Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yapraklı Barajı (Burdur/Gölhisar) Alburnus carianorum (Teleostei: Cyprinidae) Populasyonuna ait Yaş, Büyüme ve Ölüm Parametreleri

Yıl 2022, Cilt: 25 Sayı: 3, 533 - 538, 30.06.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.879677

Öz

Bu çalışmada, Alburnus carianorum’un Yapraklı Barajı popülasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametreleri incelenmiştir. Uzatma ağları ile 2014-2016 yılları arasında baraj gölünden toplanan 280 birey ile çalışma gerçekleştirilmiştir. İncelenen bireylerin 0-IV’üncü yaş grupları arasında değiştiği ve II. yaş grubunun en baskın yaş grubu olduğu belirlenmiştir. Örneklenen bireylerin total boy değerinin 3.6-14.4 cm ve ağırlık değerinin ise 2.2-35.46 gr arasında değişim gösterdiği belirlenmiş olup ortalama boy ve ağırlık değerleri sırasıyla 11.06±1.56 cm ve 13.95±6.10 g olarak hesaplanmıştır. Boy-ağırlık ilişkisi ise W= 0.0260*L2.5747 olarak belirlenmiştir. Popülasyon parametreleri L∞: 19.73 cm, k: 0.189, to: -0.743, Φꞌ: 1.86 ve K: 0.95±0.13 olarak hesaplanmıştır. Toplam, doğal ve balıkçılık ölüm oranları sırasıyla Z: 0.42, M: 0.32, F: 0.09 olarak tahmin edilmiş olup stoktan yararlanma düzeyi ise E: 0.22 olarak hesaplanmıştır.

Kaynakça

 • Anonim 2012. Burdur İli Çevre Durum Raporu. Burdur Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Burdur, 111s.
 • Avşar D 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği. Nobel Kitapevi, Adana, 332s.
 • Beverton RJH, Holt SJ 1957. On the Dynamics of Exploited Fish Populations, Great Britain, Ministry of Agriculture, Fisheries, and Food, Fishery Investigations Series, 19, 533p.
 • Çicek E, Sungur S, Fricke R 2020. Freshwater lampreys and fishes of Turkey; a revised and updated annotated checklist 2020. Zootaxa, 4809(2): 241-270.
 • Çiçek E, Birecikligil S, Frickle R 2015. Freshwater fishes of Turkey; a Revised and Updated Annotated Checklist. Biharean Biologists. 9(2): 145-146.
 • Çiçek E, Fricke R, Sungur S, Eagderi S 2018. Endemic Freshwater Fishes of Turkey. FishTaxa, 3(4): 1-39.
 • Freyhof J, Kaya C, Bayçelebi E, Geiger M, Turan D. 2018. Genetic assignment of Leuciscus kurui Bogustkaya from upper Tigris drainage, and a replacement name for Alburnus kurui Mangit & Yerli (Teleostei: Leuciscidae). Zootaxa, 4410 (1): 113-135.
 • IUCN 2020. IUCN Red List of threatened species. International Union for the Conservation of Nature, Version 12. Retrieved from http://www.iucnredlist.org
 • Mangıt F, Yerli SV 2018. Systematic evaluation of the genus Alburnus (Cyprinidae) with description of a new species. Hydrobiologia, 807(1): 297-312.
 • Pauly D 1980. On the İnterrelationships Between Natural Mortality, Growth Parameters, and Mean Environmental Temperature in 175 Fish Stocks. Conseil International pour l'Exploration de la Mer, 39: 175-192.
 • Pauly D, Munro JL 1984. Once more on the comparison of growth in fish and invertebrates. Fishbyte, 2:21.
 • Sarıhan E, Çiçek E, Toklu B 2007. Balık Biyolojisine Giriş. Nobel Kitapevi, Adana, 137s.
 • Sparre P, Venema SC 1998. Introduction to tropical Fish Stock Assessment. Part 1. Manuel. FAO Fisheries Technical Paper. No.306.1 Rev.2, Rome, FAO. 407p.

