulama Performans Göstergeleri ve TOPSİS Yöntemi ile Asi Havzası Sulama Birliklerinin Analizi

Araştırma Makalesi

Kastamonu’da Yetiştirilen Ala Erik ve Ala Erikten Elde Edilen Üryani Eriğinde Isıl İşlemin Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Rezene ve Defne Uçucu Yağ Karışımlarının Kimyasal Bileşenlerinin ve Servi Sürgün Uç Yanıklığı Hastalık Etmeni Pestalotiopsis funerea’ya Karşı Antifungal Etkinliklerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Nutrient Content of Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. Grown on Some Local Lignocellulosic Wastes

Araştırma Makalesi

Evaluation of the effects of pomegranate juice on hepato-nephrotoxicity in male rats exposed to aluminum

Araştırma Makalesi

Anason Tohumu İlavesinin Yumurtacı Tavukların Performans, İç ve Dış Yumurta Kalite Özellikleri ve Yumurta Sarısı Kolesterol Konsantrasyonuna Etkisi

Araştırma Makalesi

Investigation of Morphological Characteristics of Pubic lice (Pthirus pubis, Linnaeus, 1758)

Araştırma Makalesi

Cytotoxic and genotoxic influences of oxyfluorfen on the somatic cells of Allium cepa

Araştırma Makalesi

Evaluation of Biofungicides For Control Of Powdery Mildew Disease [Leveillula taurica (Lev.) Arm.] of Pepper

Araştırma Makalesi

EFFECTS OF GYTTJA APPLICATIONS ON CHEMICAL PROPERTIES OF ACIDIC SOILS

Araştırma Makalesi

The Effect of Talaromyces funiculosus ST976 Isolated from Pistacia vera Rhizosphere on Phosphorus Solubility in Soil Samples with Different Physicochemical Properties

Araştırma Makalesi

Bulb Induction on Madonna Lily Stems and Three Years Growing Performance of the Bulblets

Kısa Bildiri

Length-Length, Length-Weight Relationships and Condition Factor of Oxynoemacheilus seyhanensis (Bănărescu, 1968)

Araştırma Makalesi

Cytogenetic analysis of Alburnus escherichii (Synonym Alburnus nasreddini) (Teleostei: Leuciscidae) in Turkey

Araştırma Makalesi

A New Method for Relaxing to Dry Insects

Araştırma Makalesi

Noise Exposure in Olive Harvest Mechanization

Araştırma Makalesi

Vertical distribution of Root Lesion Nematodes (Pratylenchus thornei (Sher et Allen) Pratylenchus neglectus (Rensch) Filipjev & Schuurmans Stekhoven (Tylenchida: Pratylenchidae)) and Stem and Bulb nematode Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) (Tylenchida: Anguinidae) on chickpea growing areas in Turkey

Araştırma Makalesi

Effect of Some Quince Rootstocks on Inflorescence Properties, Flowering and Fruit Set in Loquat (Eriobotrya japonica Lindl.)

Araştırma Makalesi

Determination of phenolic content of different bark extracts from three Pinus spp. grown in Giresun (Turkey) Province by HPLC-DAD and investigation of their antioxidant activities

Araştırma Makalesi

Farklı Tekniklerle Üretilen Maraş Tarhanalarındaki Biyoaktif Peptitlerin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

The Effects of Two-Step Tempering Treatment on the Rheological Characteristics of Flour in Bread Wheat (Triticum aestivum L.)

Araştırma Makalesi

Elma Üretiminin Ekonomik Analizi TRB1 Bölgesi (Bingöl, Elâzığ, Malatya) Örneği

Araştırma Makalesi

Biberiye Yaprağı Ekstraktının Yonca Otunun Rumen Fermentasyonu, Metan ve Mikrobiyal Protein Üretimine Etkisi

Araştırma Makalesi

Yabani zehirli mantar Entoloma sinuatum'un (Boletales) Biyolojik Aktiviteleri

Araştırma Makalesi

Seed morpho-anatomical characters of some Cardamine taxa from Turkey with their utility in taxonomic delimitation

Araştırma Makalesi

Comparison of the growth characteristics of Alpine x Damascus crossbred and Damascus kids

Araştırma Makalesi

Ecological and Phytogeographical Status and Species Composition of the Phytoplankton in the Gulf of Aqaba (Red Sea)

Araştırma Makalesi

Evaluation of Antioxidant and Antimicrobial Activities of Potentilla recta L.

