Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2619-9149 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr


19267

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

e-ISSN 2619-9149 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | http://dogadergi.ksu.edu.tr
Kapak Resmi


19267

Cilt 23, Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 23 - Sayı 4 - 31 Ağu 2020
 1. Kivi (Actinidia deliciosa L.)’de Ozon Gazı Uygulamasının Hasat Sonrası Kalite Üzerine Etkileri
  Sayfalar 788 - 797
  Kübra YAŞAR , Mehmet KASIM , Rezzan KASIM
 2. Keçiboynuzunda (Ceratonia siliqua L.) Tohum Ekimi ve Çöğür Dikimi Yolu ile Sulanmayan Koşullarda Bahçe Tesisi Olanakları
  Sayfalar 798 - 806
  Recep BALKIÇ , Sadettin GÜLER , Hamide GÜBBÜK
 3. The Effect of Citric Acid and Ascorbic Acid Dips on Storage and Quality Properties of Fresh Cut Kiwifruit Slices
  Sayfalar 807 - 815
  Ömür DÜNDAR , Hatice DEMİRCİOĞLU , Okan ÖZKAYA , Burcu DÜNDAR
 4. Çarşamba İlçesi (Samsun) Ümitvar Muşmula Genotiplerinin Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyonu
  Sayfalar 816 - 823
  Eda MARAL GÜRBÜZ, Saim Zeki BOSTAN
 5. Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Fenolik Bileşik ve Organik Asit İçeriklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 824 - 834
  Cüneyt UYAK , Adnan DOĞAN , Ruhan İlknur GAZİOGLU ŞENSOY , Nurhan KESKİN , Şeyda ÇAVUŞOĞLU , Özlem ÇAKMAKCI , Ferit ÇELİK , Birhan KUNTER
 6. Effects of Melatonin and IAA on Adventitious Root Formation in Rootstock 5BB and cv. Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.)
  Sayfalar 835 - 841
  Zeliha GÖKBAYRAK , Hakan ENGİN , Hatice KİRAZ
 7. Bazı Armut Klon Anaçları Üzerine Aşılı Armut Çeşitlerinin Fidan Gelişim Performanslarının Belirlenmesi
  Sayfalar 842 - 850
  Sevgi SERTTAŞ , Ahmet ÖZTÜRK
 8. The Interaction of The Physical Environment Conditions With Local People: The Case of The Region Ahir Mountain of Kahramanmaraş
  Sayfalar 851 - 859
  Ibrahim H HATİPOGLU , Şule KISAKÜREK
 9. Bazı Endemik ve Doğal Isatis L. Türlerine Ait Kök ve Gövde Ekstraktlarının Biyoaktivitesi ile Tohum Yağlarının Analizi
  Sayfalar 860 - 869
  Nazan ÇÖMLEKCİOĞLU
 10. In Vitro Regeneration Potential of Lotus maritimus L. (Leguminosae)
  Sayfalar 870 - 875
  Pelin GÖKÇE , Süleyman AVCI
 11. Alleviation of Everzol Red LFB Toxicity in Duckweed (Lemna minor L.) by Exogenous Salicylic Acid
  Sayfalar 876 - 884
  Gülçin BEKER AKBULUT , Duygu ÖZHAN TURHAN , Emel YİĞİT
 12. Yerel Diatom Toprağının Farklı Tahıl Çeşitleri Üzerinde Buğday Biti’ne (Sitophilus granarius L.) (Coleoptera: Curculionidae) Karşı İnsektisidal Etkinliği
  Sayfalar 885 - 892
  İnanç Şafak DOĞANAY , Ali Arda ISIKBER
 13. The Role of Eicosanoids in Nodulation Reaction Against Entomopathogenic Fungi in Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) Larvae
  Sayfalar 893 - 897
  Hasan TUNAZ , Mehmet Kubilay ER , Ali IŞIKBER
 14. Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde Bağ Alanlarında Zararlı Olan Lepidoptera Türleri
  Sayfalar 898 - 903
  Gül SATAR , Mahmut Murat ASLAN , Alper KOZANOĞLU , Hakan USANMAZ
 15. Contributions to Achenium Leach, 1819 (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae) fauna of Turkey
  Sayfalar 904 - 912
  İnanç AYAN , Sinan ANLAŞ
 16. Seed Morphology of Some Barbarea (Brassicaceae) Taxa
  Sayfalar 913 - 916
