Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 6, Sayfalar 1456 - 1465 2020-12-31

The Adult Population Development of Monosteira lobulifera Reuter and Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae) on Almond, Poplar and Willow Trees in Diyarbakır and Mardin
Diyarbakır ve Mardin İllerinde Monosteira lobulifera Reuter ve Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae)’nın Badem, Kavak ve Söğüt Ağaçları Üzerindeki Ergin Popülasyon Gelişimi

Hasan MARAL [1] , M. Rifat ULUSOY [2] , Halil BOLU [3]


In this study, the adult population development of Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) which causes serious damage on almond and M. unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae) which causes serious damage on poplar and willow trees was determined in Diyarbakır and Mardin provinces between 2009 and 2011. In the study, visual inspection and shaking method were used to monitor the population development of two pests. As a result of the study, the adult population density of M. lobulifera on almond trees reached peak level on July 31, 2010 (131 adults) and on August 13, 2011 (130 adults) in Çermik (Diyarbakır) district; on August 22, 2010 (579 adults) and on September 17, 2011 (498 adults) in Artuklu (Mardin) district; on August 15, 2010 (550 adults) and on August 21, 2011 (556 adults) in Yeşilli (Mardin) district. The adult population density of M. unicostata on poplar trees reached peak level on September 4, 2010 (360 adults) and on September 5, 2011 (400 adults) in Mazıdağı (Mardin) district; on September 4, 2010 (161 adults) and on September 5, 2011 (158 adults) in Artuklu (Mardin) district. The adult population density of M. unicostata on willow trees reached peak level on September 4, 2010 (326 adults) and on September 17, 2011 (450 adults) in Mazıdağı (Mardin) district; on September 4, 2010 (106) and on September 17, 2011 (98 adults) in Artuklu (Mardin) district.

Bu çalışma ile 2009-2011 yılları arasında Diyarbakır ve Mardin illerinde badem ağaçlarında önemli zararlara yol açan Monosteira lobulifera Reuter (Hemiptera: Tingidae) ile kavak ve söğüt ağaçlarında önemli zararlara yol açan M. unicostata (Mulsant & Rey)’nın (Hemiptera: Tingidae) ergin popülasyon gelişimi belirlenmiştir. Popülasyon gelişiminin takibi için gözle kontrol ve darbe yöntemi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, M. lobulifera’nın badem ağaçları üzerindeki ergin popülasyon yoğunluğu Çermik (Diyarbakır) ilçesinde 2010 yılında 31 Temmuz (131 ergin), 2011 yılında 13 Ağustos (130 ergin); Artuklu (Mardin) ilçesinde 2010 yılında 22 Ağustos (579 ergin), 2011 yılında 17 Eylül (498 ergin); Yeşilli (Mardin) ilçesinde 2010 yılında 15 Ağustos (550 ergin) ve 2011 yılında 21 Ağustos (556 ergin) tarihinde tepe noktasına ulaşmıştır. Monosteira unicostata’nın kavak üzerindeki ergin popülasyon yoğunluğu Mazıdağı (Mardin) ilçesinde 2010 yılında 4 Eylül (360 ergin), 2011 yılında 5 Eylül (400 ergin); Artuklu (Mardin) ilçesinde 2010 yılında 4 Eylül (161 ergin) ve 2011 yılında 5 Eylül (158 ergin) tarihinde tepe noktasına ulaşmıştır. M. unicostata’nın söğüt ağaçlarındaki ergin popülasyon yoğunluğu Mazıdağı (Mardin) ilçesinde 2010 yılında 4 Eylül (326 ergin), 2011 yılında 17 Eylül (450 ergin); Artuklu (Mardin) ilçesinde 2010 yılında 4 Eylül (106 ergin) ve 2011 yılında 17 Eylül (98 ergin) tarihinde tepe noktasına ulaşmıştır.