Araştırma Makalesi

Notes on the Seasonal Dynamics of Polyphylla turkmenoglui Petrovitz (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae) in the vineyards of Manisa, western Anatolia

Araştırma Makalesi

Yozgat İli Beyaz Baş Lahana Üretim Alanlarında Bakteriyel Yumuşak Çürüklük Hastalığına Neden Olan Pectobacterium İzolatlarının Tanılanması

Araştırma Makalesi

Removal of Heavy Metals in Water with Biosorbtion Method Using Different Biosorbents

Araştırma Makalesi

Evaluation of Anticholinergic, Antidiabetic and Antioxidant Activity of a Wild Growing Endemic Plant in Sivas Turkey Astragalus dumanii

Araştırma Makalesi

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Kiraz sirkesineği, Drosophila suzukii’ nin Matsumura 1931 (Diptera: Drosophilidae) Popülasyon Takibi ve Zarar Oranının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Detected of Pest İnsect Species on Pomegranate Areas in Adıyaman and Siirt Provinces

Araştırma Makalesi

Evaluation of the Seed Flow Uniformity of the Fluted Feed Roller Designed for Coarse-Grained Seeds

Araştırma Makalesi

Düzce-Yığılca Bölgesine Ait Farklı Propolis Örneklerinin Oral Mikroorganizmalar Üzerindeki in Vitro Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye'nin Güneydoğusunda Yetişen Bazı Kırmızı Mercimek ve Nohut Çeşitlerinin Mineral Bileşimi

Araştırma Makalesi

Biyolojik Preparatların Halyomorpha halys (Stål, 1885) (Hemiptera: Pentatomidae) Karşı Etkisinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Ümitvar Hibrit Patlıcan Anaçlarının (Solanum melongena X Solanum aethiopicum) Aşılı Patlıcan Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Is It Possible to Improve the Fermentation and Nutritional Quality of Wheat Straw Silage by Replacing Commercial Inoculant with Kefir?

Araştırma Makalesi

Reyhan Bitkisinin (Ocimum basilicum L.) Adventif Kök Kültürlerinde Rosmarinik Asit Üretim Olanaklarının ve Antioksidan Kapasitenin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Keçi Sütünde Isıl İşlem Sonrası Melatonin Seviyeleri: Total Protein İlişkisi

Araştırma Makalesi

Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Izmir Province of Turkey

Araştırma Makalesi

The Effects of Chitosan on Aluminium Accumulation in the Gill, Liver and Muscle of Freshwater Fish (Oreochromis niloticus)

Araştırma Makalesi

Investigation In Vitro Anthelmintic Activity of Methanolic Extracts From Five Different Geophyte Plant Species

Araştırma Makalesi

Ultrases Uygulamasının Trabzon Hurması Nektarının Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Optimization of Extraction Condition of Cladonia foliacea (Huds.) Willd Targeting the Inhibition of the Enzymes and Radicals Associated with Type II Diabetes and Oxidation

Araştırma Makalesi

UV-C’nin, Deinonoccus radiodurans ve Vitreoscilla Hemoglobin (vgb) Geni Aktarılmış Rekombinantlarında; SOD, KAT ve Karoten Miktarı Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Tatlı Sorgumda ( Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr.) yakın kızılötesi yansıma spektroskopisi ile yem kalitesinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Aromatik Halkalı Bazı Fosfazenlerin Saccharomyces cerevisiae L. Kültüründe Biyokimyasal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

CHAID Algoritması ile Üyelerin Tarımsal Örgütlerin Genel Kurul Toplantısına Katılımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Iğdır İli Örneği

Araştırma Makalesi

Evaluation of Contract Farming: A Case of Beef Cattle farms in Adana Province

Araştırma Makalesi

An Ethnobotanical Field Survey in the Kadınhanı District of Konya Province in Turkey

Araştırma Makalesi

Effect of variety on potential nutritional value of Sudanese grass

Araştırma Makalesi

Yapraklı Barajı (Burdur/Gölhisar) Alburnus carianorum (Teleostei: Cyprinidae) Populasyonuna ait Yaş, Büyüme ve Ölüm Parametreleri

Araştırma Makalesi

Investigation of antioxidant effect of Rosmarinus officinalis L. on oxidation stability of sunflower oil

Araştırma Makalesi

Investigation of Radioactivity Concentration in Olive Oil

Araştırma Makalesi

Biberiye [Rosmarinus officinalis L.] Uçucu Yağının Callosobruchus maculatus (F.)’un Yumurta Bırakma Davranışına Etkisi ve Erginlere Karşı Toksisitesi

Araştırma Makalesi

Afyonkarahisar İlinde Patates Üretiminin Ekonomik Analizi

Araştırma Makalesi

Fumaria parviflora ve Fumaria capreolata Metanol Ekstrelerinin Antioksidan Aktivitesinin ve İnsan Hepatoselüler Karsinoma Hücre Hatlarında İn vitro Sitotoksik Aktivitesinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Effects of Callus Cell Suspension Cultures and Elicitor Applications on Bioactive Components in Globe Artichoke [Cynara cardunculus var. scolymus (L.) Fiori]

