Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2619-9149 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr


 • Değerlendirilme aşamasında olan çok sayıda derleme makale olduğu için 2020 yılı içerisinde derleme makale kabul edilmeyecektir.
 • Formları veya sistemdeki bilgileri (Başvuru Yazısı-Kapak sayfası, Eserin tam metni(Yazar isimleri olmaksızın), "Telif Hakkı Devir Formu", İntihal raporu, Makale Kontrol Listesi) eksik olan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz, alınmış olsa bile değerlendirme dışı bırakılabilir.
 • Dergimizde yayınlanacak makalelerdeki her yazarın https://orcid.org/signin web sitesine biyografisini kaydedip, aldıkları xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  (16 haneli) ORCID ID numarasını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

The International Plant Names Index 

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

e-ISSN 2619-9149 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Kapak Resmi


 • Değerlendirilme aşamasında olan çok sayıda derleme makale olduğu için 2020 yılı içerisinde derleme makale kabul edilmeyecektir.
 • Formları veya sistemdeki bilgileri (Başvuru Yazısı-Kapak sayfası, Eserin tam metni(Yazar isimleri olmaksızın), "Telif Hakkı Devir Formu", İntihal raporu, Makale Kontrol Listesi) eksik olan başvuruların işlemleri başlatılmaz, işlemi başlatılmış olanlar ise hangi aşamada olursa olsun değerlendirmeye alınmaz, alınmış olsa bile değerlendirme dışı bırakılabilir.
 • Dergimizde yayınlanacak makalelerdeki her yazarın https://orcid.org/signin web sitesine biyografisini kaydedip, aldıkları xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  (16 haneli) ORCID ID numarasını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

AGRIS (International System for Agricultural Scienceand Technology)

Akademik Dizin

Araştırmax

CAB Abstracts

CiteFactor

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

EBSCO

Emerging Sources Citation Index

Google Scholar

International Directory of Agriculture, Food and The Environment

Journal Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Scopus

The International Plant Names Index 

TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Life Science)

