Yıl 2020, Cilt 23 , Sayı 6, Sayfalar 1535 - 1544 2020-12-31

Türkiye'den Alysseae Tribusunun (Brassicaceae) 21 Temsilcisinin Petiyol Anatomisi
Petiole Anatomy of 21 Representatives of Tribe Alysseae (Brassicaceae) from Turkey

Cengiz KARAİSMAİLOĞLU [1]


Bu çalışma, Türkiye'den Alysseae tribusunun 5’i endemik 21 temsilcisinin petiyol anatomisini ayrıntılı olarak sunmaktadır. İncelenen taksonlarda, petiyol şekli, iletim demetlerinin sayı ve düzenlenmesi ve kollenkima varlığında farklılıklar bulunmuştur. Petiyol şekilleri sulkat, dairesel veya yassı tiplerdedir. En yaygın tip küt veya sivri kenarlı sulkattır. Epidermis 1, 2 veya daha fazla tabakalıdır. İncelenen taksondaki iletim demeti sayısı toplamda 1 (Berteroa mutabilis) ve 9 (Alyssum strictum ve A. strigosum subsp. strigosum) arasında değişmektedir. Ek olarak, ortadaki iletim demetleri 1-5 loblu geniş veya dar yay şeklindedir. Bu sonuçlar, incelenen taksonlar arasında karşılaştırılan petiyol anatomik özelliklerinin, Türkiye Florasındaki geleneksel sıralamadaki dağılımları ile kısmen uyumlu olduğunu göstermektedir.

This paper presents in detail petiole anatomy of 21 representatives of tribe Alysseae, 5 of which are endemic from Turkey. In the examined taxa, differences have found in the petiole shape, arrangement and number of vascular bundles, and the presence of collenchyma. Petiole shapes are in sulcate, circular, or flat types. The most common type is sulcate with blunt or acute margins. The epidermises are in 1, 2 or more layer. The number of vascular bundles in the examined taxa varies between 1 (Berteroa mutabilis) and 9 (Alyssum strictum and A. strigosum subsp. strigosum) in total. In addition, vascular bundles in the middle are broadly or narrowly arc-shaped with 1-5 lobed. These results display that the compared petiole anatomical characteristics among the examined taxa are somewhat suitable to their delimitation in traditional rank in the Flora of Turkey.

 • Akinnubi FM, Akinloye AJ, Oladipo OT 2013. Petiole anatomy of some species of Asteraceae in southwest Nigeria. African Journal of Plant Science, 7(12): 608-612.
 • Al-Shehbaz IA 2012. A generic and tribal synopsis of the Brassicaceae (Cruciferae). Taxon, 61: 931-954.
 • Al-Shehbaz IA, Beilstein MA, Kellogg EA 2006. Systematics and phylogeny of the Brassicaceae (Cruciferae): an overview. Plant Systematics and Evolution, 259: 89-120.
 • Al-Shehbaz IA, Mutlu B, Donmez AA 2007. The Brassicaceae (Cruciferae) of Turkey, Updated. Turkish Journal of Botany, 31: 327-336.
 • Barthlott W 1981. Epidermal and seed surface characters of plants: Systematic applicability and some evolutionary aspects. Nordic Journal of Botany, 1: 345-355.
 • El Rabiai GT 2015. Systematic Consideration of Petiole Anatomy of Some Taxa of Brassicaceae in Libya. Botany Research International, 8(2): 36-40.
 • Ergen Akcin O, Ozyurt MS, Senel G 2011. Petiole anatomy of some Lamiaceae taxa. Pakistan Journal of Botany, 43(3): 1437-1443.
 • Hayek A 1911. Entwurf eines Cruciferen-systems auf phylogenetischer Grundlage. Beihefte zum botanischen Centralblatt, 27: 127-335.
 • Heneidak S, Samai A, Shaheen M 2007. Characteristics of the proximal to distal regions of the petioles to identify 15 tree species of Papilionoideae-Fabaceae. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 14 (2): 101-115.
 • Janchen E 1942. Das system der Cruciferen. Oesterreichische botanische Zeitschrift, 91: 1-28.
 • Karaismailoğlu MC 2015a. Morphological and anatomical features of seeds of Turkish Romulea taxa (Iridaceae) and their taxonomic significance. Acta Botanica Croatica, 74: 31-41.
 • Karaismailoğlu MC 2015b. Morphological and anatomical features of cypsela of some Crepis taxa (Asteraceae) from turkey and their taxonomic importance. Pakistan Journal of Botany, 47(4): 1473-1480.
 • Karaismailoğlu MC 2016. Addition to characters of endemic Aubrieta canescens subsp. canescens Bornm. (Brassicaceae) from Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 45(3): 509-515.
 • Maksymowych AB, Orkwiszewski AJ, Maksymowych R 1983. Vascular bundles in petioles of some herbaceous and woody dicotyledons. American Journal of Botany, 70(9): 1289-1296.
 • Ogunkunle ATJ, Oladele FA 2000. Diagnostic value of trichomes in some Nigerian species of Ocimum Hyptis Jazq and Tinnea kotschy and Peys (Lamiaceae). Journal of Applied Sciences, 3: 1163-1180.
 • Olowokudejo JD 1987. Taxonomic value of petiole anatomy in the genus Biscutella L. (Cruciferae). Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique, 57: 307-320.
 • Ozdemir C, Şenel G 1999. The morphological, anatomical and karyological properties of Salvia sclarea L. Turkish Journal of Botany, 23: 7-18.
 • Ozdemir C, Şenel G 2001. The morphological, anatomical and karyological properties of Salvia forskahlei L. (Lamiaceae) in Turkey. Journal of Economic & Taxonomic Botany, 297-313.
 • Rešetnik I, Satoviç Z, Schneeweiss GM, Liber Z 2013. Phylogenetic relationships in Brassicaceae tribe Alysseae inferred from nuclear ribosomal and chloroplast DNA sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution, 69(3):772-786
 • Schulz OE 1936. Cruciferae. In: Engler A, Prantl K (Eds.), Die natürlichen Pflanzenfamilien, vol. 17B, second ed. Wilhelm Engelmann, Leipzig, pp. 227-658.
 • Stace CA 1969. The significance of the leaf epidermis in the taxonomy of the Combretaceae II, the genus Combretum, sub-genus Combretum in Africa. Botanical Journal of the Linnean Society, 62: 131-168.
Birincil Dil en
Konular Biyoloji
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6856-2742
Yazar: Cengiz KARAİSMAİLOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SIIRT UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 29 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Karai̇smai̇loğlu, C . (2020). Petiole Anatomy of 21 Representatives of Tribe Alysseae (Brassicaceae) from Turkey . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 23 (6) , 1535-1544 . DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.722766