Araştırma Makalesi

Merzifon Karası Üzüm Çeşidinin (Vitis vinifera L.) Anatomisi ve Polen Özellikleri

Araştırma Makalesi

Molecular Identification of Root-knot Nematode Species (Meloidogyne spp.) on Lavandin of Isparta and Burdur Provinces in Turkey

Araştırma Makalesi

Use of Extreme Low Temperatures Against Adzuki Bean Weevil (Callosobruchus chinensis L., Coleoptera: Chrysomelidae) in Storage Management

Araştırma Makalesi

Determination of Crop Evapotranspiration and Single Crop Coefficients of Maize Using by a Weighing Lysimeter in Mediterranean Region in Turkey

Araştırma Makalesi

Effects of Melatonin on Root-knot Nematode: Physiological Responses in Tomato

Araştırma Makalesi

Şanlıurfa’da Yağışa Dayalı Buğday ve Arpa Tarımı Çiftçi Sörveyi(2002-2020)

Araştırma Makalesi

Clinopodium serpyllifolium subsp. serpyllifolium Bitkisinin Akciğer ve Beyin Glioma Hücre Hatlarında Antikanser, Antiproliferatif ve Apoptotik Hücre Ölümü Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Iğdır Koşullarında Ot Verim ve Kalite Özellikleri Açısından Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Banded Karyotypes and ZZ/ZW Sex Chromosome System of Endemic Squalius recurvirostris (Leuciscinae, Cyprinidae) in Turkey

Araştırma Makalesi

Iğdır İl’inde Organik Gıda Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Hatay Yöresinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Pazarlama Organizasyonun Etkinliğinin ve Üretici Memnuniyetinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Hatay İli Zeytin Bahçesinde Ağaç Sarıkurdu, Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae)’nın Mücadelesinde Çiftleşmeyi Engelleme Tekniğinin Etkinliği

Araştırma Makalesi

Factors Influencing the Food Purchase Points of Syrian and Iraqi Refugees in Samsun Province, Turkey

Araştırma Makalesi

Yurtdışı ve Türkiye Kaynaklı Yerel Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Genotiplerinin Hastalıklara Dayanıklılık ve Kalite Yönünden Fonksiyonel Markörler İle Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Farklı Ekim Sıklıklarında Çavdar Genotiplerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Gemlik Zeytin Çeşidinde Meyveye Yatma Üzerine Boğumlarda Saptanan Bazı İçsel Hormonlar, Farklı Budama ve Dikim Sistemlerinin Etkilerinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Fast and Economical Biosorption of Lead (II) Heavy Metal in Aqueous Solutions by Bacillus licheniformis sp.

Araştırma Makalesi

Köyceğiz Lagünü'ndeki (Muğla) Üç Farklı Kefal Türü İçin Balık Boyutları - Otolit Boyutları Arasındaki İlişkiler

Araştırma Makalesi

First report of Bursaphelenchus leoni Baujard, 1980 (Nematoda: Parasitaphelenchidae) from Pine Forests of Turkey

Araştırma Makalesi

Kırşehir İl'inin (Türkiye) Auchenorrhyncha (Hemiptera) Faunasına katkılar

Araştırma Makalesi

Fruit fly (Diptera: Tephritidae) fauna of Amasya and Samsun Provinces, with two new records for Turkey

Araştırma Makalesi

Van Gölü Havzası’ndan Toplanan Bazı Kavun Genotiplerinde Virüse Karşı Dayanıklılığın Mekanik İnokulasyon ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Virulence of three entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea and Metarhizium anisopliae against the green shield bug, Palomena prasina L.

Araştırma Makalesi

Buğday Bitkisinde Üç Pratylenchus thornei Popülasyonunun Fusarium culmorum Ile Interaksiyonu

Araştırma Makalesi

Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Tokat-Kazova Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Pestisit Kullanımının Bal Verimi Üzerine Etkisi; Panel Veri Analizi

Araştırma Makalesi

Biosynthesis of silver nanoparticle using white propolis extract as a reduction agent and optimized by Box-Behnken design

Araştırma Makalesi

Macromycetes Determined in Ulukışla (Niğde-Turkey) District

Araştırma Makalesi

Kentsel Peyzajda Kullanılan Taksonların Arı Çekme Potansiyelleri Bakımından Değerlendirilmesi; Artvin Kent Merkezi Örneği

Araştırma Makalesi

Seralarda Bir Günlük Toplam Sıcaklığa Göre Yapılan Dinamik Kontrol Stratejisine Bağlı Enerji Tasarrufunun Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Determination of Lethal Effects of Some Entomopathogenic Fungi on Different Biological Stages of Leptinotarsa decemlineata Say