  Emrah ŞİRİN , Kuddisi ERTUĞRUL
 17. Myxomycetes of Eşmişek Plateau (Kırıkhan-Hatay)
  Sayfalar 917 - 923
  Hayri BABA , Mustafa SEVİNDİK
 18. Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Poaceae): A New Alien Record for the Flora of Turkey
  Sayfalar 924 - 927
  Salih TERZİOĞLU
 19. Balıkesir Florasında İstilacı Karaktere Sahip Yerli Bitki Taksonları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 928 - 946
  Fatih SATIL , Selami SELVİ , Gulendam TUMEN
 20. Şanlıurfa’daki Eczanelerde ve Aktarlarda Fitoterapi Amaçlı Satılan Bitkiler
  Sayfalar 947 - 965
  Haşim ÖTNÜ , Hasan AKAN
 21. Performance of Some Important Agronomic Characteristics of Brassica juncea L. Genotypes under Fall Sowing at Two Locations of Ankara, Turkey
  Sayfalar 966 - 974
  Fatma KAYAÇETİN
 22. Değişik Arkadaş Bitkilerin Yonca Silaj Kalitesine Etkisi
  Sayfalar 975 - 980
  Hanife MUT , Erdem GÜLÜMSER , Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ , Uğur BAŞARAN
 23. Arı Otu (Phacelia tanacetifolia Bentham)’nun Vejatatif Dönemlerinin Ot Verimine, Besin Madde İçeriğine ve Metan Üretimine Etkisi
  Sayfalar 981 - 985
  Fatma AKBAY , Adem KAMALAK , Adem EROL
 24. Kermes Meşesi, Akçakesme ve Delice Maki Türleri ve Bitki Kısımlarının Mevsimsel Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 986 - 993
  Süleyman TEMEL , Hasan DÖKÜLGEN
 25. Effects of Coating Treatment with Aloe Vera and Glycerol on Germination Delay and Seed Viability of Wheat under Different Water Levels
  Sayfalar 994 - 1004
  Mustafa YILDIRIM
 26. Evaluation of F5 Individuals Obtained from B28×Kunduru-1149 Reciprocal Cross Population by Functional Markers
  Sayfalar 1005 - 1011
  Gülan AYDEMİR , Ziya DUMLUPINAR , İlker YÜCE , Tuğba NARLI BAŞKONUŞ, Selçuk SUNULU , Hüseyin GÜNGÖR
 27. Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max. (L.) Merrill) Çeşitlerinin Önemli Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1012 - 1020
  Ali Rahmi KAYA
 28. Yerel Ekmeklik Buğday Popülasyonlarından Seçilen Saf Hatların Diyarbakır Ekolojik Şartlarında Özellikler Arası ilişkilerin Belirlenmesi
  Sayfalar 1021 - 1029
  Enver KENDAL
 29. Chemical Compositions of Essential Oil and Crude Oil of Some Fruits belonging to Umbelliferae Family cultivated in Konya Ecological Conditions
  Sayfalar 1030 - 1038
  Sadiye Ayşe ÇELİK , İrem AYRAN
 30. Gaziantep İli Nizip İlçesi Zeytin Bahçelerinin Yaprak ve Toprak Örnekleri ile Beslenme Durumunun Belirlenmesi
  Sayfalar 1039 - 1053
  Neslihan KELEŞ UZEL UZEL, Kerim Mesut ÇİMRİN
 31. Comparison of Biological and Antioxidant Activities of Above and Below-Ground Extracts of Endemic Heliotropium samolifolium subsp. erzurumicum
  Sayfalar 1054 - 1063
  Galip SAĞLAM , Nezahat KANDEMİR
 32. Tuzlu-Sodyumlu Helvacı Serisi Topraklarının Tuzluluk ve Sodyumluluk Belirteçlerinin Değişimi
  Sayfalar 1064 - 1077
  Deniz Levent KOÇ , Rıza KANBER
 33. Interaction of Some Heavy Metals with Copper Content in Dock Plant
  Sayfalar 1078 - 1084
  Sevinc ADİLOGLU
 34. Muş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Barınak Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 1085 - 1095
  Galip BAKIR , Mustafa KİBAR
 35. Hatay İlinde Karma Yem ve Hammadde İşletmelerinin Sosyo-Demografik Yapısı
  Sayfalar 1096 - 1105
  Bilgin SIKAR , Tülay ÇİMRİN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 1309-1743 1997-2020