Cilt: 23, Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 23 - Sayı 1 - 28 Şub 2020
 1. Bazı Tanenlerin Soğan (Allium cepa L.) Dip Çürüklüğü Hastalık Etmeni Fusarium oxysporum f.sp. cepae Üzerine Antifungal Etkisi
  Sayfalar 1 - 6
  İdris BEKTAŞ , Ceyda ÜCÜK , Mustafa KÜSEK
 2. Sebzelerde Sorun Olan Önemli Bitki Fungal Hastalık Etmenlerine Karşı Vermikomposttan İzole Edilen Mikrobiyomların in vitro Antagonistik Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 7 - 18
  Emine Mine SOYLU , Soner SOYLU , Merve KARA , Şener KURT
 3. A Harmful Thrips Species on Lemon in The Eastern Mediterranean Region of Turkey: Thrips hawaiiensis (Morgan) (Thysanoptera: Thripidae)
  Sayfalar 19 - 25
  Ekrem ATAKAN , Serkan PEHLİVAN
 4. Change of Arthropod Communities in A Wheat Field After Application of Wood Vinegar Produced from Nutshells
  Sayfalar 26 - 32
  İbrahim KOÇ
 5. Effect of Vermicompost on Macro and Micro Nutrients of Lettuce (Lactuca Sativa Var. Crispa) Under Salt Stress Conditions
  Sayfalar 33 - 43
  Zeynep DEMİR , Sevinç KIRAN
 6. Manisa İli Demirci İlçesinde Yetiştirilen Badem Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi
  Sayfalar 44 - 48
  Nihal ACARSOY BİLGİN
 7. Anne-Sürgün Yönteminin Kuşkonmaz Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 49 - 58
  Ahmet KORKMAZ , Asima KLİCİC , Şebnem KÖKLÜ
 8. Mersin (Myrtuscommunis L.) Mevyesinin Fiziksel, Mekanik, Renk ve Kimyasal Özellikleri
  Sayfalar 59 - 68
  Gülcan ŞAHİN , Ebubekir ALTUNTAŞ , Hakan POLATCI
 9. Farklı Zamanlarda Yapılan Hasadın Merit Tatlı Mısır Çeşidinde (Zea mays L. saccharata Sturt) Taze Koçan Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi
  Sayfalar 69 - 76
  Mahmut Nedim AĞAÇKESEN , Abdullah ÖKTEM
 10. Relationships Between Some Agronomical Traits in Genotypes of Rusty Foxglove (Digitalis ferrruginea subsp. ferruginea)
  Sayfalar 77 - 82
  Yusuf ŞAVŞATLI , Mehmet Serhat ODABAŞ
 11. Ana Ürün Koşullarında Bakteri (Rhizobium sp.) ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Halisbey Yerfıstığı Çeşidinde Yağ Asitleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 83 - 90
  Ferrin Ferda AŞIK , Halis ARIOĞLU
 12. Diyarbakır Koşullarında Ana Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Tek ve Çift Sıralı Ekim Yöntemlerinin Verim ve Önemli Tarımsal Özelliklere Etkisi
  Sayfalar 91 - 98
  Şevder YAŞLI , Necmi İŞLER , Cenk Burak ŞAHİN
 13. Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Bitkisinde Kuraklık Stresi ve Deniz Yosunu Uygulamalarının Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi
  Sayfalar 99 - 107
  Mizgin BAT , Rüveyde TUNÇTÜRK , Murat TUNÇTÜRK
 14. Bazı Pamuk Çeşitlerinin ISSR Markörleri İle Karakterizasyonu
  Sayfalar 108 - 116
  Cenk Burak ŞAHİN , Necmi İŞLER , Vafa RUSTAMOVA
 15. Siirt İli Mercimek (Lens culinaris medic.) Ekim Alanlarında Sorun Oluşturan Yabancı Ot Türlerinin Yoğunluk ve Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 117 - 126
  Mesut SIRRI
 16. Morphogenetic, Ontogenetic and Diurnal Variability in Content And Constituents of Bitter Fennel (Foeniculum vulgare Miller var. vulgare) Essential Oil
  Sayfalar 127 - 134
  Muhammed Akif AÇIKGÖZ , Şevket Metin KARA
 17. Şanlıurfa Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Arum rupicola Boiss. var. rupicola ve Arum dioscoridis Sm. Taksonlarının Anatomik ve Morfolojik Yönden İncelenmesi
  Sayfalar 135 - 147
  Cahit ÇEÇEN , Hasan AKAN , Mehmet Maruf BALOS
 18. In Vitro Biological Evaluation and Phytochemical Contents of Three Centaurea L. Species Growing from Eastern Anatolia in Turkey
  Sayfalar 148 - 156
  Serhat KESER , Fatma KESER , İsmail TURKOGLU , Omer KAYGILI , Suat TEKIN , Ersin DEMIR , Mustafa KARATEPE , Okkes YILMAZ , Sevda KIRBAG , Suleyman SANDAL , Semra TURKOGLU
 19. Some Macrofungi Determined in Şemdinli and Yüksekova Districts (Hakkari-Turkey)
  Sayfalar 157 - 167
  İsmail ACAR , Yusuf UZUN , İlgaz AKATA
 20. Wakefieldia, A New Hypogeous Basidiomycete Genus Record for Turkey
  Sayfalar 168 - 171
  Yasin UZUN , Abdullah KAYA
 21. Surface Morphology of Spermatheca Structure In Some Terellia Rob-Des (Diptera: Tephritidae) Species: A Scanning Electron Microscope Study
  Sayfalar 172 - 180
  Murat KÜTÜK , Esra DOĞAN
 22. Liderlik Tarzları ve Görev Performansının Tarım İşletmelerinde Yenilik Stratejileri Üzerine Etkisi (Çumra İlçesi Örneği)
  Sayfalar 181 - 193
  Gürhan ÖZAYDIN , Yusuf ÇELİK
 23. Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ile Üyeleri Arasındaki İlişkilerin Analizi: Sivas İli Örneği
  Sayfalar 194 - 211
  Murat DEMİRBÜK , Nuray KIZILASLAN
 24. Household Health and Returns of Arable Crop Farming in Osun State, Nigeria
  Sayfalar 212 - 220
  Theophilus Miebi GBİGBİ
 25. Comparison of Carrot (Daucus carota L.) Producing Farms with regards to Marketing Structures, Costs and Applications in Hatay Province
  Sayfalar 221 - 229
  Nuran TAPKI , Aybüke KAYA , Erdal DAĞISTAN , Dilek BOSTAN BUDAK
 26. The Effect of Different Dripper Properties on Entomopathogenic Nematode Application in Drip Irrigation
  Sayfalar 230 - 236
  Hilal ERDOĞAN , Tufan Can ULU , Hayrettin KUŞCU
 27. Düşey Milli Derin Kuyu Pompalarda Anma Çapı ve Su Giriş Kesit Alanının Bazı Pompa Parametrelerine Etkisi
  Sayfalar 237 - 246
  Nuri ORHAN , Osman ÖZBEK , Ali Yavuz ŞEFLEK
 28. Antropojenik Kaynaklı Sucul Toksisitenin Belirlenmesinde Alternatif ve Yeni Bir Yaklaşım Olarak PLHC-1 ve RTG-2 Hücre Hatlarının Kullanılması ve CYP1A1 Biyobelirteci ile Birlikte Değerlendirilmesi
  Sayfalar 247 - 258
  Begüm YURDAKÖK DİKMEN , Farah Gönül AYDIN , Hidayet TUTUN , Sedat SEVİN
 29. Phytochemical Profiles and Antiproliferative Effect of Allium tuncelianum
  Sayfalar 259 - 270
  Kasım TAKIM , Türkan KUTLU
 30. Bitlis İli Anadolu Mandası Yetiştiricilerinin Manda Besleme ve Ürünlerinden Faydalanma ve Pazarlama Olanaklarına Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 271 - 280
  Ayhan YILMAZ , Serkan ÇİFTÇİ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 1309-1743 1997-2020