Age, Growth and Mortality of Alburnus carianorum (Teleostei: Cyprinidae) from Yapraklı Dam Lake (Burdur/Gölhisar)

Yıl 2022, Cilt: 25 Sayı: 3, 533 - 538, 30.06.2022
https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.879677

Öz

In this study, some population dynamical parameters were determined for Alburnus carianorum which is distributed in Yapraklı dam lake. A total of 280 specimens were collected between 2014 to 2016 using gill nets. Age of the examined specimens varied between 0 and IV age groups and the II. age group was the most dominant. It was determined that the total length varied from 3.6 to14.4 cm and the body weight ranged from 2.2 to 35.46 g, and the average length and weight values were 11.06±1.56 cm and 13.95±6,10 g respectively. The length-weight relationship has been determined as W = 0.0260* L2.5747. The population parameters were calculated as L∞: 19.73 cm, k: 0.189, to: -0.743, Φꞌ: 1.86 and K: 0.95±0.13. Instantaneous rate of total, natural and fishing mortalities were 0.42, 0.32 and 0.0 9 year-1, respectively and the exploitation rate was calculated as 0.22.

Kaynakça

 • Anonim 2012. Burdur İli Çevre Durum Raporu. Burdur Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Burdur, 111s.
 • Avşar D 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği. Nobel Kitapevi, Adana, 332s.
 • Beverton RJH, Holt SJ 1957. On the Dynamics of Exploited Fish Populations, Great Britain, Ministry of Agriculture, Fisheries, and Food, Fishery Investigations Series, 19, 533p.
 • Çicek E, Sungur S, Fricke R 2020. Freshwater lampreys and fishes of Turkey; a revised and updated annotated checklist 2020. Zootaxa, 4809(2): 241-270.
 • Çiçek E, Birecikligil S, Frickle R 2015. Freshwater fishes of Turkey; a Revised and Updated Annotated Checklist. Biharean Biologists. 9(2): 145-146.
 • Çiçek E, Fricke R, Sungur S, Eagderi S 2018. Endemic Freshwater Fishes of Turkey. FishTaxa, 3(4): 1-39.
 • Freyhof J, Kaya C, Bayçelebi E, Geiger M, Turan D. 2018. Genetic assignment of Leuciscus kurui Bogustkaya from upper Tigris drainage, and a replacement name for Alburnus kurui Mangit & Yerli (Teleostei: Leuciscidae). Zootaxa, 4410 (1): 113-135.
 • IUCN 2020. IUCN Red List of threatened species. International Union for the Conservation of Nature, Version 12. Retrieved from http://www.iucnredlist.org
 • Mangıt F, Yerli SV 2018. Systematic evaluation of the genus Alburnus (Cyprinidae) with description of a new species. Hydrobiologia, 807(1): 297-312.
 • Pauly D 1980. On the İnterrelationships Between Natural Mortality, Growth Parameters, and Mean Environmental Temperature in 175 Fish Stocks. Conseil International pour l'Exploration de la Mer, 39: 175-192.
 • Pauly D, Munro JL 1984. Once more on the comparison of growth in fish and invertebrates. Fishbyte, 2:21.
 • Sarıhan E, Çiçek E, Toklu B 2007. Balık Biyolojisine Giriş. Nobel Kitapevi, Adana, 137s.
 • Sparre P, Venema SC 1998. Introduction to tropical Fish Stock Assessment. Part 1. Manuel. FAO Fisheries Technical Paper. No.306.1 Rev.2, Rome, FAO. 407p.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ (Research Article)
Yazarlar

Burak SEÇER 0000-0002-8763-131X

Mustafa DOĞAN 0000-0002-5776-2087

Sevil SUNGUR 0000-0003-4018-6375

Erdogan ÇİÇEK 0000-0002-5334-5737

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2021
Kabul Tarihi 3 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 25 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA SEÇER, B., DOĞAN, M., SUNGUR, S., ÇİÇEK, E. (2022). Yapraklı Barajı (Burdur/Gölhisar) Alburnus carianorum (Teleostei: Cyprinidae) Populasyonuna ait Yaş, Büyüme ve Ölüm Parametreleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, 25(3), 533-538. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.879677

210822022-JIF = 0.500

2022-JCI = 0.170

Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)

       Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır. (Free submission and publication)

      Yılda 6 sayı yayınlanır. (Published 6 times a year)


88x31.png 

Bu web sitesi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
e-ISSN: 2619-9149