Year 2018, Volume 21 , Issue 2, Pages 239 - 245 2018-04-30

Arum nickelii Schott ve Monotipik Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Araştırma
Morphological and Anatomical Studies on Arum nickelii Schott and Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz Species

Yurdanur AKYOL [1] , Kadriye YETİŞEN [2] , Okan KOCABAŞ [3] , Canan ÖZDEMİR [4]


Bu çalışmada Araceae familyasından olan Arum nickelii Schott (Yılan yastığı) ve Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz (Yılancıkotu) türlerinin anatomi ve morfolojileri araştırılmıştır. İncelenen türler spatanın birleşik olup olmaması bakımından birbirinden ayrılır. Anatomik çalışmalarda parafin metodu kullanılarak hazırlanan kök, skap ve yapraklar safranin-fast green ikili boyama serisinde boyanmıştır. Anatomik olarak tipik monokotil özellikleri gösteren bitkilerin diğer Araceae türlerinden ayırt edici bazı özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu farklılıklar orijinal çizim ve fotoğraflarla gösterilmiştir.

Arum nickelii Schott (Yılan yastığı) and Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz  (Yılancıkotu) belong to Araceae family. The plants are separated from each other according to whether spathe is united or divided. Anatomical sections were prepared using paraffin method and painted by double staining series safranin-fast green. It is observed that, plants containing typically features of monocotyl have distinguish features from other types of Araceae. These differences are illustrated with original drawings and photographs

 • Algan G 1981. Microtechnics for the Plant Tissues. Fırat University, Science and Art Faculty, Publication Number: 1, İstanbul, 94 p.
 • Alpınar K 1985. Batı Türkiye’de Arum L. ve bu türlerin nişasta ve protein miktarları, Doğa Bilim Dergisi, 9(3): 473-483.
 • Alpınar K, Karayiğit N, İmre Z 1996. Türkiye’de Yetişen Bazı Arum L. Türlerinin Zehirliliği Hakkında Ön Araştırma (I), XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi 17-20 Eylül, İstanbul.
 • Anonim 2017. The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ accessed 1st January (Erişim tarihi: 09.05.2017).
 • Birdsey MR 1955. The morphology and taxonomy of the genus Syngonium (Araceae). University of California. Unpubl. Ph.D. Thesis.
 • Dahlgren RMT, Clifford HT 1982. The Monocotyledons. A Comparative Study. Academic Press, New York.
 • Dalitzsch M 1886. Beiträge zur Kenntnis der Blattanatomie der Aroideen. Bot. Centralbl. 25: 153–156.
 • Davis PH 1984. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, vol 8.
 • Davis PH, Mill RR, Tan K 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, vol 10.
 • Fahn A 1990. Plant Anatomy. 4th ed. Pergamon Press, Oxford, New York. Genua JM, Hillson CJ 1985. The occurrence, type and location of calcium oxalate crystals in the leaves of fourteen species of Araceae, Annals of Botany, 56: 351– 361.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. (Suppl 2) Edinburgh Univ Press Vol. 11, Edinburgh.
 • Güner A, Akyıldırım B, Alkayış MF, Çıngay B, Kanoğlu SS, Özkan AM, Öztekin M, Tuğ GN 2012. Türkçe Bitki Adları: Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT Edlr. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, 263.s İstanbul.
 • Kadri H, Zeghad F, Djilani A 2013. Antioxidant activity and polyphenol content of methanol extracts from Arisarum vulgare, Planta Medica 79 - PI51. Kandemir N 2008. Ordu çevresinde yayılış gösteren Arum L. (Araceae) cinsinin bazı türleri üzerinde morfolojik ve anatomik incelemeler. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1: 37-43.
 • Keating RC 2003. Anatomy of the Monocotyledons. IX. Acoraceae and Araceae. (Series editors: Gregory M, Cutler DF.) Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Keating RC 2004. Systematic occurrence of raphide crystals in Araceae. Annals of the the Missouri Botanical Garden, 91: 495– 504.
 • Mayo SJ, Bogner J, Boyce PC 1997. The genera of Araceae. Kew, London: Kew Publishing.
 • Metcalfe CR, Chalk L 1983. Anatomy of the Dicotyledons. Oxford Univ. Press, Oxford, vol. 1.
 • Selvi S, Erdoğan E, Daşkın R, 2008. Morphological, anatomical and ecological studies of Hyacinthella lineata (Liliaceae), Ecology, 17: 24-32.
 • Tieghem P van 1867. Recherches sur la structure des Aroidées. Annales des Sciences Naturelles; Botanique sér. 5, 6: 72–210.
 • Yentür S, 1995. Bitki Anatomisi. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 3808, Fen Fak. Yay. No: 227, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section RESEARCH ARTICLE
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Yurdanur AKYOL (Primary Author)

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Kadriye YETİŞEN

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Okan KOCABAŞ

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Canan ÖZDEMİR

Dates

Application Date : March 11, 2017
Acceptance Date : May 15, 2017
Publication Date : April 30, 2018

APA Akyol, Y , Yeti̇şen, K , Kocabaş, O , Özdemi̇r, C . (2018). Arum nickelii Schott ve Monotipik Arisarum vulgare O.Targ.-Tozz Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Araştırma . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi , 21 (2) , 239-245 . DOI: 10.18016/ksudobil.297060