Araştırma Makalesi

Bazı Asma Çeşitlerinin Doğal Koşullarda Mildiyö Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

The effects of root lesion nematodes (Pratylenchus thornei) on rhizobium bacteria of chickpea plant

Araştırma Makalesi

Phoma tracheiphila’ya Karşı Bazı Fungisitlerin Etkinliğinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Arsuz Ovası Topraklarında Borun Kimyasal Fraksiyonlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Different Approaches For Modeling The Drying Characteristics Of Onion Slices (Allium Cepa)

Araştırma Makalesi

The Investigation of Biological Control Oppurtunities Against Gray Mold Causing Botrytis cinerea in Eggplant

Araştırma Makalesi

İşleme ve Isıl İşlem Sırasında Karadut Suyunun Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitesi

Araştırma Makalesi

Türkiye Akdeniz Kıyılarında Derin Su Pembe Karidesinde (Parapenaeus longirostris, H. Lucas 1846) Oksidatif Stres Parametreleri, Metal Birikimi ve Sağlık Risk Değerlendirmesi

Araştırma Makalesi

The Effect of Meteorological Parameters on Wireless Data Transmission

Araştırma Makalesi

Determination of Irrigation Lengths in Vertisol Soils using the Two-Point Infiltration Method and Kostiakov-Lewis Equation

Araştırma Makalesi

Effect of Ultrasound Pre-treatment on the Physical Characteristics of Corn During Drying

Araştırma Makalesi

Anticancer, Antioxidant, Antimicrobial and Enzyme Inhibitory Activities of Inula aucheriana

Araştırma Makalesi

Meat Consumption and Sustainability

Araştırma Makalesi

BGN-1 kodlu Türk diatom toprağının Alman Hamamböceği (Blatella germanica L.) erginlerine karşı ölüm etkisi

Araştırma Makalesi

The Biological activity; Cytotoxicity and antioxidant activity of Alcea calvertii

Araştırma Makalesi

Hizan İlçesi (Bitlis) Kelebek Faunası

Araştırma Makalesi

Farklı Baklagil Ağaçları Yapraklarının Alternatif Yem Kaynağı Olarak Besin Madde İçeriği ve Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Erken dönemde lavanta bitkisinden alınan çeliklerin bazı in vivo ve in vitro ortamlarda köklendirilmesi

Araştırma Makalesi

Schefflera arbicola (Hayata) Merr. Bitkisinin Çelikle Çoğaltılmasında Farklı Yetiştirme Ortamlarının, Oksinlerin ve Konsantrasyonların Etkisi

Araştırma Makalesi

Bazı Meloidogyne Türlerinin (M. incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949, M. javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949, M. arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949 ve M. luci (Carneiro ve ark. 2014) Popülasyonlarının Virülentliğinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Stellaria kotschyana (Caryophyllaceae) taksonomisine katkılar ve yeni bir sinonim

Araştırma Makalesi

Bitki Ekstrelerinde Oksidatif Stres Biyobelirteçleri için Yöntem Performansının Değerlendirilmesi ve Biyolojik Varyasyonlar: Metot Validasyon Çalışması

Araştırma Makalesi

Contribution to the Alien Flora of Turkey: Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae)

Araştırma Makalesi

Bazı Meloidogyne Türlerinin Bulunduğu Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Araştırma Makalesi

Critical Period for Weed control in Sunflower and Effects of Applications on Weed Species and Diversity

Araştırma Makalesi

Pentanama divaricatum Cass. (Inuleae, Asteraceae), A new Plant Species Record for the Flora of Turkey

Araştırma Makalesi

Farklı sürelerde bakır etkisinde kalan tatlısu midyelerinde (Unio tigridis) antioksidan enzim tepkilerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Dana Karkas, Kuzu Karkas ve Yemlik Buğday Reel Fiyatlarının Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR (1)-Asimetrik BEKK-GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi

Araştırma Makalesi

Bazı Lamiaceae Bitkilerinin Yağ Asidi İçeriği Tayini

Araştırma Makalesi

Barn and Environmental Characteristics of Cattle Enterprises in Central County of Ağrı Province

Araştırma Makalesi

Trimetilolpropan Triakrilat’ın Potansiyel Toksik, Genotoksik ve Mutajenik Etkilerinin Drosophila melanogaster Kullanılarak Araştırılması

Araştırma Makalesi

Determination of Milk Production Characteristics, Phenotypic, Genetic and Environmental Trends in Jersey Cattle

Araştırma Makalesi

Pathogenicity of Different Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens) Isolates and Their Diagnosis with Classical Methods

Araştırma Makalesi

Availability of the Laurus nobilis oils (Lauraceae) on Controlling Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae)
  • download

  • Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)
  •        Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).
  •       Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)
  •       88x31.png Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


download