 • Anonim 2018. United States Department of Agriculture, National nutrient database. https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/12061. Aysal T, Kıvan M 2008. Development and Population Growth of Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) at Five Temperatures. Journal of Pest Science 81:135–141.
 • Babmorad M, Bagheri-Zenouz E, Yarmand H 1998. Life-history Study of Poplar Lace Bug, Monosteira unicostata (Muls.&Rey) Het.: Tingidae in Karaj. Pajouesh&Sazandegi 62: 71-82. Babmorad M, Azizkhani E, Omid R, Farashiani ME 2007. Poplar Lace Bug (Monosteira unicostata) Damage on Different Poplar Species and Clones in Karaj. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 4 (2): 103-112.
 • Anonim 2018. United States Department of Agriculture, National nutrient database. https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/12061, Erişim Tarihi: 02.08.2019.
 • Aysal T, Kıvan M 2008. Development and Population Growth of Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) at Five Temperatures. Journal of Pest Science 81:135–141.
 • Babmorad M, Hejazi SMH, Bagheri R, Sadeghi SE, Zeinali S 2012. Comparing the Opposition Rate of Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) on Poplar Clones in Karaj. Iranian Journal of Forest and Poplar Research 20 (4): 669-678.
 • Babmorad M, Bagheri-Zenouz E, Yarmand H 1998. Life-history Study of Poplar Lace Bug, Monosteira unicostata (Muls.&Rey) Het.: Tingidae in Karaj. Pajouesh&Sazandegi 62: 71-82.
 • Babmorad M, Azizkhani E, Omid R, Farashiani ME 2007. Poplar Lace Bug (Monosteira unicostata) Damage on Different Poplar Species and Clones in Karaj. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 4 (2): 103-112.
 • Bodenheimer FS 1958. Türkiye’de Ziraate ve Ağaçlara Zararlı Olan Böcekler ve Bunlarla Savaş Hakkında Bir Etüt. Bayur Matbaası, Ankara, 346 sy.
 • Bisson A, Clark S, Lehnert M, Stein R 2003. Key to Tingidae of Florida Lace Bugs. In: Insect Classification. Spring, Florida, 15 pp.
 • Bolu H 2007. Population Dynamics of Lacebugs (Heteroptera: Tingidae) and Its Natural Enemies in Almond Orchards of Turkey. Journal of the Entomological Research Society 9(1): 33-37.
 • Braman SK, Pendley AF, Sparks B, Hudson WG 1992. Thermal Requirements for Development, Population Trends, and Parasitism of Azalea Lace Bug (Heteroptera: Tingidae). Journal of Economic Entomology 85 (3): 870-877.
 • Demirsoy A 2006. Yaşamın Temel Kuralları–Entomoloji (Omurgasızlar-Böcekler). Meteksan Yayınları Cilt- II /Kısım- II, Ankara, 945 sy.
 • Drake CJ, Ruhoff FA 1965. Lagebugs of the World, A Catalog (Hemiptera: Tingidae). Smithsonian Institution, Washington, 710 pp.
 • FAO 2018. Crop Statistics. http://www.fao.org/ faostat/en/#data/QC, Erişim Tarihi: 11.03.2020.
 • Göksu ME 1964. Sakarya ve Kocaeli Bölgeleri Meyve Ağaçlarında Zarar Yapan Armut Kaplanının (Stephanitis pyri Fabr.) Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. T.C. Tarım Bakanlığı Göztepe Zirai Mücadele Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 58 sy.
 • Guilbert E 2001. Phylogeny and Evolution of Exaggerated Traits Among the Tingidae (Cimicomorpha, Heteroptera). Zoologica Scripta 30: 313–324.
 • Gülperçin N, Önder F 1999. Bornova Koşullarında Stephanitis pyri (F.)’nin Biyolojisi ve Doğal Düşmanları Üzerinde Çalışmalar, Türkiye Entomoloji Dergisi 23(1): 51-56.
 • Ju RT, Wang F, Li B 2011. Effects of Temperature on The Development And Population Growth of The Sycamore Lacebug, Corythucha ciliata. Journal of Insect Science 11 (16):1-12.
 • Lodos N 1982. Türkiye Entomolojisi II, Genel Uygulamalı ve Faunistik. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 429, Bornova İzmir, Sayfa: 483–490.
 • Lodos N, Önder F 1983. Preliminary List of Tingidae with Notes on Distribution and Importance of Species in Turkey. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 51 sy.
 • Maçan G 1986. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bademlerde Zarar Yapan Böcek Türleri, Önemlilerinin Tanınmaları, Yayılışları ve Ekonomik Önemleri Üzerinde Araştırmalar. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Diyarbakır Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Araştırma Eserleri Serisi No:5, Ankara, 82 sy.
 • Maral H, Ulusoy MR, Bolu H 2013. Diyarbakır, Mardin ve Elazığ İllerinde Bulunan Tingidae (Hemiptera:Heteroptera) Türleri Üzerine Faunistik Çalışmalar. Türkiye Entomoloji Bülteni 3 (4): 139-155.
 • MEVBİS 2019. Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteorolojik Veri Bilgi Sunum ve Satış Sistemi. https://mevbis.mgm.gov.tr/mevbis/ui/index.html#/Workspace, Erişim Tarihi: 02.08.2019.
 • Moleas T 1985. Ecology and Ethology of Monosteira unicostata Muls. & Rey in Apulia. XIV Italian National Congress of Entomology 06 Ocak 1985, Palermo, Italy.
 • Nizamlıoğlu K 1961. Türkiye Ziraatinde Zararlı Olan Böcekler ve Mücadelesi. Zirai Mücadele Enstitüsü, İstanbul, 1–11, 510 sy.
 • Pereira JA, Pereira S, Armendariz I, Bento AA 2008. Ciclo Biolỏgico e Estragos Associados a Monosteira, Monosteira unicostata (Mulsant & Rey. 1852), 225-231. I Congresso Nacional de Produção Integrada/VIII Encontro Nacional de Produção Integrada 20-21 Kasım 2008, Portugal.
 • Péricart J 1983. Hémiptéres Tingidae Euro-Méditerranéens. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Faune de France, V. 69: 626 pp.
 • Russo A, Siscaro G, Spampinato RG 1994. Almond Pests In Sicily. Acta Horticulture (ISHS) 373:309-316.
 • Sadeghi SE, Mansour S, Askari H 2001. Poplar Pest Management in Northern Provinces of Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research (7): 1-34.
 • Sánchez-Ramos I, Pascual S, Fernández CE, González-Núñez M 2017. Reproduction, Longevity and Life Table Parameters of Monosteira unicostata (Hemiptera: Tingidae) at Constant Temperatures. Spanish Journal of Agricultural Research 15(4): 12 pp.
 • Schaefer WC, Panizzi AR 2000: Heteroptera of Economic importance. CRC Press, Washington D.C., 824pp.
 • Shahin M, Almaroof I 2002. The Effect of Temperature on the Biological Characterictics of Poplar Bug. Dirasat, Agricultural Sciences 29 (3): 202-208.
 • Steiner H 1962. Methoden zur untersuchung des population dinamik in Obstenlagen. Entomophaga, 7:207-214
 • TÜİK 2019. Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel üretim istatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/me das/?kn=92&locale=tr, Erişim Tarihi: 30.07.2019
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9201-8758
Yazar: Hasan MARAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Karacadağ Kalkınma Ajansı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6610-1398
Yazar: M. Rifat ULUSOY
Kurum: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5488-0056
Yazar: Halil BOLU
Kurum: Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası ZF2009D44
Teşekkür Monosteira lobulifera ve Monosteira unicostata’nın (Tingidae; Hemiptera) teşhisini yapan Dr. Eric GUILBERT’e (Muséum National d'Histoire Naturelle Département Systématique et Evolution, Paris, France) teşekkür ederiz.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 2 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Maral, H , Ulusoy, M , Bolu, H . (2020). Diyarbakır ve Mardin İllerinde Monosteira lobulifera Reuter ve Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae)’nın Badem, Kavak ve Söğüt Ağaçları Üzerindeki Ergin Popülasyon Gelişimi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (6) , 1456-1465 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.609565